predmety/geo/media/files
  Передмова
res/geo/robociprog/ryden
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни "Регіональна політика сталого розвитку"
text/lessonn_plan
  Методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи для студентів 3-го курсу 5-6-й семестр
  Лабораторні роботи з курсу «Фізична географія материків та океанів» І рекомендації до виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів Освітньо-кваліфікаційний рівень
data/ukr/Georafiya_ekonomichna
  Територія 1001,4 тис кв км
res/geo/robociprog/kryl
  За кредитно-модульною системою навчання) з “Спецкурс з проблем викладання географії у школі
data/ukr/Georafiya_ekonomichna
  Сільське господарство
Strukt/Kafedry/ekon/kurs/progr
  Міністерство науки І освіти України
data/ukr/Geologiya
  Теорії походження біосфери та
geolog/ref
  Теорії походження біосфери та
/robociprog/ushenko
  Робоча програма ( за кредитно модульною системою навчання ) з курсу Водні ресурси, їх використання та охорона
uroki/6
  Абсолютна І відносна висота місцевості
res/geo/robociprog/syx
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
data/ukr/Georafiya_ekonomichna
  Географічне положення, природно-ресурсний потенціал
geolog/ref
  Інтрузивний магматизм
public/img/navch_predm/predm_prurod_mat/geograph
  Для загальноосвітніх навчальних закладів
text/lessonn_plan
  Практичні роботи та рекомендації до виконання практичної, індивідуальної та самостійної роботи з навчальної дисципліни
doc/polit
  Робоча програма з курсу "Світовий політичний процес І геополітика" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності "
wp-content/uploads/2015/03
  Робоча програма навчальної дисципліни флювіальний морфогенез напрям підготовки 040104 Географія
res/geo/robociprog/ushenko
  Робоча програма ( за кредитно модульною системою навчання ) з курсу Гідрографія України
geolog/ref
  Екологічні наслідки гірничо видобувної
res/geo/robociprog
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) із
zagal/statti/referat
  Чорна металургія – одна з базових галузей української економіки
ECOLOG/kurses
  Робоча програма навчальної дисципліни «геохімія техногенезу»
predmety/geo/media/files
  Пояснювальна записка Курс за вибором призначений для учнів 8 класу І розрахований на 17 годин
res/geo/robociprog/ushenko
  Робоча програма ( за кредитно-модульною системою навчання) " Гідравлічні І аеродинамічні машини "
res/geo/robociprog/ryden
  Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни " Соціальна екологія"
zagal/statti/referat
  Походження гірських порід І корисних копалин
ref
  Реферат на тему: “татри”
wp-content/uploads/2015/03
  Робоча програма навчальної дисципліни геоморфологічна термінологія галузь знань 0401 Природничі науки
data/ukr/Geologiya
  Екологічні наслідки гірничо видобувної діяльності людини
data/ukr/Geografiya_fizijchna
  Залежність клімату від широти, підстиляючої поверхні, циркуляції атмосфери. Типи повітряних мас
sites/default/files
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка
zagal/statti/referat
  Словник термінів з метеорології та гідрології
res/geo/robociprog/ushenko
  Робоча програма ( за кредитно модульною системою навчання ) з курсу Антропогенні зміни водних об’єктів
wp-content/uploads/2017/12
  Урок дзеркало загальної педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його
text/studentAndTeacher
  Л. М. Методичний посібник щодо підготовки І захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів ман. Секція географії
wp-content/uploads/2015/06
  Програма навчальної дисципліни
/robociprog/ushenko
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу Екологічні засади сталого розвитку
zagal/statti/referat
  Розвиток І розміщення промислового комплексу України
wp-content/uploads/2018/02
  Додаток 1 Бланк Робочої програми навчальної дисципліни
Strukt/Kafedry/geom/kyrc/11-12/gnat
  Робоча програма навчальної дисципліни палеогеографія України напряму підготовки 040104 Географія для спеціальності 070500
Strukt/Kafedry/fiz/kurs/Programy/golovni_kursy
  Міністерство науки І освіти України
res/geo/robociprog
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
data/ukr/Geografiya_fizijchna
  “загальний огляд
zagal/statti/referat
  Особливості розміщення міського та сільского населення України
  Відкриття північно-східного узбережжя Америки та Амазонки
res/geo/robociprog/kryl
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з "Спецпрактикум" (назва навчального предмета) для спеціальності
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з “Географічних основ етногенезу”
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з “Історичної географії з основами етнографії”
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з "Краєзнавства" (назва навчального предмета) для спеціальності

  До аналізу ціннісних складових професійної культури особи
data/ukr/Geografiya_fizijchna
  Чинники, що визначають клімат України І Європи, його особливості Погода. Характеристика її складових
zagal/statti/referat
  Заповідники І пам'ятники природи Донбасу
kraieznavstvo/Programs_2012
  Програма гуртка „Геологічне краєзнавство” Основний рівень
res/geo/robociprog/kryl
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
sites/default/files
  Сценарій лінійки до Дня вчителя
data/ukr/Georafiya_ekonomichna
  Реферат з географії на тему: Історико-географічні регіони світу Між державами І територіями світу спостерігаються природні, господарські, етнічні та інші
data/ukr/Geografiya_fizijchna
  Світовий океан, поверхневі
wp-content/uploads/2015/11
  Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни
uploads/files/aspirantura/2018
  Програма фахового випробування для прийому на навчання до аспірантури за спеціальністю 103 «Науки про Землю»
data/ukr/Georafiya_ekonomichna
  Площа -17 075,4 тис к Населення 148,3 млн чоловік. Столиця Москва
Inform/Predmet/Geografiay
  Петраківський навчально-виховний комплекс
uploads/editor/3265/103323/geografia
  Я відкриваю Європу
/robociprog/ryden
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з методика соціально-виховної роботи в сучасній школі
res/geo/robociprog/syx
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
sites/default/files
  Словник економіко – політологічної термінології
wp-content/uploads/2018/04
  Програма фахових вступних випробувань Зі спеціальності "Туризм" для здобуття освітнього ступеня "
metodi/ggf/Geografia/1Kurs/Afanasyev_O_E_OsnovySuspilnoyGeografii
  «узгоджено» Декан факультету проф. Богданович В. В
data/ukr/Georafiya_ekonomichna
  Реферат з географії
  Площа території держави (включаючи море) 89,810 кв км
res/geo/robociprog
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) із Картографії
Strukt/Kafedry/geom/kyrc/10-11/Gnatyjk10-11/rob
  Робоча програма навчальної дисципліни флювіальна геоморфологія напряму підготовки 040104 Географія для спеціальності 070500
wp-content/uploads/2011/12
  Програма для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
wp-content/uploads/2015/06
  Шубер Павло Михайлович, доцент кафедри фізичної географії лну імені Івана Франка робоча програма
sites/files/geograf
  6. Реферат може складати з 3-4 розділів
_files/200000089-6c2266e15e
  2014 Сучасні умови розвитку художньо-естетичних дисциплін Освітня галузь «Мистецтво»
geograf/ref
  І. Природні ресурси І їх вплив на життя суспільства
res/geo/robociprog/ushenko
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу Загальна гідрологія
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу Гідрологія
zagal/statti/referat
  Харчова промисловість України
res/geo/robociprog/ushenko
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу Гідрологія
wp-content/uploads/2017/11
  В. М. Гуцуляк Н. В. Максименко
geolog/ref
  “Видатні” мінерали та породи
zagal/statti/referat
  Хімічний склад грунту І його практичне значення. Генетико-морфологічна будова І властивості дерново-підзолитистих грунтів Українського Полісся
download/88/37470
  Геологічна історія українських карпат І суміжних територій у юрський період
Geology/conf
  Программа 4 июня 14. 00 Геологическая экскурсия Стратотипические разрезы четвертичных отложений в с. Береговое с экскурсоводом
download/158/98791
  Геохімія азоту в підземних водах зони гіпергенезу центральної частини донбасу
download/158/98784
  Півhічho-зaхідhoгo передкaрпaття
sites/default/files
  Програма для 10-го класу загальноосвітніх шкіл
data/ukr/Georafiya_ekonomichna
  Реферат з географії
  Реферат на тему: Глобальні екологічні проблеми
res/geo/robociprog/ushenko
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу Еколого-географічна експертиза використання вод
geolog/ref
  Гранулометричний склад грунтів
uploads/editor/1144/70138/sitepage_247/files
  Програма для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
wp-content/uploads/2016/12
  Програма нормативної навчальної дисципліни спеціалізації «Економічна І соціальна географія», підготовки
download/89/38048
  Географія Іспанії
download/158/98785
  З газоконденсатних родовищ
res/geo/robociprog/ryden
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
zagal/statti/referat
  Сучасна політична карта світу (рестроспективний огляд)
Strukt/Kafedry/fiz/kurs/progr/Shuber
  Шубер Павло Михайлович, доцент кафедри фізичної географії лну імені Івана Франка робоча програма
predmety/geo/media/files
  Програма «Глобальні проблеми світу»
data/ukr/Geologiya
  Гранулометричний склад грунтів
storage/app/media/zagalna serednya/programy-10-11-klas/21.12. geografia
  Географія 10 11 класи
res/geo/robociprog/kilin
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з предмету Економіка І ціноутворення в галузі туризму спеціальності
data/ukr/Geologiya
  Проблеми золотоносності надр України
sites/default/files
  Сценарій свята до дня учителя вальс надії виколисує осінь, а у пам'яті плаче прощальна струна: «Ми вас любим І шанобливо просимо: Хай цей вальс крізь літа в вашім серці луна!»
data/ukr/Georafiya_ekonomichna
  Реферат Внутрішні географічні відмінності Росії Росія складається з двох великих регіонів: Європейської та Азіатської части­ни, що істотно
Strukt/Kafedry/geom/kyrc/Pr10-11
  Робоча програма практики навчальна практика Загальногеографічна міжзональна практика
zagal/statti/referat
  План Географічне становище. Природні ресурси. Населення. Промисловість
data/ukr/Geografiya_fizijchna
  Літосфера, її елементи, процеси формування земної кори
sites/default/files
  Видається з березня 1993 року
wp-content/uploads/2018/06
  Програма навчальної дисципліни екологія людини
storage/files/shares/Черезова/Підготовка до вступу/аспірантури
  Програма фахового випробування для прийому на навчання до аспірантури за спеціальністю 103 «Науки про Землю»
Geografia
  Загальний огляд країн
images/files pdf
  Стратегія сталого розвитку ”україна 2020” – шлях до кращого майбутнього
download/98/53871
  Географічна локалізація Шамбхали: Іран Олмо чи селевкідська Сірія?
data/ukr/Geologiya
  Інтрузивний магматизм
sites/default/files
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Географія
res/geo/robociprog/ushenko
  Робоча програма ( за кредитно модульною системою навчання ) з курсу банки екологічної інформації для напряму -6
predmety/geo/media/files
  «Глобалізація»
uroki/9
  Виробництво деревини й паперу
data/ukr/Geografiya
  Київська область
res/geo/robociprog/syx
  Програма з проектування доріг місцевого значення напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія І землеустрій для спеціальності: 08010103 землевпорядкування І кадастр
data/ukr/Georafiya_ekonomichna
  Розміщення населення. Міське І сільське населення. Урбанізація
sites/default/files
  Відділ освіти виконкому Комсомольської міської ради Міський методичний кабінет
doc
  Шкільна географічна освіта у 2009- 2010 навчальному році
geolog/ref
  Проблеми золотоносності надр України
faculty/geology/ECOLOG/kurses
  Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
wp-content/uploads/2018/06
  Робоча програма навчальної дисципліни охорона біорізноманіття
sites/default/files
  Навчальні програми І практичні заняття факультативних курсів «Юний географ-краєзнавець»
data/ukr/Georafiya_ekonomichna
  "Природні джерела вуглеводнів"
wp-content/uploads/2017/04
  Програма фахових вступних випробувань Зі спеціальності "Туризм" для здобуття ступеня "
data/ukr/Georafiya_ekonomichna
  Реферат на тему: Німеччина
  Коста-Ріка Загальна площа
Strukt/Kafedry/geom/kyrc/10-11/Ivanyk10-11/rob
  Програма спецкурсу
storage/app/media/zagalna serednya/programy-10-11-klas/2018-2019
  Географія 10 11 класи
text/programms
  Булава Леонід Миколайович Полтава 2010 Робоча навчальна програма
res/geo/robociprog/kryl
  Змістово-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни
sites/default/files
  Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в 2014/2015 році у загальноосвітніх навчальних закладах, що додаються
uroki/7
  І. Організаційний момент ІІ. Актуалізація опорних знань І вмінь прийом «Чомучка»
storage/app/media/zagalna serednya/programy-10-11-klas/21.12. geografia
  Пояснювальна записка курс «Географія»
files/2013/Metodyka/Geografia/6_klas
  Літосфера
res/geo/robociprog/yavkin
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з н п. «Корпоративне управління готельно-курортною сферою»
uroki/9
  Електроенергетика світу
wp-content/uploads/2018/11
  Бонішко Оксана Станіславівна доцент, кандидат хімічних наук робоча програма
res/geo/robociprog/kilin
  Робоча програма з курсу Туристсько-рекреаційного потенціалу території напряму підготовки 14010301
wp-content/uploads/2015/11
  Повідомлення про проведення Міжнародної науково-практичної конференції Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки
wp-content/uploads/2018/11
  Робоча програма навчальної дисципліни пп
wp-content/uploads/2018/10
  Робоча програма навчальної дисципліни концепції сучасного природознавства
wp-content/uploads/2018/11
  Затверджую” Декан географічного факультету / Біланюк В.І. “ ” 2017 року робоча програма навчальної дисципліни історія розвитку туризму в світі та україні галузь знань 24
storage/app/media/zagalna serednya/programy-10-11-klas/2018-2019
  Пояснювальна записка курс «Географія»
directory predmety geo  


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка