Referats
  Еволюція зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів торговельного підприємництва
  Закон України "Про банки та банківську діяльність"
oborona
  Засоби індивідуального захисту
Referats
  Аналіз рівня активізування інвестиційної діяльності підприємства

  Концепція життєвого циклу товару
pluginfile.php/202/mod_data/content/4274
  Класифікація інноваційної інфраструктури та інфраструктури венчурного підприємництва
Referats
  Товарознавчі характеристики виробів, що є хімічними джерелами елекричної енергії для продукції побутового І промислового призначення
ximiya/ref
  Амінокислоти: одержання, властивості, роль у біології
Referats
  Брендінг у торговельному підприємництві
  Термін полімер (грец. Πολύ багато (poli); μέρος частина (meres) був уведений у науку І. Берцеліусом, відомим шведським хіміком, у 1833 р
druk
  Атмосфера, газова оболонка, що оточує небесне тіло

  Бібліографічний опис документів це сукупність бібліографічних відомостей про документ, які подані за певними правилами І призначені для його ідентифікації та загальної характеристики
  1. Предмет та завдання палеонтології. Умови захоронення та характер збереження викопних решток
Referats
  Досвіду персоналу та необхідної освіти для знання особливостей обслуговування зовнішньоекономічних та інвестиційних операцій
voen kaf/ref
  Дії солдата в бою у складі мотострілецького відділення
_ld/5
  Нейл-арт як продукт дизайнерської діяльності
Referats
  Перспективи виробництва органічної сількогосподарської товарної продукції
  Починаючи з XVI ст. І аж до початку XX ст., у світі формується та розвивається велика колоніальна Британська імперія, найбільша держава, яка коли-небудь існувала у світі
  У торгівлі деревною продукцією лісозаготівель стандартизовано такі поняття
data/ukr/Materialij_po_navchannu_pakynok_11
  „ Проблема "Схід-Захід" в сучасній філософії та культурології. Особливості східного та західного типів філософствування "
Referats
  Аналізування динаміки розвитку зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів торговельного підприємництва
kylt/ref
  Архітектура І мистецтво Київської Русі
images/refdoc
  Биография и творчество Вике́нтия Ива́новича Беретти
data/ukr/Materialij_po_navchannu_pakynok_11
  Окупація та окупаційний режим на Рівненщині в роки Другої світової війни
sites/default/files/img
  Реферат з прочитаної англійською мовою літератури зі спеціальності
zagal/statti/referat
  Чорна металургія – одна з базових галузей української економіки
  Походження гірських порід І корисних копалин
ref
  Реферат на тему: “татри”
medez/ref
  Гостра гнійна інфекція. Остеомієліт. Бурсит. Гнійний артрит
referat
  Голод 1946-1947 років в Україні
204/ukr/Internatura
  Реферати з курсу фармакогнозії
wp-content/uploads/2015/04
  Методичні рекомендації щодо оформлення реферату вступником до аспірантури
referats
  "Нові моделі вищої освіти в Україні"
zagal/statti/referat
  Словник термінів з метеорології та гідрології
sites/default/files
  Створeння інноваційних комп’ютерно
files
  «Облік, аналіз та аудит збереження та руху виробеничих запасів»
zagal/statti/referat
  Розвиток І розміщення промислового комплексу України
ua/stud
  Орієнтовна тематика рефератів (доповідей, повідомлень) Підсистеми національного моніторингу України
base/nis/referat
  Реферат до деклараційного патента на корисну модель №7650
  Реферат до декл пат на кор модель №
news/golovna/ogol/2014
  Вимоги до підготовки та оформлення реферату для складання кандидатського іспиту
referats
  Реферат з фізики на тему: " Енергія електричного поля" Студента I курсу III групи Мосейчука Дмитра Юрієвича
doslidrob
  "Сіль -це добро, чи зло?"
files
  Давня історія України
Referats
  Етап Інформаційне забезпечення планування житлового будівництва етап
files/Referaty
  Вчення Православної Церкви про шанування ікон
zagal/statti/referat
  Особливості розміщення міського та сільского населення України
  Відкриття північно-східного узбережжя Америки та Амазонки
bgd/ref
  Соціально-політичні та комбіновані небезпеки
REFERAT/MEDECINA/3051
  Назва реферату: Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини
Referats
  Екологічна стандартизація як інструмент виробництва І просування інноваційної продукції
  Удосконалення системи екологічної сертифікації товарів
library/Right_menu/Referat/спец. 19.00.03
  Украінська інженерно-педагогічна академія
sites/default/files
  Державна установа
zagal/statti/referat
  Заповідники І пам'ятники природи Донбасу
Referats
  Членство підприємства у виробничо-господарських об’єднаннях
  Загальні принципи права
fileadmin/XXXX/2002/2
  Реферати Журналу "Реєстрація, зберігання І обробка даних"
Referats
  Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–червень 2006 року
  Житлове будівництво це галузь довготермінових інвестицій, а саме житло це капітал, надбання, що передається з покоління в покоління як частина багатства будь-якої країни
  Органи державної влади 1в Комерційні банки
bgd/ref
  Холера – особливе інфекційне захворювання, викликуване холерними вібріонами І їхніми токсинами, що проникають через рот у тра
Referats
  Десять країн найбільших імпортерів та експортерів, за даними сот
  Техніко-економічна оцінка якості побутових засобів для миття посуду
  Особливості збутової діяльності малих промислових підприємств
olderfiles/1
  Функціонально-планувальні основи проектування громадських будівель І споруд
relig/ref
  Виникнення ісламу
files
  Національна юридична академія України
biologiya/ref
  Видатні мікробіологи
Referats
  Переважний попит на рзм генерують технологічно розвинені країни  Китай (54%), Японія І Південна Корея (24%), Європейські країни
files
  Туристичні ресурси Київщини
fizik/ref
  Тема: Кипіння. Питання
fileadmin/XXXX/2006/4
  Реферати Реєстрація інформації на ефекті двофотонного поглинання в плівках піразолінових барвників
REFERAT/MEDECINA/3059
  Назва реферату: Харчові отруєння
REFERAT/MEDECINA/3041
  Назва реферату: Особливості збирання анамнезу у батьків хворої дитини
politologiya/ref
  Анатолій Матвієнко
data/ukr/Materialij_po_navchannu_pakynok_11
  Реферат з дисципліни "Фінанси підприємства"
base/nis/referat
  Реферат до деклараційного патенту України на винахід №68972А
sites/default/files
  Реферат циклу наукових праць на здобуття Державної премії України 2015 р в галузі науки І техніки
sites/eco.com.ua/files/lib1/ref
  Вступ основні технологічні процеси механічної обробки
referats2
  1. Відповідальність людей перед природою
files
  Відновлення платоспроможності підприємства шляхом санації
REFERAT/MEDECINA/3040
  Назва реферату: Особливості застосування антибіотиків у сучасних умовах та засади раціональної антибіотико терапії
zagal/statti/referat
  Харчова промисловість України
base/nis/referat
  Затискна цанга
ua/stud
  Тема Меліоративна гідрогеологія, її предмет та методи
zagal/statti/referat
  Хімічний склад грунту І його практичне значення. Генетико-морфологічна будова І властивості дерново-підзолитистих грунтів Українського Полісся
OpenSCADA/DiplomEvgenZaichuk/documents
  Звіт по дп: с., 66 рис., 25 табл., 12 джерел, додаток: 219 с., 36 рис., табл., джерела
REFERAT/MEDECINA/3031
  Назва реферату: Лікарські рослини
download/100/35886
  "Весільний обряд села Щербані Старосинявського району Хмельницької області"
REFERAT/MEDECINA/3058
  Назва реферату: Харчові добавки (вітамін С)
referaty/Astronomija
  Спіральна структура галактики
voen kaf/ref
  Класифікація засобів повітряного нападу
Referats
  Контролювання
download/100/2793
  Реферат з предмету українознавство на тему: " Гетьманство Богдана Хмельницького"
download/102/34745
  Сучасні технології представлення електронної інформації. Форми збереження електронної інформації
download/102/36908
  Реферат на тему: Сучасні технології представлення електронної інформації
download/100/53026
  Герб України та його історія
data/ukr/Materialij_po_navchannu_pakynok_11
  Державний комітет статистики України
1
  Правове забезпечення охорони праці

  Курсова робота Охорона праці жінок
sites/default/files
  Міністерство внутрішніх справ
referat
  Соціальні пенсії І державні соціальні допомоги малозабезпеченим, багатодітним сім’ям
download/100/44057
  Балинці моє село
referats
  Александр фон Гумбольдт – німецький географ, мандрівник та природознавець
download/102/53024
  Історія розвитку Microsoft Word
REFERAT/MEDECINA/3050
  Назва реферату: Розлади рухо-вольових процесів
download/102/34720
  Тенденції застосування інформаційних технологій
Referats
  В умовах активізації підприємництва зростає кількість суб’єктів, які проявляють інтерес до фінансової звітності підприємств, оскільки, аналізуючи її, сподіваються вигідно інвестувати кошти або переслідують інші інтереси
library/Right_menu/Referat/спец. 19.00.03
  Іншомовних текстів як чинник розвитку професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів
download/100/44060
  Дипломна робота з краєзнавства
411/urology/UKR/INTERNATURA
  Перелік рефератів для лікарів-інтернів другого року навчання
referat
  Свiдок у кримiнальному судочинствi
download/103/24573
  Місце гумору в українській культурі
fileadmin/XXXX/2002/3
  Формування дифракційних оптичних елементів із використанням неорганічної лазерної літографії
referat
  Овочеві пасльонові рослини з родини
REFERAT/MEDECINA/3044
  Назва реферату: Правила забору крові на віл-інфекцію
download/102/32287
  Поштові адреси та структура електронного листа
medez/ref
  Вітаміни та їх синтетичні препарати
download/102/6037
  Історія виникнення еом
download/103/21229
  Теорія фольклору
sites/eco.com.ua/files/lib1/ref
  Розрахунок пиловлювача для очищення повітря
teachers/gerasimenco/history_room/referatu
  «Історія села Дроздівки: від найдавніших часів до сьогодення»
referats
  Реферат з транспортного права на тему
download/100/5885
  План роботи: Походження назви села. Світові війни. Громадське й культурно-просвітнє життя. Господарство
referat.files
  Використання програм архівації
Referats
  Логістика електронної торгівлі
filosof/ref
  Філософія інформаційного суспільства
09_11/02-03_2018
  Козак станіслав вікторович
a/referat
  Світня історія ХХ століття: 39. Воєнні дії на Східному фронті в 1942-1943 pp. Корінний перелом в ході Другої світової війни. Звільнення території СРСР не дивлячись на поразку під Москвою в грудні 1941 p
data/ukr/Materialij_po_navchannu_pakynok_11
  Фашизм Фашизм
wp-content/uploads/2017/04
  Звіт про дипломне проектування: стор., рис., табл., джерел. Об’єкт дослідження Процес імплозії на привибійну зону пласта шляхом різкого зменшення тиску на вибої за допомогою спеціального пристрою. Мета роботи
a/referat
  Реферат по історії Велика вітчизняна війна: основні етапи. Причини й початок другої світової війни Причини другої світової війни
zagal/statti/referat
  Сучасна політична карта світу (рестроспективний огляд)
download/102/2975
  Табличний процесор Microsoft Excel для Windows
download/102/31440
  Реферат на тему: Миша
download/102/6014
  " Текстовий редактор Microsoft Word "
relig/ref
  "Буддизм"
  Родоплемінні релігії: тотемізм, табу, магія, фетишизм, шаманізм та анімізм
Referats
  Рішення про створення об’єднання підприємств слід оцінювати за такими критеріями [185]
  Стратегічний статус концепцій маркетингу у торговельному підприємництві
biologiya/ref
  Мутація уведення
files
  Фактори впливу на ефективність інвестиційного процесу в харчовій промисловості
data/ukr/Materialij_po_navchannu_pakynok_12
  Міністерство освіти й науки України
bgd/ref
  Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі
files
  Тема: феномен конформізму й особливості особистості
biologiya/ref
  Суть І значення травлення
referaty/vuznachni_osoby
  15 років тому, 25 грудня 1989 року, світ облетіла новина про розстріл президента Румунії Ніколає Чаушеску та його дружини Єлен
sites/eco.com.ua/files/lib1/ref
  1 причини та масштаби розвитку кислотної деградації грунтів
files/95
  Відповіді на зно-2010 з англійської мови
movovvedennya/ref
  Синкретизм поганських та християнських вірувань в українському фольклорі
zagal/statti/referat
  План Географічне становище. Природні ресурси. Населення. Промисловість
politologiya/ref
  Деякі аспекти розвитку міжнародних відносин України
sites/default/files
  Робота подана на здобуття
books
  Лууле Віілма Усе починається з любові
referats
  План Біографія І творчість Літературні епіграфи
voen kaf/ref
  Тактика дій танкових підрозділів іноземних армій у локальних конфліктах
download/103/18966
  Реферат на тему: " Культура Стародавнього Риму"
medez/ref
  Залізодефіцитна анемія (малокрів'я)
download/100/35988
  Реферат на тему: Письменники нашого краю Гоян Ярема
library/Right_menu/Referat/спец. 19.00.04
  Українська інженерно-педагогічна академія
download/103/23828
  2. Скульптура Архітектура
download/102/31320
  Реферат на тему: Джерела стандартів обчислювальних мереж Роботи по стандартизації обчислювальних мереж ведуться великою кількістю організацій. В залежності
Referats
  · визначення тих напрямів удосконалення, які є причинними і наслідковими
  1 фзфіпмп формується без врахування впливу обсягу запланованих витрат на фсп та прибутковість інвестиційної діяльності
download/102/30697
  Методи анімації
Referats
  Та інші спеціалізовані структури, зокрема Міжбанківська валютна біржа, Асоціація українських банків тощо
sites/eco.com.ua/files/lib1/ref
  Проблема захисту навколишнього середовища встала перед людством порівняно недавно
pravo/ref
  Навчально-науковий центр одеської державної академії
voen kaf/ref
  Способи визначення дальності стрільби І застосування формули тисячної
pluginfile.php/202/mod_data/content/4292
  Інноваційна інфраструктура як чинник забезпечення ефективності інноваційної діяльності малих підприємств
voen kaf/ref
  Строї відділення
Referats
  Аналіз способів акумуляції ресурсів для реалізації інноваційних проектів
fizik/ref
  Фотоприймачі з внутрішнім підсиленням
download/102/56187
  Інформаційні технології у військовій справі
download/100/51767
  Чемеринці
istoriya/ref
  Створення та діяльність оун
download/103/23379
  Етнонаціональний культурний процес
teachers/gerasimenco/history_room/referatu
  «Історія сіл Куликівщини: від найдавніших часів до сьогодення»
download/102/5974
  Удосконалення комп’ютерів ведеться в декількох напрямках. По-перше, змінюється
matem/ref
  Математика як навчальний предмет
download/101/2840
  Лекція: Умовиводи
voen kaf/ref
  Цивільна оборона
menegment/ref
  Міністрерство освіти україни
movovvedennya/ref
  Біографія Євгена Маланюка
filosof/ref
  Проблема методу філософії Нового часу
voen kaf/ref
  Українське військо періоду козаччини
Files/downloads
  Вступна частина промови
Referats
  Словарь морских выражений
  Порівняльний аналіз якості мікробіологічних препаратів для очищення побутових стоків
fileadmin/XXXX/2002/4/Zakadalskii
  О вопросах развития алгоритмов объемной реконструкции в компьютерной томографии
Referats
  Проблеми управлінського консультування, у сфері управління інноваційною діяльністю, виникають в процесі формування, вибору, ухвалення І реалізації управлінських рішень щодо реалізації інновацій
  Аналіз ефективності фінансових потоків у процесі реалізації інноваційних проектів
download/102/26246
  Реферат на тему: " turbo pascal"
download/103/16524
  "Українська культура в ХVII-XVIII ст."
medez/ref
  Анатомо-фізіологічні аспекти вищої нервової системи
Referats
  Одним з можливих джерел отримання вхідної інформації, потрібної для обґрунтування напрямів інвестиційної діяльності, є дані органів державної статистики
download/103/17875
  Мистецтво Київської Русі
istoriya/ref
  Луганський коледж культури та мистецтв
referats
  Реферат з університетської освіти на тему
download/103/13385
  Реферат на тему: " Культура І цивілізація"
medez/ref
  Масаж при травмах І захворювання нервової системи
Referats
  У словнику сучасної української мови під терміном "ріст", незалежно від предметної області його застосування, розуміється збільшуватись кількісно; досягати вищого ступеня розвитку
referats
  1. Філософські ідеї погляди В.І. Вернадського
ftp/disk-olymp/zboru-info/zboru2016/info/day2/Комивояжер
  Задача Коммивояжера
Referats
  Функції інтелектуального потенціалу
download/102/47962
  Реферат на тему: Історія виникнення комп’ютерів
download/100/2792
  Гуцульщина один з тих небагатьох оазисів, що не піддались асиміляції ні при якому режимі
REFERAT/MEDECINA/3036
  Назва реферату: Наркоманія, чума XX століття
sites/default/files
  Реферат роботи «Хірургічне лікування патології грудної аорти»
Referats
  Першочерговою умовою створення іофдкб`є великй обсяг акціонерного капіталу, тому фінансові установи такого типу будуть створюватись при великих підприємствах. Іофдкб створюватимуться у формі акціонерних товариств
derg reg/ref
  Реферату: Введення. Бюджетна система України І принципи її побудови. Бюджетний процес, його утримання І задачі. Проблема збалансованого бюджету
REFERAT/MEDECINA/3018
  Назва реферату: Дарсонвалізація
istoriya/ref
  Проблема походження трипільської культури
09_11/02-03_2018
  Матецький ілля віталійович
medez/ref
  Короткий нарис з історії хірургії
files
  1. Етноментальні характеристики філософського знання. Філософія в системі культури 3


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка