sites/default/files/old_uploads/15/5787
  Зміст 2 Коран та його переклади в контексті історії 5
sites/default/files
  Методичні вказівки до виконання самостійних завдань з курсу "Історія української культури"
  Напрямки навчальної роботи Новгород-Сіверського медичного училища були визначені в комплексному плані роботи на 2010-2011 роки
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/Застосування КТ в управлінні
  Теми самостійних робіт (СР) по дисципліні «Інформаційні системи І технології на підприємстві»

  Карпук Оксана Василівна Маневичі-2015р. Інтерактивні технології навчання на уроках природознавства в 2 класі. навчально-методичний посібник
sites/default/files
  Самостійна робота з культурології
  «методи селекції кукурудзи»
sites/bdpu.org/files/konferencii/naukvis
  1 (Гуманітарні науки) Бердянськ 2008 (06)

  Л. В. Деркач- методист відділу освіти Маневицької райдержадміністрації у посібнику зібрано матеріал, який може бути корисним під час роботи над міні-проектом «Будьмо знайомі!» у 2 класі. Книжка допоможе вчителям у
sites/bdpu.org/elearning/feu/kmo/kucher/me
  Тема 3 Сучасна економіко-політична карта світу
sites/default/files
  Програма для студентів неюридичних спеціальностей київ 2011 Робоча навчальна програма з дисципліни «Право інтелектуальної власності»
  Мiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/Принципи побудови і захист інформаціїї баз даних
  Індивідуальна робота №1 Історія розвитку баз даних
sites/default/files
  Семінарське заняття №1
  Закони, наукову картину світу і т д. і т п. О. Есперсон
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/math/algebra
  Теорія подільності натуральні І цілі числа
meth/SW/siteSW/3c
  Задания для студентов-заочников 2-го курса
sites/default/files/library/Змінити Бібліотека На допомогу бібліотекарю/document
  Методичний посібник Марія Івашкевич. Розстановка книжкового фонду бібліотеки по системі ббк. Додаток 1
sites/default/files
  Міністерство аграрної політики України
  Декан факультету лінгвістики Н. С. Саєнко (підпис) (ініціали, прізвище) 200 р. Робоча навчальна програма дисципліни
sites/bdpu.org/elearning/feu/kmo/marchenko/ei
  Тема №1 Становлення та розвиток феодальної системи господарства
sites/fastiv5.itschool.com.ua/files/files
  Профорієнтаційна робота в школі
sites/default/files/files
  Кафедра вогневої та спеціальної фізичної підготовки
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Програма навчальної дисципліни друга іноземна мова (польська) Підготовки бакалавра
wp-content/uploads/sites/46/2016/11
  Кафедра іноземних мов
sites/default/files
  Підготовка спеціалістів
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/1piv/pedag/day/ppz
  Практичне заняття 15
sites/default/files/files
  Великолепетиська районна державна адміністрація Відділ освіти

  Нормативно-правове забезпечення атестації педагогічних працівників
sites/default/files
  Методичні вказівки до проведення лекцій, практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу заочної форми навчання технічних спеціальностей
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/Застосування КТ в навчальному процесі
  Застосування комп'ютерні технології в навчальному процесі
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/Принципи побудови і захист інформаціїї баз даних
  Плани лекцій
sites/default/files
  Підготовка спеціалістів
sites/bdpu.org/elearning/sgf/history_of_ukraine/day
  Методичні рекомендації щодо підготовки до практичних занять

  Методичні рекомендації " Перлини Волинського Полісся" 2010 рік смт. Маневичі "Перлини Волинського Полісся"
wp-content/uploads/sites/46/2016/11
  Робоча програма навчальної дисципліни зп 03 іноземна мова (французька)
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/Вступ до спеціальності
  Практичне заняття №1 перші відомості про спеціальність
sites/default/files/files/Kaf_fizyky
  Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики»
  Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики»
  Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики»
sites/default/files
  Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія» для студентів спеціальностей
wp-content/uploads/sites/4/2014/06
  Методичні вказівки по оформленню бакалаврських робіт для студентів Фізико-технічного інституту нтуу "кпі"
sites/default/files/files/Kaf_fizyky
  Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики»
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/2piv/vibr_probl_v_shk/day/ppz
  Практичне заняття №1
sites/default/files/files
  Кафедра вогневої та спеціальної фізичної підготовки
sites/default/files/img
  Реферат з прочитаної англійською мовою літератури зі спеціальності
sites/default/files/files/Kaf_fizyky
  Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики»
sites/bdpu.org/elearning/ffv/bebj/osnekolog
  Тема: екологія як наука
sites/default/files/files
  Сборник тезисов научных работ
sites/default/files
  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальності «Бухгалтерський облік»
sites/fastiv5.itschool.com.ua/files/files
  Літературні диктанти іван франко поема «Мойсей», новела «Сойчине крило», вірш-заклик «Розвивайся ти, високий дубе…» та сонет «Сікстинська мадонна»
sites/default/files
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка
sites/default/files/files/2017/09
  Про проведення конкурсу робіт на тему: "Майбутнє планети" Загальні положення
/node/466/edit/document
  Послідовність в організації роботи асистента вчителя в умовах інклюзивного навчання
sites/default/files/Files
  Вступ Опис навчальної дисципліни
sites/default/files
  Створeння інноваційних комп’ютерно
sites/bdpu.org/elearning/feu/fik/FIN-OBLIK
  Тематика самостійної роботи Теми рефератів
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/goretska/osn_pato/zao
  Тема предмет, завдання, методи патопсихології
sites/bdpu.org/elearning/isptaco/ksp/SocPed
  Назва теми Обсяг навчал годин Змістовий модуль «Вступ до спеціальності «соціальний педагог»
sites/default/files/files
  Методичні рекомендації 2011-2012 навчальний рік
wp-content/uploads/sites/46/2016/11
  Іноземна мова навчальна Програма підготовки бакалавра галузь знань 24 Сфера обслуговування спеціальності 242 Туризм за освітньою програмою Туризм Шифр дисципліни за навчальним планом зп 03 факультетекономічний 2016 рік
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/Архітектура мікропроцесорної техніки
  Самостійна робота студентів
wp-content/uploads/sites/3/2017/01
  Звіт з правовиховної роботи в хомутецькій зош І-ІІІ ступенів за 2016рік " Закони потрібні не для страху, а для допомоги громадянам…" Вольтер
sites/default/files/u1
  „Психологічний комфорт молодого вчителя в школі
sites/bdpu.org/elearning/sgf/political_science_and_law/SUD-PRAV-ORG
  Семінарське заняття №1 предмет, система та основні поняття курсу “судові та правоохоронні органи україни”
sites/default/files/content/News/09_2014/Palaguta
  Робоча програма навчальної дисципліни «Мовна модель сучасного інформаційного простору»
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/dumova/6.020303
  Індивідуальні науково-дослідні завдання
sites/default/files
  Теоретичні питання для студентів фіот та мміф практичні заняття ведуть викладачі Сидоренко Л. М. та Тільняк Н. В
wp-content/uploads/sites/28/2018/03
  Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу «вірусологія» для студентів спеціальності «Біологія»
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/tolkachova/2piv/metodika_vih_rob_v_dot/day
  Практичне заняття №1
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/pptampn/ppp1
  Самостійна робота №1
sites/default/files
  Форма № н 04 державний вищий навчальний заклад «донецький транспортно-економічний коледж» Циклова комісія автотранспортних дисциплін
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/goretska/ip/day
  Предмет, завдання, методи історії психології
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/KafPHiz/fttuzdtm
  Самостійна робота
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/2piv/ped_tech/day/ppz
  Практичне заняття №1 2 год
sites/bdpu.org/elearning/feu/kmo/marchenko/public_relations
  Теми Зміст самостійної роботи
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/karapetrova/zagalna_psy/day
  Кредит 1 змістовний модуль пізнавальна сфера особистості. Практичне заняття №1-2
sites/default/files/attachment/2017/opportunity/5628
  Р/р 26001053137583 в пат кб «Приватбанк»
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/im/AM(TIKG)
  Практичне заняття №1
wp-content/uploads/sites/46/2016/11
  Іноземна мова навчальнаПрограм а
sites/fastiv5.itschool.com.ua/files/files
  Звіт директора Фастівської зош І-ІІІ ступенів №5 перед громадськістю
sites/default/files
  Методичні вказівки І матеріали для проведення наукового гуртка / Укладач: к філол н., доц., Кривенко С. М. К.: Нтуу «кпі», 2013. 26 с
sites/default/files/content/News/09_2014/Lutay/GRS_1k
  Робоча програма навчальної дисципліни «Інформатика»
sites/bdpu.org/elearning/ffv/bebj/vaifl
  Бердянський державний педагогічний
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/mnum
  Індивідуальні науково-дослідні завдання
sites/default/files
  Державна установа
sites/default/files/images
  Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання), затвердженого наказом Міністерства культури І мистецтв України від
sites/bdpu.org/elearning/sgf/political_science_and_law/APSMV
  Теми рефератів: Призначення курсу «Актуальні проблеми міжнародних відносин» Тема Міжнародні відносини та Україна: зовнішня політика та міжнародне становище України План
sites/default/files
  Сценарій лінійки до Дня вчителя
sites/bdpu.org/elearning/ippom/muz/dubinets/mvdk
  Епоха клавірного мистецтва
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/2piv/ped_tech/day/ppz
  Практичне заняття №1 2 год
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/goretska/osn_pato/day
  Кредит змістовний модуль Навчальні цілі
sites/bdpu.org/elearning/sgf/political_science_and_law
  Форма навчання: денна, заочна
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/kashkaryova/conflikt/day
  Теми Тематика індивідуальних завдань
sites/default/files/Files
  Вступ Опис навчальної дисципліни
sites/default/files
  Київська міська рада
sites/default/files/files/2017/09
  Житомирська обласна державна адміністрація
sites/default/files/files
  Державна пенітенціарна служба україни
sites/default/files
  Методичні вказівки для написання реферату. Правила оформлення титульної сторінки реферату. Положення про рейтингову систему оцінки успішності студентів з дисципліни
sites/default/files/reg_programs
  Звіт про хід виконання заходів Комплексної обласної програми медичного І соціального забезпечення учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, ветеранів війни та прирівняних до них осіб на 2017-2019 роки
sites/default/files
  До 100 – річчя від дня народження) Ярослав Ганіткевич
  Навчально-методичний посібник Відходи актуальна проблема сучасності м. Вінниця
  Звіт голови Кремінської районної державної адміністрації Луганської області за 2017 рік
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/apgsum
  Положення про порядок оцінювання навчальних досягнень студентів
wp-content/uploads/sites/46/2016/11
  Іноземна мова навчальнаПрограм а
sites/default/files
  Київська міська рада
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/kmtamvtd/bondarenko
  Форма навчання денна
sites/bdpu.org/files/konferencii/fiz-mat
  2 Бердянськ 2011 [51+53+62](045) ббк 74. 58 Рецензенти
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/im/KRAINO
  Робоча програма навчальної дисципліни " країнознавство " Галузь підготовки: 0101 Педагогічна освіта
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/im/AM_F_M
  Панова Наталя Юріївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри іноземних мов Інституту філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного универсітету робоча програма
wp-content/uploads/sites/46/2016/11
  Зп 01 наукове спілкування іноземною мовою (англійською)
ukr/wp-content/uploads/sites/2/2014/08
  Конституційна асамблея
sites/default/files
  Словник економіко – політологічної термінології
wp-content/uploads/sites/46/2016/11
  Кафедра іноземних мов
sites/default/files
  Програма вступних випробувань за спеціальністю „Банківська справа" за освітньо-кваліфікаційним рівнем „спеціаліст"
sites/default/files/library/Змінити Бібліотека На допомогу в підготовці до свята/document
  Календар знаменних дат
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/DNzmin
  В. М. Федорик 30 серпня 2012 року
wp-content/uploads/sites/53/2018/04
  European credit transfer system ects – інформаційний пакет 030508 «Фінанси І кредит» (Бакалавр)
sites/default/files
  «Створення вихідного матеріалу для селекції ячменю ярого з застосуванням мутагенезу»
wp-content/uploads/sites/53/2018/04
  European credit transfer system ects – інформаційний пакет 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (Бакалавр)
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/2piv/teor_vish/day/ppz
  Практичне заняття -10 год
sites/default/files/files/Kaf_fizyky
  Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики»
sites/default/files/files
  Державна пенітенціарна служба україни
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/zist_stil
  Опис навчальної дисципліни
sites/bdpu.org/files
  Пояснювальна записка Програма фахового вступного випробування з хореографії призначена для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста І вступають на другий (третій) курс напряму підготовки 020202 «Хореографія»
sites/default/files/inline/files
  1. загальні положення
sites/default/files
  Реферат циклу наукових праць на здобуття Державної премії України 2015 р в галузі науки І техніки
sites/eco.com.ua/files/lib1/ref
  Вступ основні технологічні процеси механічної обробки
sites/default/files/imce
  Мовна свідомість
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/ist_ped
  Загальні тенденції виховних систем у Середньовіччі
sites/bdpu.org/files/ifsk/kzltl
  Семестр: Обсяг дисципліни
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zmsf/nauk_sem
  Тема: Вступ
sites/default/files/content/News/09_2014/Lutay/OB_1k
  Робоча програма навчальної дисципліни «Інформатика»
sites/default/files
  Робоча програма дисципліни " Методологія та організація наукових досліджень" для магістрів Інституту високих технологій
sites/default/files/filez
  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „ Технологія проектування та адміністрування баз даних І сховищ даних для студентів заочної форми навчання
sites/bdpu.org/files
  Математичний аналіз
sites/bdpu.org/elearning/sgf/political_science_and_law/IST-POLIT-DUM
  За напрямом підготовки, спеціальністю. „, 20 року с
sites/default/files/attachment/2018/opportunity/8983
  Реєстраційна картка учасника конференції
sites/default/files
  Основні напрямки розвитку вищої освіти в Україні та за кордоном
sites/default/files/files/Priimalna/2018pk/Programy2018/Mag FV
  Вимоги до вступних іспитів з основного інструменту
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/2piv/ped_tech/day/ppz
  Практичне заняття №1 2 год
sites/default/files/img
  «Структура та механічні властивості сплавів за різними схемами деформування»
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/didact/shkola/metod_vikl_fiz
  Методика навчання фізики”
sites/default/files
  Київська міська рада
wp-content/uploads/sites/102/2018/03
  Методичні рекомендації для забезпечення самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни " Порівняльна політологія"
wp-content/uploads/sites/46/2018/05
  Навчальна Програма комплексного екзамену з практики усного та писемного мовлення першої іноземної мови, методики викладання іноземних мов, зарубіжної літератури та методики викладання світової літератури
v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2018/04
  Це Положення розроблено відповідно до вимог Закону України "Про освіту" (п. 9, 11, 20 ст. 1; п ст. ; п ст. 6) Закону України "Про вищу освіту"
sites/default/files
  Бібліотечний ракурс
  Реферат наукової роботи «Задачі стабілізації та керування рухом для багатовимірних динамічних систем з некерованим лінійним наближенням»
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/ist_ped
  Робоча програма навчальної дисципліни історія педагогіки
wp-content/uploads/sites/94/2018/05
  Вимоги та поради щодо оформлення тексту наукової роботи
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/1piv/pedag/day/ppz
  Практичне заняття 7
sites/bdpu.org/elearning/ippom/muz/sergienko/ist_teatr/zao
  Тематика рефератів джерела сучасного театрального мистецтва
sites/bdpu.org/elearning/ippom/muz/sergienko/ist_teatr_m/day
  Тематика рефератів джерела сучасного театрального мистецтва
sites/default/files
  Міністерство внутрішніх справ
wp-content/uploads/sites/54/2018/05
  Суспільства
wp-content/uploads/sites/46/2018/05
  Навчальна Програма комплексного екзамену з практики усного та писемного мовлення першої іноземної мови, методики викладання іноземних мов, зарубіжної літератури та методики викладання світової літератури
wp-content/uploads/sites/92/2018/03
  European credit transfer system ects – інформаційний пакет
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/ulyukaev/ist_ped/day
  План самостійної роботи студентів, її тематика та обсяг
wp-content/uploads/sites/53/2018/04
  Інформація про склад керівних органів факультету
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Бондаренко Катерин
sites/default/files
  Програма вступних випробувань за спеціальністю „Банківська справа" за освітньо-кваліфікаційним рівнем „магістр"
  Програма для 10-го класу загальноосвітніх шкіл
wp-content/uploads/sites/46/2016/02
  3 Ндпнсдннiтд оформления днпломннх po&it студентами кдМ' нець-подiльськоrо Ндцiондльноrо yhibepchtety imehi 1ВдНд огiенкд
wp-content/uploads/sites/68/2018/04
  Робоча програма навчальної дисципліни «Психологічні технології іміджмейкінгу та pr»
sites/default/files
  Методичні рекомендації для самостійного вивчення головних тем з дисципліни «Основи стандартизації та метрології»
sites/bdpu.org/elearning/ffv/ozfr/OZNV
  Практичне заняття №1-2 (4 години)
sites/default/files
  Реферат циклу наукових праць "Високоефективні системи розосередженої генерації у міському електротранспорті"
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/sum_sint_skl_rech
  Робоча програма з навчальної дисципліни «сучасна українська літературна мова. Синтаксис складного речення»
sites/default/files/files/2017/09
  Про проведення обласного етапу Всеукраїнської акції «Птах року»
wp-content/uploads/sites/82/2018/03
  Психологія дитини з зпр комплекс Навчально-методичного забезпечення дисципліни
sites/default/files
  Управління трудовими ресурсами
wp-content/uploads/sites/68/2018/04
  Робоча програма навчальної дисципліни психологія реклами галузі знань 05 Соціально-поведінкові науки
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/didact/achkan/osn_math_oem
  Завдання І самостійна та індивідуальна робота студентів
wp-content/uploads/sites/68/2018/04
  Робоча програма навчальної дисципліни психологія конфлікту
wp-content/uploads/sites/46/2016/11
  Іноземна мова навчальнаПрограм а
sites/eco.com.ua/files/lib1/ref
  Розрахунок пиловлювача для очищення повітря
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zmsf/ist_mov
  Вступ. Питання систематизації наукових напрямів у мовознавстві
wp-content/uploads/sites/26/2018/04
  Дисципліна – Гірське лісівництво. Викладач – д с. г н., професор Олійник В. С. Дисципліна
wp-content/uploads/sites/57/2018/03
  Дрогобицька оксана
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/didact/achkan/vikt
  Лабораторна работа №1,2
sites/default/files
  Реферат роботи теслюк Ірина Олександрівна. Тактичні засади застосування криміналістичного прогнозування у досудовому розслідуванні
  Інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов’язань та факти діяльності суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі
sites/bdpu.org/elearning/feu/kmo/gudz/marketing
  Тематика, зміст самостійної роботи студентів з курсу «Маркетинг» Самостійна робота студентів є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом навчальної дисципліни «Маркетинг»
sites/default/files
  Рішення щодо викладання однієї або декількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами, забезпечивши при цьому знання здобувачами вищої освіти відповідної дисципліни державною мовою
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Актуальні проблеми новітньої зарубіжної літератури
wp-content/uploads/sites/54/2018/04
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавр
sites/bdpu.org/files/scientific_department
  Наукова тематика кафедр (колективна)
wp-content/uploads/sites/68/2018/04
  Робоча програма навчальної дисципліни «політична психологія» Галузі знань 05 Соціально-поведінкові науки
sites/fastiv5.itschool.com.ua/files/files
  Значення правового виховання в школі
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/goretska/osn_pato/day
  Кредит змістовний модуль 1 Навчальні цілі
sites/default/files
  Державний вищий навчальний заклад «донецький транспортно-економічний коледж» циклова комісія «охорона праці»
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Практикуму як особливий вид навчальної діяльності, передбачає складання
wp-content/uploads/sites/46/2016/11
  Кафедра іноземних мов
sites/default/files
  Наукова робота
  Сценарій свята до дня учителя вальс надії виколисує осінь, а у пам'яті плаче прощальна струна: «Ми вас любим І шанобливо просимо: Хай цей вальс крізь літа в вашім серці луна!»
sites/default/files/professional_competitions/Змінити Професійні конкурси "Творчі сходинки"/document
  Конкурс «Творчі сходинки педагогів Волині»
wp-content/uploads/sites/94/2018/05
  Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі»
sites/mediaosvita.com.ua/files/editor
  Дослідження
ifmeit/wp-content/uploads/sites/2/2018/05
  Робоча програма навчальної дисципліни інформаційні технології в управлінні освітою Назва
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/sum_sint_skl_rech
  Зм тематика самостійної роботи Години
wp-content/uploads/sites/102/2018/03
  Методичні рекомендації для забезпечення самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Державне управління та місцеве самоврядування»
sites/eco.com.ua/files/lib1/ref
  1 причини та масштаби розвитку кислотної деградації грунтів
wp-content/uploads/sites/49/2018/05
  Яремій Іван Петрович, професор, доктор фізико-математичних наук робоча програма
wp-content/uploads/sites/94/2018/05
  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «основи педагогічної майстерності вчителя фізичної культури»
wp-content/uploads/sites/26/2018/04
  Дисципліна – Лісова гідрологія. Викладач – д с. г н., професор Олійник В. С. Дисципліна
sites/default/files
  «Створення вихідного матеріалу для селекції кукурудзи на скоростиглість»
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/tolkachova/1piv/osn_nauk_dosl/zao
  Методичні рекомендації з питань самостійної роботи студентів
sites/default/files
  Видається з березня 1993 року
  Робота подана на здобуття
  Реферат Київ 2013 загальна характеристика роботи
wp-content/uploads/sites/49/2018/05
  Загальний курс фізики. Ч. IV. Оптика
sites/default/files
  Дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Бондаренко Катерин
sites/default/files
  Київська міська рада VI сесія VІ скликання Стенограма пленарного засідання
wp-content/uploads/sites/49/2018/05
  Рачій Богдан Іванович, професор кафедри матеріалознавства І новітніх технологій, доктор фізико-математичних наук робоча програма
sites/kozelchina.adm-pl.gov.ua/files/upload
  Головний редактор В. Горовий, д-р іст наук, проф., заст гендиректора нбув. Редакційна колегія
sites/bdpu.org/elearning/sgf/history_of_ukraine/day
  Методичні рекомендації та плани практичних занять з курсу
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/im/FRANC
  Робоча програма навчальної дисципліни іноземна мова (французька) галузь 010100 «Початкова освіта»
sites/bdpu.org/elearning/ffv/ozfr/OKPS
  Навчальний модуль
sites/eco.com.ua/files/lib1/ref
  Проблема захисту навколишнього середовища встала перед людством порівняно недавно
sites/default/files/collections
  Інформація про стан виконання Комплексної обласної програми медичного І соціального забезпечення учасників антитерористичної операції та членів їх сімей
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Методика викладання іноземних мов
sites/default/files
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Географія
v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2018/03
  Положення про навчання студентів за індивідуальним графіком
sites/default/files/publications
  Сутність І наслідки міжнародної трудової міграції
musped/wp-content/uploads/sites/7/2018/04
  Робоча програма навчальної дисципліни інструментальна підготовка. Основний музичний інструмент: скрипка Галузь знань 01 Освіта
sites/default/files
  Рішенн я про хід виконання Фастівської районної Програми соціального захисту ветеранів війни на 2014-2020 роки
wp-content/uploads/sites/46/2016/11
  Іноземна мова навчальнаПрограм а
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Кафедра німецької мови
sites/default/files/primary_education/Змінити Початкова освіта Конкурс "Творчі сходинки педагогів Волині"/document
  Відділ освіти Маневицької райдержадміністрації загальноосвітня школа І ступеня с. Семки
sites/default/files
  Відділ освіти виконкому Комсомольської міської ради Міський методичний кабінет
wp-content/uploads/sites/84/2018/03
  Програмами «014. 08 Середня освіта (Фізика)» та «015 Професійна освіта. Охорона праці»
wp-content/uploads/sites/46/2016/11
  Іноземна мова навчальнаПрограм а
sites/default/files
  Програма для студентів напряму підготовки 13010201" високі технології"
  Створення високоефективних систем електрозабезпечення космічних апаратів нового покоління реферат
  Навчальні програми І практичні заняття факультативних курсів «Юний географ-краєзнавець»
sites/default/files/news/pdf
  Положення про організацію навчального процесу
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/sum_morf
  Робоча програма навчальної дисципліни «сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір»
sites/default/files
  Зразок удк
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Практична граматика польської мови
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/mvrvZOH
  Робоча програма навчальної дисципліни методика вивчення риторики в зош
sites/default/files/book-history
  Книга адресується спеціалістам з історії промисловості, техніки, економіки, викладачам вузів та освітніх шкіл, студентам вищих технічних навчальних закладів, краєзнавцям, шанувальникам історії Бахмутського краю
sites/default/files/inline-files
  Древний Мир как социокультурный феномен
sites/default/files
  Реферат роботи «Матеріали І технології конструкцій сучасної авіаційної техніки»
  Реферат роботи «Хірургічне лікування патології грудної аорти»
sites/bdpu.org/elearning/sgf/political_science_and_law
  Плани семінарських занять
sites/default/files
  Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в 2014/2015 році у загальноосвітніх навчальних закладах, що додаються
sites/default/files/files/Priimalna/2018pk/Programy2018/Mag FV
  Тема 1: Предмет та задачі психології як науки
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/im/PZIM3K3
  Змістовий модуль 1
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/im/PZIM4K
  Заліковий кредит №1
sites/default/files
  Київська міська рада IІ сесія VІI скликання Стенограма пленарного засідання
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/1piv/pedag/day/ppz
  Практичне заняття 13


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка