docs
  Навчально-методичний посібник «мікробіологія з основами вірусології»
  Панкова Є. В. Туристичне краєзнавство
documents
  Нетрадиційні методи оздоровлення
docs
  Методичні вказівки для виконання самостійних робіт з дисципліни " фізична реабілітація" Методичний посібник
files/doc
  Програма, методичні рекомендації та контрольні запитання для самостійного вивчення нормативної дисципліни
docs/2017/bachelor/6 СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ/ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ
  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «історія та культура україни»
docs
  Пізнавальна активність учня
  Нетрадиційні методи навчально-виховної підготовки
docs/2016/05
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Історія та теорія музики» Розгорнутий план лекцій навчальної дисципліни Методологія наукових досліджень спеціальність 025 «Музичне мистецтво» Спеціалізації «Фортепіано, орган»
docs
  Зміст Розділ І поняття та система Особливої частини кримінального права. Наукові основи кваліфікації злочинів
  Навчально-методичний посібник з курсу „ Методика музичного виховання школярів" для студентів психолого-педагогічного факультету зі спеціальності 010103 -"Педагогіка І методика середньої освіти. Музика."
docs/2017/bachelor/6 СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ/ПСИХОЛОГІЯ
  Розділ введення у загальну І музичну психологію тема Психологія на сучасному етапі розвитку. Сучасні теорії особистості
docs
  Є. Сиротенко; Борисова В. І
  Навчально-методичний посібник «Ґрунтознавство: теорія та практика»
  Психологічні особливості формування
  Міжнародне приватне право: теоретичні та прикладні аспекти Юлдашев О
  Історія держави І права зарубіжних країн (Мудрак)
doc
  Київська русь у другій половині XI першій половині ХІІІ ст
docs/2016/01_Фортепіано/ВИКОНАВСЬКИЙ АНАЛІЗ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ
  М. Глінки Кафедра спеціального фортепіано
docs
  Тема Учитель професіонал – потреба часу
files/doc
  Ректорам (директорам) базових вищих навчальних закладів з розробки стандартів вищої освіти, головам робочих груп з розробки ст
docs/2016/05/ПРАКТИКУМ З ПУБЛІЦИСТИКИ ТА РЕДАГУВАННЯ
  Робоча програма навчальної дисципліни практикум з публіцистики та редагування спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
docs
  V студентських читань
docs/2016/05/ФАХ
  Методичні рекомендації для поточного та підсумкового контролю знань з дисципліни «Фах»
docs/2017/bachelor/4 СПІВ/КУЛЬТУРА МОВИ
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Вокально-хорового мистецтва та музикознавства» «затверджую»
web/uploads/doc
  Філософський аспект паломницького (релігійного) туризму в Україні
documents/Metod_bank/Gamar
  Урок № Тема уроку: Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот. Мета
web/uploads/doc
  Вибір оптимальних технологічних параметрів виробництва шамотних вогнетривів І їх взаємозв’язок з основними властивостями виробів”
files/doc
  Радіотехнічне обладнання літаководіння
docs/2017/bachelor/4 СПІВ/ОПЕРНИЙ КЛАС (СТУДІЯ)
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Вокально-хорового мистецтва та музикознавства» «затверджую»
docs/2017/bachelor/4 СПІВ/ІСТОРІЯ ВИКОНАВСЬКОГО МИСТЕЦТВА
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Історія та теорія музики» «затверджую»
docs/2016/02_оркестр/Оркестрові струнні інструменти/ВИКОНАВСЬКИЙ АНАЛІЗ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки Кафедра «Оркестрові інструменти» «Затверджую»
docs/2016/01_Фортепіано/ВИКОНАВСЬКИЙ АНАЛІЗ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ
  Методичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи з дисципліни «виконавський аналіз музичних творів»
document/77125
  Звіт про виконання завдань та заходів Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки
doc
  Білогірська централізована бібліотечна система
docs
  Книга 2 За редакцією О. В. Дзери, доктора юридичних наук, професора, академіка ан вищої школи України
  М.І. Панченко цивільне право україни Навчальний посібник
get/DOC
  Тема №1 Українська мова в світі
docs
  Краєзнавство І туризм
Docs
  Конкурсу фотографій «Заповітні куточки Бородянщини»
docs/2016/05
  Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів навчальної дисципліни музична драматургія спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
docs
  О. О. Лобач музично-дидактичні ігри в школі полтава 2004
web/uploads/doc
  Велике повстання
image/data/file/doc
  Охорона здоров’я Німеччини
docs
  Анотація: Проблеми та шляхи модернізації навчального процесу у
docs/2017/bachelor/3 НАРОДНІ ІНСТРУМЕНИ
  Робоча програма «Історія виконавського мистецтва» для студентів за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» спеціалізацією «Народні інструменти»
docs
  Робоча програма виробничої педагогічної практики студентів заочного відділення природничого факультету Спеціальностей
  Звіт про стажування старшого викладача кафедри екології та охорони довкілля Гуріненко Н
docs/2017/bachelor/4 СПІВ/ІСТОРІЯ ВИКОНАВСЬКОГО МИСТЕЦТВА
  Робоча програма навчальної дисципліни історія виконавського мистецтва рівень вищої освіти перший
web/uploads/doc
  Как организовать общественный экологический мониторинг
docs/2017/bachelor/4 СПІВ/ОПЕРНИЙ КЛАС (СТУДІЯ)
  Робоча програма навчальної дисципліни оперний клас рівень вищої освіти перший Ступінь вищої освіти бакалавр
docs
  Передмова
docs/2016/05
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Історія та теорія музики» розширений план лекцій навчальної дисципліни «музична педагогіка вищої школи»
docs
  Програма навчальної дисципліни менеджмент в освіті освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр
files/doc
  Моделі управління запасами
docs/2017/bachelor/4 СПІВ/КУЛЬТУРА МОВИ
  Робоча програма навчальної дисципліни культура мови рівень вищої освіти перший Ступінь вищої освіти бакалавр
docs/2016/08
  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів для студентів спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
docs/2017/bachelor/6 СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ/ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ
  Робоча програма навчальної дисципліни історія та культура україни рівень вищої освіти перший
docs
  В. Г. Короленка Кафедра теорії та методики фізичного виховання Загальнорозвиваючі вправи як засіб гімнастики: теорія, методика, практичні рекомендації методичні рекомендації
docs/2016/06/history
  Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Історія педагогіки» Розвиток суспільства І зміни у
docs
  Перелік тем, що виносяться на самостійну роботу студентів
docs/2016/05/СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МУЗИКА
  Робоча програма навчальної дисципліни сучасна українська музика спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
files/doc
  Моделі управління запасами
document/74251
  Завдання І заходи
docs
  Навчально-методичний посібник для студентів та вчителів Полтава 2012
docs/2017/bachelor/6 СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ
  Робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова
docs/2016/02_оркестр/Музичне мистецтво естради/ВИКОНАВСЬКИЙ АНАЛІЗ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ
  Дніпропетровська академія музики ім
docs/2016/05/ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МУЗИКИ ХХ-ХХІ
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Історія та теорія музики» Питання та завдання для поточного контролю навчальної дисципліни теоретичні проблеми музики ХХ-ХХІ ст спеціальність 025 «Музичне мистецтво» спеціалізація
docs
  Програма для студентів психолого-педагогічного факультету зі спеціальності 010103, 010103 «Музика. Педагогіка і методика середньої освіти. Психологія»
images/doc
  Підготовка І захист дипломної (магістерської) роботи є важливим І самостійним видом учбової діяльності, що відображає рівень професійної підготовки юриста
docs/2016/06/language
  Вступ навчальна дисципліна «Іноземна мова» є вибіркової І носить професійно спрямований І пізнавальний характер. Програма відображає конкретні характеристики
docs
  Кафедра математики
web/uploads/doc
  1 загальна характеристика об’єкта практики
docs/2016/05
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки
files/doc
  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Інформаційно-вимірювальні системи авіоніки»
  Інвестиційна діяльність страхових компаній
sntk/doc/ksm2016
  Львівська політехніка
document/73373
  Завдання І заходи
forest/document/35818;
  Робочий план
docs/2016/05
  Робоча програма навчальної дисципліни музична драматургія спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
web_docs/1/2013/05/docs
  Як зазначив Президент України Віктор Янукович, реформа місцевого самоврядування має відбуватися на засадах децентралізації в
docs/2017/bachelor/6 СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ
  Дніпропетровська консерваторія ім. М. Глінки
  Дніпропетровська консерваторія ім. М. Глінки
document/131459
  Інформаційна довідка
image/data/file/doc
  Молодіжна політика в Польщі
docs/2016/05
  Методичні рекомендації для поточного та підсумкового контролю знань з дисципліни «Музична драматургія»
document/138216
  Інформація про виконання плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 рік
docs/2016/02_оркестр/Музичне мистецтво естради/ІНСТРУМЕНТУВАННЯ ТА АРАНЖУВАННЯ
  Робоча програма навчальної дисципліни інструментування та аранжування спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
doc/mo1
  Рекомендації щодо планування роботи шкільного методичного об'єднання вчителів початкових класів
files/doc
  Секція 1 jar-ops 1
web_docs/2950/2012/06/docs
  План роботи Головного управління юстиції у Чернігівській області на І півріччя 2012 року
docs/2017/bachelor/6 СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ/ПСИХОЛОГІЯ
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра соціально-гуманітарних дисциплін
document/73609
  Завдання І заходи
docs
  Здійснюється на основі освітньо-професійної про­г­ра­ми (опп), яка забезпечує одночасне здобуття повної вищої освіти за спе­ці­аль­­ністю та кваліфікацією
docs/2016/06
  Робоча програма навчальної дисципліни філософія культури спеціальність 025 «Музичне мистецтво» спеціалізації
docs
  Полтава 2013 Ministry of Science and Education of Ukraine
docs/4kusr
  Робоча програма навчальної дисципліни технологічні основи виробництв Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
docs/2016/05
  Робоча програма навчальної дисципліни методологія наукових досліджень спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
docs/2016/05/ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА
  Робоча програма навчальної дисципліни педагогічна практика з історії світової музичної культури
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Історія та теорія музики» Питання та завдання для поточного та підсумкового контролю з педагогічної практики спеціальність 025 «Музичне мистецтво» Спеціалізація «Музикознавство»
images/doc_stud/distsiplini/memc
  Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Моделювання електромеханічних систем»
doc
  Методичні рекомендації щодо вивчення предмета
document/90592
  Бібліометричний аналіз видавничої продукції
ukr/nmmateriali/documents
  Кафедра загальної та педагогічної психології
get/doc
  Методичний збірник
curated/ru/537571468319484800
  Реферат Починаючи з 2004 року, Україна за підтримки Світового банку впроваджує Програму реформування І розвитку енергетичного сектора
docs
  В. Г. К ороленка Кафедра музики Н.І. Євстігнєєва методика використання музики як засобу саморегуляції функціонального стану учнів навчальна програма
  Робоча програма та методичні рекомендації з виробничої логопедичної практики для студентів ІV курсу стаціонарного відділення
web_docs/2950/2012/12/docs
  Методичні рекомендації Загальні засади додаткового рішення, ухвали господарського суду. Чернігів 2012 рік. Зміст
doc
  Методичні вказівки з випускової роботи напряму підготовки 050701 «Електротехніка та електротехнології» Кривий Ріг
web_docs/2950/2012/06/docs
  Нормативно-правові акти, які регулюють організацію роботи по розгляду письмових звернень громадян
docs/5kurs
  Робоча програма навчальної дисципліни процеси та апарати природоохоронних технологій освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст
files/doc
  Авіаційні системи відображення інформації
docs
  Проспекти лекцій з дисципліни
docs/2016/06
  Робоча програма навчальної дисципліни «Цивільний захист» Галузь знань 02 «Культура І мистецтво»
docs/2016/05/ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МУЗИКИ ХХ-ХХІ
  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни Теоретичні проблеми музики ХХ-ХХІ ст
web/uploads/doc
  В сучасних умовах існування людство зіткнулося з величезною проблемою – екологічною
files/doc
  Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік
c/document_library
  Реферат звіт по проекту: 8 стор., 17 джерел, додатків
docs
  Програма для студентів психолого-педагогічного факультету зі спеціальності 010103, 010103 «Музика. Педагогіка і методика середньої освіти. Психологія»
  Міністерство науки та освіти україни
get/doc
  Методичний збірник для допомоги студентам у вивченні самостійних тем з предмету «Обчислювальна техніка та програмування»
doc
  Використання інноваційних технологій на уроках трудового навчання, як засіб формування компетентної особистості
web_docs/1730/2016/03/docs
  Рішення Чернігівської районної ради 22 березня 2016 року «Про виконання районної Програми «Запобігання та лікування серцево судинних та судинно мозкових захворювань на 2012 2015 роки» звіт
jspui/bitstream/123456789/12123/3
  Навчально-методичний посібник Для студентів напряму підготовки 030401 "Правознавство" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" денної І заочної форм навчання
doc
  Програма з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму
files/doc
  Навчальний посібник 011 Зміст Зміст методи динамічної оптимізації математичне формулювання задачі 6
docs
  Роль івана боберського у становленні І розвитку спортивно-гімнастичного руху галичини
  До тексту внесена поправка
documents/2014-2015
  Інформація про результати діяльності педагогічного колективу Гадяцької гімназії з обдарованими учнями у 007 2008 навчальному році (станом на 25 березня 2008 року) Результати обласних олімпіад переможців
fileadmin/documentation/cityhall_decisions/2006
  Інформація про хід виконання рішень виконкому, що знаходились на контролі у 4 кварталі 2005 року
documents/congress
  Асоціація радіологів
  Інформаційне повідомлення
docs
  Програма Для студентів курсу, факультету фізичного виховання 0102 для спеціальності 6010201
docs/2016/04
  Робоча програма навчальної дисципліни оперна майстерність спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
web/uploads/doc
  Бертольд Брехт
docs
  Вступ до трудового права
web_docs/1/2016/02/docs
  Звіт про виконання у 2015 році «Обласної цільової Програми розвитку туризму в Чернігівській області на 2013-2020 роки»
doc
  Національний стандарт україни
docs/2016/02_оркестр/Оркестрові духові та ударні інструменти/ВИКОНАВСЬКИЙ АНАЛІЗ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ
  Методика викладання гри на спеціальному інструменті
data/docs
  Титани італійського Відродження
web/uploads/doc
  Обґрунтування напрямків прискорення обігу оборотних коштів підприємства
document/99155
  Перелік видань поданих на конкурс «Українська книжка року»
OpenSCADA/DiplomEvgenZaichuk/documents
  Звіт по дп: с., 66 рис., 25 табл., 12 джерел, додаток: 219 с., 36 рис., табл., джерела
docs
  Науково-методичні поради щодо організації краєзнавчої роботи з учнівською молоддю
  Навчальний посібник для студентів Київ-2007 вищих навчальних закладів «Освіта основа розвитку особистості, суспільства, нації] держави, запорука майбутнього України»
files/doc
  Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів зі спеціальності
  Введення до комп'ютерної графіки
docs
  Малаканова Л. В. Тема Учитель професіонал – потреба часу
  Цивільне право як галузь права
data/docs
  Управління фінансовими ресурсами підприємства
docs
  Дослідництво вчить мислити
  Харитонова О.І., Харитонов Є. О
  Виховання красою
uploads/doc
  Микола Андрійович Чайковський. Життя для народу
data/docs
  Становлення вітчизняної автоматики
documents/literature
  Cd-rom харків «Видавнича група “Основа”» 2014
docs
  Кафедра українознавства І гуманітарної підготовки
data/docs
  "Спеціальні підрозділи міліції: завдання та повноваження"
get/DOC
  Обслуговування та ремонт автомобілів І двигунів)
data/docs
  "Ризики підприємницької діяльності підприємства та засоби їх зменшення"
docs/2016/05
  Методичні рекомендації для поточного та підсумкового контролю знань студентів навчальної дисципліни музична педагогіка вищої школи
docs
  Банківське право України : навч посіб. / Є. В. Карманов. — Х. Консум, 2000. — 464 с
document/64769
  Законукраїн и «Про внесення змін до Закону України «Про видавничу справу»
web_docs/2950/2013/02/docs
  Виконання плану роботи головного управління у чернігівській області за І півріччя 2012 року
docs
  Випускна робота
Documents
  На допомогу учаснику конкурсу «Учитель року 2014»
docs/2kurs
  Робоча програма з навчальної дисципліни "загальна екологія та неоекологія" Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
docs
  Vii короленківські читання збірник наукових праць О. Ніколенко щоденник в. Г. Короленка 1917 року
docs/pv
  Програма додаткового випробування зі спеціальності «інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
doc
  Методичні рекомендації щодо вивчення предмета
docs/2017/bachelor/3 НАРОДНІ ІНСТРУМЕНИ
  Робоча програма навчальної дисципліни «Методика викладання фахових дисциплін» спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
Docsource/metodrob/pedrada
  Педагогічна рада
docs/3kurs
  Робоча програма з навчальної дисципліни "урбоекологія" Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
docs/blog/14
  Теорема Фалеса
web/uploads/doc
  «Асортимент і оцiнка якості масла вершкового»
ukr/nmmateriali/documents
  «затверджую» Декан факультету психології Мусіяка В. Г
web/uploads/doc
  Створення, програмні положення І діяльність українських І загальноросійських партій на початку ХХ сторіччя
data/docs
  Законодавче, нормативне (стандартне), інструктивне регулювання
files/doc
  Розрахунок електричного кола постійного І змінного струму
  Розділ 4 діяльність оператора в системі «л юдина — м аш и н а»
images/doc_stud
  Комплексне фахове випробування на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста І магістра для студентів спеціальності 05070101 "Електричні станції" та 8
document/dopovidi
  Доповідь голови цп утос більчича в. М. VII пленуму цп утос «Про підсумки роботи системи утос за 2013 рік та завдання на 2014 рік»
docs/2016/05/НОВІТНІ МУЗИКОЗНАВЧІ КОНЦЕПЦІЇ
  Робоча програма навчальної дисципліни новітні музикознавчі концепції спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
docs
  Ольга Ніколенко
data/docs
  Процес демократизації
c/document_library
  Ввведення3
docs/2016/05
  Методичні рекомендації для поточного та підсумкового контролю знань з дисципліни «Методологія наукових досліджень»
file/Docs/Programs
  Робоча програма дисципліни «Ділова іноземна мова»
doc
  Здоров'язберігаючі технології у школі
c/document_library
  Реферат звіт по проекту: 9стор., джерел, додатків
data/docs
  «Мистецтво Стародавнього Єгипту»
docs/2016/06/protection
  Організація самостійної та індивідуальної роботи студентів
docs/activity-ecopolit
  Регіональна екологічна політика держави є частиною національної екологічної політики
docs
  В. Г. Короленка Кафедра філологічних дисциплін стан розвитку освіти й культури в сучасній фрн навчальний посібник
web/uploads/doc
  Інтелектуальність. Тести інтелекту, інтелектуальні ігри.” План
  Автономність третейської угоди
  Суверенні держави
doc
  Теорії походження біосфери та
web/uploads/doc
  Нова операційна система Microsoft Millennium
data/docs
  Звернення стягнення І реалізація заставленого майна
akademperiodyka/Downloads/Archive SI Journal/SI_ukr/docs
  Ліцензійний договір
download/pub/doc
  Положення про підготовку навчальних видань та електронних засобів навчального призначення Ухвалено Методичною радою нтуу «кпі»
document/147405
  Комунікаційні цілі Концепції
docs
  Сучасний підхід до навчання й грамоти
web_docs/24/2013/05/docs
  Проект план заходів з підготовки І відзначення в районі Дня Державного Прапора України та 22-ї річниці незалежності України
uploads/doc
  Пьер де Ферма
doc
  Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в 2014/2015 році у загальноосвітніх навчальних закладах, що додаються
docs
  М. Корсунь-Шевченківський 2015 рік план: Вступ
  Методичні рекомендації до написання контрольних робіт з курсу «основи психологічного консультування, профілактика та корекція»
  Господарське право : підручник / В. С. Щербина. К. Юрінком Інтер, 2003. 480 с
web_docs/2950/2012/06/docs
  Рішення розширеного засідання колегії Головного управління юстиції у Чернігівській області
file/Docs/Programs
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки магістра
c/document_library
  Звіт по проекту "Розробка та впровадження типових рішень щодо комплексної системи захисту інформації в аіс нану" Частина Опис процесу діяльності нан україни та технології безпеки Київ-2004 зміст
docs
  Вступ міжнародно-правова діяльність України: історія та сучасність
docs/2017/bachelor/6 СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ/ПСИХОЛОГІЯ
  Розділ введення у загальну І музичну психологію тема Психологія на сучасному етапі розвитку. Сучасні теорії особистості
data/docs
  Мусульманське право
docs/2017/bachelor/6 СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ/ПЕДАГОГІКА
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра соціально-гуманітарних дисциплін
files/doc
  Способи підтримання надійності та забезпечення конструктивно-експлуатаційних властивостей авіаційної техніки
docs
  Навчальний посібник з латинської мови для самостійної роботи студентів спеціальність 010100: Педагогіка І методика середньої освіти
files/doc
  Про затвердження Типового положення про територіальні курси (учбово-методичні центри) цивільної оборонимнснаказ, Положення від
file/Docs/Programs
  Робоча програма дисципліни «Ділова іноземна мова»
data/docs
  Вступ Епітети в мовознавчій літературі
images/documents
  Студентами спеціальності 073 «Менеджмент» останні зміни внесено
data/docs
  Теорія міграції є необхідним елементом пізнання самої проблеми міграції, тому що вивчення її є необхідним підгрунтям для вирішення проблеми на практиці
files/doc
  Державний стандарт базової І повної середньої освіти
Docsource/kvitnukari
  Програма гуртка «юні квітникарі»
documents/zvity
  Інформації Вступ Розділ I. Основні відомості про емітента Розділ II. Фактори ризику Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента
docs
  В. Г. Короленка Студентське наукове товариство факультету фізичного виховання
data/docs
  Салічна Правда – правовий пам”ятник франків
data/conference/2008
  Приємництва матеріали всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційного простору» київ 2017 р
2016-17/docs
  Умки роботи школи за 2017/2018 навчальний рік Аналіз руху учнів Відомості про рух учнів комунальний заклад братеницька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів богод


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка