«Центр дитячого та юнацького туризму і екскурсій»Сторінка1/19
Дата конвертації24.12.2017
Розмір1.39 Mb.
ТипПротокол засідання
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації

Позашкільний навчальний заклад

«Центр дитячого та юнацького туризму і екскурсій»

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання науково- Наказ Управління освіти і

методичної ради Чернігівського науки Чернігівської

обласного інституту післядипломної облдержадміністрації

педагогічної освіти ім. К.Д. Ушинського 23.05.2014р. №167

20.03.2014р. №1

Чернігів

2014
Автор:

Дорошенко Олена Іллівна - методист позашкільного навчального закладу «Центр дитячого та юнацького туризму і екскурсій» Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації.


Рецензенти:


Чорний О.О. – завідуючий кафедри Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського, кандидат філософських наук, доцент.
Хлопіна Ж.Ф. – методист відділу виховної роботи та здорового способу життя Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського.

ЗМІСТ

 1. Пояснювальна записка ............................................................ 4

  1. Вступ .............................................................................. 4

  2. Актуальність програми ................................................. 5

  3. Новизна ......................................................................... 6

  4. Мета програми ............................................................. 6

  5. Завдання програми .................................................... 7

  6. Цілі програми .............................................................. 8

  7. Зв’язок із загальною освітою ..................................... 8

  8. Авторські рекомендації .............................................. 8

2. Початковий рівень навчання .................................................. 9

2.1. Навчально-тематичний план ....................................... 10

2.2. Програма ...................................................................... 10

2.3. Вимоги до знань і вмінь гуртківців ............................. 23

3. Основний рівень навчання (1-й рік) ...................................... 24

3.1. Навчально-тематичний план ...................................... 25

3.2. Програма ...................................................................... 25

3.3. Вимоги до знань і вмінь гуртківців ............................. 41

4. Основний рівень навчання (2-й рік) ..................................... 42

4.1. Навчально-тематичний план ..................................... 43

4.2. Програма ..................................................................... 43

4.3. Вимоги до знань і вмінь гуртківців ............................ 60

5. Вищий рівень навчання (1-й рік) ......................................... 61

5.1. Навчально-тематичний план .................................... 62

5.2. Програма .................................................................... 62

5.3. Вимоги до знань і вмінь гуртківців ........................... 79

6. Вищий рівень навчання (2-й рік) ......................................... 80

6.1. Навчально-тематичний план ................................... 80

6.2. Програма ................................................................... 81

6.3. Вимоги до знань і вмінь гуртківців ........................... 97

7. Використані джерела .......................................................... 98


 1. Пояснювальна записка

  1. Вступ

У період національно-культурного і соціально-економічного відродження України гостро постає питання патріотичного виховання молоді, прищеплення любові до Батьківщини, виховання справжнього, свідомого громадянина нашої держави. Саме підростаюче покоління несе в собі потенційну енергію подальшого розвитку. Від того, якою буде молодь сьогодні, які цінності становитимуть ядро її свідомості, від того, наскільки молоді люди будуть готовими до нового типу соціальних відносин, залежить, яким буде майбутнє нашої країни. Тому дітей треба прилучати до краси в усіх проявах (природа, мистецтво, технічна творить, людські взаємини, вчинки, діяльність), задовольнять потреби вихованців у повазі, любові до них; створювати умови для виникнення духовних станів (радість, захоплення тощо) та почуттів.

З метою формування в дітей патріотичної, національної свідомості і самосвідомості протягом останніх років велика увага приділяється вивченню культурної та історичної спадщини, історії та традицій рідного краю, обрядів, свят, оберегів; освоюється екскурсійний потенціал рідного краю.

Гурткові заняття, походи екскурсії, експедиції, фестивалі, зльоти, туристсько-спортивні змагання мають велике значення для виховання у підростаючого покоління поваги до історичного минулого нашої країни, області, формують патріотичні почуття, відповідальне ставлення до природи. Любов до рідної землі, родини, міста, села, рідної вулиці – це первинний стан патріотизму. Дитина природно і непомітно звикає до навколишнього середовища, рідного слова, побуту, традицій свого краю, прагне зберегти пам’ятки старовини та бережно ставитися до оточуючого світу.

Також важливим у наш час є набуття знань про історію та функції Збройних Сил України, засвоєння основ Захисту Вітчизни, популяризація професії військового.

Одним із важливих напрямків патріотичного виховання – підготовка населення до захисту від зброї масового ураження, надання першої допомоги потерпілим.

Туристсько-краєзнавча робота з учнівською і студентською молоддю є важливим засобом патріотичного виховання, багатогранна, потрібна і благородна справа.

Чернігівський позашкільний навчальний заклад Центр дитячого та юнацького туризму і екскурсій, який є головним координатором розвитку дитячого туризму і краєзнавства в області, тісно співпрацює з кожним навчальним закладом області щодо патріотичного виховання молоді через участь робіт учнівських колективів і команд у різноманітних туристсько-краєзнавчих експедиціях, акціях, обласних змаганнях та інших заходах.

Програма гуртка патріотичного виховання розрахована на учнів 6 - 10-х класів, тобто на дітей 12 – 16 років і передбачає не лише теоретичні заняття, але й практичні.

Запропонована програма передбачає комплексне навчання вихованців, в якому головна увага приділяється практичному оволодінню різноманітними навичками та вміннями, необхідними як у повсякденному житті, так і під час служби у збройних силах. Програма передбачає підготовку учнів навчальних закладів до вивчення курсу «Захист Вітчизни», пропаганду серед молоді здорового активного способу життя.

Визначені в програмі основні, базові знання та навички дозволять у повній мірі використовувати базово-алгоритмічний метод. Алгоритмічний підхід дозволить сформувати надійні вміння з техніки страхування, орієнтування на місцевості, надання першої допомоги та інших тем програми.

Поданий матеріал може бути використаний керівниками гуртків військово-патріотичного та туристсько-спортивного спрямування, організаторам військово-спортивних свят та ігор.
1.2. Актуальність програми

Актуальність патріотичного виховання зумовлюється водночас процесом становлення України як єдиної політичної нації. В умовах поліетнічної держави воно покликане сприяти цілісності, соборності України, що є серцевиною української національної ідеї. При цьому важливо, щоб об’єднання різних етносів і регіонів України задля національного відродження, розбудови й удосконалення суверенної правової держави і громадянського суспільства здійснювалося саме на базі демократичних цінностей, які у свою чергу мають лежати в основі патріотичного виховання .

Пропонований варіант програми дозволяє узагальнити набутий досвід виховної роботи з патріотичного виховання молоді на Чернігівщині з урахуванням вимог Державних національних програм «Освіта» (Україна ХХІ століття), «Діти України», Національної програми патріотичного виховання громадян, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Національної доктрини розвитку освіти України», Національної програми відродження та розвитку Українського козацтва.

Програма гуртка патріотичного виховання укладена згідно вимог типових навчальних планів для позашкільних навчальних закладів з розрахунку 216 годин на рік, 6 годин на тиждень терміном навчання 5 років і передбачає роботу гуртка під час трьох рівнів навчання - початкового, основного і вищого та базується на принципі наступності від одного рівня до іншого.

Згідно програми, заняття в гуртках проводяться з поєднанням теоретичної та практичної діяльності (навчальні екскурсії, туристичні прогулянки та подорожі, туристсько-краєзнавчі експедиції та походи, краєзнавчі спостереження та дослідження на місцевості, змагання з техніки пішохідного туризму та спортивного орієнтування, навчально-тренувальні збори).

Важлива роль в програмі відводиться забезпеченню техніки безпеки під час проведення екскурсій, туристських подорожей, змагань, тренувань, зборів, проведенню вступного та цільових інструктажів серед гуртківців.

Робота за програмою дозволяє підготувати вихованців гуртка до участі в окремих конкурсах чи змаганнях військово-патріотичних ігор-випробувань «Котигорошко», «Джура», «Патріот», «Школа безпеки» або інших, оскільки передбачено протягом навчального року проведення конкурсів за одним із напрямків військово-спортивної діяльності.

Розділи першого, другого, третього років навчання у програмі повторюються. Але тематика програми підібрана таким чином, що протягом першого року вивчаються головні поняття з розділу та формуються базові навички, які поглиблюються та удосконалюються під час основного та вищого рівня.


1.3. Новизна

Новизна програми зумовлена кількома факторами. По-перше, вона підготовлена з урахуванням новітніх досягнень історії та педагогіки, тобто за науково-теоретичним і методично-практичним рівнем може розглядатися як цілком оригінальна. По-друге, програма має комплексний характер, тобто охоплює історико-краєзнавчі, етнологічні, географо-краєзнавчі складові історії нашої країни. Програма дає можливість кожному керівнику реалізувати свій творчий потенціал.

Варто наголосити, що у програмі оптимально поєднано регіональну (краєзнавчу), національну та всесвітню історії. Такий підхід відповідає сучасним вітчизняним і всесвітнім тенденціям у розвитку змісту історичної освіти. Отже, по суті йдеться про запровадження інтегрального курсу як складової гуманітарного та патріотичного виховання молоді.
1.4. Мета програми


 • вивчення традицій, історії, духовної спадщини, символіки, звичаїв українського народу, культури міжнаціональних відносин;

 • зрозуміти історію рідного краю як невід’ємну складову України;

 • виховання любові до рідної землі, готовності самовіддано служити Вітчизні;

 • вміння осмислювати історичні факти, події та явища, зрозуміти спільне і особисте в історії країни і рідного краю;

 • виховання національної гідності, морально-психологічних якостей громадянина, патріота;

 • ознайомлення учнів з основами нормативно-правового забезпечення захисту Вітчизни, цивільного захисту;

 • набуття знань про історію та функції Збройних Сил України; засвоєння основ цивільного захисту, медико-санітарної підготовки; здійснення психологічної підготовки захисту Вітчизни;

 • формування вмінь і навичок учнів щодо надання першої медичної допомоги потерпілому (ураженому населенню);

 • створення умов для отримання учнями додаткової (позашкільної) освіти.

1.5. Завдання програми

- збереження і пропаганда історичної та культурної спадщини українського народу, використання його героїчних традицій в процесі формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту національних інтересів України;

- суттєве поповнення знань членів гуртка з історії рідного краю;

- вироблення вміння відшукувати, оцінювати та синтезувати історичну інформацію;

- засвоєння членами гуртка основних підходів до вивчення історії (хронологічний, порівняльний, цивілізаційний тощо);

- самостійне і творче викладання отриманих знань та формування оригінальних висновків;

- застосування отриманих знань та формулювання висновків відносно інших історичних або сучасних ситуацій;

- формування у старшокласників теоретичної та практичної готовності до військової служби в Збройних Силах України та інших військових формуваннях, визначених чинним законодавством, умінь і навичок щодо систематичних занять фізичними вправами, підвищення функціональної та фізичної готовності учнів до захисту Вітчизни;

- забезпечення єдності навчання, виховання, розвитку і психологічної підготовки молоді до захисту Вітчизни;

- прищеплення навичок змістовного дозвілля учнівської молоді.

  1. 1.6. Цілі програми

- сприяти гармонійному фізичному розвитку, зміцненню здоров’я вихованців;

- виховувати носіїв українського національного звичаю, стійких патріотів-захисників України;

готувати вольових, сміливих, дисциплінованих громадян України.


  1. 1.7. Зв’язок із загальною освітою

Програма ґрунтується на науково-теоретичних та світоглядних засадах відповідних гуманітарних програм базової освіти, затверджених Міністерством освіти України; сприяє їх більш глибокому вивченню та засвоєнню засобами туризму і краєзнавства.

Водночас програма істотно розвиває і поглиблює зміст шкільних програм у таких напрямках:

- вміння учнів відрізняти суттєве від другорядного з метою розвитку (закріплення) «вибіркової пам’яті» як одного з головних засобів орієнтації у суспільному та особистому житті;

- усвідомлення гуртківцями ролі та співвідношення об’єктивних і суб’єктивних складових історичного процесу;

- критичне сприйняття історичної реальності і вміння розуміти істину не як абстрактне, а як конкретно-історичне явище;

- розуміння органічного зв’язку між історією та географією, літературою і народознавством, фізичною культурою та предметом «Захисник Вітчизни»;

- виховання шанобливого ставлення до культури та звичаїв рідного народу як засобу духовної єдності поколінь.
1.8. Авторські рекомендації

Програма разрахована на п’ять років навчання з учнями середніх та старших класів. При необхідності можна продовжити термін навчання. Природно, що обсяг матеріалу, види занять, список літератури тощо є орієнтовними. Одна з переваг цієї програми – можливість її відповідних змін кожним керівником гуртка залежно від власних творчих уподобань.

Завдання історичного краєзнавства полягає у тому, щоб шляхом поглибленого вивчення історії рідного краю суттєво поглибити розуміння закономірностей історичного буття українського народу, збагатити всіх гуртківців, продовжити формування стійких моральних переконань, виховувати любов до рідного краю, розвивати творче мислення, творчу пізнавальну активність, самостійність у судженнях, потребу та уміння поповнювати і поглиблювати знання, прищепити любов до героїчних бойових і трудових традицій свого народу, привчити дбайливо ставитися до пам’яток історії та культури.особливу увагу керівникам гуртка слід приділити науково-пошуковій роботі гуртківців у бібліотеках, музеях, архівах тощо. Всі члени гуртка мають оволодіти вмінням опрацювання наукової літератури та історичних джерел.

При виконанні програм гуртка слід:

спиратися на знання, одержані на уроках з вітчизняної і всесвітньої історії;

використовувати різноманітні методи навчання і навати першочергової уваги індивідуальної роботі з гуртківцями;

широко використовувати наочність, обов’язково ознайомити учнів з фондами музею, архівними документами, пам’ятками історії та культури козацької доби;

налагодити зв’язок з краєзнавчими осередками, товариствами, установами по збереженню і охороні історичних пам’яток.


ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ

(1 рік навчання)

Програма туристсько-краєзнавчого гуртка початкового рівня навчання розрахована на один рік занять. До занять у гуртку допускаються діти середнього шкільного віку (орієнтовно учні 6-го класу загальноосвітніх шкіл), які мають дозвіл батьків, медичний допуск та застраховані від нещасного випадку. Її мета - виховання любові та бережливого ставлення до рідної природи, історії, до своєї родини, до свого рідного села, міста, ознайомлення з основами туризму і краєзнавства.

Заняття проводяться протягом 6-ти годин на тиждень, складаються з теоретичних та практичних годин.

Програма передбачає оволодіння вихованцями навичками туризму, орієнтування, зміцнення здоров’я, розвиток морально-вольових та загальнолюдських якостей.

Керує гуртком керівник, який має педагогічну освіту. Кількість дітей в гуртку 15 чоловік.

Завдання програми гуртка початкового рівня навчання:


 • познайомити з краєзнавчими об’єктами свого села, міста та видатними діячами рідного краю;

 • зміцнювати здоров’я та загартовувати вихованців;

 • підвищувати загальний рівень фізичної підготовки гуртківців;

 • навчити основам техніки пішохідного туризму;

 • розвивати цілеспрямованість, наполегливість, взаємодопомогу;

 • розвивати стійкий інтерес до занять.


Навчально-тематичний план

з/пКаталог: userfiles -> admin -> RMO
userfiles -> Робоча програма навчальної дисципліни
userfiles -> У хмельницькій області професійна  №1–2(34–35)/2010 освіт а
userfiles -> Країни Латинської Америки у світовій політиці робоча програма
userfiles -> Державний вищий навчальний заклад
userfiles -> Методичні рекомендації щодо виконання випускного бакалаврського проекту для студентів галузі знань «Інформатика та обчислювальна техніка»
userfiles -> Звіт щодо проведення моніторингового дослідження стану запровадження нових Державних стандартів початкової загальної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах
RMO -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України. Всесвітня історія 5-9 класи


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка