ua/library/metod/ukr_1
  Мова І професія
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.29 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ/ШЕРШНЬОВА, Оборська_Антикризисное управление предприятием КНЕУ/New_II
  Концепція життєвого циклу (ЖЦ) підприємства та її використання в побудові системи управління
Books/Учебники сводная 2-4 курс алфавитный порядок/ДТРЕТ/портфель студента з дисципліни (Комерційне товарознавство)/программа
  Державний вищий навчальний заклад «дніпропетровський транспортно-економічний коледж» затверджу ю: Заст директора з нр
media/library/category/knmzd
  Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.29 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ/ШЕРШНЬОВА, Оборська_Антикризисное управление предприятием КНЕУ/New_II
  Формування підсистеми антикризового управління в організації
library/docs/rio/2009
  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Банківські операції" для студентів напряму підготовки
library/docs/rio/2015
  Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності
library/docs/rio/2013
  Економічні проблеми сталого розвитку Экономические проблемы устойчивого развития
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни «філософія»
library/docs/rio/2012
  Методична розробка
media/library/category/knmzd
  Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
library/docs/rio/2007
  Методичні вказівки до виконання практичних І самостійних робіт з дисципліни „ Маркетинговий менеджмент для студентів факультету економіки та менеджменту
Books/Учебники сводная 2-4 курс алфавитный порядок/Основи підприємництва/Колот В. М., Щербина О. В. Підприємництво 2000
  Рекомендований список літератури
library_science/publishing
  Тільки той, хто пам’ятає минуле, вартий майбутного…
data
  Професор Сумського державного університету Віталій Іович Симоновський
library/docs/rio/2013
  Конспект лекцій для студентів спеціальності «Управління інноваційною діяльністю»
library/docs/zvity
  Звіт про науково-дослідну роботу Організація та принципи діяльності судової влади України: сутність, поняття, сучасний стан діяльності та шляхи оптимізації адміністративно-правових засад формування позитивного іміджу
library_science/bibliosvit
  Інформаційний вісник 4 (32) 2009 Київ 2009 ббк 78. 34(4Укр) б 59 Бібліосвіт
library/docs/rio/2008
  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Об'ємні гідро- І пневмомашини та передачі" для студентів напряму 0902 "Інженерна механіка"
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни «культурологія»
library_science/publishing
  Для тих, хто хоче знати більше
Books/2-4 kurs disciplini za abetkoju/Вища математика/ВИЩА МАТЕМАТИКА ВАЛЄЄВ К. Г. ДЖАЛЛАДОВА І. А. 1/R-8
  Положення про лінійні різницеві рівняння зі сталими коефіцієнтами
library/literature/loadliterature/filename
  Реферат на тему: " Пацифікація" І
library/docs/rio/2008
  Міністерство освіти І науки україни
library/8 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ/81 ЯЗЫКОЗНАНИЕ/81.2 УКР/Підручники/Корунець Теория и практыка перекладу
  Той, що піддається погодженню
library/docs/rio/2012
  Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Міжнародне право»
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.29 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ/ШЕРШНЬОВА, Оборська_Антикризисное управление предприятием КНЕУ/neponyatnoe
  Методичні вказівки до вивчення теми
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни «релігієзнавство»
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.052 БУХ.УЧЕТ
  Н. С. Вітвицька О. Е. Кузьмінська контроль І ревізія Навчально-методичний посібник
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни «Конфліктологія»
library/8 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ/81 ЯЗЫКОЗНАНИЕ/81.2 УКР/Порадники
  О. Пономарів. Культура слова
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни «філософія»
library/8 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ/81 ЯЗЫКОЗНАНИЕ/81.2 УКР/Довідники
  Юрій Шевельов
Books/2-4 курс дисципліни за абеткою/Осн. філософських знань
  2. Історичний розвиток світової філософії
media/library/category/statti
  Реферат статті "Аналіз інноваційного розвитку промислових підприємств"
Books/2-4 курс дисципліни за абеткою/Соціологія
  Економічна сфера, її місце в системі суспільних зв'язків
library/docs/rio/2012
  Политология
library/8 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ/81 ЯЗЫКОЗНАНИЕ/81.2 УКР/Порадники
  Уроки державної мови
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни «філософія»
library/docs/rio/2013
  Сучасні інформаційні технології вимагають від вищих навчаль-них закладів впровадження нових підходів до навчанню, забез-печують розвиток комунікативних, творчих І професійних знань, потреб у самоосвіті
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.052 БУХ.УЧЕТ
  Коротка організаційно-економічна характеристикапідприємсва "веесві-літмаш"
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.052 БУХ.УЧЕТ/Фінансовий облік
  43: у Облік дебіторської заборгованості
media/library/category/knmzd
  Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
docs/zpd/ud/p
  Робоча програма навчальної дисципліни юридична деонтологія за програмою підготовки бакалавра спеціальності 081 «Право»
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.052 БУХ.УЧЕТ/Кузьм_нська_Орган_зац_я обл_ку у банках КНЕУ
  Міністерство освіти україни
library/docs/rio/2011
  Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни "Банківське право" для студентів спеціальностей 060101, 030402 "Правознавство"
  Методичні вказівки до виконання контрольних робіт та обов’язкового домашнього завдання
  Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Бюджетна система" для студентів спеціальності 050104 "Фінанси"
library/docs/rio/2016
  Методичні вказівки до практичних занять із теми «Організація стоматологічної допомоги населенню України»
library/8 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ/81 ЯЗЫКОЗНАНИЕ/81.2 УКР/Словники/_Українські
  З українського літературного слововживання
Books/NMM/Стандартизація Весніна В.Л
  Методичні вказівки до виконання самостійної роботи підготовки молодшого спеціаліста
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.29 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ/ШЕРШНЬОВА, Оборська_Антикризисное управление предприятием КНЕУ/neponyatnoe
  Методичні вказівки до написання, розгляду та аналізу кейсів з курсу «Антикризове управління підприємством»
library/docs/rio/2012
  3382 Матеріали до теми Суспільно-політичний устрій України у складі Російської імперії
library/docs/rio/2013
  Мiнiстерство освiти I науки україни
library/МЕТОДИЧКИ
  Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Іноземна мова» (за професійним спрямуванням) Галузь знань: 0511 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка»
document/school/program
  Українська мова як державна
library/literature/loadliterature/filename
  Практическая психология в начальной школе. М.: Тц «Сфера», 2001. 240 с
library/docs/rio/2015
  Методичні вказівки до семінарських та практичних занять із дисципліни «Міжнародна економіка»
data
  Проблеми вищої школи
library_science/publishing
  Державна бібліотека України для юнацтва
  Міністерство культури І туризму україни
library_science/bibliosvit
  Розроблена Державна програма роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 роки
library/docs/Books
  Тести з англійської мови для учнів гімназій, студентів та аспірантів усіх спеціальностей денної форми навчання / Укладач А. М. Дядечко – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 49 с. Кафедра іноземних мов Test 1
library/docs/rio/2009
  Тема 1 : „Вступ до дисципліни”
data
  Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ library sumdu edu ua
library/docs/rio/2015
  Програма переддипломної практики для студентів спеціальності 05020101
  Конспект лекцій з дисципліни «Історія реклами» для студентів спеціальності 030302
library/8 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ/81 ЯЗЫКОЗНАНИЕ/81.2 УКР/Словники/Рос-Укр
  Абонементный номер абонементний номер
library/8 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ/81 ЯЗЫКОЗНАНИЕ/81.2 УКР/Довідники
  Книга Українська література Систематизований шкільний курс Закріплення навичок застосування теоретичних знань
library_science/methodical
  Міністерство культури України
library/docs/rio/2015
  Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни «Захист прав суб’єктів господарської діяльності»
media/library/category/knmzd
  Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
library/docs/rio/2011
  Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «фізичні властивості І методи дослідження матеріалів»
library/docs/rio/2007
  Загальні положення
images/stories/Departaments/biblio/vydannya
  Імені бориса грінченка
data
  Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ library sumdu edu ua
library/docs/rio/2013
  Економічні проблеми сталого розвитку Экономические проблемы устойчивого развития
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни «політологія»
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.29 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ/ШЕРШНЬОВА, Оборська_Антикризисное управление предприятием КНЕУ/staroe
  Методичні вказівки до вивчення теми
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.29 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ/ШЕРШНЬОВА, Оборська_Антикризисное управление предприятием КНЕУ/neponyatnoe
  «Антикризове управління підприємством»
library/8 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ/81 ЯЗЫКОЗНАНИЕ/81.2 УКР/Підручники/Корунець Теория и практыка перекладу
  Івана Купала, Маковія
Books/NMM/Схемотехніка 5.050090304 Ващенко В.В
  Телекодовая зв'язок
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.26 ФИНАНСЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ/Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ
  Економічна сутність інвестицій та інвестиційної діяльності
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни «релігієзнавство»
wp-content/uploads/2018/04
  Методичні рекомендації підготовлені викладачем вищої категорії Мигійського коледжу Миколаївського національного аграрного університету Присяжнюк С. М
library/docs/rio/2013
  Тематичний план практичних занять
media/library/category/knmzd
  Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни «міжнародний менеджмент»
library/docs/zvity
  Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями якісний та кількісний склад кишкової мікробіоти у дітей раннього віку, хворих на пневмонію, асоційовану з тимомегалією
wp-content/uploads/2018/04
  Методичні рекомендації для самостійного вивчення тем з навчальної дисципліни «Менеджмент» для студентів спеціальності 03060101 «Організація виробництва»
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни «політологія»
  Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
depository/methodics
  Методичні вказівки з написання та оформлення курсових робіт для студентів третього курсу за напрямом підготовки 020105
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.052 БУХ.УЧЕТ/Свирко_Обл к виконання бюджету
  Система бухгалтерського обліку України є багаторівневою. Вона включає такі самостійні підсистеми, як бухгалтерський облік господарств виробничої сфери, облік кредитних установ та бюджетний облік
media/library/category/statti
  Реферат статті «Понятійні аспекти продовольчої безпеки як складової національної безпеки України»
  Реферат статті «Індикатори продовольчої безпеки України»
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни «економічна дипломатія в міжнародній торгівлі»
Books/NMM/Схемотехніка 5.050090304 Ващенко В.В
  Тема 11 – 12 Генератори електричних сигналів
media/library/category/knmzd
  Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
  Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
library/docs/rio/2010
  Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2009
media/library/category/statti
  Методика моніторингу надзвичайних ситуацій соціального характеру
library/ks/1907/doc
  Книга III. Володимир Роме. До старо-руськог діялектологіг Іще
bibliograf/pokazchik
  Смирнов Сергій Іванович (1907 – 1992) Доктор ветеринарних наук, професор Харківської державної зооветеринарної академії Харків 2007
izdaniya_bib
  Одеська національна академія харчових технологій
library/docs/rio/2012
  Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Фінанси" для студентів спеціальності
Books/2-4 курс дисципліни за абеткою/Політологія
  С. Г. Рябов (Над ун-т «Києво-Могилянська академія»)
Books/2-4 курс дисципліни за абеткою/Безпека життєдіяльності
  Безпека життєдіяльності
Books/2-4 курс дисципліни за абеткою/Соціологія
  Vi. Громадська думка як об'єкт соціологічного аналізу
library_science/publishing
  Міністерство культури І туризму україни
media/library/category/pidruchniki
  Інформаційна безпека підприємницької діяльності
POLN_TEXT/0000
  Полнотекстовые документы с декабря 2008 года
library/docs/Metod
  Методичні вказівки виконання І захисту курсової роботи з курсу трудове право україни\" для студентів спеіцальності 060101 \"
library/ks/1907/doc
  Украіна в 1906 році. Місце 1906
Books/2-4 курс дисципліни за абеткою/Цивільний захист/Для слухачів 10.05.2014/Для написання реферату
  Перелік тем рефератів для відпрацювання їх слухачами обласних курсів підвищення кваліфікації керівних кадрів нмц цз та бжд дніпропетровської області на 2009 навчальний рік
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.052 БУХ.УЧЕТ/Герасимович_Учет и аудит в банках
  Частина 1 Назва частини
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни «культурологія»
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.29 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ/ШЕРШНЬОВА, Оборська_Антикризисное управление предприятием КНЕУ/neponyatnoe
  Концепція життєвого циклу (ЖЦ) підприємства та її використання при побудові системи управління
data
  Іване Петровичу Павлов народився 26 вересня 1849 р
wp-content/uploads/2018/04
  Перелік тем для самостійного вивчення та розподілу їх по модулям
library/docs/rio/2007
  Методичні вказівки до вивчення дисципліни "технологічні лінії та комплекси нафто- І газопереробних виробництв"
wp-content/uploads/2018/04
  Методичні рекомендації для виконання курсової роботи студентами денної та заочної
data
  Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
library/docs/rio/2007
  1 загальні положення
library/docs/rio/2008
  Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять
library/docs/rio/2013
  Методичні вказівки до виконання практичних І самостійних робіт з дисципліни «Системний аналіз І прийняття інноваційних рішень»
library/docs/Books
  Конспект лекцій з дисципліни «Основи журналістикознавчих досліджень»
library/literature/loadliterature/filename
  Проектування як складова сучасного виробництва та життєдіяльності людини
wp-content/uploads/2018/04
  Методичні рекомендації для виконання самостійних робіт з дисципліни «економіка підприємства»
library/literature/loadliterature/filename
  8 –Клас Всесвітня історія § Реформація в Німеччині Пригадайте: 1
library/docs/rio/2010
  Методичні вказівки для виконання практичних, самостійних робіт та одз з курсу «Методологія наукових досліджень»
media/library/category/knmzd
  Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
library/docs/Metod
  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Інформатика та комп’ютерна техніка»
Books/2-4 курс дисципліни за абеткою/Політологія
  Міністерство фінансів україни
library/docs/rio/2015
  Методичні вказівки до написання курсових робіт із дисципліни «Трудове право» для студентів спеціальності 030401 «Правознавство»
library/8 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ/81 ЯЗЫКОЗНАНИЕ/81.2 УКР/Підручники
  Навчальний посібник Видання друге, доповнене й перероблене вінниця "нова книга" 2003
library/docs/rio/2009
  Методичні вказівки до практичних занять, самостійної та курсової робіт з дисципліни "Економіка підприємств" для студентів спеціальності
library/docs/rio/2015
  Методичні вказівки до написання курсових робіт із дисципліни «Господарське право»
library/docs/rio/2012
  Тема 1 Економічна політика як система
data
  Т. В. Аверіхіна // Маркетинг І менеджмент інновацій. 2016. № С. 353-364
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни «Управління міжнародною конкурентоспроможністю»
Books/2-4 курс дисципліни за абеткою/Цивільний захист/Для слухачів 10.05.2014/Законодавча база/Постанови ОДА
  Розпорядження голови обласної державної адміністрації
library/docs/rio/2006
  Тема 1 Теоретичні засади економічного аналізу
library/docs/rio/2008
  Тема 1 Теоретичні засади економічного аналізу
library/docs/rio/2010
  Методична розробка
library/docs/rio/2007
  Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу «Основи менеджменту»
library/docs/rio/2010
  Практична робота №1
Books/2-4 курс дисципліни за абеткою/Соціологія
  М. В. Загальна соціологія [Текст] : Навч посібник / М. В. Примуш. К. Професіонал, 2004. 590 с. Книга
files/docs
  Та конституційно-правові аспекти
library/docs/rio/2014
  Актуальні проблеми юридичної науки на шляху сучасної розбудови держави І суспільства
Books/2-4 курс дисципліни за абеткою/Соціологія
  Програма нормативного навчального курсу "Соціологія" Розділ Загальні питання історії й теорії соціології
files/docs
  Від редакційної колегії
library/docs/rio/2008
  Вимоги до оформлення текстового документа вимоги до виконання курсової роботи 11
library/docs/rio/2006
  Практична частина до курсовій роботі з бухгалтерського обліку
library/docs/rio/2008
  Методичні вказівки до практичних занять, самостійної та курсової роботи з дисципліни "Економіка підприємства" для студентів спеціальності
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.26 ФИНАНСЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
  О. І. Береславська, О. М. Наконечний, М. Г. Пясецька, О. В. Боришкевич, В. Б. Гордон
library/literature/loadliterature/filename
  Учебное пособие предисловие воспитание в первобытном обществе глава возникновение воспитательного процесса
media/library/category/knmzd
  Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни 7гн «Культурологія/Художня культура»
bibliograf/pokazchik
  Основні дати життя І наукової діяльності доктора с
Books/2-4 курс дисципліни за абеткою/Соціологія
  Конспект книги Якуба Е. А. Соціологія/ -Х.: Константа, 1996. 192c виконаний Кратко А. А. Київ, 1998
ua/library
  Програма навчальної дисципліни „Іноземна мова для аспірантів та здобувачів Видання офіційне Дніпро 2016
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.052 БУХ.УЧЕТ/Киндрацька_Бухгалтерський обл_к _ прийняття р_шень в банках
  Методичні рекомендації до вивчення тем роль обліку в системі управління комерційним банком та основи його організації тема охоплює такі питання.  Організація обліку в комерційних банках.  Методологічні основи фінансового обліку в банках
Books/2-4 курс дисципліни за абеткою/Соціологія
  Iv. Особистість у системі соціальних зв'язків
Books/2-4 курс дисципліни за абеткою/Вища математика/Додаткові матеріали/ВИЩА МАТЕМАТИКА ВАЛЄЄВ К. Г. ДЖАЛЛАДОВА І. А. 1/R-9
  Тема 2 функціональні ряди
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.26 ФИНАНСЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ/Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ
  Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
Books/2-4 курс дисципліни за абеткою/Соціологія
  Iii. Культура велику роль у формуванні цілісності суспільства, його якісної визначеності відіграє культура
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни «релігієзнавство»
library/ks/1907/doc
  3 украіхського жшшпя
Books/2-4 курс дисципліни за абеткою
  Методичні рекомендації щодо структури, оформлення і порядку захисту дипломних і курсових проектів у коледжі
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.052 БУХ.УЧЕТ
  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ «Центр учбової літератури»
library/literature/loadliterature/filename
  Вступ – особистість
Books/2-4 курс дисципліни за абеткою/Системи комутації та розподілу інформації/Програми Юров/Навчальна програма
  Міністерство освіти І науки україни дніпропетровський радіоприладобудівнии коледж
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни 20C «Управління потенціалом»
library/docs/rio/2009
  Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Фінансовий ринок" для студентів спеціальності
Books/NMM/Схемотехніка 5.050090304 Ващенко В.В
  Тема 5 Діодні схеми
library/docs/rio/2007
  Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни " Фінансовий аналіз інвестиційних проектів" для студентів спеціальності 050100 "Фінанси"
library/docs/rio/2010
  Методичні вказівки для проведення практичних занять
Books/2-4 курс дисципліни за абеткою/Економіка промисловості
  Навчально-методичний посібник для виконання практичних занять та самостійної роботи / Л. М. Гаєвська, О. Л. Фурманюк, С. Я. Цимбалюк, Г. А. Булгакова. Ірпінь, 2001. 145 с
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни 8-н міжнародний менеджмент напрям підготовки або спеціальність 8
Books/2-4 курс дисципліни за абеткою/Вища математика/Додаткові матеріали/ВИЩА МАТЕМАТИКА ВАЛЄЄВ К. Г. ДЖАЛЛАДОВА І. А. 1/R-9
  Числові ряди. Поняття збіжності ряду. Необхідна умова збіжності
library/ks/1907/doc
  Украіхсъкого жшптя
Books/2-4 курс дисципліни за абеткою/Вища математика/Додаткові матеріали/ВИЩА МАТЕМАТИКА ВАЛЄЄВ К. Г. ДЖАЛЛАДОВА І. А. 1/R-6
  Комплексні числа
depository/methodics
  Методичні рекомендації до написання кваліфікаційної роботи зі спеціальності 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність»
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.052 БУХ.УЧЕТ/Свирко_Обл к виконання бюджету
  Підведення підсумків у особових рахунках платників, їх перевірка та закриття
media/library/category/knmzd
  Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
library/literature/loadliterature/filename
  Л. Б. Фесюкова Воспитание сказкой Для работы с детьми дошкольного возраста Глава Методы работы со сказкой
library/ks/1907/doc
  В архива Д. ]Йор8о6це6а. По смерти Д. Л. Мордовцева, його
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.052 БУХ.УЧЕТ/МУМ_НОВА-САВ_НА_Судово-бухгалтерская экспертиза КНЕУ/шб¬·с тс-¬б- тсїTLлєб-
  Тема організація судово-бухгалтерської експертизи
library/ks/1907/doc
  Наукове Товариство імени Шевченка у Львові
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни «релігієзнавство»
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.29 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ/ШЕРШНЬОВА, Оборська_Антикризисное управление предприятием КНЕУ/staroe
  Навчально-методичні вказівки до написання, розгляду та аналізу кейсів з курсу "Антикризове управління підприємством"
Books/2-4 курс дисципліни за абеткою/Цивільний захист/Для слухачів 10.05.2014/Для написання реферату
  Зразок дніпропетровська обласна державна адміністрація
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни «політологія»
library/docs/Metod
  Тема 1 Теоретичні засади економічного аналізу
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.052 БУХ.УЧЕТ/Киндрацька_Бухгалтерський обл_к _ прийняття р_шень в банках
  Далі на прикладі розділу 12 розглянемо деталізацію коштів,що належать комерційному банку І перебувають у Національному бан-ку
media/library/category/knmzd
  Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
library/8 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ/81 ЯЗЫКОЗНАНИЕ/81.2 УКР/Довідники
  Є. Д. Чак складні питання граматики та орфографії
library/literature/loadliterature/filename
  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. №360-р «Про заходи щодо підготовки та проведення в Україні у 2012 році Року спорту та здорового способу життя» ). І
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/63 ИСТОРИЯ/63.3(4Укр) История Украини
  Опорний конспект лекцій " історія україни" Тема історичні передумови формування української державності
Books/2-4 курс дисципліни за абеткою/Системи комутації та розподілу інформації/Програми Юров/Навчальна програма
  Міністерство освіти І науки україни дніпропетровський радіоприладобудівнии коледж
library/literature/loadliterature/filename
  Українська кооперація у громадсько- політичному житті західної україни
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни «ринкові дослідження»
media/library/category/knmzd
  Вищий навчальний заклад
  Вищий навчальний заклад
library/literature/loadliterature/filename
  Методичні рекомендації щодо виконання
Books/NMM/Системи багатоканального та документального зв’язку Соломирський П.В
  Міністерство освіти, науки, молоді та спорту україни
Books/NMM/Схемотехніка 5.050090304 Ващенко В.В
  Тема 1 Основні поняття та визначення схемотехніки
data
  Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ library sumdu edu ua
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни економіка підприємства напрям підготовки 030504 «Економіка підприємства»
library/docs/rio/2010
  Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «податковий менеджмент»
library/docs/rio/2012
  Методичні вказівки до виконання магістерських робіт для студентів напряму підготовки
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни „Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства”
  Робоча програма навчальної дисципліни " Розроблення товару" напрям підготовки або спеціальність 03050 7
media/library/category/knmzd
  Комплекс навчально–методичного забезпечення дисципліни «Міжнародні фінанси» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально–методичного забезпечення дисципліни розроблено
POLN_TEXT/0000/РАЗНОЕ
  План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
Librarydocument/virtdovidka
  504(075. 8) Д 41 Джигирей В. С


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка