d/665844/d
  Методичні матеріали
  Міністерство освіти та науки україни
  Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю знань з дисципліни «договори у міжнародному праві»
  Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни
  Методичні вказівки до написання реферату з навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки»
  Національна академія статистики, обліку та аудиту
  Тематика курсових робіт та вимоги до їхнього написання «кримінальне право»
  Модуль перший
  Робоча програма дисципліни "Гармонізація національного законодавства з міжнародно-правовими нормами" розроблена відповідно до Положення про робочу навчальну програму в кнеу
  Доб завдання для поточного та підсумкового конторолю знань
  Завдання для контрольної роботи №3
  Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань
  Навчально-методичний план курсу
  Навчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвитку
  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління якістю»
  Судова влада І судова система
  Програма дисципліни Для студентів спеціальності
  Робоча програма науки "Міжнародне економічне право І процес" розроблена для проведення із студентами лекційних, семінарських та індивідуальних занять у процесі вивчення даного курсу
  Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань
  «Міжнародна економіка» зміст науки за
  Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
  Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт студентам спеціальності „ міжнародна інформація
  Тема Сутність та елементи класифікації оптимізаційних задач Предмет та об’єкти математичного програмування
  Методичні рекомендації та тематика курсових робіт освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
  Методичні рекомендації з виконання курсової роботи з дисципліни «фінанси» для студентів 2 курсу
  Методичні рекомендації з написання й захисту рефератів, курсових І випускних магістерських робіт
  Навчальний план дисципліни
  Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт для студентів курсів галузі знань «Міжнародні відносини»
  Курс лекцій для студентів напряму підготовки 030509 «Облік І аудит», в тому числі перепідготовка спеціалістів за спеціальністю 03050901 «Облік І аудит»
  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація підприємницької діяльності»
  Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт для студентів напряму підготовки 030201 «Міжнародні відносини»
  Рецензенти: Мойсієнко В. М
  Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів денної І заочної форм навчання галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво»
  Методичні рекомендації для студентів всіх форм навчання (за кредитно-модульною системою) Суми 2015
  Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань
  Програма дисципліни Для студентів спеціальності
  Вступ навчальний курс «Митне право» є нормативною дисципліною І вивчається студентами курсу в семестрі. Мета курсу
  Рекомендації до написання курсової роботи для студентів історичного факультету окр


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка