wp-content/uploads/2018/01
  Програма І робочий план конкретно-соціологічного дослідження Методи збору соціологічної інформації
  Робоча програма навчальної дисципліни політична комунікація та інформаційна безпека (Частина 2) Ступінь магістра
  Політична історія миколаївщини
  Навчально-методичний комплекс
  Програма навчальної дисципліни Політична історія україни Ступінь бакалавра
  Навчально-методичний комплекс
  Тема дослідження традиційної культури та народної творчості українців етнологами київської
  Навчально-методичний комплекс
  Програма навчальної дисципліни Політична культура Ступінь бакалавра Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
  Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Політична географія
  Програма навчальної дисципліни Етнонаціональна політика в україні Ступінь магістра Галузь знань 03Гуманітарні науки
  Робоча програма навчальної дисципліни «Культурологія»
  Менеджмент електоральних кампаній
  Ологія досліджень у сучасній зарубіжній політології (частина 1)
  Робоча програманавчальної дисципліни політична культура ступінь бакалавра Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
  Ects – інформаційний пакет освітньої програми «Етнологія» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки Спеціальність: 032 Історія та археологія Освітньо-кваліфікаційний рівень
  Риторика та спічрайтинг ідентифікація
  Шличек Олександра Юріївна зміст титульна сторінка Зміст нмк навчальна програма
  Навчальної дисципліни історія української революції 1917-1921 рр
  Навчальної дисципліни україна в національно-визвольній боротьбі 1914-1921 рр
  Робоча програма навчальної дисципліни історія релігійних та етичних вчень
  Навчально-методичний комплекс
  Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік
  Проблеми парламентаризму в світі
  Політична комунікація та інформаційна безпека
  Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Гендерна політика
wp-content/uploads/2018/02
  В. О. Сухомлинського Кафедра філософії
wp-content/uploads/2018/01
  Програма навчальної дисципліни політична регіоналістика І політична географія (І частина) окр «бакалавр»
  Навчально-методичний комплекс
  Вступ. Об′єкт І предмет історіографії всесвітньої історії. Історія історичної думки до середини ххст
  Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми
  Куриленко Тетяна Василівна, викладач кафедри філософії. (Куриленко Т. В.) робоча програма
wp-content/uploads/2018/02
  Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми Навчальна програма дисципліни
wp-content/uploads/2018/01
  Тема Поняття, зміст І особливості етнонаціональної політики
  Програма навчальної дисципліни аналітика науковості ступінь магістра
  Робоча програма навчальної дисципліни історія української революції 1917-1921 рр. Ступінь магістра Галузь знань 01 Освіта
  Робоча програма навчальної дисципліни україна в національно-визвольній боротьбі 1914-1921 рр. Ступінь магістра
  Програма навчальної дисципліни історіографія всесвітньої історії окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
  Програма навчальної дисципліни політичні режими та системи світу окр «бакалавр» Галузь знань: 0301 Соціально-політичні науки
wp-content/uploads/2018/02
  Конспект лекцій з дисципліни
wp-content/uploads/2018/01
  Програма навчальної дисципліни історія філософії ступінь бакалавра Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
  Робоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України І слов′янських народів окр «бакалавр»
wp-content/uploads/2018/02
  Програма навчальної дисципліни теоретичний семінар
wp-content/uploads/2018/01
  Програма навчальної дисципліни традиційна логіка ступінь бакалавра Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки
  В. О. Сухомлинського Кафедра філософії
  Тема. Поняття «етнонаціональна політика»
  В. О. Сухомлинського Кафедра філософії
wp-content/uploads/2018/02
  Нервова система. Спинний мозок. Стовбур мозку. Мозочок
wp-content/uploads/2018/01
  Передумови появи та становлення нарукавної емблематики сухопутних військ збройних сил україни (1992 – 2012)
wp-content/uploads/2018/02
  Додаток 1 Бланк Робочої програми навчальної дисципліни
wp-content/uploads/2018/01
  Розпорядження міського голови від "11" січня 2018р. №09-р Про відзначення Дня Соборності України в місті Хмільнику
  Програма навчальної дисципліни політичні ідеології та елітарні концепції (ІІ частина) окр «бакалавр»
  Навчальної дисципліни «господарське право» Ступінь бакалавра галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 071 Облік І оподаткування
wp-content/uploads/2018/02
  1. Затвердити Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель (далі Правила), що додаються
wp-content/uploads/2018/01
  Робоча програма навчальної дисципліни історіографія всесвітньої історії окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
wp-content/uploads/2018/03
  «Охтирський центр професійно-технічної освіти» До участі у обласному огляді конкурсі на краще комплексно-методичне забезпечення предметів
wp-content/uploads/2018/01
  Програма навчальної дисципліни соціологія політики окр «бакалавр» Галузь знань: 0301 Соціально-політичні науки
  Семінар Етносоціологія та предмет її дослідження
  Програма навчальної дисципліни політична географія та політична регіоналістика (ІІ частина) окр «бакалавр»
wp-content/uploads/2018/02
  Методи гістологічних цитологічних та ембріологічних досліджень. (тема для самостійної роботи студентів) Актуальність теми
wp-content/uploads/2018/01
  Програма навчальної дисципліни філософія ступінь бакалавра Галузь знань 01 Освіта 014. 03 Середня освіта (Історія)
  «Витоки та зародження давньоруської та княжої історичної думки. Історично-мемуарна проза і козацькі літописи.»
  Робоча програма навчальної дисципліни соціально-гуманітарна політика окр «бакалавр»
wp-content/uploads/2018/02
  Змістовий модуль «гістологія загальних тканин»
  Змістовий модуль 8: «спеціальна гістологія дихальної, сечовидільної та репродуктивної систем» дихальна система. Повітроносні шляхи. Актуальність теми
  Змістовий модуль 6: «спеціальна гістологія травної ситеми» травна система. Розвиток травної системи. Морфофункціональна характеристика травної трубки. Ротова порожнина. Язик. Мигдалики. Актуальність теми
wp-content/uploads/2018/03
  5 курсу медичного факультету
wp-content/uploads/2018/01
  Програма навчальної дисципліни етнополітологія ступінь бакалавра Галузь знань
wp-content/uploads/2018/02
  Програма навчальної дисципліни національний характер та ментальність українців ступінь магістра
wp-content/uploads/2018/01
  Робоча програма навчальної дисципліни етнополітологія окр «бакалавр» Галузь знань: 0301 Соціально-політичні науки
  Програма навчальної дисципліни Культурологія та світова культура Ступінь бакалавра
  Програма навчальної дисципліни гендерна політика Ступінь магістра Галузь знань 05 Cоціальні та поведінкові науки
  Імені В. О. Сухомлинського
wp-content/uploads/2018/04
  1. Цивільне право в системі права України
  Програма фахового вступного випробування (додаткового) для здобуття
wp-content/uploads/2018/01
  Робоча програма навчальної дисципліни мас-медіа І політика (Ч. 2 Політичні звязки з громадськістю) окр «бакалавр»
wp-content/uploads/2018/02
  Робоча програма навчальної дисципліни зовнішня політика україни (шифр І назва навчальної дисципліни) напряму підготовки 0302 міжнародні відносини (шифр І назва напряму підготовки) для спеціальності (тей) 030402 «Міжнародне право»
wp-content/uploads/2018/03
  Образ Мазепи в західноєвропейській літературі романтизму
wp-content/uploads/2018/04
  Програма фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня магістра
wp-content/uploads/2018/01
  Програма навчальної дисципліни політична комунікація та інформаційна безпека (Частина 2) Ступінь магістра
  Програма навчальної дисципліни політологія
  Програма навчальної дисципліни сучасні технології політичної діяльності ( ІІ частина) Ступінь магістра
  Робоча програма навчальної дисципліни методологія сучасних політичних досліджень ступінь магістра
wp-content/uploads/2018/02
  Політична історія зарубіжних країн спеціальність «Політологія»
wp-content/uploads/2018/04
  Програма фахових вступних випробувань Зі спеціальності "Туризм" для здобуття освітнього ступеня "
wp-content/uploads/2018/02
  Бюджетна система
  Управління проектами інформатизації
  Цивільне та сімейне право
  Комп‘ютерні системи І мережі
  Корпоративні інформаційні системи
  Історія туризму академічна характеристика дисципліни
  Оранізація туристичних подорожей
  Політична історія україни ХХ – ХХІ століття
  Політологія (спеціальності «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»)
  Психологія публічного управління та місцевого самоврядування
  Політична психологія публічного управління та місцевого самоврядування
  Облік у зарубіжних країнах
  Лідерство та ефективні комунікації
  Менеджмент І адміністрування: «менеджмент»
  Академічна характеристика дисципліни для спеціальності 051 Економіка
  Міжнародна економічна діяльність україни
  Міжнародне приватне право
  Ціноутворення академічна характеристика дисципліни
  Підприємницьке право
wp-content/uploads/2018/03
  Освітньо-наукова програма
wp-content/uploads/2018/02
  Інструментальні засоби візуалізації даних
  Ціноутворення академічна характеристика дисципліни
  Трудове право Академічна характеристика дисципліни
  Міжнародна економіка
  Нетрадиційні обєкти інтелектуальної власності
  Теоретичні основи управління фінансово-економічною безпекою
  Сучасні методи забезпечення надійності персоналу
  Hr-менеджмент академічна характеристика дисципліни
  Прогнозування соціально-економічних процесів
  Методика складання процесуальних документів у цивільному судочинстві
  Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві
  Академічна характеристика дисципліни Спеціальність «Математика»
  Спец. Семінар по кейнсу
  Національні моделі економічних систем
  Політологія
  Міжнародні економічні відносини
  Програма навчальної дисципліни теоретичний семінар
  Кухні народів світу
  Кулінарне мистецтво
wp-content/uploads/2018/04
  Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра
wp-content/uploads/2018/02
  Облік у банках академічна характеристика дисципліни
  Місцеве самоврядування І територіальне управління
  Політична безпека держави І територіальної громади
  Робоча програма сучасні теорії міжнародних відносин мета та завдання навчальної дисципліни
wp-content/uploads/2018/01
  Робоча програма навчальної дисципліни історіографія вітчизняної та всесвітньої історії окр «бакалавр»
wp-content/uploads/2018/05
  Програма комплексного державного іспиту з циклу соціально-економічних та професійно-орієнтованих дисциплін для студентів, що здобувають вищу освіту за освітнім ступенем «магістр»
sites/default/files/files/Priimalna/2018pk/Programy2018/Mag FV
  Вимоги до вступних іспитів з основного інструменту
wp-content/uploads/2018/02
  Політична теорія держави І права
wp-content/uploads/2018/01
  Робоча програма навчальної дисципліни культурологія та світова культура Ступінь бакалавра
wp-content/uploads/2018/02
  Економічна теорія для студентів спеціальностей
wp-content/uploads/2018/01
  Програма навчальної дисципліни Охорона І збереження пам ’ яток історії та культури
wp-content/uploads/2018/02
  Теорія міжнародних відносин
  Академічна характеристика дисципліни Рік вивчення (курс)
wp-content/uploads/sites/46/2018/05
  Навчальна Програма комплексного екзамену з практики усного та писемного мовлення першої іноземної мови, методики викладання іноземних мов, зарубіжної літератури та методики викладання світової літератури
wp-content/uploads/2018/02
  Методологія соціально-економічного пізнання
v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2018/04
  Це Положення розроблено відповідно до вимог Закону України "Про освіту" (п. 9, 11, 20 ст. 1; п ст. ; п ст. 6) Закону України "Про вищу освіту"
wp-content/uploads/2018/04
  Програма фахового вступного випробовування для здобуття освітнього ступеня магістра
wp-content/uploads/2018/01
  Робоча програма навчальної дисципліни охорона І збереження пам ’ яток історії та культури Ступінь бакалавра
wp-content/uploads/2018/02
  Публічна політика спеціальність «Публічне управління та адміністрування»
  Економіка праці І соціально –трудові відносини
  Інформаційне суспільство
  Методи гістологічних цитологічних та ембріологічних досліджень. (тема для самостійної роботи студентів) Актуальність теми
wp-content/uploads/2018/01
  Програма навчальної дисципліни політична історія миколаївщини Ступінь магістра Галузь знань
wp-content/uploads/2018/02
  Теоретичні та методологічні проблеми політологічних досліджень
  Публічна служба академічна характеристика дисципліни
  Сімейне право Академічна характеристика дисципліни
  Методологія та організація наукових досліджень
wp-content/uploads/sites/46/2018/05
  Навчальна Програма комплексного екзамену з практики усного та писемного мовлення першої іноземної мови, методики викладання іноземних мов, зарубіжної літератури та методики викладання світової літератури
wp-content/uploads/2018/02
  Корпоративне право
  Екскурсологія академічна характеристика дисципліни
wp-content/uploads/2018/04
  Програма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр / Спеціаліст»
wp-content/uploads/2018/02
  Економічний аналіз
  Потенціал І розвиток підприємства
  Ризикологія
  Ризикологія
wp-content/uploads/2018/05
  Програма навчального курсу
ars/wp-content/uploads/2018/01
  Звіт вп «Атомремонтсервіс» про Хід виконання Колективного договору дп «наек «Енергоатом» за 2017 рік
wp-content/uploads/2018/02
  Управління інноваційними проектами
  Економічна теорія для студентів спеціальностей
  Вступ до спеціальності
wp-content/uploads/2018/05
  Програма комплексного підсумкового іспиту
wp-content/uploads/2018/02
  Музеєзнавство академічна характеристика дисципліни
  Організація готельного господарства
  Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства
  Менеджмент готельно-ресторанного господарства
wp-content/uploads/2018/01
  Програма навчальної дисципліни практична політологія (І, ІІ частина) окр «бакалавр»
wp-content/uploads/2018/05
  Програма комплексного підсумкового іспиту
wp-content/uploads/2018/02
  Ризикологія академічна характеристика дисципліни
  У збірці подано нормативні документи, які регламентують діяльність шкільної бібліотеки. Детально розглянуто технологію роботи шкільної бібліотеки, вимоги до ведення облікової та іншої докуменції
wp-content/uploads/2018/01
  Навчальної дисципліни «земельне та екологічне право»
wp-content/uploads/2018/02
  Менеджмент у малому бізнесі
  Ризикологія
  Нова українська школа
  Валютні операції
  Обгрунтування І експертиза бізнес-планування
wp-content/uploads/2018/06
  Дисертація передумови, поява та становлення нарукавної емблематики сухопутних військ збройних сил україни
wp-content/uploads/2018/02
  Страхування в туризмі
  Трудове право Академічна характеристика дисципліни
  Економічна безпека держави та тіньова економіка
2018/abit
  Програма вступних випробувань з предмета «історія україни» для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»
wp-content/uploads/2018/02
  Транснаціональні корпорації
  Інституціональна економіка
  Економічна безпека фінансових посередників
  Планування І контроль на підприємстві
  Управління фінансовою санацією підприємства
  Економіка підприємства
wp-content/uploads/2018/03
  Внутрішня політика
files/2018/NMC Mihaylov/Vipuskni roboti
  "Довідник керівника об’єктового формування зв’язку з організації дій особового складу у надзвичайних ситуаціях та при повсякденній діяльності"
  Організація та проведення спеціальних об’єктових навчань І тренувань
  Проведення заходів з евакуації на регіональному, місцевому, обєктовому рівні
wp-content/uploads/2018/02
  Комарницький Михайло Михайлович робоча програма
ifmeit/wp-content/uploads/sites/2/2018/05
  Робоча програма навчальної дисципліни інформаційні технології в управлінні освітою Назва
wp-content/uploads/2018/02
  Програма навчальної дисципліни та плани семінарських занять для студентів факультету міжнародних відносин
  Організація готельного господарства
  Змістовий модуль 5: «спеціальна гістологія регуляторних та сенсорних систем» серцево-судинна система. Артерії. Мікроциркуляторне русло. Актуальність теми
wp-content/uploads/2018/06
  Програма навчальної дисципліни екологія людини
wp-content/uploads/2018/05
  Робоча програма дисципліни спеціалізації "Варвари І античний світ на території України: контакти І взаємовпливи" для студентів за напрямом підготовки бакалаврів історії, спеціальністю 020302 "Історія"
wp-content/uploads/2018/01
  Робоча програма навчальної дисципліни політична комунікація та інформаційна безпека (Частина 1) Ступінь магістра
  Самостійна робота студента на лекційному занятті
  Н. І. Василькова «28» серпня 2017 р
wp-content/uploads/2018/04
  Пошуково-пізнавальна діяльність
wp-content/uploads/2018/02
  Основи юридичної клінічної практики
files/2018/NMC Mihaylov/Vipuskni roboti
  «Інноваційні педагогічні технології у навчальному процесі з підвищення кваліфікації у сфері цивільного захисту»
wp-content/uploads/2018/02
  Зовнішня політика країн азії, африки, австралії та океанії
files/2018
  Звіт про наукову роботу кафедри аед та нді аед у 2017 році Вступ. Узагальнена інформація про наукову діяльність підрозділу
wp-content/uploads/2018/08
  Програма для закладів загальної середньої освіти Укладачі
wp-content/uploads/2018/01
  Міністерство освіти І наук
  Робоча програма навчальної дисципліни " організація наукової діяльності" Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр
v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2018/03
  Положення про навчання студентів за індивідуальним графіком
musped/wp-content/uploads/sites/7/2018/04
  Робоча програма навчальної дисципліни інструментальна підготовка. Основний музичний інструмент: скрипка Галузь знань 01 Освіта
wp-content/uploads/2018/02
  Публічне управління
wp-content/uploads/2018/06
  Тема курсової роботи: «Фізична реабілітація хворих на гіпертонічну хворобу»
wp-content/uploads/2018/01
  Витяг з окх, опп спеціальності 3
  Методологія сучасних політичних досліджень
  Програма навчальної дисципліни соціально-гуманітарна політика окр «бакалавр»
  Ворчакова Ірина Євгенівна, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології, доцент (Ворчакова І. Є.) робоча програма
wp-content/uploads/2018/03
  Фролова Тетяна Миколаївна викладач української мови та літератури
wp-content/uploads/2018/01
  Робоча програма навчальної дисципліни охорона І збереження пам ’ яток історії І культури окр «бакалавр»
  Програма навчальної дисципліни Охорона І збереження пам ’ яток історії І культури окр «бакалавр»
  Робоча програма навчальної дисципліни загальна теорія політики (Ч. 3 зовнішня політика україни) окр «бакалавр»
  Робоча програма навчальної дисципліни європейський цивілізаційний процес ступінь магістра
  Красным шрифтом в квадратных скобках обозначается конец текста на соответствующей странице печатного оригинала данного издания
  Робоча програма навчальної дисципліни мас-медіа І політика (Ч. 1 Соціально-політичні аспекти діяльності) Ступінь бакалавра
wp-content/uploads/2018/06
  Тема курсової роботи: «Особливості реабілітації хворих на ішемічний інсульт в післялікарняному періоді»
wp-content/uploads/2018/07
  Вишнівський Р. Практика усного та писемного мовлення: тренувальні вправи для організації самостійної роботи студентів з теми «Сучасне життя. Кіно, телебачення, книги»
wp-content/uploads/2018/02
  Робоча програма навчальної дисципліни «Національний характер та ментальність українців»
wp-content/uploads/2018/06
  Робоча програма навчальної дисципліни охорона біорізноманіття
wp-content/uploads/2018/01
  Робоча програма навчальної дисципліни соціологія політики окр «бакалавр» Галузь знань: 0301 Соціально-політичні науки
wp-content/uploads/2018/02
  Робоча програма навчальної дисципліни методика І технології навчання історії у внз ступінь магістра Галузь знань 01 Освіта
wp-content/uploads/2018/01
  Програма навчальної дисципліни загальна теорія політики (Ч. 2 порівняльна політологія) окр «бакалавр»
  Програма навчальної дисципліни політологія
wp-content/uploads/2018/06
  Арттерапія як спосіб творчої діяльності людини: соціально-філософський аналіз
wp-content/uploads/2018/09
  Пояснювальна записка до магістерської дисертації «Програмно-алгоритмічне забезпечення інформаційно-вимірювальних систем аналізу часових рядів»
wp-content/uploads/2018/01
  Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «Етнонаціональна політика в Україні»
wp-content/uploads/2018/09
  Система визначення допустимого рівня фізичного навантаження при заняттях спортом
  Опрацювання експериментальних даних за наявністю аномальних результатів
wp-content/uploads/2018/01
  Підготовка до семінарського заняття
  Робоча програма навчальної дисципліни «Етнонаціональна політика в Україні»
  Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «етнічна історія українців»
wp-content/uploads/2018/09
  Мобільні засоби вимірювання температури І вологості
  Система вимірювання параметрів технічного стану промислових об’єктів
wp-content/uploads/2018/01
  Ніколаєнко Н. О., д політ н., професор кафедри політології
wp-content/uploads/2018/09
  Система неруйнівного контролю композиційних матеріалів
wp-content/uploads/2018/04
  Застосування інноваційних технологій на уроках іноземної мови 2018 р. Зміст вступ
wp-content/uploads/2018/09
  Кафедра інформаційно – вимірювальної техніки
2018/abit
  Програма вступних випробувань
wp-content/uploads/2018/10
  Робоча програма навчальної дисципліни історія слов’янських народів ступінь бакалавра Галузь знань: 01 Освіта
sites/default/files/files/Priimalna/2018pk/Programy2018/Mag FV
  Тема 1: Предмет та задачі психології як науки


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка