Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5123. Н55043-2006Сторінка1/29
Дата конвертації24.12.2017
Розмір1.99 Mb.
ТипДержавний стандарт
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики УкраїниДСПТО 5123.Н55043-2006

(позначення стандарту)

Професія — Офіціант
Код — 5123
Кваліфікація: 3,4,5 розряди

Видання офіційне

Київ

2006


Міністерство освіти і науки України
Затверджено

Наказом Міністерства освіти і науки України

та Міністерства та соціальної політики

України


від “___”_____________2006 р. № ___/____
Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України____ липня 2006р. за №___/_____

Державний стандарт

професійно-технічної освіти


ДСПТО 5123.Н55043-2006

(позначення стандарту)
Професія — Офіціант
Код — 5123
Кваліфікація: 3,4,5 розряди

Видання офіційне

Київ

2006

ПОГОДЖЕНО

Заступник Міністра освіти і науки України
_________________Б. Жебровський "___"_______________2006 р.
ПОГОДЖЕНО

Заступник Міністра праці та соцальної політики України

__________________Н. Іванова

"___"_______________2006р.


Державний стандарт

професійно-технічної освіти


ДСПТО 5123Н55043-2006ф

(позначення стандарту)

Професія — Офіціант

Код — 5123

Кваліфікація: 3,4,5 розряди

Видання офіційне
Київ
2006

Розробники:
Кузнецова Віра Іванівна

– викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, директор Івано-Франківського вищого професійного училища готельного сервісу і туризму

Швець Людмила Павлівна

– викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, заступник директора Івано-Франківського вищого професійного училища готельного сервісу і туризму

Лилак Галина Михайлівна

– викладач вищої кваліфікаційної категорії Івано-Франківського вищого професійного училища готельного сервісу і туризму

Горпинко Тамара Миколаївна

– викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист Івано-Франківського вищого професійного училища готельного сервісу і туризму

Данилів Оксана Василівна

– викладач вищої кваліфікаційної категорії Івано-Франківського вищого професійного училища готельного сервісу і туризму

Намурована Марія Василівна

– заступник директора Івано-Франківського вищого професійного училища готельного сервісу і туризму

Храбатин Олександра Ізидорівна

– викладач першої кваліфікаційної категорії Івано-Франківського вищого професійного училища готельного сервісу і туризму

Людера Катерина Федорівна

– викладач вищої кваліфікаційної категорії Івано-Франківського вищого професійного училища готельного сервісу і туризму, старший викладач

Бойко Мирослав Олексійович

– директор ПП “Надія”.

Харук Ярослава Василівна

- директор ПП ресторану “Манчестер”

Науковий консультант
Горішній Зіновій Ілларіонович

– доцент кафедри методики і теорії природничо-математичної освіти обласного інституту післядипломної педагогічної освіти управління освіти і науки Івано-Франківської ОДА

Рецензенти:
Ванджура Василь Антонович

– заступник директора Івано-Франківського обласного центру зайнятості

Карців Ліля Іванівна

- директор ПП ресторану “Золота ліра”

Победінський Роман Степанович

– директор туристичного комплексу “Прикарпаття”.

Літературний редактор
Снісар Зінаїда Іванівна

методист вищої категорії Відділення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту навчання Міністерства освіти і науки України

Технічний редактор
Швець Людмила Павлівна

– викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, заступник директора Івано-Франківського вищого професійного училища готельного сервісу і туризму

Керівники проекту:
Битківська Христина Григорівна

– директор навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти в Івано-Франківській області, вчитель вищої категорії, вчитель-методист

Шляхтичева Людмила Іванівна

– завідувач сектором Відділення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту навчання Міністерства освіти і науки України

Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту з професії „Продавець продовольчих товарів”, замовлення на його придбання просимо надсилати за адресою:

04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 37.

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Мінестерства і науки України.

Телефони: (044)4177397, (044)4253533

Заступник директора, начальник Відділення змісту професійно–технічної освіти Головінова Валентина Олексіївна.
*Примітка. Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Загальні положення

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії 5123 “Офіціант” III, IV, V розрядів розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. №1135 та ст..32 Закону України “Про професійно-технічну освіту” (103/98 -вр) і є обов’язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють або забезпечують підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Державний стандарт професійно-технічної освіти містить:

освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійно-технічного навчального закладу;

типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників;

типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання і виробничої практики, передбачених типовим навчальним планом;

критерії кваліфікаційної атестації випускників;

перелік основних обов’язкових засобів навчання;

список рекомендованої літератури.

У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного рівня тривалість професійної підготовки на 3 розряд складає 790 годин, на 4 розряд – 560 годин, на 5 розряд – 700 годин.

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

Нормативні терміни навчання на другому ступені професійно-технічної освіти не повинні перевищувати:

для осіб, які мають повну загальну середню освіту, - 1,5 року;

для осіб, які мають базову загальну середню освіту і здобувають повну загальну середню освіту, - 4 роки;

для осіб, які мають базову загальну середню освіту або, як виняток, не мають її і поки що не здобувають повної загальної середньої освіти, - 2 роки.

При організації перепідготовки і підвищення кваліфікації за робітничою професією термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки і підвищення кваліфікації може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності у слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», та інші).

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів наприкінці вивчення предмета «Організація обслуговування в ресторанах» проводиться атестація за рахунок часу, відведеного на його вивчення.

Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі кваліфікаційної характеристики Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП, випуск 65 „Торгівля і громадське харчування” робітники Краматорськ 2005р.), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування регіональних особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, „Загальні положення”, п. 7. вип.1, розд.2, Краматорськ, 2005р.

Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальних майстернях, лабораторіях, навчально-виробничих підприємствах та безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах (до 20 відсотків у межах загального часу) та робочих навчальних програмах (до 20 відсотків навчального предмета і виробничого навчання). Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.

Типовими навчальними планами передбачено тижневе навантаження учнів/слухачів не більше 36 годин при денному навантаженні не більше 8 академічних годин теоретичного навчання і 6 годин виробничого навчання. Під час проходження виробничої практики можливе навантаження учнів/ слухачів до 40 годин при досягненні ними 18-річного віку.

Після завершення навчання кожний учень/слухач повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні/слухачі допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик.

Критерії державної кваліфікаційної атестації випускників визначаються 12-ти бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень учнів/слухачів. Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня „кваліфікований робітник” відповідного розряду можливе за умови отримання учнем/слухачем не менше чотирьох балів за критеріями кваліфікаційної атестації.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання і успішно пройшла державну кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник” з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник”, видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Особі, яка не закінчила повний курс навчання у професійно-технічному навчальному закладі другого та третього атестаційних рівнів, але за результатами кваліфікаційної атестації їй присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник” з набутої професії відповідного розряду, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.


Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти


ДСПТО 5123.Н55043-2006

(позначення стандарту)

Професія — Офіціант


Код — 5123

Кваліфікація — 3 розряд

Видання офіційне

Київ

2006

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку

кваліфікованих робітників)

 1. Професія — 5123 “Офіціант”

 2. Кваліфікація — 3 розряд

 3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

  • асортимент, рецептури, технологію виготовлення страв і напоїв;

  • кулінарну характеристику страв і напоїв; правила і технічні прийоми обслуговування споживачів;

  • форми складання серветок;

  • правила оформлення столу квітами;

  • види меню, порядок запису страв і напоїв в меню;

  • правила і порядок подавання страв і напоїв, вимоги до їх оформлення і температури;

  • відповідність асортименту вино-горілчаних виробів характеру страв;

  • порядок оформлення рахунків та форми розрахунку із споживачами, в тому числі за кредитними картками;

  • види і призначення посуду, приборів, столової білизни, способи їх зберігання;

  • правила експлуатації відповідних видів торгівельно-технологічного обладнання, ЕККА, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, їх призначення та використання в технологічному процесі;

  • правила роботи закладів ресторанного господарства;

  • санітарні правила для закладів ресторанного господарства;

  • правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;

  • основи психології;

  • принципи професійної етики;

  • іноземну мову в межах розмовного мінімуму;

  • правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

  • економічні досягнення необхідні для успішного виконання професійних завдань і обов’язків;

Повинен уміти:

  • готувати зал до обслуговування споживачів, отримувати посуд, прибори, столову білизну;

  • полірувати посуд, прибори;

  • складати серветки різними способами;

  • здійснювати попередню сервіровку столів;

  • приймати замовлення від споживачів;

  • отримувати страви в роздавальні та в буфеті;

  • подавати страви і напої;

  • обслуговувати неофіційні банкети;

  • оформляти рахунки і розраховуватися по них із споживачами;

  • прибирати використаний посуд та прибори;

  • замінювати столову білизну.
 1. Загальнопрофесійні вимоги

 2. Повинен:

 1. раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місцйі;

 2. дтримуватись норм технологічного процесу;

 3. не допускати браку в роботі;

 4. знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишноього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

 5. використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені, тощо);

 6. знати інформаційні технології;

 7. правові питання галузі.

 1. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:

- повна або базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

 1. Сфера професійного використання випускника: торгівля та заклади ресторанного господарства. Загальні роботи з обслуговування споживачів в закладах ресторанного господарства.

 2. Специфічні вимоги

7.1 Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.

7.2 Стать: жіноча, чоловіча.

7.3 Медичні обмеження.
Типовий навчальний план

підготовки кваліфікованих робітників

Професія — 5123 “Офіціант”

Кваліфікація — 3 розряд

Загальний фонд навчального часу - 790 годин№ з/п

Навчальні предмети

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Загальнопрофесійна підготовка

74

10

1.1.

Інформаційні технології

17

6

1.2.

Основи галузевої економіки і підприємництва

17

4

1.3.

Основи правових знань

17
1.4.

Правила дорожнього руху

8
1.5.

Резерв часу

15
2.

Професійно-теоретична підготовка

239

26

2.1.

Фізіологія харчування, санітарія і гігієна

17
2.2.

Організація обслуговування в ресторанах

49

12

2.3.

Товарознавство продовольчих товарів

20

2

2.4.

Професійна етика і психологія

28
2.5.

Технологічне обладнання (з основами електротехніки)

28

6

2.6.

Техніка обчислень, облік і звітність

28

2

2.7.

Кулінарна характеристика страв

27

4

2.8.

Охорона праці

10
2.9.

Іноземна мова за професійним спрямуванням

32
3.

Професійно-практична підготовка

470
3.1

Виробниче навчання

246- в майстерні

60- на виробництві

186
3.2.

Виробнича практика

224
4.

Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна кваліфікаційна атестація при продовженні навчання)

7
5.

Консультації

10
6.

Загальний обсяг навчального часу (без п.5):

790

36


Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією “Офіціант”

 1. Кабінети:

- організації обслуговування;

- охорони праці;

- фізіології харчування, санітарії;

- облікових дисциплін;

- професійної етики і психології;

- технології приготування їжі;

- товарознавства продовольчих товарів.


 1. Лабораторії:

- Організації обслуговування


 1. Майстерні:

- кафе-майстерня;

- майстерня обслуговування.ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета "Інформаційні технології"

з/п

Тема


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Трудове навчання з практикумом
2016 -> Програма вступного іспиту зі спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт» спеціалізація (освітня програма) «Експлуатація суднових енергетичних установок»
2016 -> Державний заклад
2016 -> Робоча програма навчальної дисципліни основи сімейного консультування напрям підготовки: 030102 «Психологія*»
2016 -> Базові навчально-методичні матеріали з дисципліни Козацтво у боротьбі за державність
2016 -> Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з навчального предмету «клінічні основи дефектології»
2016 -> Міністерство охорони здоров’я україни
2016 -> Розвиток білінгвальної освіти у канаді
2016 -> Людинознавчi студii збірник наукових праць ддпу випуск двадцять п’ятий педагогiка


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка