Опис навчальної дисципліниСторінка16/108
Дата конвертації18.03.2019
Розмір4.91 Mb.
ТипПротокол
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   108

Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0203 Гуманітарні науки

Нормативна


Напрям підготовки

7.02030201 Історія*Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):

7.02030201 Історія*


Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання –

Семестр

Загальна кількість годин 120 год.

10-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4 год.

самостійної роботи студента – 4,5 год.


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст

22 год.
Практичні, семінарські

28 год.
Лабораторні

-

-

Самостійна робота

70 год.
Вид контролю: іспитПримітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – _1_ год.: _1_год. – аудиторні заняття, _2,25_год. – самостійна робота.
  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Історія міжнародних відносин» (Частина ІІ) складена Седляр Ю.О. відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів напряму 7.02030201 Історія*. Пропонована програма розрахована на студентів V курсу спеціальності «Історія*» ДФН та спрямована на ознайомлення студентів із основними тенденціями розвитку світової політики та особливостями міжнародних відносин в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст., головними міжнародно-політичними концепціями і доктринами даного історичного періоду.

Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна базується на знаннях студентів з курсів «Всесвітня історія», «Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки», «Новітня історія країн Європи та Америки», «Актуальні проблеми історії країн світу», «Нова історія країн Азії та Африки», «Новітня історія країн Азії та Африки», «Історія зарубіжних політичних вчень», «Основи наукових досліджень».

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістовних модулів: Змістовний модуль І. Поняття системності у міжнародних відносинах. Історичні міжнародні системи; Змістовий модуль ІІ. Формування Ялтинсько-Потсдамської системи міжнародних відносин та основні тенденції її розвитку. Геополітичні параметри біполярної міжнародної системи; Змістовий модуль ІІІ. Регіональні системи міжнародних відносин у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Програма І робочий план конкретно-соціологічного дослідження Методи збору соціологічної інформації
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни політична комунікація та інформаційна безпека (Частина 2) Ступінь магістра
2018 -> Політична історія миколаївщини
2018 -> З методикою навчання
2018 -> Навчально-методичний комплекс
2018 -> Конспект лекцій з дисципліни
2018 -> Програма навчальної дисципліни Політична історія україни Ступінь бакалавра
2018 -> Навчально-методичний комплекс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   108


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка