Блез ПаскальСкачати 54.01 Kb.
Дата конвертації31.01.2018
Розмір54.01 Kb.

Блез Паскаль

  1. Глибоку і своєрідну концепцію людини в епоху Нового часу розробив відомий французький фізик, математик і філософ Блез Паскаль.

  2. У роки, присвячені інтенсивним науковим дослідженням, Паскаль виявляв тверду прихильність реалізму, який відрізняв його від Декарта та більшою мірою віддавав перевагу абстрактним методам математики і був раціоналістом. Для Паскаля розум повинен повністю підкорятися фактам. Гостро усвідомлюючи значущість конкретного, він ніколи не був схильний до зайвого теоретизування: предмет, що вивчається, завжди слідує піддавати випробуванню і робити відчутним.

  3. Саме він, вперше, висловив думку про відділення людини від природи. Відстоюючи думку про дисгармонію він писав: « Це вічне мовчання безмежності просторів жахає! Людина самотня у Всесвіті, вона закинута в цей чужий їй величезний бездушний світ. Людина всього лише мислячий очерет який самотньо колишеться в безкрайньому всесвіті».

Ця концепція є антропологічним наслідком висновку Н. Коперніка, який перетворив і Землю і Людину з центру Всесвіту в нікчемну билинку.

Як відомо, в поглядах найбільшого скептика XVI в. Мішеля Монтеня теза проте, що наші знання ніколи не були і ніколи не зможуть бути ні абсолютно вірними, ні досконало повними, поєднувався з тезою, згідно з якою всі виникаючі перед нами питання вирішувати повинен наш розум, що спирається на досвід. В наших знаннях разом з помилками є багато вірного, що і об'єм наших знань, і їх точність зростають і зростатимуть безмежно. XVII ст. стало новим етапом в розвитку своєрідних скептичних ідей і одним із найбільших представників його також був і Блез Паскаль (Пьер Гассенді, Пьер Бейль).

Паскаль засуджував Декарта за те, що той намагався обгрунтовувати релігійні положення, спираючись на розум. Однак, в той же час, Паскаль не прагнув зменшити пізнавальну цінність і силу розуму, але, навпаки, дуже високо оцінював потужність і значення людського інтелекту. Більш того, на думку Паскаля, інтелект людини - це не тільки те, що робить нас людьми, то що відрізняє нас від тварин, ставлячи нас вище за них, але і те, що ставить людину вище за всю навколишню дійсність. У розумі, «в мисленні - велич людини» . В порівнянні з навколишнім світом людина - ледве помітна билинка. Вона крихка як очерет, і, щоб покласти край її існуванню, досить дії самої невеликої сили природи. Але людина - мислячий очерет, вона осягає - і свою велич, і свою крихкість. «І навіть тоді, коли всесвіт її роздавить, вона виявиться вищою за те, що її уб'є, оскільки вона знає, що вмирає, знає, наскільки всесвіт сильніший за неї, всесвіт же не знає нічого»

З головного філософського твору Паскаля - «Думок» - і невеликих його робіт - «Передмови до трактату про пустоту», «Про геометричний розум», «Про мистецтво переконувати» - видно, що його відношення до розуму не тільки відмінне від екзистенціалізму і ірраціоналізму взагалі, але і абсолютно протилежне останньому. У науковому пізнанні, у філософії він рішуче засуджував ірраціоналізм: нещасний той, хто нехтує розумом.

Системи великих мислителів XVII ст. або перебільшують роль мислення і недооцінюють значення чуттєвого пізнання, досвіду, або гіпертрофують роль відчуттів і досвіду, що спирається на них, і недооцінюють значення абстрактного мислення. Локк, хоча і визнавав здатність розуму здійснювати деякі дії, не залежні від досвіду, намагався, проте, вивести всі людські знання про дійсність з свідчень органів чуття. Декарт же не тільки був переконаний, що в розумі кожної людини від народження укладені основоположні знання, але, описуючи те, як з природжених розуму «зачатків істин» він дедуктивно вивів принципи, першопричини всього, що є у всесвіті, а з цих принципів - те, що з них виходить, затверджував також: «мені здається, що я цим способом знайшов небеса, зірки. Землю, а на Землі - воду, повітря, вогонь, мінерали і інші подібні речі, і при цьому я не помітив там нічого такого, чого я не міг би задовільно пояснити знайденими мною принципами» Стверджуючи, що до істинного знання приводять тільки природжені ідеї і дедукція, «понад яких розум не повинен допускати нічого» Декарт був переконаний, що ці засоби дають розуму людини «тільки з деяких зачатків істин, властивих від природи нашим душам», виводити «принципи і першопричини всього того, що є або може бути». Паскаль же повністю не розділяв поглядів Локка, а також відкидав і вищевикладену позицію Декарта. Абсолютно досконалим знанням, вважав Паскаль, був би не зміст природжених ідей (існування яких він рішуче відкидав), а знання, одержане при дотриманні двох умов: по-перше, щоб при побудові знання цього у всіх дефініціях, що містяться в ньому, не було жодного терміну, який не був би строго визначений (відповідно до вимог, що пред'являються до дефініцій в статті «Про геометричний розум»); по-друге, щоб всі твердження, що містяться в даному знанні, були строго доведені, що можливе лише в тому випадку, якщо вживані в них дефініції в точності такі, якими вони повинні бути згідно вищезазначеної статті. Виконати повністю обидві ці умови, говорить Паскаль, неможливо, оскільки навіть в найдосконаліших дефініціях неможливо уникнути застосування термінів, не більш ясних і зрозумілих, ніж терміни, які ними визначаються (якими б безперечними не здавалися ці терміни на перший погляд).

Хоча абсолютно досконале наукове знання, згідно Паскаля, недосяжне, але знання недосконале, доступне нам, на його думку, достовірне і надзвичайно цінне. Цей мислитель вважає, що всі науки «підлеглі досвіду і міркуванню» Ретельно поставлені досліди і спостереження (що спираються на свідчення наших відчуттів), коли ми робимо висновки з цих спостережень і експериментів, уточнюють і розширюють наші знання лише постільки, поскільки строго при цьому дотримуються вимоги, що висуваються «геометрією» (цим словом Паскаль іменує всю математику) - «те, що перевищує геометрію, перевищує нас» . Шлях пізнання, яким йдуть математики - це еталон, досконалий шлях, на нього повинні орієнтуватися, йому повинні слідувати всі охочі займатися справжніми науковими, у тому числі і філософськими дослідженнями.

Концепція Декарт, згідно якої в думці людини спочатку, а priori містяться найважливіші положення, з яких можна вивести все знання, означала, по суті справи, визнання того, що існує повне, всеосяжне, остаточне знання, до якого нічого дійсно нового додати не можна, а тому справжнє новаторства в пізнанні, відкриття абсолютно нових, зовсім раніше невідомих істин є неможливим. Паскаль дотримується діаметрально протилежної позиції. Він стверджує, що пізнавальні можливості, що надаються людині досвідом, безмежні, що вони невпинно зростають, розширяються у міру того, як учені винаходять все більш глибоко проникаючі в природу експерименти. Це дозволяє людям звільнятися від багатьох помилок і розкривати нікому раніше не відомі таємниці природи.

Кожне покоління вносить свій внесок в скарбницю знань людства, засвоюючи те вірне, що вдалося з'ясувати попередникам, поправляючи деякі допущені до нього помилки, усуваючи деякі помилки своїх попередників і відкриваючи дещо таке, що до нього зовсім не було відоме. Таємниці природи приховані від нас лише в тому значенні, що всі вони не відкриваються відразу, «вони розкриваються з часом у міру переходу від одного століття до іншого» .Паскалівське розуміння співвідношення між раціональним і чуттєвим пізнанням характеризується наступною важливою особливістю. У різних контекстах він використовує термін «відчуття» (sense) в трьох істотно різних значеннях: 1) глибоко хвилюючі нас емоції, що мають своє джерело тільки усередині нашого «Я» (те, що народжується поза розумом в глибині нашого «я» безумовно істинній релігійній вірі); 2) свідчення наших органів чуття, усвідомлювані нами як такі; 3) свідчення наших органів чуття, чуттєвий досвід, одержаний нами при зіткненні із зовнішнім світом, але не усвідомлюваний нами як таке: оскільки справжнє джерело цих «відчуттів» нам не відоме, ми схильні вважати їх джерелом наше «Я», нашу власну натуру. «Ми пізнаємо істину, - пише у зв'язку з цим Паскаль, - не тільки розумом, але і серцем». При цьому він звертає увагу на те, що фундаментом всіх природничонаукових і математичних знань, початковими посилками, допущеннями, з яких починаються і на яких грунтуються всі природничонаукові і математичні докази, є положення про існування простору, часу, руху, нескінченного числового ряду. Тому він і називає ці положення «основними засадами». Саме на ці «істини серця» спирається розум, на них він засновує всі свої міркування. Те, що так часто оголошують «голосом природи», природженими нам ідеями, це насправді ідеї, укорінені в нашій свідомості тільки тому, що багатократне спостереження повторення відомих зв'язків, що вселило нам певні думки, привело до того, що ці думки стали для нас звичними.

Отже, Б.Паскаль в епоху Нового часу розробив глибоку і своєрідну концепцію людини, яка вплинула на розвиток подальшого реалізму в філософії.
Каталог: data -> bib -> Dijscijplinij -> Filosofiya
Filosofiya -> Лекція №10. Зарубіжна філософія XX ст. (продовження) План Культурологічні та історіософські напрями філософії ХХ ст
bib -> Організування як загальна функція менеджменту
bib -> Українська греко-католицька церква
bib -> Реферат на тему використання вбудованих засобів контролю виконав студент групи Хоружий М. Прийняв
bib -> Рішення Сутність, класифікація та процес вироблення управлінських рішень
Dijscijplinij -> Шаблон для оформлення методичних вказівок
bib -> 25. У чому відмінність філософії Нового Часу від попередніх етапів розвитку філософії? Формування світоглядної парадигми філософії Нового Часу


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка