docs
  Навчально-методичний посібник «мікробіологія з основами вірусології»
  Панкова Є. В. Туристичне краєзнавство
  Методичні вказівки для виконання самостійних робіт з дисципліни " фізична реабілітація" Методичний посібник
docs/2017/bachelor/6 СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ/ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ
  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «історія та культура україни»
docs
  Пізнавальна активність учня
  Нетрадиційні методи навчально-виховної підготовки
docs/2016/05
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Історія та теорія музики» Розгорнутий план лекцій навчальної дисципліни Методологія наукових досліджень спеціальність 025 «Музичне мистецтво» Спеціалізації «Фортепіано, орган»
docs
  Зміст Розділ І поняття та система Особливої частини кримінального права. Наукові основи кваліфікації злочинів
  Навчально-методичний посібник з курсу „ Методика музичного виховання школярів" для студентів психолого-педагогічного факультету зі спеціальності 010103 -"Педагогіка І методика середньої освіти. Музика."
docs/2017/bachelor/6 СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ/ПСИХОЛОГІЯ
  Розділ введення у загальну І музичну психологію тема Психологія на сучасному етапі розвитку. Сучасні теорії особистості
docs
  Є. Сиротенко; Борисова В. І
  Навчально-методичний посібник «Ґрунтознавство: теорія та практика»
  Психологічні особливості формування
  Міжнародне приватне право: теоретичні та прикладні аспекти Юлдашев О
  Історія держави І права зарубіжних країн (Мудрак)
docs/articles/318
  Рецензенти
docs/2016/01_Фортепіано/ВИКОНАВСЬКИЙ АНАЛІЗ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ
  М. Глінки Кафедра спеціального фортепіано
library/docs/rio/2009
  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Банківські операції" для студентів напряму підготовки
docs
  Тема Учитель професіонал – потреба часу
docs/2016/05/ПРАКТИКУМ З ПУБЛІЦИСТИКИ ТА РЕДАГУВАННЯ
  Робоча програма навчальної дисципліни практикум з публіцистики та редагування спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
docs/27/2015/01
  Про проведення заходів До Дня Соборності України
docs
  V студентських читань
docs/2016/05/ФАХ
  Методичні рекомендації для поточного та підсумкового контролю знань з дисципліни «Фах»
docs/2017/bachelor/4 СПІВ/КУЛЬТУРА МОВИ
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Вокально-хорового мистецтва та музикознавства» «затверджую»
docs
  Департамент культури І туризму
docs/2017/bachelor/4 СПІВ/ОПЕРНИЙ КЛАС (СТУДІЯ)
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Вокально-хорового мистецтва та музикознавства» «затверджую»
docs/2017/bachelor/4 СПІВ/ІСТОРІЯ ВИКОНАВСЬКОГО МИСТЕЦТВА
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Історія та теорія музики» «затверджую»
docs/2016/02_оркестр/Оркестрові струнні інструменти/ВИКОНАВСЬКИЙ АНАЛІЗ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки Кафедра «Оркестрові інструменти» «Затверджую»
docs/2016/01_Фортепіано/ВИКОНАВСЬКИЙ АНАЛІЗ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ
  Методичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи з дисципліни «виконавський аналіз музичних творів»
library/docs/rio/2007
  Методичні вказівки до виконання практичних І самостійних робіт з дисципліни „ Маркетинговий менеджмент для студентів факультету економіки та менеджменту
web_docs/23/2016/01/docs
  Програма «Цукровий діабет»
web_docs/2950/2015/07/docs
  Узагальнення позитивного досвіду
library/docs/rio/2008
  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Об'ємні гідро- І пневмомашини та передачі" для студентів напряму 0902 "Інженерна механіка"
docs
  Книга 2 За редакцією О. В. Дзери, доктора юридичних наук, професора, академіка ан вищої школи України
  М.І. Панченко цивільне право україни Навчальний посібник
web_docs/23/2016/05/docs
  План заходів щодо підготовки та відзначення в районі у 2016 році 98-ї річниці подвигу Героїв Крут у навчальних закладах району провести години спілкування «За честь І волю України»
docs
  Краєзнавство І туризм
Docs
  Конкурсу фотографій «Заповітні куточки Бородянщини»
docs/2016/05
  Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів навчальної дисципліни музична драматургія спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
docs
  О. О. Лобач музично-дидактичні ігри в школі полтава 2004
  Анотація: Проблеми та шляхи модернізації навчального процесу у
docs/2017/bachelor/3 НАРОДНІ ІНСТРУМЕНИ
  Робоча програма «Історія виконавського мистецтва» для студентів за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» спеціалізацією «Народні інструменти»
docs
  Управління культури І туризму харківської обласної державної адміністрації
  Робоча програма виробничої педагогічної практики студентів заочного відділення природничого факультету Спеціальностей
  Звіт про стажування старшого викладача кафедри екології та охорони довкілля Гуріненко Н
library/docs/rio/2008
  Міністерство освіти І науки україни
docs/2017/bachelor/4 СПІВ/ІСТОРІЯ ВИКОНАВСЬКОГО МИСТЕЦТВА
  Робоча програма навчальної дисципліни історія виконавського мистецтва рівень вищої освіти перший
docs/2017/bachelor/4 СПІВ/ОПЕРНИЙ КЛАС (СТУДІЯ)
  Робоча програма навчальної дисципліни оперний клас рівень вищої освіти перший Ступінь вищої освіти бакалавр
docs
  Передмова
docs/2016/05
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Історія та теорія музики» розширений план лекцій навчальної дисципліни «музична педагогіка вищої школи»
docs
  Програма навчальної дисципліни менеджмент в освіті освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр
docs/2017/bachelor/4 СПІВ/КУЛЬТУРА МОВИ
  Робоча програма навчальної дисципліни культура мови рівень вищої освіти перший Ступінь вищої освіти бакалавр
docs/2016/08
  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів для студентів спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
library/docs/rio/2012
  Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Міжнародне право»
docs/2017/bachelor/6 СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ/ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ
  Робоча програма навчальної дисципліни історія та культура україни рівень вищої освіти перший
docs
  В. Г. Короленка Кафедра теорії та методики фізичного виховання Загальнорозвиваючі вправи як засіб гімнастики: теорія, методика, практичні рекомендації методичні рекомендації
docs/2016/06/history
  Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Історія педагогіки» Розвиток суспільства І зміни у
docs
  Перелік тем, що виносяться на самостійну роботу студентів
docs/2016/05/СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МУЗИКА
  Робоча програма навчальної дисципліни сучасна українська музика спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
library/docs/rio/2012
  Политология
docs
  Навчально-методичний посібник для студентів та вчителів Полтава 2012
docs/2017/bachelor/6 СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ
  Робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова
docs/2016/02_оркестр/Музичне мистецтво естради/ВИКОНАВСЬКИЙ АНАЛІЗ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ
  Дніпропетровська академія музики ім
docs/2016/05/ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МУЗИКИ ХХ-ХХІ
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Історія та теорія музики» Питання та завдання для поточного контролю навчальної дисципліни теоретичні проблеми музики ХХ-ХХІ ст спеціальність 025 «Музичне мистецтво» спеціалізація
docs
  Програма для студентів психолого-педагогічного факультету зі спеціальності 010103, 010103 «Музика. Педагогіка і методика середньої освіти. Психологія»
files/docs/2016
  Структура учнівського наукового товариства «унікум» Кислівської зош І-ІІІ ступенів Куп’янської районної ради Харківської області
docs/2016/06/language
  Вступ навчальна дисципліна «Іноземна мова» є вибіркової І носить професійно спрямований І пізнавальний характер. Програма відображає конкретні характеристики
docs
  Кафедра математики
docs/2016/05
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки
docs
  Айзенштадт В
library/docs/rio/2011
  Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни "Банківське право" для студентів спеціальностей 060101, 030402 "Правознавство"
  Методичні вказівки до виконання контрольних робіт та обов’язкового домашнього завдання
docs/2016/05
  Робоча програма навчальної дисципліни музична драматургія спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
web_docs/1/2013/05/docs
  Як зазначив Президент України Віктор Янукович, реформа місцевого самоврядування має відбуватися на засадах децентралізації в
docs/2017/bachelor/6 СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ
  Дніпропетровська консерваторія ім. М. Глінки
  Дніпропетровська консерваторія ім. М. Глінки
library/docs/rio/2011
  Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Бюджетна система" для студентів спеціальності 050104 "Фінанси"
docs
  Харків-2016 ббк 28. 088л6(4укр-4хар)
  Департамент культури І туризму
web_docs/23/2014/03/docs
  Корюківський історичний музей
web_docs/2950/2016/12/docs
  Умови проведення конкурсу на посаду спеціаліста Козелецького районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області
docs/2016/05
  Методичні рекомендації для поточного та підсумкового контролю знань з дисципліни «Музична драматургія»
docs/2016/02_оркестр/Музичне мистецтво естради/ІНСТРУМЕНТУВАННЯ ТА АРАНЖУВАННЯ
  Робоча програма навчальної дисципліни інструментування та аранжування спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
web_docs/2950/2012/06/docs
  План роботи Головного управління юстиції у Чернігівській області на І півріччя 2012 року
docs/2017/bachelor/6 СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ/ПСИХОЛОГІЯ
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра соціально-гуманітарних дисциплін
docs
  Здійснюється на основі освітньо-професійної про­г­ра­ми (опп), яка забезпечує одночасне здобуття повної вищої освіти за спе­ці­аль­­ністю та кваліфікацією
library/docs/Books
  Тести з англійської мови для учнів гімназій, студентів та аспірантів усіх спеціальностей денної форми навчання / Укладач А. М. Дядечко – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 49 с. Кафедра іноземних мов Test 1
docs/2016/06
  Робоча програма навчальної дисципліни філософія культури спеціальність 025 «Музичне мистецтво» спеціалізації
library/docs/rio/2009
  Тема 1 : „Вступ до дисципліни”
docs
  Полтава 2013 Ministry of Science and Education of Ukraine
docs/4kusr
  Робоча програма навчальної дисципліни технологічні основи виробництв Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
zi/docs
  Програма навчання – спеціаліст
docs/2016/05
  Робоча програма навчальної дисципліни методологія наукових досліджень спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
docs/2016/05/ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА
  Робоча програма навчальної дисципліни педагогічна практика з історії світової музичної культури
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Історія та теорія музики» Питання та завдання для поточного та підсумкового контролю з педагогічної практики спеціальність 025 «Музичне мистецтво» Спеціалізація «Музикознавство»
docs
  В. Г. К ороленка Кафедра музики Н.І. Євстігнєєва методика використання музики як засобу саморегуляції функціонального стану учнів навчальна програма
  Робоча програма та методичні рекомендації з виробничої логопедичної практики для студентів ІV курсу стаціонарного відділення
library/docs/rio/2011
  Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «фізичні властивості І методи дослідження матеріалів»
web_docs/2950/2012/12/docs
  Методичні рекомендації Загальні засади додаткового рішення, ухвали господарського суду. Чернігів 2012 рік. Зміст
web_docs/2950/2012/06/docs
  Нормативно-правові акти, які регулюють організацію роботи по розгляду письмових звернень громадян
library/docs/rio/2007
  Загальні положення
docs/5kurs
  Робоча програма навчальної дисципліни процеси та апарати природоохоронних технологій освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст
docs
  Київської міської державної адміністрації від 17 жовтня 2011 р. №209
  Міністерство культури І туризму України
  Проспекти лекцій з дисципліни
docs/2016/06
  Робоча програма навчальної дисципліни «Цивільний захист» Галузь знань 02 «Культура І мистецтво»
files/docs/2017
  Творці математики з України
docs/2016/05/ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МУЗИКИ ХХ-ХХІ
  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни Теоретичні проблеми музики ХХ-ХХІ ст
docs
  Програма для студентів психолого-педагогічного факультету зі спеціальності 010103, 010103 «Музика. Педагогіка і методика середньої освіти. Психологія»
  Міністерство науки та освіти україни
images/department/kme/stories/Docs/Mignarinvest
  Теми рефератів з дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність»
web_docs/1730/2016/03/docs
  Рішення Чернігівської районної ради 22 березня 2016 року «Про виконання районної Програми «Запобігання та лікування серцево судинних та судинно мозкових захворювань на 2012 2015 роки» звіт
files/docs
  Інфекція. Основні складові профілактики інфекційних захворювань
library/docs/rio/2010
  Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2009
docs
  Роль івана боберського у становленні І розвитку спортивно-гімнастичного руху галичини
  До тексту внесена поправка
  Програма Для студентів курсу, факультету фізичного виховання 0102 для спеціальності 6010201
docs/2016/04
  Робоча програма навчальної дисципліни оперна майстерність спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
docs
  Вступ до трудового права
web_docs/1/2016/02/docs
  Звіт про виконання у 2015 році «Обласної цільової Програми розвитку туризму в Чернігівській області на 2013-2020 роки»
files/docs/2015
  Річний план роботи школи
docs/2016/02_оркестр/Оркестрові духові та ударні інструменти/ВИКОНАВСЬКИЙ АНАЛІЗ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ
  Методика викладання гри на спеціальному інструменті
data/docs
  Титани італійського Відродження
docs
  Науково-методичні поради щодо організації краєзнавчої роботи з учнівською молоддю
  Навчальний посібник для студентів Київ-2007 вищих навчальних закладів «Освіта основа розвитку особистості, суспільства, нації] держави, запорука майбутнього України»
files/docs/2012
  Звіт про виконання основних заходів Куп’янською райдержадміністрацією у грудні 2011 року
docs
  Малаканова Л. В. Тема Учитель професіонал – потреба часу
  Цивільне право як галузь права
library/docs/Metod
  Методичні вказівки виконання І захисту курсової роботи з курсу трудове право україни\" для студентів спеіцальності 060101 \"
data/docs
  Управління фінансовими ресурсами підприємства
docs
  Дослідництво вчить мислити
docs/articles/220
  В харківському коледжу державного університету
docs
  Харитонова О.І., Харитонов Є. О
  Виховання красою
library/docs/rio/2007
  Методичні вказівки до вивчення дисципліни "технологічні лінії та комплекси нафто- І газопереробних виробництв"
files/docs/2017
  Річний план роботи школи
data/docs
  Становлення вітчизняної автоматики
docs
  Кафедра українознавства І гуманітарної підготовки
data/docs
  "Спеціальні підрозділи міліції: завдання та повноваження"
docs/26/2012/07
  Розпорядження 25 липня 2012 року м. Городня №245
web_docs/2950/2018/03/docs
  Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» головного спеціаліста Прилуцького міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській
web_docs/2950/2018/04/docs
  Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» провідного спеціаліста Носівського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській
web_docs/2950/2014/08/docs
  Звіт про виконання плану роботи Головного управління юстиції у Чернігівській області за 2013 рік
web_docs/2950/2018/02/docs
  Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» головного спеціаліста Прилуцького міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській
  Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» спеціаліста Носівського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській
data/docs
  "Ризики підприємницької діяльності підприємства та засоби їх зменшення"
web_docs/23/2016/04/docs
  Рішення сесії Корюківської районної ради скликання 2016 року
docs/2016/05
  Методичні рекомендації для поточного та підсумкового контролю знань студентів навчальної дисципліни музична педагогіка вищої школи
library/docs/rio/2007
  1 загальні положення
library/docs/rio/2008
  Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять
docs
  Банківське право України : навч посіб. / Є. В. Карманов. — Х. Консум, 2000. — 464 с
pkta/docs
  Відгук-характеристика
library/docs/Books
  Конспект лекцій з дисципліни «Основи журналістикознавчих досліджень»
web_docs/2950/2013/02/docs
  Виконання плану роботи головного управління у чернігівській області за І півріччя 2012 року
docs
  Випускна робота
docs/2kurs
  Робоча програма з навчальної дисципліни "загальна екологія та неоекологія" Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
docs
  Vii короленківські читання збірник наукових праць О. Ніколенко щоденник в. Г. Короленка 1917 року
library/docs/rio/2010
  Методичні вказівки для виконання практичних, самостійних робіт та одз з курсу «Методологія наукових досліджень»
docs/pv
  Програма додаткового випробування зі спеціальності «інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
library/docs/Metod
  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Інформатика та комп’ютерна техніка»
docs/2017/bachelor/3 НАРОДНІ ІНСТРУМЕНИ
  Робоча програма навчальної дисципліни «Методика викладання фахових дисциплін» спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
Docsource/metodrob/pedrada
  Педагогічна рада
docs/3kurs
  Робоча програма з навчальної дисципліни "урбоекологія" Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
docs
  Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни двнз «Київський коледж легкої промисловості»
docs/blog/14
  Теорема Фалеса
library/docs/rio/2009
  Методичні вказівки до практичних занять, самостійної та курсової робіт з дисципліни "Економіка підприємств" для студентів спеціальності
library/docs/rio/2012
  Тема 1 Економічна політика як система
docs/articles/318
  Визначення форм контролю знань студентів та методичне забезпечення контрольних заходів план
web_docs/2950/2014/07/docs
  Наказ №7/5 Про рішення розширеного засідання колегії Головного управління юстиції у Чернігівській області від
data/docs
  Законодавче, нормативне (стандартне), інструктивне регулювання
library/docs/rio/2006
  Тема 1 Теоретичні засади економічного аналізу
library/docs/rio/2008
  Тема 1 Теоретичні засади економічного аналізу
library/docs/rio/2010
  Методична розробка
library/docs/rio/2007
  Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу «Основи менеджменту»
web_docs/23/2016/04/docs
  Рішення сесії Корюківської районної ради скликання 2016 року
library/docs/rio/2010
  Практична робота №1
docs/2016/05/НОВІТНІ МУЗИКОЗНАВЧІ КОНЦЕПЦІЇ
  Робоча програма навчальної дисципліни новітні музикознавчі концепції спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
docs
  Ольга Ніколенко
  М. П. Драгоманова у бібліографічних джерелах Київ – 2010
data/docs
  Процес демократизації
docs/2016/05
  Методичні рекомендації для поточного та підсумкового контролю знань з дисципліни «Методологія наукових досліджень»
file/Docs/Programs
  Робоча програма дисципліни «Ділова іноземна мова»
library/docs/rio/2008
  Вимоги до оформлення текстового документа вимоги до виконання курсової роботи 11
library/docs/rio/2006
  Практична частина до курсовій роботі з бухгалтерського обліку
library/docs/rio/2008
  Методичні вказівки до практичних занять, самостійної та курсової роботи з дисципліни "Економіка підприємства" для студентів спеціальності
data/docs
  «Мистецтво Стародавнього Єгипту»
docs/2016/06/protection
  Організація самостійної та індивідуальної роботи студентів
docs/activity-ecopolit
  Регіональна екологічна політика держави є частиною національної екологічної політики
docs
  В. Г. Короленка Кафедра філологічних дисциплін стан розвитку освіти й культури в сучасній фрн навчальний посібник
library/docs/rio/2009
  Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Фінансовий ринок" для студентів спеціальності
library/docs/rio/2007
  Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни " Фінансовий аналіз інвестиційних проектів" для студентів спеціальності 050100 "Фінанси"
data/docs
  Звернення стягнення І реалізація заставленого майна
library/docs/rio/2010
  Методичні вказівки для проведення практичних занять
akademperiodyka/Downloads/Archive SI Journal/SI_ukr/docs
  Ліцензійний договір
docs
  Сучасний підхід до навчання й грамоти
web_docs/24/2013/05/docs
  Проект план заходів з підготовки І відзначення в районі Дня Державного Прапора України та 22-ї річниці незалежності України
web_docs/23/2017/06/docs
  Статут рибинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів корюківської районної ради чернігівської області
docs
  М. Корсунь-Шевченківський 2015 рік план: Вступ
  Методичні рекомендації до написання контрольних робіт з курсу «основи психологічного консультування, профілактика та корекція»
  Господарське право : підручник / В. С. Щербина. К. Юрінком Інтер, 2003. 480 с
web_docs/2950/2012/06/docs
  Рішення розширеного засідання колегії Головного управління юстиції у Чернігівській області
file/Docs/Programs
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки магістра
zi/docs
  Програма навчання – спеціаліст
docs
  Вступ міжнародно-правова діяльність України: історія та сучасність
docs/2017/bachelor/6 СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ/ПСИХОЛОГІЯ
  Розділ введення у загальну І музичну психологію тема Психологія на сучасному етапі розвитку. Сучасні теорії особистості
data/docs
  Мусульманське право
docs/27/2013/07
  Розпорядження голови обласної державної адміністрації від
docs/2017/bachelor/6 СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ/ПЕДАГОГІКА
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра соціально-гуманітарних дисциплін
docs/Strukt_pidrozdily/Navch_met_viddil/normat
  Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни двнз «Київський коледж легкої промисловості»
docs
  Навчальний посібник з латинської мови для самостійної роботи студентів спеціальність 010100: Педагогіка І методика середньої освіти
library/docs/Metod
  Тема 1 Теоретичні засади економічного аналізу
file/Docs/Programs
  Робоча програма дисципліни «Ділова іноземна мова»
data/docs
  Вступ Епітети в мовознавчій літературі
files/docs/2017
  Звіт керівника курилівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів куп’янської районної ради харківської області
web_docs/2950/2018/07/docs
  Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» провідного спеціаліста Носівського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській
data/docs
  Теорія міграції є необхідним елементом пізнання самої проблеми міграції, тому що вивчення її є необхідним підгрунтям для вирішення проблеми на практиці
Docsource/kvitnukari
  Програма гуртка «юні квітникарі»
files/docs/2018
  Харківський обласний центр здоров’я Харківський обласний протитуберкульозний диспансер №1
web_docs/2143/2014/09/docs
  Фізика на кожному кроці 7-9 клас Укладач програми
library/docs/rio/2010
  Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «податковий менеджмент»
library/docs/rio/2012
  Методичні вказівки до виконання магістерських робіт для студентів напряму підготовки
docs
  В. Г. Короленка Студентське наукове товариство факультету фізичного виховання
data/docs
  Салічна Правда – правовий пам”ятник франків
2016-17/docs
  Умки роботи школи за 2017/2018 навчальний рік Аналіз руху учнів Відомості про рух учнів комунальний заклад братеницька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів богод
files/docs/2019
  Енергодарської міської ради
docs
  Робоча програма дисципліни "адміністративне право україни"
  Полтавський державний педагогічний
docs/pv
  Програма фахового випробування
web_docs/2950/2016/11/docs
  Умови проведення конкурсу на посаду спеціаліста Козелецького районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області
web_docs/1/2014/12/docs
  Комплексна програма спільних оперативних дій у разі виникнення підозри та підтвердження діагнозу на африканську чуму свиней в Чернігівській області
docs
  Історія держави І права України
files/docs/2019
  Мистецтвознавство
  Напн україни навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей зарубіжна література
files/docs/2016
  Курилівська загальноосвітня школа І–іі ступенів Куп'янської районної ради Харківської області у 2014/2015 навчальному році здійснювала діяльність, пов’язану з наданням базової загальної середньої освіти
files/docs/2019
  Звіт про виконання Перспективного плану діяльності Куп’янської районної державної адміністрації на 2018 рік
  Пояснювальна записка Головна мета вивчення предмета «Зарубіжна література»
library/docs/rio/2008
  Методичні вказівки до практичних занять, самостійної та курсової роботи з дисципліни "Економіка підприємства" для студентів спеціальності
library/docs/rio/2007
  Методичні вказівки до виконання практичних І самостійних робіт з дисципліни „ Маркетингова політика розподілу для студентів факультету економіки та менеджменту
Docs
  Прямі інвестиції м
library/docs/rio/2008
  Методичні вказівки та завдання до організації самостійної роботи студента з дисципліни „ Управління якістю та сертифікація продукції
files/docs/2019
  Напн україни навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей українська література
docs
  Місце православного співу у формуванні морально-етичних почуттів молоді в україні
library/docs/rio/2011
  Ціль виконання курсової роботи
web_docs/2950/2018/09/docs
  Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» провідного спеціаліста Носівського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській
web_docs/2950/2012/07/docs
  Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» головного спеціаліста Прилуцького міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській
directory docs  


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка