ua/library/metod/ukr_1
  Мова І професія
jspui/bitstream/lib/7687/1
  Державний вищий навчальний заклад
lib/books/Books/Словники/Англо-українськi й українсько-англiйськi словники
  Е. М. Пройдаков, Л. А. Теплицький
full_txt
  Редакційна колегія
bitstream/lib/22615/1
  Методичні вказівки до виконання самостійної роботи, питання для самостійного вивчення
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.29 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ/ШЕРШНЬОВА, Оборська_Антикризисное управление предприятием КНЕУ/New_II
  Концепція життєвого циклу (ЖЦ) підприємства та її використання в побудові системи управління
work_folder
  На допомагу шкільній програмі
  Пропонуємо
jspui/bitstream/lib/5459/1
  Саволюк С.І., 2 Мельник Т. О
full_txt/CD/ProgramCD/Sample_Unit_Portfolios/ukr_projects/национальные страницы/Mark
  Якби я був другом Тома Сойера
dspace/bitstream/123456789/522/1
  Імені Миколи Гоголя
files
  Методика навчання іноземних мов як наука та її зв'язок з іншими науками
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.29 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ/ШЕРШНЬОВА, Оборська_Антикризисное управление предприятием КНЕУ/New_II
  Формування підсистеми антикризового управління в організації
bitstream/lib/22423/1
  Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Економічна теорія»
bitstream/lib/22410/33
  Збірник тез доповідей Том ІІ vі міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів 16-17 листопада 2017 року україна тернопіль 2017
bitstream/lib/21443/1
  Методичні вказівки до виконання самостійної роботи, питання для самостійного вивчення
jspui/bitstream/lib/933/1
  Л. В. Суслікова, Н. Г. Прядко
library_science/publishing
  Тільки той, хто пам’ятає минуле, вартий майбутного…
work_folder
  Обласна бібліотека для юнацтва ім. О. М. Бойченка
  Обласна бібліотека для юнацтва ім. О. М. Бойченка у житті, творчості, спогадах
library_science/bibliosvit
  Інформаційний вісник 4 (32) 2009 Київ 2009 ббк 78. 34(4Укр) б 59 Бібліосвіт
e-book/vit/files
  Форми організації навчальної діяльності учнів
library_science/publishing
  Для тих, хто хоче знати більше
library/literature/loadliterature/filename
  Реферат на тему: " Пацифікація" І
library/8 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ/81 ЯЗЫКОЗНАНИЕ/81.2 УКР/Підручники/Корунець Теория и практыка перекладу
  Той, що піддається погодженню
dspace/bitstream/123456789/559/1
  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
files
  Програма курсу "Методика викладання іноземних мов"
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.29 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ/ШЕРШНЬОВА, Оборська_Антикризисное управление предприятием КНЕУ/neponyatnoe
  Методичні вказівки до вивчення теми
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.052 БУХ.УЧЕТ
  Н. С. Вітвицька О. Е. Кузьмінська контроль І ревізія Навчально-методичний посібник
jspui/bitstream/lib/2257/1
  Саволюк С.І., Горбовець В. С., Ходос В. А
content/doc/zarlit
  Річард Девід Бах нар
library/8 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ/81 ЯЗЫКОЗНАНИЕ/81.2 УКР/Порадники
  О. Пономарів. Культура слова
library/8 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ/81 ЯЗЫКОЗНАНИЕ/81.2 УКР/Довідники
  Юрій Шевельов
wp-content/uploads/2014/03
  Засновники: Національна бібліотека України імені В
bitstream/lib/22563/1
  Методичні вказівки до проходження практики «вступ до фаху» галузі знань 24 «Сфера обслуговування»
library/8 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ/81 ЯЗЫКОЗНАНИЕ/81.2 УКР/Порадники
  Уроки державної мови
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.052 БУХ.УЧЕТ
  Коротка організаційно-економічна характеристикапідприємсва "веесві-літмаш"
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.052 БУХ.УЧЕТ/Фінансовий облік
  43: у Облік дебіторської заборгованості
docs
  Айзенштадт В
dspace/bitstream/123456789/577/1
  Навчально-методичний посібник для студентів факультету психології та соціальної роботи, спеціальність " д ошкільна освіта; практична психологія"
dspace/bitstream/123456789/560/1
  Навчальний посібник Для студентів вищих навчальних закладів, спеціальності
content/doc/el_kalendar/april
  Календар знаменних дат
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.052 БУХ.УЧЕТ/Кузьм_нська_Орган_зац_я обл_ку у банках КНЕУ
  Міністерство освіти україни
work_folder
  Робота з юнацтвом в бібліотеках області
dspace/bitstream/123456789/575/1
  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
library/8 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ/81 ЯЗЫКОЗНАНИЕ/81.2 УКР/Словники/_Українські
  З українського літературного слововживання
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.29 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ/ШЕРШНЬОВА, Оборська_Антикризисное управление предприятием КНЕУ/neponyatnoe
  Методичні вказівки до написання, розгляду та аналізу кейсів з курсу «Антикризове управління підприємством»
load/informatika
  Лекція №1 Основні поняття інформації та інформаційних технологій. 3 Лекція Обчислювальні мережі
content/doc/yrok_test
  Фізико-математична гімназія №17
content/doc/zarlit
  Лермонтов михайло Юрійович (1814-1841)
library/МЕТОДИЧКИ
  Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Іноземна мова» (за професійним спрямуванням) Галузь знань: 0511 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка»
library/literature/loadliterature/filename
  Практическая психология в начальной школе. М.: Тц «Сфера», 2001. 240 с
work_folder
  Робота з юнацтвом в бібліотеках області
jspui/bitstream/123456789/2220/1
  Аналіз захворюваності студентів внз, віднесених до спеціальних медичних груп
library_science/publishing
  Державна бібліотека України для юнацтва
/wp-content/uploads/2016/12
  Тема заняття: Правова система
library_science/publishing
  Міністерство культури І туризму україни
content/doc/zarlit
  Толстой, Лев Миколайович
library_science/bibliosvit
  Розроблена Державна програма роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 роки
lib/books/Books/Словники/Англо-українськi й українсько-англiйськi словники
  Abate = скасовувати юрид
library/8 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ/81 ЯЗЫКОЗНАНИЕ/81.2 УКР/Словники/Рос-Укр
  Абонементный номер абонементний номер
2619/1
  Історично зумовлено, що саме інформаційно-аналітична діяльність у системі управління забезпечує розроблення І реалізацію стратегічних рішень
bitstream/lib/22542/1
  Практикум з курсу «Психологія управління» для студентів спеціальності «Психологія»
new-collections/uploads/objects/22/msword
  №11. Склад: „Книгарня Л. Ідзіковського
content/doc/zarlit
  Оноре де Бальзак
library/8 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ/81 ЯЗЫКОЗНАНИЕ/81.2 УКР/Довідники
  Книга Українська література Систематизований шкільний курс Закріплення навичок застосування теоретичних знань
library_science/methodical
  Міністерство культури України
content/doc/zarlit
  Стендаль (анрі-марі бейль) (1783—1842)
2813/1
  М. Л. Ростока // Київ: іпто напн україни
content/doc/ykr_lit_biografy
  Іван Франко (1856 — 1916)
docs
  Міністерство культури І туризму України
content/doc/zarlit
  Вольтер Простодушный
bitstream/lib/22562/1
  Методичні рекомендації для практичної та самостійної роботи з дисципліни «Основи підприємницької діяльності»
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.29 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ/ШЕРШНЬОВА, Оборська_Антикризисное управление предприятием КНЕУ/staroe
  Методичні вказівки до вивчення теми
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.29 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ/ШЕРШНЬОВА, Оборська_Антикризисное управление предприятием КНЕУ/neponyatnoe
  «Антикризове управління підприємством»
library/8 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ/81 ЯЗЫКОЗНАНИЕ/81.2 УКР/Підручники/Корунець Теория и практыка перекладу
  Івана Купала, Маковія
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.26 ФИНАНСЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ/Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ
  Економічна сутність інвестицій та інвестиційної діяльності
zvity
  Робота з юнацтвом в бібліотеках області
ukr/wp-content/uploads/sites/2/2014/08
  Конституційна асамблея
jspui/bitstream/123456789/771/1
  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва»
bitstream/lib/22359/1
  Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни «проектний аналіз»
work_folder
  Проблема реконструкції особистості письменника
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.052 БУХ.УЧЕТ/Свирко_Обл к виконання бюджету
  Система бухгалтерського обліку України є багаторівневою. Вона включає такі самостійні підсистеми, як бухгалтерський облік господарств виробничої сфери, облік кредитних установ та бюджетний облік
jspui/bitstream/123456789/1323/1
  Інтегративний підхід до побудови системи управління якістю продукції промислових підприємств постановка проблеми в загальному вигляді
jspui/bitstream/lib/5043/1
  Ключові слова: клінічне мислення – інтерактивне навчання – метод проектів – метод мозкового штурму – кейс-метод. Вступ
sites/eco.com.ua/files/lib1/ref
  Вступ основні технологічні процеси механічної обробки
jspui/bitstream/lib/448/1
  Погребняк Г. В
library/ks/1907/doc
  Книга III. Володимир Роме. До старо-руськог діялектологіг Іще
about_library/metodob/Buleten21
  Бібліотечне краєзнавство
library_science/publishing
  Міністерство культури І туризму україни
content/doc/zarlit
  Омар Хайям
library/ks/1907/doc
  Украіна в 1906 році. Місце 1906
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.052 БУХ.УЧЕТ/Герасимович_Учет и аудит в банках
  Частина 1 Назва частини
dspace/bitstream/123456789/56/1
  Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.29 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ/ШЕРШНЬОВА, Оборська_Антикризисное управление предприятием КНЕУ/neponyatnoe
  Концепція життєвого циклу (ЖЦ) підприємства та її використання при побудові системи управління
content/doc/zarlit
  Теодор Амадей Гофман
jspui/bitstream/lib/5616/1
  Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
bitstream/lib/25104/1
  Полянський Ф
bitstream/lib/22554/1
  Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Управління інноваційними проектами»
bitstream/lib/25130/1
  Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Психофізіології» для студентів спеціальності 053 «Психологія» всіх форм навчання / О.Є. Кузів
files
  Бібліографічний опис джерел
bitstream/lib/22417/1
  Методичні вказівки до написання курсових робіт з дисципліни «Маркетинговий менеджмент»
content/doc/shkilnuy_biblio/normat-prav
  Про бібліотеки І бібліотечну справу
bitstream/lib/25128/1
  Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «анатомія І біологія людини»
bitstream/lib/24773/1
  Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни «фінансовий ринок»
sites/eco.com.ua/files/lib1/ref
  Розрахунок пиловлювача для очищення повітря
jspui/bitstream/lib/450/1
  Стан альвеолярної кістки І ясеневої тканини у самиць щурів за умов несбалансованих раціонів годування
bitstream/lib/25101/1
  Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «соціальна психологія»
library/literature/loadliterature/filename
  Проектування як складова сучасного виробництва та життєдіяльності людини
  8 –Клас Всесвітня історія § Реформація в Німеччині Пригадайте: 1
content/doc/zarlit
  Аргонавти: „Аргонавти звертаються за допомогою до Медеї
library/8 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ/81 ЯЗЫКОЗНАНИЕ/81.2 УКР/Підручники
  Навчальний посібник Видання друге, доповнене й перероблене вінниця "нова книга" 2003
info4
  1 Ведучий: Хліб і сіль в українській хаті завжди були символом гостинності
bitstream/lib/22418/1
  Методичні вказівки до написання курсових робіт з дисципліни: "Інфраструктура товарного ринку" для студентів спеціальності
content/doc/yrok_test
  Фізико-математична гімназія №17
bitstream/lib/25131/1
  Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни „Організація дорожнього руху Галузь знань 27 Транспорт Спеціальність
docs
  М. П. Драгоманова у бібліографічних джерелах Київ – 2010
konfer_HNU/2017
  Розвиток порівняльної професійної педагогіки
content/doc/zarlit
  Французский героический эпос Песнь о Роланде
jspui/bitstream/lib/3125/1
  А61 в 17/38, A61 b 17/39 електропристрій для операцій на носових раковинах
sites/eco.com.ua/files/lib1/ref
  1 причини та масштаби розвитку кислотної деградації грунтів
jspui/bitstream/lib/2258/1
  Побічні ефекти при склеротерапії ретикулярних вен І телеангіектазій
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.26 ФИНАНСЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
  О. І. Береславська, О. М. Наконечний, М. Г. Пясецька, О. В. Боришкевич, В. Б. Гордон
library/literature/loadliterature/filename
  Учебное пособие предисловие воспитание в первобытном обществе глава возникновение воспитательного процесса
bitstream/lib/22425/1
  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Економічна теорія»
bitstream/lib/25278/1
  Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з дисципліни «Психологія сім’ї»
ua/library
  Програма навчальної дисципліни „Іноземна мова для аспірантів та здобувачів Видання офіційне Дніпро 2016
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.052 БУХ.УЧЕТ/Киндрацька_Бухгалтерський обл_к _ прийняття р_шень в банках
  Методичні рекомендації до вивчення тем роль обліку в системі управління комерційним банком та основи його організації тема охоплює такі питання.  Організація обліку в комерційних банках.  Методологічні основи фінансового обліку в банках
bitstream/lib/24890/1
  Конспект лекцій з дисципліни «фінансовий ринок» за освітнім рівнем «бакалавр» для студентів денної та заочної форм навчання
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.26 ФИНАНСЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ/Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ
  Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
about_library/metodob/vypusk5_2017
  Цифри та факти
library/ks/1907/doc
  3 украіхського жшшпя
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.052 БУХ.УЧЕТ
  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ «Центр учбової літератури»
content/doc/zarlit
  Альбер камю
library/literature/loadliterature/filename
  Вступ – особистість
sites/eco.com.ua/files/lib1/ref
  Проблема захисту навколишнього середовища встала перед людством порівняно недавно
library/ks/1907/doc
  Украіхсъкого жшптя
jspui/bitstream/lib/7187/1
  Військова фармація
dspace/bitstream/123456789/70/1
  Актуальні проблеми розвитку дитини раннього віку Навчально-методичний комплекс Укладач
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.052 БУХ.УЧЕТ/Свирко_Обл к виконання бюджету
  Підведення підсумків у особових рахунках платників, їх перевірка та закриття
library/literature/loadliterature/filename
  Л. Б. Фесюкова Воспитание сказкой Для работы с детьми дошкольного возраста Глава Методы работы со сказкой
library/ks/1907/doc
  В архива Д. ]Йор8о6це6а. По смерти Д. Л. Мордовцева, його
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.052 БУХ.УЧЕТ/МУМ_НОВА-САВ_НА_Судово-бухгалтерская экспертиза КНЕУ/шб¬·с тс-¬б- тсїTLлєб-
  Тема організація судово-бухгалтерської експертизи
library/ks/1907/doc
  Наукове Товариство імени Шевченка у Львові
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.29 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ/ШЕРШНЬОВА, Оборська_Антикризисное управление предприятием КНЕУ/staroe
  Навчально-методичні вказівки до написання, розгляду та аналізу кейсів з курсу "Антикризове управління підприємством"
content/doc/zarlit
  Бертольт Брехт
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.052 БУХ.УЧЕТ/Киндрацька_Бухгалтерський обл_к _ прийняття р_шень в банках
  Далі на прикладі розділу 12 розглянемо деталізацію коштів,що належать комерційному банку І перебувають у Національному бан-ку
dspace/bitstream/123456789/93/1
  Практикум Посібник Ніжин-2012
library/8 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ/81 ЯЗЫКОЗНАНИЕ/81.2 УКР/Довідники
  Є. Д. Чак складні питання граматики та орфографії
jspui/bitstream/lib/3129/1
  Парацентезна голка
library/literature/loadliterature/filename
  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. №360-р «Про заходи щодо підготовки та проведення в Україні у 2012 році Року спорту та здорового способу життя» ). І
bitstream/lib/25625/1
  Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Потенціал І розвиток підприємства»
/wp-content/uploads/2016/10
  Адміністративна реформа
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/63 ИСТОРИЯ/63.3(4Укр) История Украини
  Опорний конспект лекцій " історія україни" Тема історичні передумови формування української державності
library/literature/loadliterature/filename
  Українська кооперація у громадсько- політичному житті західної україни
jspui/bitstream/lib/4370/1
  А. П. Радзіховський, О.І. Мироненко, М. І. Знаєвський Київська медична академія післядипломної освіти. Ім. П. Л. Шупика
library/literature/loadliterature/filename
  Методичні рекомендації щодо виконання
Librarydocument/virtdovidka
  504(075. 8) Д 41 Джигирей В. С


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка