docs
  Навчально-методичний посібник «мікробіологія з основами вірусології»
  Панкова Є. В. Туристичне краєзнавство
documents
  Нетрадиційні методи оздоровлення
docs
  Методичні вказівки для виконання самостійних робіт з дисципліни " фізична реабілітація" Методичний посібник
doc
  Програма навчальної дисципліни концепція сталого розвитку суспільства галузь знань 0201 Культура Спеціальність 02010501, 02010501 Документознавство та інформаційна діяльність
files/doc
  Програма, методичні рекомендації та контрольні запитання для самостійного вивчення нормативної дисципліни
docs/2017/bachelor/6 СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ/ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ
  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «історія та культура україни»
docs
  Пізнавальна активність учня
  Нетрадиційні методи навчально-виховної підготовки
docs/2016/05
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Історія та теорія музики» Розгорнутий план лекцій навчальної дисципліни Методологія наукових досліджень спеціальність 025 «Музичне мистецтво» Спеціалізації «Фортепіано, орган»
docs
  Зміст Розділ І поняття та система Особливої частини кримінального права. Наукові основи кваліфікації злочинів
  Навчально-методичний посібник з курсу „ Методика музичного виховання школярів" для студентів психолого-педагогічного факультету зі спеціальності 010103 -"Педагогіка І методика середньої освіти. Музика."
docs/2017/bachelor/6 СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ/ПСИХОЛОГІЯ
  Розділ введення у загальну І музичну психологію тема Психологія на сучасному етапі розвитку. Сучасні теорії особистості
docs
  Є. Сиротенко; Борисова В. І
  Навчально-методичний посібник «Ґрунтознавство: теорія та практика»
  Психологічні особливості формування
doc
  Програма навчальної дисципліни диференціальна психологія галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Напрям підготовки 030102 Психологія
  Робоча програма навчальної дисципліни
docs
  Міжнародне приватне право: теоретичні та прикладні аспекти Юлдашев О
  Історія держави І права зарубіжних країн (Мудрак)
doc
  Київська русь у другій половині XI першій половині ХІІІ ст
docs/articles/318
  Рецензенти
docs/2016/01_Фортепіано/ВИКОНАВСЬКИЙ АНАЛІЗ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ
  М. Глінки Кафедра спеціального фортепіано
docs
  Тема Учитель професіонал – потреба часу
files/doc
  Ректорам (директорам) базових вищих навчальних закладів з розробки стандартів вищої освіти, головам робочих груп з розробки ст
docs/2016/05/ПРАКТИКУМ З ПУБЛІЦИСТИКИ ТА РЕДАГУВАННЯ
  Робоча програма навчальної дисципліни практикум з публіцистики та редагування спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
docs/27/2015/01
  Про проведення заходів До Дня Соборності України
docs
  V студентських читань
docs/2016/05/ФАХ
  Методичні рекомендації для поточного та підсумкового контролю знань з дисципліни «Фах»
docs/2017/bachelor/4 СПІВ/КУЛЬТУРА МОВИ
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Вокально-хорового мистецтва та музикознавства» «затверджую»
web/uploads/doc
  Філософський аспект паломницького (релігійного) туризму в Україні
  Походження Сонячної системи
docs
  Департамент культури І туризму
documents/Metod_bank/Gamar
  Урок № Тема уроку: Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот. Мета
web/uploads/doc
  Вибір оптимальних технологічних параметрів виробництва шамотних вогнетривів І їх взаємозв’язок з основними властивостями виробів”
  Реферат на тему Розвиток сили та гнучкості з методичним обґрунтуванням План Вступ Огляд літературних джерел
files/doc
  Радіотехнічне обладнання літаководіння
doc
  Програма навчальної дисципліни анатомія та еволюція нервової системи галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Напрям підготовки 030102 Психологія
docs/2017/bachelor/4 СПІВ/ОПЕРНИЙ КЛАС (СТУДІЯ)
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Вокально-хорового мистецтва та музикознавства» «затверджую»
docs/2017/bachelor/4 СПІВ/ІСТОРІЯ ВИКОНАВСЬКОГО МИСТЕЦТВА
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Історія та теорія музики» «затверджую»
docs/2016/02_оркестр/Оркестрові струнні інструменти/ВИКОНАВСЬКИЙ АНАЛІЗ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки Кафедра «Оркестрові інструменти» «Затверджую»
docs/2016/01_Фортепіано/ВИКОНАВСЬКИЙ АНАЛІЗ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ
  Методичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи з дисципліни «виконавський аналіз музичних творів»
doc
  Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України
document/77125
  Звіт про виконання завдань та заходів Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки
web_docs/23/2016/01/docs
  Програма «Цукровий діабет»
web_docs/2950/2015/07/docs
  Узагальнення позитивного досвіду
doc
  Білогірська централізована бібліотечна система
  Програма навчальної дисципліни політична риторика галузь знань 0201 Культура Напрям підготовки 020105 Документознавство та інформаційна діяльність
web/uploads/doc
  Реферат на тему Буддизм план походження релігії Ідейні джерела Основи віровчення Буддійське Святе Письмо
docs
  Книга 2 За редакцією О. В. Дзери, доктора юридичних наук, професора, академіка ан вищої школи України
  М.І. Панченко цивільне право україни Навчальний посібник
get/DOC
  Тема №1 Українська мова в світі
DOC/myzeyschool/kozaztva
  Біографічні відомості
doc/educ/higher/topic
  Типова навчальна програма нормативної дисципліни
web_docs/23/2016/05/docs
  План заходів щодо підготовки та відзначення в районі у 2016 році 98-ї річниці подвигу Героїв Крут у навчальних закладах району провести години спілкування «За честь І волю України»
docs
  Краєзнавство І туризм
Docs
  Конкурсу фотографій «Заповітні куточки Бородянщини»
docs/2016/05
  Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів навчальної дисципліни музична драматургія спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
docs
  О. О. Лобач музично-дидактичні ігри в школі полтава 2004
web/uploads/doc
  Велике повстання
image/data/file/doc
  Охорона здоров’я Німеччини
web/uploads/doc
  „комбінаційне І мандельштам-бріллюенівське розсіювання світла
  Реферат з Культурологія «Стилі бароко І класицизму в європейському мистецтві XVII-XVIIІ ст.»
  Реферат на тему: "клас птахи"
docs
  Анотація: Проблеми та шляхи модернізації навчального процесу у
docs/2017/bachelor/3 НАРОДНІ ІНСТРУМЕНИ
  Робоча програма «Історія виконавського мистецтва» для студентів за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» спеціалізацією «Народні інструменти»
web/uploads/doc
  Реферат на тему: "Оздоровча фізична культура в соціально-побутовій сфері"
  Реферат з предмету Соціологія на тему Соціологія конфлікту Виконав: Студент гр. Акс-4-4 Ширма Сергій
docs
  Управління культури І туризму харківської обласної державної адміністрації
  Робоча програма виробничої педагогічної практики студентів заочного відділення природничого факультету Спеціальностей
  Звіт про стажування старшого викладача кафедри екології та охорони довкілля Гуріненко Н
web/uploads/doc
  Реферат на тему : Денікінський режим в Україні
doc
  Робоча програма навчальної дисципліни аналіз І прогнозування зовнішньої політики галузь знань 0302 Міжнародні
docs/2017/bachelor/4 СПІВ/ІСТОРІЯ ВИКОНАВСЬКОГО МИСТЕЦТВА
  Робоча програма навчальної дисципліни історія виконавського мистецтва рівень вищої освіти перший
web/uploads/doc
  Как организовать общественный экологический мониторинг
docs/2017/bachelor/4 СПІВ/ОПЕРНИЙ КЛАС (СТУДІЯ)
  Робоча програма навчальної дисципліни оперний клас рівень вищої освіти перший Ступінь вищої освіти бакалавр
docs
  Передмова
docs/2016/05
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Історія та теорія музики» розширений план лекцій навчальної дисципліни «музична педагогіка вищої школи»
doc/programu/m/p
  Бібліографія
web/uploads/doc
  Список використаних джерел
doc_raznoe
  Звіт про методичну роботу у 2010 2011 н р
  “затверджую” Прийнятий на засіданні
docs
  Програма навчальної дисципліни менеджмент в освіті освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр
files/doc
  Моделі управління запасами
docs/2017/bachelor/4 СПІВ/КУЛЬТУРА МОВИ
  Робоча програма навчальної дисципліни культура мови рівень вищої освіти перший Ступінь вищої освіти бакалавр
docs/2016/08
  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів для студентів спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
doc
  Робоча програма навчальної дисципліни міжнародні конфлікти галузь знань 0302 Міжнародні
docs/2017/bachelor/6 СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ/ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ
  Робоча програма навчальної дисципліни історія та культура україни рівень вищої освіти перший
docs
  В. Г. Короленка Кафедра теорії та методики фізичного виховання Загальнорозвиваючі вправи як засіб гімнастики: теорія, методика, практичні рекомендації методичні рекомендації
docs/2016/06/history
  Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Історія педагогіки» Розвиток суспільства І зміни у
web/uploads/doc
  Постановка задачі
docs
  Перелік тем, що виносяться на самостійну роботу студентів
docs/2016/05/СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МУЗИКА
  Робоча програма навчальної дисципліни сучасна українська музика спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
web/uploads/doc
  Розділ І. Аналіз психолого-педагогічної літератури з досліджуваної проблеми
files/doc
  Моделі управління запасами
web/uploads/doc
  Специфіка економічного та суспільного розвитку СРСР
  Курсова робота з курсу: Історія України
  Реферат з предмету «Квантова фізика»
  Соціально-економічний розвиток українських земель
  «Особливості територіально-галузевої структури Автономної Республіки Крим»
document/74251
  Завдання І заходи
docs
  Навчально-методичний посібник для студентів та вчителів Полтава 2012
docs/2017/bachelor/6 СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ
  Робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова
docs/2016/02_оркестр/Музичне мистецтво естради/ВИКОНАВСЬКИЙ АНАЛІЗ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ
  Дніпропетровська академія музики ім
docs/2016/05/ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МУЗИКИ ХХ-ХХІ
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Історія та теорія музики» Питання та завдання для поточного контролю навчальної дисципліни теоретичні проблеми музики ХХ-ХХІ ст спеціальність 025 «Музичне мистецтво» спеціалізація
docs
  Програма для студентів психолого-педагогічного факультету зі спеціальності 010103, 010103 «Музика. Педагогіка і методика середньої освіти. Психологія»
web/uploads/doc
  Реферат на тему: " Відомі мислителі про мистецтво усного публічного мовлення" план 1
files/docs/2016
  Структура учнівського наукового товариства «унікум» Кислівської зош І-ІІІ ступенів Куп’янської районної ради Харківської області
images/doc
  Підготовка І захист дипломної (магістерської) роботи є важливим І самостійним видом учбової діяльності, що відображає рівень професійної підготовки юриста
web/uploads/doc
  Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів
  Преподаватель: Хвостова Татьяна Николаевна
docs/2016/06/language
  Вступ навчальна дисципліна «Іноземна мова» є вибіркової І носить професійно спрямований І пізнавальний характер. Програма відображає конкретні характеристики
docs
  Кафедра математики
web/uploads/doc
  Кафедра фінансів Курсова робота
  1 загальна характеристика об’єкта практики
  Автоматизація процесів бухгалтерського обліку в дорожньому підприємстві
docs/2016/05
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки
uploads/documents
  Апарат верховної ради україни
files/doc
  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Інформаційно-вимірювальні системи авіоніки»
  Інвестиційна діяльність страхових компаній
web/uploads/doc
  Історичні віхи у розвитку макроекономічної теорії
sntk/doc/ksm2016
  Львівська політехніка
document/73373
  Завдання І заходи
forest/document/35818;
  Робочий план
web/uploads/doc
  2. Реферат Загальна конструктивна схема трансформатора Конструкція магнітної системи Система обмоток Визначення основних електричних величин Вибір конструкції магнітопроводу
docs/2016/05
  Робоча програма навчальної дисципліни музична драматургія спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
web_docs/1/2013/05/docs
  Як зазначив Президент України Віктор Янукович, реформа місцевого самоврядування має відбуватися на засадах децентралізації в
docs/2017/bachelor/6 СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ
  Дніпропетровська консерваторія ім. М. Глінки
  Дніпропетровська консерваторія ім. М. Глінки
document/131459
  Інформаційна довідка
documents/89659
  Рішення №448-11/17 22 вересня 2017 року м. Вашківці Про затвердження Статуту
docs
  Харків-2016 ббк 28. 088л6(4укр-4хар)
  Департамент культури І туризму
image/data/file/doc
  Молодіжна політика в Польщі
web_docs/23/2014/03/docs
  Корюківський історичний музей
web_docs/2950/2016/12/docs
  Умови проведення конкурсу на посаду спеціаліста Козелецького районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області
docs/2016/05
  Методичні рекомендації для поточного та підсумкового контролю знань з дисципліни «Музична драматургія»
web/uploads/doc
  Особливості облицювання стін мозаїкою
document/138216
  Інформація про виконання плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 рік
docs/2016/02_оркестр/Музичне мистецтво естради/ІНСТРУМЕНТУВАННЯ ТА АРАНЖУВАННЯ
  Робоча програма навчальної дисципліни інструментування та аранжування спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
doc/mo1
  Рекомендації щодо планування роботи шкільного методичного об'єднання вчителів початкових класів
uploads/documents
  Апарат верховної ради україни
files/doc
  Секція 1 jar-ops 1
web_docs/2950/2012/06/docs
  План роботи Головного управління юстиції у Чернігівській області на І півріччя 2012 року
web/uploads/doc
  Реферат На тему: "Єгипетські піраміди перше чудо світу."
  Технологія функціонування санаторно-курортної діяльності
uploads/documents
  Апарат верховної ради україни
docs/2017/bachelor/6 СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ/ПСИХОЛОГІЯ
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра соціально-гуманітарних дисциплін
document/73609
  Завдання І заходи
docs
  Здійснюється на основі освітньо-професійної про­г­ра­ми (опп), яка забезпечує одночасне здобуття повної вищої освіти за спе­ці­аль­­ністю та кваліфікацією
docs/2016/06
  Робоча програма навчальної дисципліни філософія культури спеціальність 025 «Музичне мистецтво» спеціалізації
docs
  Полтава 2013 Ministry of Science and Education of Ukraine
docs/4kusr
  Робоча програма навчальної дисципліни технологічні основи виробництв Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
zi/docs
  Програма навчання – спеціаліст
docs/2016/05
  Робоча програма навчальної дисципліни методологія наукових досліджень спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
docs/2016/05/ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА
  Робоча програма навчальної дисципліни педагогічна практика з історії світової музичної культури
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Історія та теорія музики» Питання та завдання для поточного та підсумкового контролю з педагогічної практики спеціальність 025 «Музичне мистецтво» Спеціалізація «Музикознавство»
images/doc_stud/distsiplini/memc
  Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Моделювання електромеханічних систем»
doc
  Методичні рекомендації щодо вивчення предмета
document/90592
  Бібліометричний аналіз видавничої продукції
ukr/nmmateriali/documents
  Кафедра загальної та педагогічної психології
documents/12135
  Розпорядження „19 серпня 2011р. №77 Про відзначення в районі 20-ї річниці незалежності України
get/doc
  Методичний збірник
curated/ru/537571468319484800
  Реферат Починаючи з 2004 року, Україна за підтримки Світового банку впроваджує Програму реформування І розвитку енергетичного сектора
docs
  В. Г. К ороленка Кафедра музики Н.І. Євстігнєєва методика використання музики як засобу саморегуляції функціонального стану учнів навчальна програма
  Робоча програма та методичні рекомендації з виробничої логопедичної практики для студентів ІV курсу стаціонарного відділення
c/document_library
  N держреєстрації
doc/educ/higher/topic
  Типова навчальна програма нормативної дисципліни
web_docs/2950/2012/12/docs
  Методичні рекомендації Загальні засади додаткового рішення, ухвали господарського суду. Чернігів 2012 рік. Зміст
doc
  Методичні вказівки з випускової роботи напряму підготовки 050701 «Електротехніка та електротехнології» Кривий Ріг
web_docs/2950/2012/06/docs
  Нормативно-правові акти, які регулюють організацію роботи по розгляду письмових звернень громадян
web/uploads/doc
  Конспектів на уроках географії
  Реферат на тему: Анатомічна будова лишайників та способи
uploads/documents
  Апарат верховної ради україни
docs/5kurs
  Робоча програма навчальної дисципліни процеси та апарати природоохоронних технологій освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст
files/doc
  Авіаційні системи відображення інформації
uploads/documents
  Апарат верховної ради україни
docs
  Проспекти лекцій з дисципліни
web/uploads/doc
  Лицарська культура та її складові
  Книга – одне з найбільших чудес, створеною людиною
uploads/documents
  Веде засідання Голова Комітету немиря г. М
docs/2016/06
  Робоча програма навчальної дисципліни «Цивільний захист» Галузь знань 02 «Культура І мистецтво»
files/docs/2017
  Творці математики з України
web/uploads/doc
  Національна академія внутрішніх справ україни
docs/2016/05/ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МУЗИКИ ХХ-ХХІ
  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни Теоретичні проблеми музики ХХ-ХХІ ст
web/uploads/doc
  В сучасних умовах існування людство зіткнулося з величезною проблемою – екологічною
Documents
  Заходи щодо забезпечення обов'язковості загальної середньої освіти
uploads/documents
  Стенограма
web/uploads/doc
  Реферат на тему: "Баптизм" План Виникнення його. Розвиток. Баптизм в Україні Виникнення баптизму
  Мміністерство освіті І науки України
upload/DOCUMENTS/gynecology
  І. Тазове передлежання плода. Вивчення наказу моз україни №899 від
web/uploads/doc
  Ст викладач Корольська Л. Р
c/document_library
  П.І. Андон Керівник сектору забезпечення досліджень І спеціальних робіт нов президії нан україни, канд фіз мат наук
doc
  Збережемо правічні цінності
web/uploads/doc
  Реферат з Регіональної економіці на тему Проблема оцінки інвестиційної привабливості регіону Виконала студентка
files/doc
  Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік
web/uploads/doc
  Особенности контроля, знаний по математике с применением ЭВМ
  Реферат літературознавчі погляди к. Г. Юнга м. Івано Франківськ 2008р. План Вступ
c/document_library
  Реферат звіт по проекту: 8 стор., 17 джерел, додатків
docs
  Програма для студентів психолого-педагогічного факультету зі спеціальності 010103, 010103 «Музика. Педагогіка і методика середньої освіти. Психологія»
  Міністерство науки та освіти україни
web/uploads/doc
  Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у
  Вступ Актуальність
get/doc
  Методичний збірник для допомоги студентам у вивченні самостійних тем з предмету «Обчислювальна техніка та програмування»
web/uploads/doc
  Українська національна революція середини ХVІІ ст. Становлення української державності
  Курсова робота «Євген Петрушевич» Вступ. Розділ Революційно-визвольний рух на західноукраїнських землях
c/document_library
  П.І. Андон Керівник сектору спеціальних робіт нов президії нан україни, канд фіз мат наук
web/uploads/doc
  Реферат з культурології на тему: Культура козацької доби та українського бароко
images/department/kme/stories/Docs/Mignarinvest
  Теми рефератів з дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність»
web/uploads/doc
  Класифікація І характеристика асортименту іграшок
  Нетрадиційні інструменти (есе, портфоліо тощо)
doc
  Використання інноваційних технологій на уроках трудового навчання, як засіб формування компетентної особистості
web/uploads/doc
  Світова культура XIX-XX століття
  Література Відродження
  Російська революція 1917 р
web_docs/1730/2016/03/docs
  Рішення Чернігівської районної ради 22 березня 2016 року «Про виконання районної Програми «Запобігання та лікування серцево судинних та судинно мозкових захворювань на 2012 2015 роки» звіт
web/uploads/doc
  Калорійність продуктів. Шкала цінності продуктів для туристського походу
  Реферат Метою курсової роботи є визначення ролі та місця домогосподарств в економіці
  Кримські гори. Рельєф Кримських гір Загальний огляд природних умов Кримських гір
jspui/bitstream/123456789/12123/3
  Навчально-методичний посібник Для студентів напряму підготовки 030401 "Правознавство" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" денної І заочної форм навчання
web/uploads/doc
  Харчова добавка аспартам Е951
  Назва реферату: Природоохоронна діяльність у Вінницькій області
files/docs
  Інфекція. Основні складові профілактики інфекційних захворювань
web/uploads/doc
  «Комп’ютерні мережі архітектури Wimax»
  Реферат Штучні нейронні мережі Вступ Про роботу мозку в даний час
  В кінці ХІХ – на початку ХХ століття помітно просунулось вперед наукове суспільнознавство
  Назва реферату: Глобальна екологічна криза
doc
  Програма з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму
web/uploads/doc
  Ресурси Світового океану План
  "Система вищої освіти в Італії та Іспанії"
  Експлуатація харчового теплового обладнання на паровому обігріві
files/doc
  Навчальний посібник 011 Зміст Зміст методи динамічної оптимізації математичне формулювання задачі 6


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка