Аналіз роботи освітньої галузі міста у 2015/16 н рСторінка1/22
Дата конвертації18.06.2018
Розмір1.03 Mb.
ТипРішення
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Аналіз роботи освітньої галузі міста у 2015/16 н.р.
Робота навчальних закладів міста протягом 2015/16 навчального року спрямовувалась на реалізацію державної політики в галузі освіти та завдань, визначених рішенням серпневої конференції педагогічних працівників 2015 року і наказу управління освіти від 04.09.2015 року № 323 « Про підсумки роботи освітньої галузі міста у 2014/2015 н.р. та завдання на 2015/2016 н.р.»

1. Підвищення професійного рівня педагогічних працівників – запорука якісної та результативної освіти

Упродовж навчального року освітньо-виховний процес у 144 навчальних закладах міста забезпечували 4597 педагогічних працівників (у тому числі 384 педагога - перебувають у соціальних відпустках). З них: 2558 працівники загальноосвітніх закладів, 1205 – дошкільних закладів, 368 – позашкільних навчальних закладів, 466 – професійно-технічних закладів. У 2015/16 навчальному році до освітніх закладів міста прибуло 69 молодих спеціалістів, що на 28 осіб менше ніж у 2014/15 навчальному році.

Зростанню професіоналізму педагогів сприяє їх системна робота щодо підвищення фахової майстерності, про що свідчать результати атестації педагогів. У 2015/2016 навчальному році в навчальних закладах міста атестувалось 828 педагогічних працівники ( з них 67 керівного складу). За результатами атестації встановлено кваліфікаційні категорії: «спеціаліст вищої категорії» - 91 педагогу (68- у минулому навчальному році); «спеціаліст I категорії» - 90 педагогам (95 відповідно); «спеціаліст II категорії» - 146 педагогам (156 відповідно). Присвоєно педагогічні звання: «старший учитель» - 39 педагогам (32 - у минулому навчальному році); «вчитель-методист» - 27 педагогам (27 відповідно); «вихователь-методист» - 17 вихователям (10 відповідно); «керівник гуртка-методист» - 4 (3 - у минулому році).

Особлива увага впродовж останніх років приділяється участі педагогів у професійних конкурсах. У конкурсі «Учитель року – 2016» у номінаціях: «математика», «історія», «англійська мова», «захист Вітчизни» брали участь 39 педагогів із 25 навчальних закладів, що складає 46 % від загальної кількості навчальних закладів міста ( це ЗНЗ № 18, 27, 28, 30, 31, 33, 36, 38, 41, 47, 50, 52, 53, 54, 57, НВК № 9, 15, 51, 56, ЛЖЕП, гімназії № 1, 3,6, 20, НВО «Хабад»).

Аналіз якісного складу учасників конкурсу показав, що серед конкурсантів 19% учителів вищої категорії, 32% - І категорії, 21% - ІІ категорії та 28% спеціалістів. Переважна більшість конкурсантів (58%) має педагогічний стаж від 10 до 20 років.

За результатами міського туру конкурсу «Учитель року - 2016» переможцями визначено відповідно до номінацій педагогів ЗНЗ № 30, гімназій № 1, 3, 20. На обласному етапі вибороли перемогу у номінації «історія» Гнатюк Т.А. (ЗНЗ № 30) та у номінації «англійська мова» Єрохіна О.В. (гімназія № 3).

У конкурсі «Класний керівник» взяли участь 10 класних керівників ЗНЗ №8, 26, 27, 28, 41, 52, 53, НВК №51, гімназій №1,20. Конкурс проходив за наступними номінаціями: «Класний керівник 5-7 класів», «Класний керівник 8-9 класів», «Класний керівник 10-11 класів». За результатами І (міського) туру переможцями стали: серед 10-11 класів - Заднепряна К.С. – класний керівник 10 класу гімназії №1; 8-9 класів - Пастушенко Н.В. –8 клас гімназії №20; 5- 7 класів –Білінська Г.В.- 7 клас НВК №51.

Упродовж 2015/2016 н.р. працювала розгалужена система методичного навчання педагогічних кадрів.

З метою колегіального вирішення питань у роботі міських методичних об’єднань створено ради методистів при кожному методичному об’єднанні. До них увійшли найдосвідченіші учителі, які мають педагогічні звання. Педагоги, залучені до цієї форми методичної роботи, брали участь в експертній оцінці діяльності вчителів, що атестуються; очолювали журі олімпіад базових предметів, предметних конкурсів тощо, брали участь у роботі апеляційної комісії олімпіад; залучалися до експертної оцінки та проведення тематичного контролю викладання окремих предметів.

Метою організації Школи молодого вчителя стала допомога молодим фахівцям у їхньому професійному становленні, розв’язанні конкретних проблем методики викладання предмета, сприяння розвитку їх творчого та професійного потенціалу, ознайомлення із сучасними технологіями навчання, перспективним педагогічним досвідом і на цій основі вироблення власного педагогічного стилю роботи. Було сформовано банк даних молодих вчителів, проведено та узагальнено діагностику професійного рівня, труднощів у роботі молодого вчителя, анкетування з метою визначення самоосвітнього рівня вчителя.

У рамках роботи школи проведено 13 семінарів-практикумів на базі опорних закладів (ЗНЗ № 32, гімназій № 3, 20), розроблено методичні рекомендації для керівників методичних об’єднань.

Для молодих спеціалістів пропонуються поради досвідчених колег молодому вчителю; проведено психолого-педагогічні тренінги «Становлення молодого педагога».

На методичних об’єднаннях педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів розглядалися питання створення оптимальної моделі організації педагогічної діяльності для вирішення завдань національно-патріотичного, морально-духовного, фізичного розвитку; забезпечення наступності у впровадженні особистісно- орієнтованої моделі освіти в дошкільній та початковій ланках освіти; створення умов для формування життєвої компетенції дітей під час освітнього процесу та емоційного комфорту засобами впровадження інноваційних технологій; актуальність та необхідність упровадження ІКТ в освітній процес; формування медіа грамотності всіх учасників освітнього процесу. Порівняно з минулим роком участь педагогів у міському методичному навчанні зросла на 14 % за рахунок продовження проекту «Країна on line. Херсонське дошкілля» та визначення актуальності теми даного заходу «Особистість», розмежування в роботі Школи адаптації та наставництва для вихователів 1- го та 2 -го року роботи, що вкрай необхідно для підвищення якості організації освітнього процесу.

Однією з форм роботи з кадрами є курсова підготовка. У ІІ півріччі 2015 року – І півріччі 2016 року на базі ХАНО підвищили свій професійний рівень 854 педагогічних працівників, що становить 113 % виконання плану курсової підготовки.

З метою підвищення результативної діяльності та ефективного управління закладами, у галузі протягом 2015/2016 н. року відбулися зміни керівного складу освітніх закладів міста. Призначено 3 керівника, з них: 1 – директор ЗНЗ (№ 48); 2 - завідувача ДНЗ (№ 18, 41). На посаду заступників директорів з НВР та ВР призначено 23 педагоги. Для надання методичної допомоги з актуальних питань та розвитку професійної компетентності молодих керівників упродовж року працювали «Школа молодого директора» (на базі ЗНЗ № 46) та «Школа менеджера» для завідувачів ДНЗ.

Усі зазначені заходи, реалізовані упродовж навчального року, сприяли підвищення професійного рівня та компетентності працівників галузі освіти.


2. Збереження та зміцнення здоров’я дітей – першочергове завдання освітян
Збереження і зміцнення здоров’я дітей - одне з найголовніших завдань педагогічної громади освітньої галузі міста. У зв’язку з цим протягом 2016/17 н.р. велика увага приділялася підвищенню рівня знань педагогів з питань безпечних умов перебування дітей у освітніх закладах. Через систему навчально-курсових комбінатів управлінням освіти організовано проведення навчання з питань охорони праці з членами шкільних атестаційних комісій (347 осіб); підготовку працівників, які відповідають за електробезпеку в закладі, за теплове господарство та робітників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки (обслуговування електроустановок, газо-користувального обладнання, парових та водогрійних котлів) –216 осіб; за пожежну безпеку - 167 осіб.

Питання щодо стану безпеки життєдіяльності та охорони праці закладів освіти розглядалися на колегії управління освіти ( протокол від 02.02.2016 №1); на нарадах керівників закладів освіти. Підвищенню рівня знань з даного питання сприяла участь працівників навчальних закладів у міжрегіональній науково-практичній конференції на тему „Травматизм-проблема громадського здоров'я. Особливості та шляхи удосконалення медичної допомоги травмованим на регіональному рівні”.

З метою профілактики травматизму серед учасників навчально-виховного процесу щоквартально проводились наради –практикуми для заступників керівників навчальних закладів, відповідальних за стан травматизму. Щомісячно проводиться координація дій з лікарнями Суворовського, Дніпровського, Корабельного районів м. Херсона та обласною дитячою лікарнею щодо випадків звернення дітей до лікарень після одержання травм. За 2015/16 навчальний рік під час навчально-виховного процесу травми отримали 62 дитини (2014/2015 н. р. – 71 дитина), що призвело до невідвідування їх одного і більше навчальних днів. Троє і більше дітей отримали травми у 9 закладах ( школи № 41, 46, 12, 4, НВК № 48,56, гімназія № 3, ХДУ, ФТЛ).

За 2015/16 навчальний рік має місце нетолерантне відношення дітей один до одного, що зафіксовано в 3 школах (І півріччя 2015 року – школа № 18; ІІ півріччя 2016 року – школи № 45, 50). Адміністраціями закладів вжито невідкладних заходів щодо усунення виявлених порушень законодавства, спрямованих на попередження травматизму, притягнуто до дисциплінарної відповідальності осіб, винних у порушені чинного законодавства.

З метою попередження побутового травматизму серед учнів, вихованців закладів освіти проведено ряд заходів, а саме: місячник „Увага! Діти на дорозі!” (вересень), Тиждень пожежної безпеки в навчальних закладах міста (грудень), Тиждень безпеки дитини ( травень). Протягом навчального року управлінням освіти Херсонської міської ради спільно з Головним управлінням державної служби з надзвичайних ситуацій України в Херсонській області, Добровільним пожежним товариством України в Херсонській області проведено акції «Безпечна дорога до школи», „Запобігти, врятувати, допомогти” у школах № 12,44, гімназіях № 1,3,6. Проведено районні та міський фестивалі дружин юних пожежників ( переможці - команди шкіл № 27, 53, гімназія № 3); міські змагання юних інспекторів дорожнього руху ( переможці - загони ЮІР шкіл № 1, 18, 30).

Незважаючи на вжиті заходи щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам: проведення уроків, годин спілкування, інструктажів з безпеки життєдіяльності з учасниками навчально-виховного процесу, роз’яснювальної роботи серед батьків, двоє дітей потрапили в дорожньо-транспортні пригоди з вини водіїв транспортних засобів ( школа № 36, 14). Одна дитина (школа № 4) потонула під час відпочинку разом з батьками на морі.

Управлінням освіти контролюється перевезення організованих груп дітей автобусами за межі м. Херсона. За навчальний рік підготовлено 427 клопотань та видано 348 дозволів на перевезення.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка