1. Порядок проведення інвентар-й монетарних активів (А)Скачати 405.39 Kb.
Сторінка1/20
Дата конвертації03.06.2018
Розмір405.39 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

1. Порядок проведення інвентар-й монетарних активів (А)

В інвентаризаційних відомостях наводяться дані про дату придбання чи спорудження не відображених у бухгалтерському обліку основних засобів. При інвентаризації перевіряється наявність документів на земельні ділянки, водоймища та інші об'єкти природних ресурсів, що підтверджують право власності підприємства на них.

При перевірці фактичної наявності цінних паперів установлюються правильність їх оформлення, реальність вартості відображених у балансі підприємства цінних паперів, повнота і своєчасність відображення в бухгалтерському обліку доходів з фінансових інвестицій.

Інвентаризація цінних паперів проводиться за окремими емітентами із зазначенням назви, серії, номера, номінальної і балансової вартості, термінів їх погашення.

Інвентаризація цінних паперів, переданих підприємством на зберігання спеціальним організаціям (депозитарій, банк), полягає у звірянні залишків, відображених на відповідних рахунках бухгалтерського обліку підприємства, з даними виписок спеціальних організацій.

При інвентаризації товарно-матеріальних цінностей:

а) їх переважування, обмір, підрахунок проводиться у порядку розміщення цінностей у даному приміщенні, не допускаючи безладного переходу комісії від одного виду цінностей до іншого.

При зберіганні товарно-матеріальних цінностей в різних ізольованих приміщеннях у однієї матеріально відповідальної особи інвентаризація проводиться послідовно за місцями зберігання. Після перевірки цінностей вхід до приміщення опломбується і комісія переходить у наступне приміщення;

б) інвентаризаційні описи складаються окремо на товарно-матеріальні цінності, що знаходяться в дорозі, не оплачені у строк покупцями відвантажені товари і цінності, та на ті, що перебувають на складах інших підприємств (на відповідальному зберіганні, на комісії, у переробці);

в) кількість цінностей і товарів, що зберігаються в непошкодженій упаковці постачальника, може визначатися на підставі документів при обов'язковій перевірці в натурі частини вказаних цінностей;

г) на прибуткових документах на товарно-матеріальні цінності, що надійшли на об'єкт і прийняті під час його інвентаризації матеріально відповідальною особою у присутності членів інвентаризаційної комісії за підписом її голови робиться відмітка "після інвентаризації" з посиланням на дату опису, де записані ці цінності;

д) на видаткових документах про товарно-матеріальні цінності, які відпущені зі складу під час інвентаризації з дозволу керівника підприємства і головного бухгалтера у присутності членів інвентаризаційної комісії за підписом її голови, робиться відмітка, та вони заносяться до окремого опису в порядку, аналогічному для цінностей, що надійшли під час інвентаризації;

е) допускається складання групових інвентаризаційних описів малоцінних та швидкозношуваних предметів, виданих в індивідуальне користування працівників, із зазначенням у них відповідальних за ці предмети осіб (на яких ведуться особові картки) з їх розпискою в опису.

4.Інвентаризація

її мета та методика здійснення.


Суть инвентаризации состоит в проверке и оценке наличия объекта контроля (активы и обязательства).

Согласно ЗУ «Про организацию бух. о…» инвентаризацию проводят для обеспечения достоверности данных бух учета и отчетности (ст 10).

Объекты и периодичность инвентаризаций определяются собственником, кроме случаев, когда проведение инвентаризации является обязательным по законодательству.

Обязательное проведение инвентаризации:

– при изменении формы собственности

перед годовой отчетностью

– при изменении материально ответственного лица

– при установлении фактов краж, порчи, недостач

– по предписанию судебно-следственных органов

– в случае техногенных аварий

– при передаче предприятия другому ведомству

– при ликвидации предприятия.

При коллективной материальной ответственности инвентаризация проводится обязательно:

– в случае изменения руководителя бригады

– если выбывает более 50% членов бригады

– по требованию хотя бы одного члена бригады.

Инвентаризации подлежит также имущество, которое не принадлежит предприятию, но учитывается на внебалансовых счетах.

В случае отказа поставщика удовлетворить претензию относительно недогруза товаров или при получении от покупателя претензии относительно недогруза – проводится обязательная выборочная инвентаризация технических активов, на которые предъявлена претензия.

Основные задачи инвентаризации:


  1. выявление фактов наличия ОФ, и т.д. в натуральном виде

  2. установление остатков или нехватки ценностей путем сопоставления фактических данных с учетными

  3. выявление ТМЦ , частично утративших свое первоначальное качество, устаревших моделей, неиспользованных активов, принадлежащих предприятию

  4. проверка соблюдения условий и порядка хранения материальных, денежных ценностей, а также содержания, правила и эксплуатации ОФ.

  5. проверка реальности стоимости зачисленных на баланс ОФ, НА, ТМЦ, ценных бумаг и так далее.

Ответственность за подготовку к проведению инвентаризации лежит на собственнике или уполномоченном лице.

Для проведения инвентаризации распорядительным документом создается постоянно действующая инвентаризационная комиссия, в которую входят: руководитель структурного подразделения, гл бух. возглавляет ее руководитель.

Если очень большое предприятие, то создаются рабочие инвентаризационные комиссии. В нее может входить инженер, гл технолог.

Нельзя 2 года подряд одному руководителю инв. комиссии проверять одно и тоже мат ответственное лицо.

Если МФО выявляет ошибки в описи по результатам инвентаризации, то МВО немедленно должно проинформировать руководителя инв комиссии до начала рабочего дня.

Но если выявлены значительные расхождения, то назначается новый состав инв комиссии и повторно проводится инвентаризация.

Результат контрольных проверок оформляется Актом контрольной проверки инвентаризации.

Регистрацию проведенных контрольных проверок осуществляют работники бухгалтерии в специальной книге.

Результаты инвентаризации получают отражение в примечаниях к фин. отчетности на основании ведомости результатов инвентаризации, где в р10 «недостачи и потери от порчи ценностей» по строке 960 указывают сумму годовых оборотов 947 счета «недостачи и потери от порчи ценностей». По строке 970 суммы по Д375. строка 980 Д072 забалансового счета.

Результат инвентаризации отражают в балансе в строке 210 «прочая дебиторская задолженность».

Результат инвентаризации отражают в бух учете в том отчетном периоде, в котором проведена инвентаризация.


Каталог: download -> 159


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка