lib/books/Books/Словники/Англо-українськi й українсько-англiйськi словники
  Е. М. Пройдаков, Л. А. Теплицький
books
  Методичні рекомендації до курсу "організація діяльності психологічної служби" для студентів інституту післядипломної освіти
  Дипломної освіти програм а курсу " Аграрне право України " для слухачів спеціальності
Books/Учебники сводная 2-4 курс алфавитный порядок/ДТРЕТ/портфель студента з дисципліни (Комерційне товарознавство)/программа
  Державний вищий навчальний заклад «дніпропетровський транспортно-економічний коледж» затверджу ю: Заст директора з нр
Books/Учебники сводная 2-4 курс алфавитный порядок/Основи підприємництва/Колот В. М., Щербина О. В. Підприємництво 2000
  Рекомендований список літератури
files/books/tematuka_seminariv
  Плани семінарських занять завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни «Експерементальна психологія» Семінарське заняття Експериментальна психологія як галузь психологічної науки
public/uploads/books
  Українські діячі культури І науки в боротьбі за українську мову та розширення сфер українського мововжитку
Books/2-4 kurs disciplini za abetkoju/Вища математика/ВИЩА МАТЕМАТИКА ВАЛЄЄВ К. Г. ДЖАЛЛАДОВА І. А. 1/R-8
  Положення про лінійні різницеві рівняння зі сталими коефіцієнтами
Books/2-4 курс дисципліни за абеткою/Осн. філософських знань
  2. Історичний розвиток світової філософії
Books/2-4 курс дисципліни за абеткою/Соціологія
  Економічна сфера, її місце в системі суспільних зв'язків
public/uploads/books
  Дидактична гра та її роль у розвитку дитини План
Books/NMM/Стандартизація Весніна В.Л
  Методичні вказівки до виконання самостійної роботи підготовки молодшого спеціаліста
books
  Дипломної освіти програма курсу „Міжнародні валютно-фінансові відносини" для слухачів за спеціальністю 050104 „Фінанси"
books/Філософія
  Віктор Леонтійович Петрушенко філософія навчальний посібник
public/uploads/books
  Тема № Система освіти в Україні та
library/docs/Books
  Тести з англійської мови для учнів гімназій, студентів та аспірантів усіх спеціальностей денної форми навчання / Укладач А. М. Дядечко – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 49 с. Кафедра іноземних мов Test 1
lib/books/Books/Словники/Англо-українськi й українсько-англiйськi словники
  Abate = скасовувати юрид
data/kafedra/internal/med_biologia/classes_stud/uk/med/biol/ptn/Генетика/3_курс/Books/Протоколи/2 cemestr
  Методичні вказівки до практичних занять з медичної біології. Модуль 3 «Популяційно-видовий, біогеоценотичний І біосферний рівень організації життя»
Downloads/books
  Мета, роль та значення менеджменту в організації. Задачі менеджменту
Books/NMM/Схемотехніка 5.050090304 Ващенко В.В
  Телекодовая зв'язок
ksm/books
  Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика»
Books/NMM/Схемотехніка 5.050090304 Ващенко В.В
  Тема 11 – 12 Генератори електричних сигналів
sites/default/files
  Основні напрямки розвитку вищої освіти в Україні та за кордоном
Books/2-4 курс дисципліни за абеткою/Політологія
  С. Г. Рябов (Над ун-т «Києво-Могилянська академія»)
books
  Образотерапія як засіб зняття психічної напруги та стресових станів у дітей
Books/2-4 курс дисципліни за абеткою/Безпека життєдіяльності
  Безпека життєдіяльності
Books/2-4 курс дисципліни за абеткою/Соціологія
  Vi. Громадська думка як об'єкт соціологічного аналізу
sites/default/files
  Бібліотечний ракурс
BOOKS/conference_energy_econ_tehn_ecol
  Науково-технічна конференція «енергетика, гірництво: економіка, технології, екологія»
Books/2-4 курс дисципліни за абеткою/Цивільний захист/Для слухачів 10.05.2014/Для написання реферату
  Перелік тем рефератів для відпрацювання їх слухачами обласних курсів підвищення кваліфікації керівних кадрів нмц цз та бжд дніпропетровської області на 2009 навчальний рік
data/kafedra/internal/med_biologia/classes_stud/uk/med/biol/ptn/Генетика/3_курс/Books/Протоколи/2 cemestr
  Методичні вказівки до практичних занять з медичної біології. Модуль 3 «Популяційно-видовий, біогеоценотичний І біосферний рівень організації життя»
library/docs/Books
  Конспект лекцій з дисципліни «Основи журналістикознавчих досліджень»
Books/2-4 курс дисципліни за абеткою/Політологія
  Міністерство фінансів україни
books
  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу "Фінанси підприємств" для слухачів за спеціальністю
files/books/menedzhment
  Економіки та підприємництва в. М. Гонтар зовнішньоекономічна діяльність
Books/2-4 курс дисципліни за абеткою/Цивільний захист/Для слухачів 10.05.2014/Законодавча база/Постанови ОДА
  Розпорядження голови обласної державної адміністрації
Books/2-4 курс дисципліни за абеткою/Соціологія
  М. В. Загальна соціологія [Текст] : Навч посібник / М. В. Примуш. К. Професіонал, 2004. 590 с. Книга
  Програма нормативного навчального курсу "Соціологія" Розділ Загальні питання історії й теорії соціології
books
  Лууле Віілма Усе починається з любові
Books/2-4 курс дисципліни за абеткою/Соціологія
  Конспект книги Якуба Е. А. Соціологія/ -Х.: Константа, 1996. 192c виконаний Кратко А. А. Київ, 1998
  Iv. Особистість у системі соціальних зв'язків
Books/2-4 курс дисципліни за абеткою/Вища математика/Додаткові матеріали/ВИЩА МАТЕМАТИКА ВАЛЄЄВ К. Г. ДЖАЛЛАДОВА І. А. 1/R-9
  Тема 2 функціональні ряди
Books/2-4 курс дисципліни за абеткою/Соціологія
  Iii. Культура велику роль у формуванні цілісності суспільства, його якісної визначеності відіграє культура
Books/2-4 курс дисципліни за абеткою
  Методичні рекомендації щодо структури, оформлення і порядку захисту дипломних і курсових проектів у коледжі
Books/2-4 курс дисципліни за абеткою/Системи комутації та розподілу інформації/Програми Юров/Навчальна програма
  Міністерство освіти І науки україни дніпропетровський радіоприладобудівнии коледж
Books/NMM/Схемотехніка 5.050090304 Ващенко В.В
  Тема 5 Діодні схеми
Books/2-4 курс дисципліни за абеткою/Економіка промисловості
  Навчально-методичний посібник для виконання практичних занять та самостійної роботи / Л. М. Гаєвська, О. Л. Фурманюк, С. Я. Цимбалюк, Г. А. Булгакова. Ірпінь, 2001. 145 с
Books/2-4 курс дисципліни за абеткою/Вища математика/Додаткові матеріали/ВИЩА МАТЕМАТИКА ВАЛЄЄВ К. Г. ДЖАЛЛАДОВА І. А. 1/R-9
  Числові ряди. Поняття збіжності ряду. Необхідна умова збіжності
Books/2-4 курс дисципліни за абеткою/Вища математика/Додаткові матеріали/ВИЩА МАТЕМАТИКА ВАЛЄЄВ К. Г. ДЖАЛЛАДОВА І. А. 1/R-6
  Комплексні числа
books/РП ВШ
  До відома користувачів
Books/2-4 курс дисципліни за абеткою/Цивільний захист/Для слухачів 10.05.2014/Для написання реферату
  Зразок дніпропетровська обласна державна адміністрація
files/books/posibnik
  Фінансові інструменти
Books/2-4 курс дисципліни за абеткою/Системи комутації та розподілу інформації/Програми Юров/Навчальна програма
  Міністерство освіти І науки україни дніпропетровський радіоприладобудівнии коледж
Books/NMM/Системи багатоканального та документального зв’язку Соломирський П.В
  Міністерство освіти, науки, молоді та спорту україни
Books/NMM/Схемотехніка 5.050090304 Ващенко В.В
  Тема 1 Основні поняття та визначення схемотехніки


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка