Атемасова Тетяна Андріївна рефератСторінка1/28
Дата конвертації21.04.2018
Розмір0.76 Mb.
ТипРеферат
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В.Н. КАРАЗИНА

Біологічний факультет

Кафедра зоології та екології тварин

Річковий бобер (Castor fiber L.) на різних типах водойм Харківської області


Допущен до захисту «__»_________2018 р.

Завідуючий

кафедрою ____________


Дипломна робота

магістранта кафедри

зоології та екології тварин

Ярмак Катерини ВячеславівниОцінка «_____________»

Голова ЕК _________________ «__»___________2018 р.

Харків 2018


Науковий керівник:

Доцент каф.зоології та екології тварин, канд.біол.наук

Атемасова Тетяна Андріївна
РЕФерат

Дипломна робота: 78 стр., 4 табл., 28 рис., 67 посилань.

Об`єкт дослідження: поселення бобра річкового (Castor fiber L.) різного типу на території Харківської області.

Мета: аналіз особливостей структури та динаміки поселень річкового бобра на різних типах водойм Харківської області.

Методи: еколого-статистичний, уточнення меж поселення, визначення потужності поселення, морфологічний метод.

Проаналізовано динаміку ареалу річкового бобра в Україні з 1853 року по теперішній час. Із 60-х рр. XX століття спостерігається процес зростання популяції, що супроводжується розширенням ареалу.

Вивчено особливості структури поселень бобра на водоймах різного типу на території національного природного парку «Слобожанський», уздовж рр. Мерла, Мерчик, Уди та Лопань. Чинники, які впливають на тривалість існування та динаміку чисельності бобрових поселень, залежать від типу поселення. В поселеннях річкових русел найбільш значущими є наявність доступної деревини та присутність людини, болотного типу – рівень води, наявність і об’єм кормової бази, на озерних ­– об’єм кормової бази та коливання рівня води. У даний час загальна кількість поселень бобра річкового у Харківській області складає мінімум 85. Визначено позитивні перспективи та спрогнозовано напрямки подальшого розселення бобра на території Харківської області.

Ключові слова: напівводні ссавці; бобер річковий; поселення; тип водойми.

ABSTRACT

Thesis: 78 pages, 4 tables, 28 figures, 67 references.

The object of the study is the settlement of a different type of castor fiber (Castor fiber L.) in the territory of the Kharkiv region.

Goal: analysis of the features of the structure and dynamics of river beaver settlements on different types of reservoirs of the Kharkiv region.

Methods: ecological-statistical, specification of the limits of settlement, determination of settlement capacity, morphological method.

The dynamics of the range of river beaver in Ukraine from 1853 to present time is analyzed. Since the 1960's the population growth has been observed, which is accompanied by the expansion of the range.

The features of the structure of settlements of beaver in reservoirs of various types in the territory of the national natural park "Slobozhansky" along the Merl, Merchik, Udi and Lopan are studied. Factors influencing the length of existence and the dynamics of the number of beaver settlements depend on the type of settlement. In the settlements of river channels the most important are the availability of accessible wood and the presence of man, the marsh type - the water level, the availability and volume of the forage base, the lake ¬-volume of the forage base and fluctuations in the water level. At present, the total number of settlements of the river beaver in the Kharkiv region is at least 85. Positive prospects are identified and directions for further beaver settlement on the territory of the Kharkiv region are predicted.

Key words: semi-aquatic mammals; river beaver; settlement; type of reservoir


ЗМІСТ


Вступ 6

1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 8

1.1 Історія вивчення виду в Україні 8

1.2 Динаміка ареалу європейського бобра в Україні 9

1.3 Бобер у Харківській області 17

1.4 Динаміка європейського бобра в поселенні залежно від різних чинників 22

2 МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ 24

3 ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 28

3.1 Гідрографічна мережа Харківської області 28

3.1.1.Характеристика р. Уди 29

3.1.2 Характеристика р. Лопань 30

3.1.3. Болота Національного природного парку "Слобожанський" 31

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ 34

4.1 Особливості розподілу та динаміка використання річковим бобром водойм різного типу 34

4.1.1 Верхові та перехідні болота 34

4.1.2 Річкові русла 44

4.1.3 Меліоративні канали. 53

4.1.4 Озера 55

4.2 Фактори, що впливають на тривалість існування бобрових поселень на водоймах різного типу 60

4.3 Модель розселення бобра річкового на водоймах Харківської області і можливі подальші напрямки освоєння видом нових територій 65

4.4 Оцінка чисельності виду на досліджених водоймах Харківської області 67

4.4.1 Приблизна чисельна оцінка бобрів на обстежених територіях 67

4.4.2 Умови, що впливають на динаміку чисельності 68

ВИСНОВКИ 71

Перелік посилань 72


Каталог: bitstream -> 123456789 -> 13782
123456789 -> Енергетика України І проблеми енергозбереження
123456789 -> Реалізація компетентнісного підходу до навчання на уроках та в позакласній роботі з географії
123456789 -> Робоча програма з дисципліни «Природні ресурси України» Курс: 3 Семестр: 5
123456789 -> Навчально-методичний посібник для самостійної роботи Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів
123456789 -> Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів
123456789 -> З досвіду роботи вчителя хімії нвк «Лановецька загальноосвітня школа №1 I-III ступенів- ліцей»
123456789 -> Опис досвіду актуальність досвіду


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка