bitstream/NAU/31611/1
  Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів, глосарій, список літератури. Для студентів напряму підготовки 130102 «Соціальна робота»
bitstream/NAU/27630/1
  Правовий механізм реалізації смертної кари в усьому світі виник дуже давно, але з плином часу багато країн відмовилися від такого виду покарання, визнавши життя кожної людини найважливішою цінністю людства
bitstream/NAU/21691/1
  Теми рефератів з розділу
bitstream/NAU/20950/1
  Кафедра іноземних мов за фахом
xmlui/bitstream/NAU/19622/1
  «18» Світлана литвинська
bitstream/NAU/10588/1
  Формування здорового способу життя молоді
bitstream/NAU/14731/1
  Чорти собачі
bitstream/NAU/21129/1
  Навчальна програма
bitstream/NAU/14724/1
  Авіаційна терміно-логія української мови : тематична класифікація та генетична характеристика
bitstream/NAU/21207/1
  Навчальна програма
bitstream/NAU/14465/1
  Навчальна програма
bitstream/NAU/19937/1
  Кафедра іноземних мов за фахом
bitstream/NAU/21605/1
  Навчально-методичний посібник для студентів Інституту заочного та дистанційного навчання
sites/bdpu.org/files/konferencii/naukvis
  1 (Гуманітарні науки) Бердянськ 2008 (06)
bitstream/NAU/14422/1
  Кафедра іноземних мов за фахом
bitstream/NAU/22384/1
  Будь-ласка; оформлення відόмостей; цікаві вíдомості;передвиборна компанія; діюче законодавство;мілкі гроші;дякую Вас; немає жалюзів; агенство з нерухомості; демонтування ларька; розумнaсобака; брати Кличко; 7,8 мільярдів
bitstream/NAU/21636/3
  «Історія розвитку електромобілів»
bitstream/NAU/20601/1
  Оказіональні, кримінально-насильницькі та суїци- дальні чинники в етіології смертності
bitstream/NAU/20054/10
  Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти
bitstream/NAU/15863/1
  Міжнародна кримінологія. Досвід дослідження тероризму Монографія Рецензенти
bitstream/NAU/14501/1
  Узгоджено затверджую
bitstream/NAU/20435/1
  Кафедра педагогіки та психології професійної освіти
bitstream/NAU/18603/1
  Мета вивчення дисципліни
bitstream/NAU/14516/1
  Навчальна програма
bitstream/NAU/22472/1
  Кафедра теоретичної та прикладної фізики
bitstream/NAU/19961/1
  Кафедра іноземних мов за фахом
bitstream/NAU/19667/1
  Туризм неможливо уявити без переміщення людей у геопросторі, тому територіальну організацію туристичної індустрії доцільно розглядати у взаємодії з розвитком транспортної інфраструктури
bitstream/NAU/20139/1
  Загальні вимоги до написання дипломної роботи
bitstream/NAU/10320/11
  Кафедра англійської філології І перекладу
bitstream/NAU/31188/6
  Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Практикум з групової психокорекції»
bitstream/NAU/14454/1
  Навчальна програма
bitstream/123456789/2957/2
  Ю.І. Прасул основи наукових досліджень
bitstream/NAU/15473/1
  Узгоджено затверджую
bitstream/NAU/15533/1
  Кафедра реконструкції аеропортів та автошляхів
bitstream/NAU/22577/2
  Інформаційний бюлетень №7-8 Липень-серпень 2016 р
bitstream/NAU/20826/1
  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів напряму підготовки «Безпека інформаційних І комунікаційних систем»
bitstream/NAU/31676/1
  Навчальний посібник Київ Кондор-Видавництво 017 ббк 66. (О) я 73 Тро 70
bitstream/NAU/20402/1
  Кафедра педагогіки та психології професійної освіти
bitstream/NAU/12111/1
  Нові матеріали 19-сторіччя – залізо, сталь
bitstream/NAU/20945/1
  Кафедра іноземних мов за фахом
bitstream/NAU/20949/1
  Кафедра іноземних мов за фахом
bitstream/NAU/20135/1
  Кафедра іноземних мов за фахом
bitstream/NAU/10589/1
  Релігійність в українському соціумі: детермінанти і характеристика сучасного стану
bitstream/NAU/16617/1
  Кафедра аерокосмічної геодезії
bitstream/NAU/21244/1
  Навчальна програма навчальної дисципліни
bitstream/NAU/21219/1
  Опубліковано
bitstream/NAU/18929/1
  Журавель тетяна Валентинівна
bitstream/NAU/32224/1
  Система менеджменту якості навчальна програма
bitstream/NAU/16443/1
  Проблема захисту прав людини в умовах боротьби з тероризмом
bitstream/NAU/21253/1
  Кафедра соціології
bitstream/NAU/21740/1
  Кафедра хімії І хімічної технології
bitstream/NAU/21238/1
  Навчальна програма навчальної дисципліни
bitstream/NAU/16628/1
  Кафедра аерокосмічної геодезії
bitstream/NAU/16632/1
  Кафедра аерокосмічної геодезії
bitstream/NAU/11385/1
  Народна кераміка опішні як джерело для розвитку українського дизайну
bitstream/NAU/21634/2
  «Фотоелектричні сонячні системи»
bitstream/NAU/15098/3
  Мета дисципліни визначається необхідністю підготувати фахівця, що є гармонійно розвиненою особистістю, здатною ефективно вирішувати професійні завдання за допомогою набутих лінгвістичних знань І комунікативних навичок
bitstream/NAU/18638/1
  Українські жіночі організації в контексті розвитку громадянського суспільства Чехословаччини у міжвоєнний період
bitstream/NAU/32676/7
  Методичні рекомендації до виконання домашніх завдань з дисципліни «Історія держави І права зарубіжних країн»
bitstream/NAU/32651/4
  Методичні рекомендації з виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання
bitstream/NAU/14909/1
  Оптимізація антитерористичної системи держави в умовах міжнародної І регіональної інтеграції
bitstream/NAU/32802/9
  Тема № Місце І значення Юридичної конфліктології в системі юридичних наук- 2 год
Publications/Sc_notes
  Популяційний надлишок як геополітичний чинник ХХІ століття
Program
  Програма навчального курсу
bitstream/NAU/21256/1
  Кафедра соціології
bitstream/NAU/21607/1
  Робоча навчальна програма дисципліни "Фізична хімія" складена на основі робочих навчальних планів № рб-5-604/01 та № рб-5-607/01 напряму 0916 "Хімічна технологія та інженерія" спеціальностей 6
bitstream/NAU/32662/6
  Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів
bitstream/NAU/21237/1
  Навчальна програма навчальної дисципліни
bitstream/NAU/32977/3
  Конспект лекцій з дисципліни «Правове регулювання в І дносин власност І за спеціальністю 081 «Право»
bitstream/NAU/32977/5
  Методичні рекомендації з підготовки студентів до практичних (семінарських) занять 030401 «Правознавство» Розробник к ю. н., доц. Філик Н. В
bitstream/NAU/19466/1
  Система менеджменту якості робоча навчальна програма
bitstream/NAU/20465/1
  П. Драгоманова Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями
bitstream/NAU/20451/3
  Етапи становлення граматичних категорій займенника в Англійській мові Анотація
bitstream/NAU/17942/17
  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт І завдання до курсової роботи дисципліни
bitstream/NAU/19669/1
  Еногастрономічний туризм: особливості розвитку в південно-східній азії на прикладі таїланду
bitstream/NAU/33155/8
  Методичні рекомендації для підготовки студента до практичних (лабораторних) занять з дисципліни «Транспортне право Європейського Союзу»
bitstream/NAU/32044/1
  Кафедра хімії І хімічної технології
bitstream/NAU/32676/10
  Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять з дисципліни «Історія держави І права зарубіжних країн»
bitstream/NAU/13075/1
  Т. В. Новак, аспірант Самоідентифікація І проблема формування особистості у філософії психоаналізу
bitstream/NAU/33159/7
  Методичні рекомендації для підготовки студента до практичних (лабораторних) занять з дисципліни «міжнародний комерційний арбітраж»
bitstream/NAU/33154/7
  Методичні рекомендації для підготовки студента до практичних (лабораторних) занять з дисципліни «Правове регулювання польтів»
bitstream/NAU/21154/1
  Система менеджменту якості навчальна програма
bitstream/NAU/14207/1
  Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств
bitstream/NAU/28495/1
  Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з дисципліни
bitstream/NAU/33248/4
  Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів
bitstream/NAU/30772/1
  Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Міжнародний менеджмент та маркетинг»
bitstream/NAU/32133/1
  Кафедра хімії І хімічної технології
bitstream/NAU/33158/8
  Методичні рекомендації для підготовки студента до самостійної роботи з дисципліни «Актуальні проблеми банкрутства в Україні»
bitstream/NAU/15514/1
  Кафедра реконструкції аеропортів та автошляхів
bitstream/NAU/32677/3
  Програма навчальної дисципліни «Міжнародні стандарти в галузі прав людини»
bitstream/NAU/28158/2
  Кафедра екології
bitstream/NAU/28158/1
  Кафедра екології
bitstream/NAU/32667/10
  Методичні рекомендації для підготовки студента до практичних занять з дисципліни «Прокуратура України»
bitstream/NAU/14023/1
  Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств
bitstream/NAU/31927/1
  Феномен творчості як культурно-антропологічної константи у її відмінності від «творчості» машин та «animals’ art» Одним із сучасних російських філософів, який займається проблематикою «творчості»
bitstream/NAU/18601/1
  Помиткіна Л. В. Активізація творчого потенціалу студентів в освітньому процесі
bitstream/NAU/31442/2
  Робоча навчальна програма навчальної дисципліни
bitstream/NAU/32041/1
  Кафедра хімії І хімічної технології
bitstream/NAU/32034/1
  Узгоджено затверджую
bitstream/NAU/10313/1
  Методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 7 060101 «Правознавство»
bitstream/NAU/21257/1
  Узгоджено затверджую
bitstream/NAU/32685/4
  Методичні рекомендації з виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Порівняльне кримінальне право» для студентів 5 курсу
bitstream/NAU/32143/1
  Узгоджено затверджую
bitstream/NAU/32125/1
  Узгоджено затверджую
uploads/naukovij-viddil-13-14
  Основна тематика есе, рефератів, доповідей, виступів, творів
bitstream/NAU/21269/1
  Узгоджено затверджую
bitstream/NAU/22069/1
  Робоча навчальна програма (додаток) навчальної дисципліни
bitstream/NAU/22481/1
  Кафедра теоретичної та прикладної фізики
bitstream/NAU/14487/1
  Система менеджменту якості робоча навчальна програма
bitstream/NAU/20925/6
  Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій
bitstream/NAU/32685/11
  Методичні рекомендації для підготовки студента до практичних занять з дисципліни «Порівняльне кримінальне право»
bitstream/NAU/30729/1
  Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств
bitstream/NAU/15098/1
  Програма навчальної дисципліни «Українська мова
bitstream/NAU/14488/1
  Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств
bitstream/NAU/33389/1
  Робоча програма навчальної дисципліни «фінансовий ринок»
bitstream/NAU/22547/9
  Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
bitstream/NAU/33173/2
  Інформаційний бюлетень №2 Лютий 2018 р. Зміст
bitstream/NAU/18610/1
  Моделювання етапів прийняття особистістю стратегічних життєвих рішень як психологічна проблема
bitstream/NAU/14024/1
  Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств
bitstream/NAU/14400/1
  Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zmsf/nauk_sem
  Тема: Вступ
bitstream/NAU/18491/5
  Узгоджено затверджую
bitstream/NAU/14012/1
  Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств
bitstream/NAU/21714/1
  Робоча навчальна програма навчальної дисципліни
bitstream/NAU/32116/1
  Узгоджено затверджую
bitstream/NAU/33279/5
  Методичні рекомендації до практичних занять студентів галузі знань 081 «Право»
bitstream/NAU/33604/1
  Інформаційний бюлетень №3 Березень 2018 р. Зміст
bitstream/NAU/13884/1
  Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств
bitstream/NAU/21250/1
  Кафедра соціології
bitstream/NAU/17270/1
  І. В. Олександрук лексико-семантичні типи мікротопонімів с. Оляниця тростянецького району вінницької області
bitstream/NAU/34318/1
  Методичні вказівки щодо порядку оформлення, виконання та захисту
bitstream/NAU/14442/1
  Система менеджменту якості робоча навчальна програма
bitstream/NAU/20792/1
  Кафедра теоретичної та прикладної фізики
bitstream/NAU/10923/1
  Філик Наталія Володимирівна
bitstream/NAU/32113/1
  Кафедра хімії І хімічної технології
bitstream/NAU/15941/1
  «зелена» економіка: стратегічний пріоритет реформ на регіональному рівні біла С. О., проф., д н. д у
bitstream/NAU/21264/1
  Кафедра соціології
bitstream/NAU/32115/1
  Кафедра хімії І хімічної технології
bitstream/NAU/16034/1
  Наукові бази даних у Всесвітній мережі
bitstream/NAU/19927/1
  Кафедра іноземних мов за фахом
bitstream/NAU/14493/1
  Робоча навчальна програма навчальної дисципліни
bitstream/NAU/21006/1
  Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів напряму підготовки 020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»
bitstream/NAU/16341/1
  Вступ Розділ Теоретико-правові засади виникнення публічно-правових спорів у сфері державної реєстрації
bitstream/NAU/22476/1
  Програма навчальної дисципліни «Числові методи»
bitstream/NAU/10327/13
  Система менеджменту якості навчальна програма
bitstream/NAU/20287/1
  Організація самостійної роботи студентів в процесі професійної підготовки
bitstream/NAU/21231/1
  Навчальна програма дисципліни "Математичні методи в соціології" розроблена на основі освітньо-професійної програми та навчального плану № нб-8-6
xmlui/bitstream/NAU/35152/1
  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Тестування комплексів інформаційних технологій проектування»
bitstream/NAU/14289/1
  Система менеджменту якості робоча навчальна програма
bitstream/NAU/32030/1
  Система менеджменту якості робоча навчальна програма
bitstream/NAU/34343/1
  Тема заняття: Теоретичні та методологічні засади інвестиційного менеджменту
bitstream/NAU/26424/1
  Кафедра конституційного І адміністративного права
bitstream/NAU/23750/8
  Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Кримінальне право» для студентів 030401 «Правознаство»
bitstream/NAU/21693/1
  Методичні вказівки до виконання курсової роботи І домашнього завдання для студентів напряму 0916
bitstream/NAU/19325/1
  Робоча навчальна програма навчальної дисципліни
bitstream/NAU/14455/1
  Кафедра економічної теорії
sites/bdpu.org/files/scientific_department
  Наукова тематика кафедр (колективна)
bitstream/NAU/14566/1
  Робоча навчальна програма навчальної дисципліни
bitstream/NAU/32107/1
  Робоча навчальна програма навчальної дисципліни
bitstream/NAU/10317/1
  Методичні рекомендації до практичних занять, питання до самоконтролю, задачі, теми рефератів, список літератури
bitstream/NAU/22458/1
  Практикум для студентів спеціальності 7 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність»
bitstream/NAU/14112/1
  Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності 020210 «Дизайн»
bitstream/NAU/10011/1
  Кафедра економіки
bitstream/NAU/14439/1
  Система менеджменту якості
bitstream/NAU/30839/1
  Ризик зіткнення та ешелонування
bitstream/NAU/17166/1
  Робоча навчальна програма навчальної дисципліни
bitstream/NAU/22490/1
  Система менеджменту якості
bitstream/NAU/14508/1
  Система менеджменту якості
bitstream/NAU/19809/4
  Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій
bitstream/NAU/16959/1
  Адміністративно правова організація персоналу цивільної авіації
bitstream/NAU/21572/2
  Інформаційний бюлетень №5 травень 2016 р
bitstream/NAU/18504/7
  Кафедра комп’ютеризованих систем управління
bitstream/NAU/20716/1
  Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій
bitstream/NAU/19647/1
  Програма навчальної дисципліни «Лінгвістичні основи документознавства»
bitstream/NAU/16449/1
  «Терористична загроза як підстава обмеження прав та свобод людини у сучасному міжнародному праві»
xmlui/bitstream/NAU/14238/1
  Кафедра господарського права І процесу
bitstream/NAU/22079/1
  Система менеджменту якості робоча навчальна програма
bitstream/NAU/32129/1
  Кафедра хімії І хімічної технології
bitstream/NAU/32111/1
  Система менеджменту якості
bitstream/NAU/20964/1
  Система менеджменту якості
bitstream/NAU/26427/1
  Кафедра конституційного І адміністративного права
bitstream/NAU/14449/1
  Кафедра фінансів, обліку І аудиту
bitstream/NAU/10319/7
  Система менеджменту якості навчальна програма
bitstream/NAU/32151/1
  Система менеджменту якості робоча навчальна програма
bitstream/NAU/17867/1
  Грабовська Ганна Миронівна
bitstream/NAU/19934/1
  Система менеджменту якості
bitstream/NAU/19786/1
  Морально-етичний чинник як складова етичних компетенцій майбутніх перекладачів
bitstream/NAU/20129/1
  Система менеджменту якості навчальна програма
bitstream/NAU/35932/8
  Методичні рекомендації для підготовки студента до практичних (лабораторних) занять з дисципліни «Правове регулювання цінних паперів та фондового ринку в Україні»
bitstream/NAU/15542/1
  Кафедра реконструкції аеропортів та автошляхів
bitstream/NAU/18955/1
  Ковтун о. В. Синтаксичні перекладацькі трансформації при перекладі питальних речень
xmlui/bitstream/NAU/18605/1
  Мета вивчення дисципліни «Психологія праці»
bitstream/NAU/14219/1
  Кафедра економічної теорії
bitstream/NAU/18602/1
  Психологічні механізми прийняття стратегічних життєвих рішень майбутніми професіоналами
bitstream/NAU/34342/1
  Задача 1 Потік реальних грошей (Cash Flow) Визначення одноразових витрат
bitstream/NAU/19591/2
  Програма навчальної дисципліни «Інтелектуальний аналіз даних»
bitstream/NAU/21140/1
  Система менеджменту якості навчальна програма
bitstream/NAU/20481/1
  Професійна компетентність викладача вищого
bitstream/NAU/23708/1
  Структурно-функціональна характеристика системи забезпечення національної безпеки України у статті на основі останніх досліджень І публікацій розглянуто сучасні підходи до визначення поняття «національна безпека»
bitstream/NAU/21696/1
  Лекція 1 Предмет І задачі аналітичної хімії План Вступ Аналіз І синтез як методи визначення складу речовин
bitstream/NAU/21251/1
  Кафедра соціології
uploads/files/Naukova_robota
  Кандидатського іспиту зі спеціальності
bitstream/NAU/15497/1
  О. Чемакіна педагогічної роботи " " 2014 р. А. Полухін " " 2014 р
bitstream/NAU/15481/1
  Кафедра реконструкції аеропортів та автошляхів
bitstream/NAU/20962/1
  Семестри 1 – 2
bitstream/NAU/18507/9
  5. форми документів системи менеджменту якості
bitstream/NAU/13886/1
  Навчальна програма дисципліни "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" розроблена на основі освітньо-професійної програми та навчального плану нм-7-8
bitstream/NAU/20130/1
  О. Ложачевська Т. Іванова 2015 р. 2016 р
bitstream/NAU/14474/1
  Навчальна програма дисципліни "Міжнародна інвестиційна діяльність" розроблена на основі освітньо-професійної програми та навчальних планів № нб-7 030601-1/11 та № нб-7-6
bitstream/NAU/34260/1
  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальності 073 «Менеджмент» Київ 2017
bitstream/NAU/34320/1
  Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з дисципліни " Міжнародний бізнес "
bitstream/NAU/27802/1
  Даценко Т. В., Кравченко Д. М
bitstream/NAU/14536/1
  Кафедра цивільного права І процесу
bitstream/NAU/32102/1
  Робоча навчальна програма дисципліни "Порошкові лакофарбові матеріали" розроблена на основі робочого навчального плану № рс-5 05130108/12 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" за напрямом 6
bitstream/NAU/14022/1
  В. Матвєєв А. Полухін " " 2014р. " " 2014р
uploads/files/Naukova_robota
  Мов. Якщо для написання дисертаційної роботи здобувачеві потрібні знання іншої іноземної мови, то керівник вищого навчального закладу чи наукової установи може дозволити складання кандидатського іспиту з цієї мови
bitstream/NAU/26392/1
  Програма навчальної дисципліни «Аграрне право»
bitstream/NAU/14491/1
  Робоча навчальна програма дисципліни "Міжнародна економічна інтеграція" розроблена на основі робочих навчальних планів № рб-7 030601-1/11 І № рб-7-6
bitstream/NAU/21267/1
  Соціологічне забезпечення маркетингових досліджень
bitstream/NAU/20054/13
  Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань І напрямів підготовки заочної форми навчання


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка