depart/PoliticalProcess/resource/file
  Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 040301 «політологія» Івано-Франківськ 2010 ш (477) ббк 72я73
  Міністерство освіти І науки україни
  Методичні вказівки до написання та захисту для студентів спеціальності «політологія»
files/Kafedri/Kgd/rabot_progr
  Робоча програма навчальної дисципліни «Політологія»
depart/PoliticalProcess/resource/file
  Політологічна теорія держави
doc/polit
  Робоча програма з курсу: "Глобалістика" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту, спеціальності "
  Робоча програма з курсу "Світовий політичний процес І геополітика" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності "
wp-content/uploads/2015/02
  Навчально-методичний комплекс
depart/PoliticalProcess/resource/file
  Матвієнків Світлана Миколаївна Методичний посібник з курсу «Етнополітологія» навчальна програма
doc/polit
  Робоча програма з курсу " Загальна теорія політики " для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності "
data/ukr/Politologiya
  Поняття влади є одним із центральніших у сучасній політології
depart/Political/resource/file
  Опис навчальної дисципліни
politologiya/ref
  Україна в міжнародних організаціях
data/ukr/Politologiya
  Зміст, походження та функції політики
doc/polit
  Робоча програма з курсу " Етнополітика" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності "
  Робоча програма з курсу " Соціологія політичного конфлікту" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності "
depart/Political/resource/file
  Методичні рекомендації для забезпечення самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Публічне адміністрування»
sites/bdpu.org/elearning/sgf/political_science_and_law/SUD-PRAV-ORG
  Семінарське заняття №1 предмет, система та основні поняття курсу “судові та правоохоронні органи україни”
doc/polit
  Програма курсу "Соціологія" (для студентів І курсу спеціальності "політологія" факультету політико-інформаційного менеджменту) Програма складена: доц., к.І. н. Інною Шостак "
depart/Political/resource/file
  Методичні рекомендації для забезпечення самостійної роботи студентів
uploads/politologija17-18
  Діяльність кафедри в рамках системи внутрішнього забезпечення якості
files/other
  Література
depart/PoliticalProcess/resource/file
  Політологія” 050102 Компютерна інженерія
doc/polit
  Робоча програма з курсу: " Загальна теорія політики 2" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності "
sites/bdpu.org/elearning/sgf/political_science_and_law/APSMV
  Теми рефератів: Призначення курсу «Актуальні проблеми міжнародних відносин» Тема Міжнародні відносини та Україна: зовнішня політика та міжнародне становище України План
politics/data/upload/publication/main/ua/223
  Матеріали до єдиного дня інформування населення
data/ukr/Politologiya
  Близький та Середній Схід
politics/data/upload/publication/main/ua/144
  Перше нафтогазове родовище на Полтавщині – Радченківське – було відкрито 9 вересня 1950 року, коли свердловина №2 з глибини 1200 метрів дала потужний фонтан нафти, газу та газового конденсату
sites/bdpu.org/elearning/sgf/political_science_and_law
  Форма навчання: денна, заочна
data/ukr/Pedagogika/Rozdil_2
  Політичні передумови створення
depart/Political/resource/file
  Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни циклу соціально-гуманітарної підготовки «Політичні ідеології»
depart/PoliticalProcess/resource/file
  Методичні рекомендації для забезпечення самостійної роботи студентів спеціальності 040102 «Біологія» з дисципліни
depart/Political/resource/file
  Методичні рекомендації для забезпечення самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни " Соціологія політичних партій"
depart/PoliticalProcess/resource/file
  Пояснювальна записка Структура самостійної роботи Питання для самостійного опрацювання
data/ukr/Politologiya
  Особистість І зовнішня політика Гру Харлем Брундтланд
depart/PoliticalProcess/resource/file
  Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів факультету математики та інформатики з дисципліни "політологія"
doc/polit
  Програма курсу "Політична історія України" для студентів магістеріуму спеціальності "
wp-content/doc/bac
  Міжрегіональна академія управління персоналом
doc/polit
  Робоча програма курсу: „ Політичні інститути в сучасній Україні Лекції 24 год. Практичні заняття 20 год
images/department/tpe/stories/Navchalno-metod materialy/Navch-metod mater Stac/Politeconomiya
  Методичні вказівки до семінарських занять підготовлені з урахуванням вимог Болонської декларації, у відповідності до «Галузевого стандарту вищої освіти»
politologiya/ref
  Анатолій Матвієнко
data/ukr/Politologiya
  Створення Організації Об’єднаних Націй та характеристика її робочих органів
doc/polit
  Робоча програма для студентів магістратури денної форми навчання спеціальності «Політологія» Обговорено та схвалено на засіданні кафедри політології
sites/bdpu.org/elearning/sgf/political_science_and_law/IST-POLIT-DUM
  За напрямом підготовки, спеціальністю. „, 20 року с
polit ekonomiya/kyrs
  «світовий досвід розвитку малого підприємництва»
download/152/11349
  "Політичний портрет Івана Мазепи"
polit_ekonomija
  «світовий досвід розвитку малого підприємництва»
authors/Suta_Ivan
  Національна держава
data/ukr/Politologiya
  Природа фашизму
Politologia
  Глобальні проблеми сучачності в світовій політиці
data/ukr/Politologiya
  Політичний режим в Україні як реальність, модифікаційні тенденції та перспективи
polit ekonomiya/kyrs
  "Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні"
politics/data/upload/publication/main/ua/188
  Впровадження на полтавщині положень концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства
library/metod/buhoblik/politekonom
  Методичні рекомендації та вимоги до написання курсової роботи з дисципліни " політекономія" для студентів денної форми навчання
data/ukr/Politologiya
  Деякі аспекти розвитку міжнародних відносин України
politologiya/ref
  Деякі аспекти розвитку міжнародних відносин України
doc/polit/matsievsky
  Трансформація політичного режиму Україні
depart/Political/resource/file
  Методичні рекомендації для забезпечення самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни " Теорія політичних партій І партійних систем"

  Система практик спеціальності 06
doc/polit
  Предмет історії політичних І правових вчень як самостійної юридичної дисципліни науки
Strukt/Kafedry/ekon/kurs/progr
  Міністерство науки І освіти України
data/ukr/Politologiya
  Ментальні характеристики політичної свідомості українців
sites/bdpu.org/elearning/sgf/political_science_and_law
  Плани семінарських занять
depart/PoliticalProcess/resource/file
  Методичні рекомендації для забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «етнополітологія»
data/ukr/Politologiya
  Загальна характеристика конституції України, як основного закону держави


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка