Державного вищого навчального закладуСкачати 99.57 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації24.12.2017
Розмір99.57 Kb.
ТипПротокол
  1   2

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА»

Циклова комісія гуманітарної та соціально-економічної підготовки

(назва циклової (предметної) комісії)
ПЕРЕЛІК РЕФЕРАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Економічна теорія

для спеціальностей 5.04030101 «Прикладна математика», 081 «Право»

Затверджено на засіданні циклової

комісії гуманітарної та

соціально-економічної підготовки

Протокол № 1 від «31» серпня 2016р.


Івано-Франківськ, 2016

Особливістю вивчення курсу «Основи економічної теорії» є необхідність надбання студентами навичок самостійної підготовки до виступу, вміння висловлювати свою точку зору, критично і творчо підходити до різних джерел інформації, виробляти можливі варіанти вирішення тих чи інших світоглядних проблем. В зв’язку з цим кожний студент протягом вивчення дисципліни має підготувати реферативну доповідь. Реферативна доповідь повинна бути самостійною, творчою роботою студента з елементами наукового аналізу.Написання рефератів є важливою складовою навчального процесу. Готуючи реферати (підбираючи і опрацьовуючи літературу, аналізуючи наукові концепції), студенти набувають навичок дослідницького пошуку, самостійного творчого мислення.
Теми рефератів:

 1. Функції економічної теорії

 2. Методи дослідження економічних явищ і процесів

 3. Економічна теорія та економічна політика

 4. Формування і розвиток економічної думки в Україні

 5. Ефективність національної економіки України

 6. Безмежність потреб та обмеженість ресурсів

 7. Новітні тенденції розвитку відносин власності

 8. Необхідність реформування відносин власності в Україні

 9. Напрямки та форми реформування відносин власності

 10. Інтенсивний та екстенсивний типи відтворення: позитиви та недоліки

 11. Нагромадження і його ефективність

 12. Структурні зрушення в пропорціях суспільного відтворення

 13. Інвестиційні можливості структурної перебудови економіки України

 14. Інструменти стабілізації грошового обігу

 15. Товарне виробництво у ХХІ столітті

 16. Економічна відособленість виробників

 17. Плюси та мінуси олігополії як ринкової структури

 18. Природні монополії в Україні: сучасний стан та перспективи

 19. Межі дії ринкового механізму

 20. Організація соціально-орієнтованого ринкового господарства

 21. Розвиток ринкової інфраструктури Закарпаття

 22. Еластичність попиту і пропозиції

 23. Практичне застосування теорії еластичності

 24. Роль ціни в регулюванні економічних процесів

 25. Необхідність управління пропозицією

 26. Основні напрямки розвитку менеджменту

 27. Управління виробництвом як система

 28. Теорія і практика прийняття управлінських рішень

 29. Маркетингові дослідження ринку

 30. Особливості міжнародного маркетингу

 31. Об’єкти дослідження в мікроекономіці

 32. Фірма як суб’єкт ринкових відносин

 33. Господарський кодекс України як інструмент регулювання економічних відносин

 34. Форми організації підприємницької діяльності в країнах Європейського союзу

 35. Малий бізнес в США

 36. Напрямки зниження витрат та підвищення прибутку підприємств

 37. Ізокванта: двофакторна виробнича функція

 38. Ізокоста: траєкторія розвитку фірми

 39. Мінімальний ефективний розмір підприємства

 40. Прибуток як мета діяльності фірми

 41. Методи визначення рівня бідності і прожиткового мінімуму

 42. Особливості оплати праці в Україні

 43. ВНП і суспільний добробут

 44. Макроекономічні пропорції та їх значення

 45. Напрямки реформування податкової системи України

 46. Місцеве оподаткування в Україні

 47. Система бюджетних видатків в Україні: позитиви та недоліки

 48. Вільні економічні зони в Україні

 49. Наслідки та шляхи боротьби з інфляцією

 50. Соціальний захист безробітних

 51. Ринок праці Закарпатської області

 52. Іпотечне кредитування в Україні

 53. Проблеми забезпечення конвертованості гривні

 54. Світова організація торгівлі: нові можливості та можливі втрати

 55. Напрямки розвитку міжнародної валютної системи

 56. Порівняльна структура платіжного балансу України та країн – членів Європейського співтовариства

 57. Транснаціональні корпорації на світовому ринку

 58. Економічні наслідки інтеграції до європейської валютної зони євро

 59. Інституціоналізм як погляд на сучасний суспільний розвиток

 60. Болонський процес та економічна освіта

 61. Планова система функціонування економіки

 62. Моделі формування ринку на пострадянському просторі

 63. Суспільні інтереси та акціонерна власність

 64. Сучасні погляди на теорії вартості

 65. Розрахунок вартості опціону

 66. Сукупний та індивідуальний попит: спільне та відмінне

 67. Вітчизняні особливості визначення бухгалтерського прибутку та прибутку до оподаткування

 68. Цінова дискримінація і прибуток монополії

 69. Теорія ігор у дослідженні поведінки олігополіста

 70. Монополізація та затухання конкуренції як процес розвитку економічних систем

 71. Трансформація податкових систем в умовах глобалізації економіки

 72. Податок на додану вартість та податок з обороту як альтернативні форми непрямого оподаткування

 73. Сучасні теорії економічних циклів

 74. Оптимізація пропорцій загальнодержавних та місцевих фінансів у бюджетній системіКаталог: depart
depart -> Методичні рекомендації для виконання практичних І самостійних завдань
depart -> Програма навчального курсу «інклюзивна освіта» Вступ Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Інклюзивна освіта» складена
depart -> European credit transfer system ects – інформаційний пакет
depart -> Робоча програма навчальної дисципліни українська мова за професійним спрямуванням напрям підготовки 0304 Право
depart -> Відходи як фактор деградації довкілля та небезпеки для населення
depart -> Порушення статевої самосвідомості
depart -> Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 040301 «політологія» Івано-Франківськ 2010 ш (477) ббк 72я73
depart -> О. Д. Шуляр Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка