Referats
  Еволюція зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів торговельного підприємництва
  Закон України "Про банки та банківську діяльність"
  Аналіз рівня активізування інвестиційної діяльності підприємства

  Концепція життєвого циклу товару
pluginfile.php/202/mod_data/content/4274
  Класифікація інноваційної інфраструктури та інфраструктури венчурного підприємництва
Referats
  Товарознавчі характеристики виробів, що є хімічними джерелами елекричної енергії для продукції побутового І промислового призначення
  Брендінг у торговельному підприємництві
  Термін полімер (грец. Πολύ багато (poli); μέρος частина (meres) був уведений у науку І. Берцеліусом, відомим шведським хіміком, у 1833 р
druk
  Атмосфера, газова оболонка, що оточує небесне тіло

  Бібліографічний опис документів це сукупність бібліографічних відомостей про документ, які подані за певними правилами І призначені для його ідентифікації та загальної характеристики
  1. Предмет та завдання палеонтології. Умови захоронення та характер збереження викопних решток
Referats
  Досвіду персоналу та необхідної освіти для знання особливостей обслуговування зовнішньоекономічних та інвестиційних операцій
_ld/5
  Нейл-арт як продукт дизайнерської діяльності
Referats
  Перспективи виробництва органічної сількогосподарської товарної продукції
  Починаючи з XVI ст. І аж до початку XX ст., у світі формується та розвивається велика колоніальна Британська імперія, найбільша держава, яка коли-небудь існувала у світі
  У торгівлі деревною продукцією лісозаготівель стандартизовано такі поняття
  Аналізування динаміки розвитку зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів торговельного підприємництва
data/ukr/Materialij_po_navchannu_pakynok_11
  Окупація та окупаційний режим на Рівненщині в роки Другої світової війни
sites/default/files/img
  Реферат з прочитаної англійською мовою літератури зі спеціальності
zagal/statti/referat
  Чорна металургія – одна з базових галузей української економіки
  Походження гірських порід І корисних копалин
referat
  Голод 1946-1947 років в Україні
204/ukr/Internatura
  Реферати з курсу фармакогнозії
wp-content/uploads/2015/04
  Методичні рекомендації щодо оформлення реферату вступником до аспірантури
referats
  "Нові моделі вищої освіти в Україні"
zagal/statti/referat
  Словник термінів з метеорології та гідрології
sites/default/files
  Створeння інноваційних комп’ютерно
files
  «Облік, аналіз та аудит збереження та руху виробеничих запасів»
zagal/statti/referat
  Розвиток І розміщення промислового комплексу України
base/nis/referat
  Реферат до деклараційного патента на корисну модель №7650
  Реферат до декл пат на кор модель №
news/golovna/ogol/2014
  Вимоги до підготовки та оформлення реферату для складання кандидатського іспиту
referats
  Реферат з фізики на тему: " Енергія електричного поля" Студента I курсу III групи Мосейчука Дмитра Юрієвича
doslidrob
  "Сіль -це добро, чи зло?"
files
  Давня історія України
Referats
  Етап Інформаційне забезпечення планування житлового будівництва етап
files/Referaty
  Вчення Православної Церкви про шанування ікон
zagal/statti/referat
  Особливості розміщення міського та сільского населення України
  Відкриття північно-східного узбережжя Америки та Амазонки
REFERAT/MEDECINA/3051
  Назва реферату: Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини
Referats
  Екологічна стандартизація як інструмент виробництва І просування інноваційної продукції
  Удосконалення системи екологічної сертифікації товарів
library/Right_menu/Referat/спец. 19.00.03
  Украінська інженерно-педагогічна академія
sites/default/files
  Державна установа
zagal/statti/referat
  Заповідники І пам'ятники природи Донбасу
Referats
  Членство підприємства у виробничо-господарських об’єднаннях
  Загальні принципи права
  Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–червень 2006 року
  Житлове будівництво це галузь довготермінових інвестицій, а саме житло це капітал, надбання, що передається з покоління в покоління як частина багатства будь-якої країни
  Органи державної влади 1в Комерційні банки
  Десять країн найбільших імпортерів та експортерів, за даними сот
  Техніко-економічна оцінка якості побутових засобів для миття посуду
  Особливості збутової діяльності малих промислових підприємств
olderfiles/1
  Функціонально-планувальні основи проектування громадських будівель І споруд
files
  Національна юридична академія України
Referats
  Переважний попит на рзм генерують технологічно розвинені країни  Китай (54%), Японія І Південна Корея (24%), Європейські країни
files
  Туристичні ресурси Київщини
fileadmin/XXXX/2006/4
  Реферати Реєстрація інформації на ефекті двофотонного поглинання в плівках піразолінових барвників
REFERAT/MEDECINA/3059
  Назва реферату: Харчові отруєння
REFERAT/MEDECINA/3041
  Назва реферату: Особливості збирання анамнезу у батьків хворої дитини
data/ukr/Materialij_po_navchannu_pakynok_11
  Реферат з дисципліни "Фінанси підприємства"
base/nis/referat
  Реферат до деклараційного патенту України на винахід №68972А
sites/default/files
  Реферат циклу наукових праць на здобуття Державної премії України 2015 р в галузі науки І техніки
referats2
  1. Відповідальність людей перед природою
files
  Відновлення платоспроможності підприємства шляхом санації
REFERAT/MEDECINA/3040
  Назва реферату: Особливості застосування антибіотиків у сучасних умовах та засади раціональної антибіотико терапії
zagal/statti/referat
  Харчова промисловість України
base/nis/referat
  Затискна цанга
download/104/19700
  Мігель де Сервантес Сааведра
zagal/statti/referat
  Хімічний склад грунту І його практичне значення. Генетико-морфологічна будова І властивості дерново-підзолитистих грунтів Українського Полісся
OpenSCADA/DiplomEvgenZaichuk/documents
  Звіт по дп: с., 66 рис., 25 табл., 12 джерел, додаток: 219 с., 36 рис., табл., джерела
REFERAT/MEDECINA/3031
  Назва реферату: Лікарські рослини
download/100/35886
  "Весільний обряд села Щербані Старосинявського району Хмельницької області"
REFERAT/MEDECINA/3058
  Назва реферату: Харчові добавки (вітамін С)
referaty/Astronomija
  Спіральна структура галактики
Referats
  Контролювання
download/100/2793
  Реферат з предмету українознавство на тему: " Гетьманство Богдана Хмельницького"
download/102/34745
  Сучасні технології представлення електронної інформації. Форми збереження електронної інформації
download/102/36908
  Реферат на тему: Сучасні технології представлення електронної інформації
download/100/53026
  Герб України та його історія
download/104/17915
  Реферат на тему: "Життєвий І творчий шлях Оноре де Бальзака"
sites/default/files
  Міністерство внутрішніх справ
referat
  Соціальні пенсії І державні соціальні допомоги малозабезпеченим, багатодітним сім’ям
download/100/44057
  Балинці моє село
referats
  Александр фон Гумбольдт – німецький географ, мандрівник та природознавець
download/102/53024
  Історія розвитку Microsoft Word
REFERAT/MEDECINA/3050
  Назва реферату: Розлади рухо-вольових процесів
download/102/34720
  Тенденції застосування інформаційних технологій
Referats
  В умовах активізації підприємництва зростає кількість суб’єктів, які проявляють інтерес до фінансової звітності підприємств, оскільки, аналізуючи її, сподіваються вигідно інвестувати кошти або переслідують інші інтереси
library/Right_menu/Referat/спец. 19.00.03
  Іншомовних текстів як чинник розвитку професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів
download/100/44060
  Дипломна робота з краєзнавства
411/urology/UKR/INTERNATURA
  Перелік рефератів для лікарів-інтернів другого року навчання
referat
  Свiдок у кримiнальному судочинствi
download/103/24573
  Місце гумору в українській культурі
fileadmin/XXXX/2002/3
  Формування дифракційних оптичних елементів із використанням неорганічної лазерної літографії
referat
  Овочеві пасльонові рослини з родини
download/104/17937
  Французький, англійський, німецький народно-героїчний епос. "Пісня про Роланда", "Пісня про Нібелунгів", "Пісня про мого Сіда"
REFERAT/MEDECINA/3044
  Назва реферату: Правила забору крові на віл-інфекцію
download/102/32287
  Поштові адреси та структура електронного листа
download/102/6037
  Історія виникнення еом
download/103/21229
  Теорія фольклору
download/103/47978
  Реферат на тему: Рейдерство в українській культурі у бізнес слово "рейдер" перейшло з морського словника. Воно походить
teachers/gerasimenco/history_room/referatu
  «Історія села Дроздівки: від найдавніших часів до сьогодення»
download/103/54850
  Художня культура
download/103/54846
  Культура київської русі
download/103/37136
  Реферат з культури Доба бароко Наступна епоха, що настає після доби
referats
  Реферат з транспортного права на тему
download/100/5885
  План роботи: Походження назви села. Світові війни. Громадське й культурно-просвітнє життя. Господарство
referat.files
  Використання програм архівації
Referats
  Логістика електронної торгівлі
download/103/28537
  Виникнення одягу та його основні функції
09_11/02-03_2018
  Козак станіслав вікторович
a/referat
  Світня історія ХХ століття: 39. Воєнні дії на Східному фронті в 1942-1943 pp. Корінний перелом в ході Другої світової війни. Звільнення території СРСР не дивлячись на поразку під Москвою в грудні 1941 p
download/104/17924
  Реферат на тему: "Червоне І чорне"
download/104/23868
  Реферат на тему: " Роль фантастики, фентезі як окремого жанру в світовій літературі" одне з найбільш сильних спонукань, що ведуть до мистецтва І науки,- це бажання піти
data/ukr/Materialij_po_navchannu_pakynok_11
  Фашизм Фашизм
wp-content/uploads/2017/04
  Звіт про дипломне проектування: стор., рис., табл., джерел. Об’єкт дослідження Процес імплозії на привибійну зону пласта шляхом різкого зменшення тиску на вибої за допомогою спеціального пристрою. Мета роботи
download/103/31789
  Реферат на тему: Іслам
a/referat
  Реферат по історії Велика вітчизняна війна: основні етапи. Причини й початок другої світової війни Причини другої світової війни
zagal/statti/referat
  Сучасна політична карта світу (рестроспективний огляд)
download/103/52891
  Реферат на тему: Сюрреалізм
download/102/2975
  Табличний процесор Microsoft Excel для Windows
download/102/31440
  Реферат на тему: Миша
download/102/6014
  " Текстовий редактор Microsoft Word "
Referats
  Рішення про створення об’єднання підприємств слід оцінювати за такими критеріями [185]
  Стратегічний статус концепцій маркетингу у торговельному підприємництві
files
  Фактори впливу на ефективність інвестиційного процесу в харчовій промисловості
data/ukr/Materialij_po_navchannu_pakynok_12
  Міністерство освіти й науки України
files
  Тема: феномен конформізму й особливості особистості
referaty/vuznachni_osoby
  15 років тому, 25 грудня 1989 року, світ облетіла новина про розстріл президента Румунії Ніколає Чаушеску та його дружини Єлен
files/95
  Відповіді на зно-2010 з англійської мови
zagal/statti/referat
  План Географічне становище. Природні ресурси. Населення. Промисловість
sites/default/files
  Робота подана на здобуття
books
  Лууле Віілма Усе починається з любові
referats
  План Біографія І творчість Літературні епіграфи
download/103/18966
  Реферат на тему: " Культура Стародавнього Риму"
download/100/35988
  Реферат на тему: Письменники нашого краю Гоян Ярема
library/Right_menu/Referat/спец. 19.00.04
  Українська інженерно-педагогічна академія
download/104/12984
  Реферат на тему: Американський романтизм
download/103/23828
  2. Скульптура Архітектура
download/102/31320
  Реферат на тему: Джерела стандартів обчислювальних мереж Роботи по стандартизації обчислювальних мереж ведуться великою кількістю організацій. В залежності
Referats
  · визначення тих напрямів удосконалення, які є причинними і наслідковими
  1 фзфіпмп формується без врахування впливу обсягу запланованих витрат на фсп та прибутковість інвестиційної діяльності
download/104/17941
  Реферат на тему: М. Булгаков "Майстер І Маргарита"
download/102/30697
  Методи анімації
Referats
  Та інші спеціалізовані структури, зокрема Міжбанківська валютна біржа, Асоціація українських банків тощо
download/103/31191
  Мистецтво середньовіччя
pluginfile.php/202/mod_data/content/4292
  Інноваційна інфраструктура як чинник забезпечення ефективності інноваційної діяльності малих підприємств
Referats
  Аналіз способів акумуляції ресурсів для реалізації інноваційних проектів
download/102/56187
  Інформаційні технології у військовій справі
download/103/36067
  Традиційне вбрання Півдня
download/100/51767
  Чемеринці
download/103/26251
  Контрольна робота з етики та естетики
download/103/23379
  Етнонаціональний культурний процес
teachers/gerasimenco/history_room/referatu
  «Історія сіл Куликівщини: від найдавніших часів до сьогодення»
download/104/12993
  Давньоірландський епос
download/102/5974
  Удосконалення комп’ютерів ведеться в декількох напрямках. По-перше, змінюється
download/101/2840
  Лекція: Умовиводи
Referats
  Словарь морских выражений
  Порівняльний аналіз якості мікробіологічних препаратів для очищення побутових стоків
fileadmin/XXXX/2002/4/Zakadalskii
  О вопросах развития алгоритмов объемной реконструкции в компьютерной томографии
Referats
  Проблеми управлінського консультування, у сфері управління інноваційною діяльністю, виникають в процесі формування, вибору, ухвалення І реалізації управлінських рішень щодо реалізації інновацій
  Аналіз ефективності фінансових потоків у процесі реалізації інноваційних проектів
download/102/26246
  Реферат на тему: " turbo pascal"
download/103/16524
  "Українська культура в ХVII-XVIII ст."
Referats
  Одним з можливих джерел отримання вхідної інформації, потрібної для обґрунтування напрямів інвестиційної діяльності, є дані органів державної статистики
download/103/17875
  Мистецтво Київської Русі
referats
  Реферат з університетської освіти на тему
download/103/13385
  Реферат на тему: " Культура І цивілізація"
Referats
  У словнику сучасної української мови під терміном "ріст", незалежно від предметної області його застосування, розуміється збільшуватись кількісно; досягати вищого ступеня розвитку
referats
  1. Філософські ідеї погляди В.І. Вернадського
ftp/disk-olymp/zboru-info/zboru2016/info/day2/Комивояжер
  Задача Коммивояжера
Referats
  Функції інтелектуального потенціалу
download/102/47962
  Реферат на тему: Історія виникнення комп’ютерів
download/100/2792
  Гуцульщина один з тих небагатьох оазисів, що не піддались асиміляції ні при якому режимі
REFERAT/MEDECINA/3036
  Назва реферату: Наркоманія, чума XX століття
sites/default/files
  Реферат роботи «Хірургічне лікування патології грудної аорти»
Referats
  Першочерговою умовою створення іофдкб`є великй обсяг акціонерного капіталу, тому фінансові установи такого типу будуть створюватись при великих підприємствах. Іофдкб створюватимуться у формі акціонерних товариств
REFERAT/MEDECINA/3018
  Назва реферату: Дарсонвалізація
09_11/02-03_2018
  Матецький ілля віталійович
files
  1. Етноментальні характеристики філософського знання. Філософія в системі культури 3


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка