Дипломних робіт з основної іноземної мови (методичні вказівки) ВступСкачати 385.69 Kb.
Сторінка1/33
Дата конвертації06.01.2018
Розмір385.69 Kb.
ТипДиплом
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

підготовка та оформлення дипломних РОБіт З ОСНОВНОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

(методичні вказівки)


Вступ

Дипломна робота пишеться та захищається студентами 4-го та 5-го курсів і являє собою результат накопичення й осмислення студентами теоретичних та практичних знань. Дипломна робота являє собою наукове дослідження, яке виконується при допомозі керівника та при його постійному контролі та має на меті поглиблення теоретичних знань студентів набутих протягом чотирьох або п’яти років навчання в університеті, розвиток їх вміння синтезувати та систематизувати теоретичні положення та втілювати їх у практику аналізу мовного матеріалу. При визначенні вимог до написання дипломної роботи треба виходити з головної мети, а саме, навчити студентів вмінню проводити наукове дослідження та вміння викласти результати такої роботи у вигляді наукової праці. Дипломні роботи в залежності від їх конкретного змісту зазвичай поділяють на два типи: реферативні та дослідницікі.

В реферативній роботі на базі критичного осмислення та оцінки наукової літератури, поглибленого вивчення певних питань, зіставлення та коментування висловлювань різних учених студенти роблять теоретичні узагальнення. Дипломні роботи такого типу демонструють уміння студентів виділяти головні питання досліджуваної теми та відокремлювати їх від другорядних, навчають самостійно вирівувати поставлені питання. Слід пом’ятати, що в реферативних роботах неможна обмежуватися простим переказом прочитаного. В них завжди повинна бути критична оцінка викладеного, особисті судження, підкріплені певними висновками, поясненнями, прикладами, тобто реферативне викладення повинно поєднуватися з рецензуванням.

Дослідницька робота є самостійним науковим дослідженням актуальних проблем, пов’язаних з функціонуванням французької мови, передбачає систематизацію і аналіз як існуючої літератури по обраній темі, так і емпірічного матеріалу, отримання нових даних, що характеризують сучасні процеси в різних сферах використання мови, різноманітні прояви внутрішніх закономірностей його розвитку. Роботи дослідницького характеру вимагають від студента вміння спостерігати факти мови, аналізувати їх та відповідним чином тлумачити, робити необхідні висновки та узагальнення. Написання дослідницької дипломної роботи має особливий сенс для студентів, які бажають вступити до аспірантури та присвятити себе науковій діяльності.

Дослідницькі роботи неоднорідні. Деякі з них представляють аналіз певного фактичного матеріалу, який дозволяє зробити науково переконливі висновки. Це – аналітичні роботи. В низці робіт велику цінність та наукову значущість можуть мати самі мовні факти, що зібрані автором. Ці факти, накопичуючись кількісно та якісно, входять складовою частиною в більш ширший обсяг конкретного лінгвістичного матеріалу, який у подальшому може слугувати базою для серьозних узагальнень. Ці роботи носять умовну назву описових.

Вказані різновиди дипломних робіт “в чистому вигляді” зустрічаються рідко. Частіше за усе вони являють собою різноманітні комбінації реферативного, аналітичного та описового елементів. Так, наприклад, в реферативних роботах може подаватися матеріал особистих спостережень автора, що наводяться для підтвердження або спростування головних та другорядних теоретичних положень. В будь-якій дослідницькій роботі повинна бути реферативна частина (її називають історією або теорією питання), тобто теоретичне обґрунтування вибору теми, аргументація точки зору, якої дотримується автор дипломної роботи і т.д. Обсяг цієї частини буває різним, але в середньому займає приблизно одну п’яту частину загального обсягу роботи.Головним завданням написання дипломної роботи є самостійне та достатньо глибоке вивчення студентом будь-якого окремого питання. Дипломна робота, на відміну від курсової роботи на III курсі, не може носити характер реферата, тому що вона припускає обміркування та творче переопрацювання теоретичного матеріалу, тих положень та думок, які вибираються студентом з вивченої літератури та відповідають задачам, які вказані в плані курсової роботи. Якщо звичайна курсова робота – це своєрідний етап формування студентом навичок працювати з науковою літературою, то дипломна робота – це вже ітог накопичених вмінь та навичок. Це може бути експеримент чи експериментальне спостереження або аналіз вибраного фактичного матеріалу.

Дипломна робота – це підсумок накопичених вмінь та навичок, що формулюють філологічну та лінгвістичну компетенцію. В ній студент повинен продемонструвати свою наукову обізнаність у темі, окреслити коло проблем, які пов’язані з темою роботи. У теоретичному огляді бажано, щоб студент вів полеміку з лінгвістами-теоретиками, вмів аргументовно доводити свою прибічність до тієї чи іншої концепції та вмів обгрунтовувати свої висновки.

Дипломна робота може також вміщати методичні розробки уривків занять з французької мови, які згодом можуть бути застосовані для практичних навчальних цілей. В цьому випадку також передбачається, що робота буде носити творчий характер та в ній будуть присутні теоретично обгрунтовані положення, що застосовуються в розробці.

Який би характер не мала дипломна робота, вона повинна показати вміння вірно інтерпретувати прочитане, вибрати необхідне та використати його для виконання цілей, які поставлені в роботі студента. Теми, що рекомендуються кафедрою романської філології, повинні бути актуальними та відбивати основні тенденції в розвитку науки. Крім цього вони повинні мати практичне значення.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка