1. Загальні положенняСкачати 145.83 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації28.04.2018
Розмір145.83 Kb.
ТипРеферат
  1   2   3   4

1.Загальні положення

Підготовка фахівців високого рівня потребує наукового підходу до дослідження галузей науки. Якісна дослідницька робота передбачає використання сукупності специфічних прийомів, засобів та інструментів наукового аналізу, які детально розробляються у формі методики конкретного дослідження. Наукові студентські дослідження здійснюються шляхом виконання курсової роботи (наукових рефератів), що є важливим засобом розвитку навичок самостійної наукової творчості, кращого засвоєння теоретичного матеріалу.

В результаті наукового дослідження студент за власним вибором поглиблює певні аспекти наукової проблеми, які відповідають його інтересам та наближають до майбутньої практичної діяльності.

У процесі написання курсових робіт студент виявляє своє вміння відбирати, систематизовувати й творчо осмислювати матеріал, працювати зі спеціальною літературою, робити обґрунтовані висновки, знаходити в них головне, точно формулювати та логічно викладати свої думки. Виконання письмових робіт сприяє поглибленому вивченню навчальної дисципліни студентами і є однією з важливих форм перевірки їхніх знань. Оскільки курсова робота є самостійною творчою науковою працею, то вона є обов’язковою для написання всіма студентами за спеціальностями перепідготовки.

Відповідно до навчальних планів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» для усіх студентів 1 курсу спеціальностей перепідготовки та студентів 2 курсу спеціальності перепідготовки «Правознавство» передбачено написання курсових робіт . Розробка рекомендованих тем курсових робіт із закріплених навчальних дисциплін здійснюється кафедрами, що не позбавляє можливості студента за погодженням із кафедрою сформулювати тему самостійно (додаток №1).

Тема курсової роботи обирається на основі вивченого матеріалу відповідної навчальної дисципліни. Після обрання теми відповідно до рекомендованого переліку студент подає заяву на ім'я директора Навчально-наукового інституту післядипломної освіти та дистанційного навчання з чітко сформульованою назвою теми курсової роботи, а при бажанні зазначає прізвище наукового керівника. Тема курсової роботи і науковий керівник закріплюються за студентом розпорядженням по інституту. Зміна затвердженої теми курсової роботи допускається, як виняток, при наявності поважних причин.

Допускається зарахування, відповідно до рішення кафедри, як курсової роботи активної наукової творчості студентів з їх доповідями та науковими повідомленнями на наукових гуртках та наукових студентських конференціях. Під час написання курсових робіт студенти перепідготовки можуть звертатись за консультаціями до викладачів кафедри.

Найвищий рівень наукового дослідження досягається при тривалій роботі студента над науковою проблемою. За місяць до початку екзаменаційної сесії студент подає чи надсилає поштою виконану курсову роботу до Навчально-наукового інституту післядипломної освіти та дистанційного навчання, де вона реєструється у відповідному журналі й передається під розпис на перевірку науковому керівнику.

На кожну курсову роботу науковий керівник дає рецензію. У випадку не зарахування курсової роботи роботи студент зобов'язаний її доопрацювати відповідно до зауважень викладача у визначені терміни.

1. Критерїї оцінки курсової роботи:

1) ступінь розробки теми;

2) повнота, охоплення рекомендованої та основної літератури, нормативних актів та вимог практичної діяльності;

3) правильність і наукова обгрунтованість теоретичних висновків;

4) творчий підхід до розробки теми;

5) стиль викладу і грамотність;

6) оформлення курсової роботи відповідно до встановлених вимог, викладених нижче.

Курсову роботу, оцінену науковим керівником позитивно, студент захищає перед комісією. Склад комісії визначає директор Навчально-наукового інституту післядипломної освіти та дистанційного навчання з кожної дисципліни окремо. Під час захисту роботи студенту ставляться запитання за темою дослідження. Повнота відповідей студента, зміст курсової роботи та якість її оформлення комісія оцінює комплексно, за 4-бальною шкалою оцінювання. Комісія, визначивши оцінку, виставляє її до відомості. Захищені курсові роботи здаються до інституту й зберігаються в архіві на протязі 3-х років після часу закінчення студентом навчального закладу.

Студент, який не виконав курсову роботу або отримав на захисті незадовільну оцінку, до екзаменів не допускається.


Каталог: depart -> Upravlinnya -> resource -> file
file -> Методичні рекомендації для виконання практичних І самостійних завдань
depart -> Робоча програма навчальної дисципліни українська мова за професійним спрямуванням напрям підготовки 0304 Право
depart -> Відходи як фактор деградації довкілля та небезпеки для населення
depart -> Порушення статевої самосвідомості
depart -> Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 040301 «політологія» Івано-Франківськ 2010 ш (477) ббк 72я73
depart -> О. Д. Шуляр Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки
file -> Методичні рекомендації для виконання практичних І самостійних завдань
file -> Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи
file -> Методичні вказівки щодо написання курсових робіт для студентів окр "магістр"


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка