1 теоретико-методологічні основи управління рентабельністю підприємства в умовах економічної кризиСторінка1/18
Дата конвертації12.05.2018
Розмір1.94 Mb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Форма № Н-9.02

Вінницький національний технічний університет

Факультет менеджменту

Кафедра фінансівПояснювальна записка


до магістерської кваліфікаційної роботи

на тему «УПРАВЛІННЯ РЕНТАБЕЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ (НА ПРИКЛАДІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ»)»


Виконала: студентка 2 курсу,

групи МОф-15 мн

напряму підготовки (спеціальності)

8.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування


Безрученко І.В.
Керівник: к.е.н., доцент кафедри фінансів Єпіфанова І.Ю.
Рецензент:

Вінниця – 2017 року

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри фінансівд-р екон. наук, проф. Зянько В. В. .

(наук. ст., вч. зв., ініц. та прізв.) (підпис)

«19» квітня 2016 р.ЗАВДАННЯ

на магістерську роботу на здобуття кваліфікації магістра зі спеціальності: 8.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування

(шифр – назва спеціальності)
08-43.МКР.003.00.107.ПЗ

Студента групи МОф-15 мн Безрученко Ірини Вікторівни

(назва групи) (прізвище, ім’я і по батькові)
Тема магістерської роботи: «Управління рентабельністю підприємств харчової промисловості в умовах економічної кризи»


  1. Вхідні дані: Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз: підручник / Г. О. Крамаренко, О.Є. Чорна – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 392 с., Бердар М.М. Фінанси підприємств: навч. посібн. / М.М. Бердар – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 352с., Горбонос Ф.В. Економіка підприємств: підручник / Ф. В. Горбонос, Г.В. Черевко, Н.Ф. Павленчик,. - К. : Знання, 2014. - 463 с., Зянько В.В. Фінансовий аналіз та звітність: практикум для студ. спец. "Менеджмент організацій" / В.В. Зянько, І.Ю. Єпіфанова. - Вінницький національний технічний ун-т. — Вінниця : ВНТУ, 2008. — 83с., Савчук В.П. Вплив інфляції на оцінку показників прибутковості підприємства / В.П. Савчук, О.В. Москаленко // Фінанси України. – 2002. - №1.– с.50-60.

Короткий зміст частин магістерської роботи

1. Графічна:Таблиці: Таблиця 2.1 – Аналіз абсолютних показників фінансового стану ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат», Таблиця 2.2 – Аналіз відносних показників фінансового стану ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат», Таблиця 2.3 – Аналіз показників рентабельності видів діяльності
ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат», Таблиця 2.4 – Аналіз показників рентабельності, які характеризують ефективність використання ресурсів ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат», Таблиця 2.5 - Розрахунок показників для проведення факторного аналізу рентабельності власного капіталу, Таблиця 2.6 - Результати факторного аналізу зміни рентабельності, Таблиця 2.7 - Рентабельність виробництва окремої продукції на підприємствах харчової промисловості України за 2001-2015 роки, Таблиця 2.8 - Рентабельність підприємств харчової промисловості України за 2001-2015 роки, Таблиця 3.1 – Зміна чистого доходу ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат» при впровадженні запропонованих заходів, Таблиця 3.2 – Зміна витрат ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат» при впровадженні запропонованих заходів.


Рисунки: Рисунок 2.1 – Організаційна структура ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат».

2. Текстова (пояснювальна записка):у першому розділі – дослідити теоретико-методологічні основи управління рентабельністю підприємства в умовах економічної кризи ;

у другому розділі – проаналізувати рентабельність ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат» ;

у третьому розділі – розробити пропозиції щодо підвищення рентабельності ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат» ;

Консультанти з окремих розділів магістерської роботи:к.е.н., доцент кафедри фінансів

наук. ступінь, вчене звання (посада)  1. Нпрямая соединительная линия 31прямая соединительная линия 32
    (підпис)
    ауковий консультант
прямая соединительная линия 29
ініціали та прізвище
І.Ю. Єпіфанова

“12” січня 2017 р.
д-р екон. наук, проф.

наук. ступінь, вчене звання (посада)


Зянько В.В.  1. Економічна розрахункова

прямая соединительная линия 19прямая соединительная линия 20
(підпис)
частина

ініціали та прізвище
прямая соединительная линия 17

“10” січня 2017 р.


Дата попереднього захисту роботи “16” січня 2017 р.
Рецензент

наук. ступінь, вчене звання (посада)прямая соединительная линия 15прямая соединительная линия 14
(ініціали та прізвище)
(підпис)

прямая соединительная линия 11

“16” січня 2017 р.

З
(підпис)

(ініціали та прізвище)
авдання видав
І.Ю. Єпіфанова

науковий керівникпрямая соединительная линия 7прямая соединительная линия 10 к.е.н., доцент кафедри фінансів

наук. ступінь, вчене звання (посада)

“” квітня 2016 р.

Зпрямая соединительная линия 2


(підпис)

(ініціали та прізвище)
авдання отримав студент І.В, Безрученко

прямая соединительная линия 1
“20” квітня 2016 р.

АНОТАЦІЯУ дипломній роботі розглянуто теоретичні і практичні аспекти рентабельності. Наведено різні методики аналізу рентабельності підприємства. Проаналізовано основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства та проведено аналіз показників рентабельності підприємства


ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат». Запропоновано шляхи підвищення рентабельності підприємства.

Ключові слова: рентабельність, конкурентоспроможність, якість, прибуток.

ANNOTATION


In degree thesis has been reviewed theoretical and practical aspects of profitability. Different methods of analysis of profitability were showed. The basic indicators of financial and economic activities and the analysis of the profitability of JSC "Vinnytsya Oil and Fat Plant" were decomposed. Also there has been proposed the measures of improving the profitability of the investigated company.

Keywords: profitability, competitiveness, quality, profit.

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………

6

1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РЕНТАБЕЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

10

1.1 Сутність рентабельності та її значення у діяльності підприємств харчової промисловості……………………………………………………………………….

10

1.2 Особливості управління рентабельністю в умовах економічної кризи……..

16

1.3 Методичні підходи до аналізу стану управління рентабельністю підприємства………………………………………………………………………..

20

Висновок по розділу 1………...…………………………………………………

33

2 АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПАТ «ВІННИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ» ……………………………………………………………………….

34

2.1 Загальна характеристика ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат».…..

34

2.2 Оцінка фінансового стану підприємства……………………………………...

44

2.3 Аналіз показників рентабельності ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат» за 2013-2015 рр. ………………………………………………………...

56

2.4 Аналіз стану управління рентабельністю на вітчизняних підприємствах харчової промисловості…………………………………………………………….

68

Висновок по розділу 2 ……….…………………………………………………

78

3 ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ
ПАТ «ВІННИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ» ……………………...

79

3.1 Пропозиції зі зниження витрат підприємства………………………………...

79

3.2 Вдосконалення механізму управління рентабельністю підприємства в умовах економічної кризи………………………………………………………….

93

Висновок по розділу 3…………………………………………………………...

99

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………

101

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………………

104

ДОДАТКИ…………………………………………………………………………...

108

ВСТУП


Каталог: portal -> static
static -> Інформації про його розташування. Мережа Кохонена відноситься до мереж, що самоорганізуються
static -> «Режими роботи та конструктивні особливості вимірювальних трансформаторів
static -> Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи
static -> І характеристика впливу електромагнітних полів на навколишнє середовище І організм людини
static -> «Сонячна енергія та перспективи її використання»
static -> Дослідження генератора синусоїдального сигналу мікроконтролера msp430
static -> Пояснювальна записка до магістерської кваліфікаційної роботи


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка