sites/default/files/old_uploads/15/5787
  Зміст 2 Коран та його переклади в контексті історії 5
sites/default/files
  Методичні вказівки до виконання самостійних завдань з курсу "Історія української культури"
  Напрямки навчальної роботи Новгород-Сіверського медичного училища були визначені в комплексному плані роботи на 2010-2011 роки
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/Застосування КТ в управлінні
  Теми самостійних робіт (СР) по дисципліні «Інформаційні системи І технології на підприємстві»
sites/default/files/u172
  Робоча програма навчальної дисципліни технологія виробництва мікробних препаратів для сільського господарства (шифр І назва навчальної дисципліни) галузь знань 0514 «Біотехнологія»

  Карпук Оксана Василівна Маневичі-2015р. Інтерактивні технології навчання на уроках природознавства в 2 класі. навчально-методичний посібник
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/11
  Робоча програма навчальної дисципліни сучасні проблеми менеджменту рівень вищої освіти магістерський
sites/default/files
  Самостійна робота з культурології
  «методи селекції кукурудзи»
sites/bdpu.org/files/konferencii/naukvis
  1 (Гуманітарні науки) Бердянськ 2008 (06)
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/11
  Робоча програма навчальної дисципліни соціологія постмодерну ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
sites/default/files/files/metodical material/lud_i_svit
  Свобо́да — здатність людини чинити відповідно до своїх бажань, інтересів І цілей на основі знання об'єктивної дійсності
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Робоча програма навчальної дисципліни соціологія громадської думки ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
sites/default/files/u143
  Робоча програма навчальної дисципліни загальна мікробіологія І вірусологія II (мікробіологія) (шифр І назва навчальної дисципліни) напрям підготовки 0514 «Біотехнологія»

  Л. В. Деркач- методист відділу освіти Маневицької райдержадміністрації у посібнику зібрано матеріал, який може бути корисним під час роботи над міні-проектом «Будьмо знайомі!» у 2 класі. Книжка допоможе вчителям у
sites/bdpu.org/elearning/feu/kmo/kucher/me
  Тема 3 Сучасна економіко-політична карта світу
sites/default/files
  Норми належності вогнегасників для приміщень
  Програма для студентів неюридичних спеціальностей київ 2011 Робоча навчальна програма з дисципліни «Право інтелектуальної власності»
  Мiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/Принципи побудови і захист інформаціїї баз даних
  Індивідуальна робота №1 Історія розвитку баз даних
sites/default/files
  Семінарське заняття №1
  Закони, наукову картину світу і т д. і т п. О. Есперсон
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/math/algebra
  Теорія подільності натуральні І цілі числа
meth/SW/siteSW/3c
  Задания для студентов-заочников 2-го курса
sites/default/files/library/Змінити Бібліотека На допомогу бібліотекарю/document
  Методичний посібник Марія Івашкевич. Розстановка книжкового фонду бібліотеки по системі ббк. Додаток 1
sites/default/files
  Міністерство аграрної політики України
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/10
  Навчальна програма
sites/default/files
  Декан факультету лінгвістики Н. С. Саєнко (підпис) (ініціали, прізвище) 200 р. Робоча навчальна програма дисципліни
sites/bdpu.org/elearning/feu/kmo/marchenko/ei
  Тема №1 Становлення та розвиток феодальної системи господарства
sites/fastiv5.itschool.com.ua/files/files
  Профорієнтаційна робота в школі
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Навчальна програма нормативної дисципліни
sites/default/files/files
  Кафедра вогневої та спеціальної фізичної підготовки
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Робоча навчальна програма
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Програма навчальної дисципліни друга іноземна мова (польська) Підготовки бакалавра
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/11
  Навчальна програма нормативної дисципліни Соціологія міста”
wp-content/uploads/sites/46/2016/11
  Кафедра іноземних мов
sites/default/files
  Підготовка спеціалістів
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/1piv/pedag/day/ppz
  Практичне заняття 15
sites/default/files/files
  Великолепетиська районна державна адміністрація Відділ освіти

  Нормативно-правове забезпечення атестації педагогічних працівників
sites/default/files
  Методичні вказівки до проведення лекцій, практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу заочної форми навчання технічних спеціальностей
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/11
  Програма вибіркової дисципліни «соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю»
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/Застосування КТ в навчальному процесі
  Застосування комп'ютерні технології в навчальному процесі
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/Принципи побудови і захист інформаціїї баз даних
  Плани лекцій
sites/default/files
  Підготовка спеціалістів
sites/default/files/u172
  Робоча програма навчальної дисципліни біобезпека біотехнологій (біоетика) галузь знань 0514 «Біотехнологія»
sites/default/files
  Загальна екологія напрям підготовки
sites/default/files/files
  Реферат актуальність теми. Кожного дня в світі
sites/default/files
  Оптоелектроніка ● Вакуумна та плазмова електроніка
sites/bdpu.org/elearning/sgf/history_of_ukraine/day
  Методичні рекомендації щодо підготовки до практичних занять

  Методичні рекомендації " Перлини Волинського Полісся" 2010 рік смт. Маневичі "Перлини Волинського Полісся"
wp-content/uploads/sites/46/2016/11
  Робоча програма навчальної дисципліни зп 03 іноземна мова (французька)
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Навчальна програма нормативної дисципліни
wp-content/uploads/sites/37/2018/01
  Інформаційний пакет

  Положення про оформлення І подання статей до наукового видання «Питання біоіндикації та екології» «Problems of bioindications and ecology» Для публікації у науковому виданні «Питання біоіндикації та екології»
sites/default/files/u143
  Робоча програма навчальної дисципліни мікробіологія з основами вірусології галузь знань 0901 «Агрономія»
  Робоча програма навчальної дисципліни сільськогосподарська мікробіологія галузь знань 0901 «Агрономія»
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Овідей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 15 травня 2008 року Том Природничі науки Бердянськ 2008
sites/default/files
  Кабінет міністрів україни
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/Вступ до спеціальності
  Практичне заняття №1 перші відомості про спеціальність
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Навчальна програма з дисципліни
sites/default/files/files/Kaf_fizyky
  Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики»
sites/default/files/files
  Реферат актуальність теми
sites/default/files/files/Kaf_fizyky
  Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики»
  Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики»
sites/default/files
  Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія» для студентів спеціальностей
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/11
  Програма нормативної дисципліни «Соціологія економічної злочинності»
sites/default/files
  Методична
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/11
  Робоча програма навчальної дисципліни інтелектуальна власність
navchalnyj_viddil/praktuka/Biolog/ekolog
  Голова нмр факультету Петренко В
sites/default/files
  Заходи по підготовці до святкування 200-річчя від дня народження Т
wp-content/uploads/sites/4/2014/06
  Методичні вказівки по оформленню бакалаврських робіт для студентів Фізико-технічного інституту нтуу "кпі"
sites/default/files/course/abstract
  Робоча програма навчальної дисципліни соціологія простору для студентів
sites/default/files/files/Kaf_fizyky
  Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики»
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/2piv/vibr_probl_v_shk/day/ppz
  Практичне заняття №1
sites/default/files/files
  Кафедра вогневої та спеціальної фізичної підготовки
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/11
  Робоча програма навчальної дисципліни цивільний захист ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти другий
sites/default/files/img
  Реферат з прочитаної англійською мовою літератури зі спеціальності
sites/default/files/files/Kaf_fizyky
  Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики»
sites/default/files
  Тепломасообмін ● Мережі водопостачання
  Кафедра загальної екології та безпеки життєдіяльності
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/11
  Завдання для самостійної роботи з дисципліни «Соціологія соціальних змін»
sites/default/files
  Розглянуто І схвалено
sites/bdpu.org/elearning/ffv/bebj/osnekolog
  Тема: екологія як наука
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/11
  Робоча програма навчальної дисципліни технології соціального проектування рівень вищої освіти магістерський
sites/default/files/files
  Сборник тезисов научных работ
sites/default/files
  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальності «Бухгалтерський облік»
  Кафедра загальної екології та безпеки життєдіяльності
sp/wp-content/uploads/sites/95/2013/12
  Робоча програма навчальної дисципліни соціологія молоді ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
sites/default/files/images/temp
  Особливості використання інформаційно-комунікативних технологій
sites/fastiv5.itschool.com.ua/files/files
  Літературні диктанти іван франко поема «Мойсей», новела «Сойчине крило», вірш-заклик «Розвивайся ти, високий дубе…» та сонет «Сікстинська мадонна»
sites/default/files
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка
sites/default/files/files/2017/09
  Про проведення конкурсу робіт на тему: "Майбутнє планети" Загальні положення
/node/466/edit/document
  Послідовність в організації роботи асистента вчителя в умовах інклюзивного навчання
sites/default/files/Files
  Вступ Опис навчальної дисципліни
sites/default/files
  Секція права та психології
  Створeння інноваційних комп’ютерно
sites/bdpu.org/elearning/feu/fik/FIN-OBLIK
  Тематика самостійної роботи Теми рефератів
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/goretska/osn_pato/zao
  Тема предмет, завдання, методи патопсихології
sites/bdpu.org/elearning/isptaco/ksp/SocPed
  Назва теми Обсяг навчал годин Змістовий модуль «Вступ до спеціальності «соціальний педагог»
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Розділ Предмет, наукові основи І цілі навчальної дисципліни "Кадри та безпека організацій "
  Робоча навчальна програма
sites/default/files/files
  Методичні рекомендації 2011-2012 навчальний рік
wp-content/uploads/sites/46/2016/11
  Іноземна мова навчальна Програма підготовки бакалавра галузь знань 24 Сфера обслуговування спеціальності 242 Туризм за освітньою програмою Туризм Шифр дисципліни за навчальним планом зп 03 факультетекономічний 2016 рік
liberal_edu/docs
  Про затвердження заходів з
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/Архітектура мікропроцесорної техніки
  Самостійна робота студентів
wp-content/uploads/sites/3/2017/01
  Звіт з правовиховної роботи в хомутецькій зош І-ІІІ ступенів за 2016рік " Закони потрібні не для страху, а для допомоги громадянам…" Вольтер
sites/default/files/u1
  „Психологічний комфорт молодого вчителя в школі
sites/bdpu.org/elearning/sgf/political_science_and_law/SUD-PRAV-ORG
  Семінарське заняття №1 предмет, система та основні поняття курсу “судові та правоохоронні органи україни”
sites/default/files/content/News/09_2014/Palaguta
  Робоча програма навчальної дисципліни «Мовна модель сучасного інформаційного простору»
wp-content/uploads/sites/37/2017/03
  Тип: Дисципліна Контрастивна граматика української та слов’янської
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/dumova/6.020303
  Індивідуальні науково-дослідні завдання
sites/default/files
  Теоретичні питання для студентів фіот та мміф практичні заняття ведуть викладачі Сидоренко Л. М. та Тільняк Н. В
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Навчальна програма нормативної дисципліни
wp-content/uploads/sites/28/2018/03
  Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу «вірусологія» для студентів спеціальності «Біологія»
pravo/wp-content/uploads/sites/90/2018/02
  Навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форм навчання за фахом «Інтелектуальна власність»
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/tolkachova/2piv/metodika_vih_rob_v_dot/day
  Практичне заняття №1
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/pptampn/ppp1
  Самостійна робота №1
sites/default/files
  Форма № н 04 державний вищий навчальний заклад «донецький транспортно-економічний коледж» Циклова комісія автотранспортних дисциплін
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/goretska/ip/day
  Предмет, завдання, методи історії психології
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/11
  Робоча програма навчальної дисципліни соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю рівень вищої освіти магістерський
  Закон України «Про звернення громадян»
sites/default/files/course/abstract
  Робоча програма «Соціологія міста та села»
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/KafPHiz/fttuzdtm
  Самостійна робота
sites/default/files/materials/information_package
  Інформаційний пакет факультету прикладної математики
sites/default/files
  «затверджую» Декан факультету захисту рослин, біотехнологій та екології М. Доля " " 2017 р. «Розглянуто І схвалено»
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/11
  З’ясувати актуальність проблеми кадрової безпеки, опанувати базові поняття курсу «безпека організації», «кадрова безпека», «загрози та ризики», «підсистеми безпеки»
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/2piv/ped_tech/day/ppz
  Практичне заняття №1 2 год
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/11
  Робоча програма навчальної дисципліни соціально-адекватне управління ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
sites/default/files/course/abstract
  Робоча програма навчальної дисципліни академічне письмо
sites/bdpu.org/elearning/feu/kmo/marchenko/public_relations
  Теми Зміст самостійної роботи
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/karapetrova/zagalna_psy/day
  Кредит 1 змістовний модуль пізнавальна сфера особистості. Практичне заняття №1-2
sites/default/files/attachment/2017/opportunity/5628
  Р/р 26001053137583 в пат кб «Приватбанк»
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/im/AM(TIKG)
  Практичне заняття №1
wp-content/uploads/sites/46/2016/11
  Іноземна мова навчальнаПрограм а
sites/fastiv5.itschool.com.ua/files/files
  Звіт директора Фастівської зош І-ІІІ ступенів №5 перед громадськістю
sites/default/files
  Методичні вказівки І матеріали для проведення наукового гуртка / Укладач: к філол н., доц., Кривенко С. М. К.: Нтуу «кпі», 2013. 26 с
wp-content/uploads/sites/6/2018/02
  Ефективність впровадження немережевих систем живлення в засоби систем охорони
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Лист погодження
  Декан соціально-гуманітарного факультету
  Робоча програма навчальної дисципліни соціологія
sites/default/files/content/News/09_2014/Lutay/GRS_1k
  Робоча програма навчальної дисципліни «Інформатика»
sites/bdpu.org/elearning/ffv/bebj/vaifl
  Бердянський державний педагогічний
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Навчальна програма з дисципліни
  Лист погодження
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/mnum
  Індивідуальні науково-дослідні завдання
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Лист погодження
wp-content/uploads/sites/37/2016/06
  Опис навчальної дисципліни Актуальні питання становлення сучасної української мови Опис (анотація)
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Навчальна програма з дисципліни
sites/default/files
  Державна установа
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Лист погодження
  Робоча програма навчальної дисципліни соціологія культури ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
sites/default/files/images
  Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання), затвердженого наказом Міністерства культури І мистецтв України від
sites/default/files/WORK/ZAOCHNE/1
  «Комерційне товарознавство»
wp-content/uploads/sites/6/2018/02
  Покращення методу біометричної автентифікації через зняття та аналіз міограми
sites/bdpu.org/elearning/sgf/political_science_and_law/APSMV
  Теми рефератів: Призначення курсу «Актуальні проблеми міжнародних відносин» Тема Міжнародні відносини та Україна: зовнішня політика та міжнародне становище України План
sites/default/files/documents
  Освітянський вісник №19
sites/default/files
  Сценарій лінійки до Дня вчителя
wp-content/uploads/sites/75/2017/03
  Гендерна лінгвістика Мета курсу
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Лист погодження
keim/wp-content/uploads/sites/50/2018/03
  Робоча програма навчальної дисципліни " Потенціал І розвиток підприємства"
sites/default/files/course/abstract
  Програма навчальної дисципліни багатовимірність культурного простору для студентів філософського факультету
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Навчальна програма нормативної дисципліни
sites/bdpu.org/elearning/ippom/muz/dubinets/mvdk
  Епоха клавірного мистецтва
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/2piv/ped_tech/day/ppz
  Практичне заняття №1 2 год
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/goretska/osn_pato/day
  Кредит змістовний модуль Навчальні цілі
sites/bdpu.org/elearning/sgf/political_science_and_law
  Форма навчання: денна, заочна
sites/default/files
  Кабінет міністрів україни
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/kashkaryova/conflikt/day
  Теми Тематика індивідуальних завдань
sites/default/files/files
  Реферат актуальність теми
sites/default/files/Files
  Вступ Опис навчальної дисципліни
sites/default/files
  Київська міська рада
  Кабінет міністрів україни
  "затверджую" Декан факультету захисту рослин, біотехнологій та екології М. Доля " " 2017 р. «Розглянуто І схвалено»
  В. М. Боголюбов Робоча навчальна програма
sites/default/files/files/2017/09
  Житомирська обласна державна адміністрація
sites/default/files/files
  Державна пенітенціарна служба україни
sites/default/files
  Методичні вказівки для написання реферату. Правила оформлення титульної сторінки реферату. Положення про рейтингову систему оцінки успішності студентів з дисципліни
sites/default/files/reg_programs
  Звіт про хід виконання заходів Комплексної обласної програми медичного І соціального забезпечення учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, ветеранів війни та прирівняних до них осіб на 2017-2019 роки
elmash/wp-content/uploads/sites/108/2017/03
  Загальна інформація вісник Національного технічного університету «хпі»
sites/default/files/session-desigion
  І. Загальна характеристика закладу поштова адреса
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/11
  Плани семінарських занять
sites/default/files
  До 100 – річчя від дня народження) Ярослав Ганіткевич
  Навчально-методичний посібник Відходи актуальна проблема сучасності м. Вінниця
  Звіт голови Кремінської районної державної адміністрації Луганської області за 2017 рік
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/apgsum
  Положення про порядок оцінювання навчальних досягнень студентів
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/11
  Плани семінарських занять з дисципліни «соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю»
  Програма нормативної дисципліни «Методика та методи роботи з персоналом»
wp-content/uploads/sites/46/2016/11
  Іноземна мова навчальнаПрограм а
sites/default/files
  Київська міська рада
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/kmtamvtd/bondarenko
  Форма навчання денна
sites/default/files/documents
  Міністерство праці та соціальної політики україни
sites/bdpu.org/files/konferencii/pedagogika
  Бердянськ 2007 (06) ббк 74я5
keim/wp-content/uploads/sites/50/2018/03
  Міністерство науки І освіти, молоді та спорту україни
sites/bdpu.org/files/konferencii/fiz-mat
  2 Бердянськ 2011 [51+53+62](045) ббк 74. 58 Рецензенти
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/12
  Навчальна програма нормативної дисципліни
sites/school4dndz.org.ua/files
  Урок світової літератури у 7 класі «Формування характеру Деві за надзвичайних обставин. Необхідність боротьби «до останнього дюйма», а також подолання «останнього дюйма»
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/im/KRAINO
  Робоча програма навчальної дисципліни " країнознавство " Галузь підготовки: 0101 Педагогічна освіта
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/im/AM_F_M
  Панова Наталя Юріївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри іноземних мов Інституту філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного универсітету робоча програма
sites/default/files/course/abstract
  Робоча програма навчальної дисципліни соціологія міжнародних відносин для студентів
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/11
  Робоча програма навчальної дисципліни соціологія економічної злочинності рівень вищої освіти магістерський
wp-content/uploads/sites/75/2017/03
  Українська ономастика Мета курсу: Метою викладання навчальної дисципліни «Українська ономастика
sites/bdpu.org/files/konferencii/pedagogika
  2 Бердянськ 2011 (06)
keim/wp-content/uploads/sites/50/2018/03
  Робоча програма навчальної дисципліни ппc 10 "Ціноутворення" рівень вищої освіти Перший освітньо-науковий рівень ( бакалаврат)
wp-content/uploads/sites/46/2016/11
  Зп 01 наукове спілкування іноземною мовою (англійською)
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/12
  Плани семінарських занять
ukr/wp-content/uploads/sites/2/2014/08
  Конституційна асамблея
keim/wp-content/uploads/sites/50/2018/03
  План практичних занять
sites/default/files
  Словник економіко – політологічної термінології
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Робоча програма навчальної дисципліни соціально-адекватне управління ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
sites/default/files/files
  Реферат актуальність теми. В наш час стрімко збільшується швидкодія й обчислювальна спроможність комп’ютерної техніки. Прогрес не стоїть на місці. З розвитком техніки
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Робоча програма навчальної дисципліни соціальна відповідальність бізнесу підприємств І організацій
sites/bdpu.org/files/ifsk
  Молодих учених
wp-content/uploads/sites/46/2016/11
  Кафедра іноземних мов
keim/wp-content/uploads/sites/50/2018/03
  Змістовий модуль Стратегія підприємства: сутність, передумови виникнення, сучасне розуміння та стратегічний контекст підприємства
sites/default/files
  Програма вступних випробувань за спеціальністю „Банківська справа" за освітньо-кваліфікаційним рівнем „спеціаліст"
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/11
  Програма нормативної дисципліни «Кадри та безпека організацій»
keim/wp-content/uploads/sites/50/2018/04
  Робоча програма навчальної дисципліни ризики маркетингової діяльності
sites/default/files/library/Змінити Бібліотека На допомогу в підготовці до свята/document
  Календар знаменних дат
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  В. Бурега, Н. О. Ляшенко соціологія
wp-content/uploads/sites/75/2017/03
  Політичний дискурс як мовленнєва категорія Мета курсу
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/DNzmin
  В. М. Федорик 30 серпня 2012 року
wp-content/uploads/sites/53/2018/04
  European credit transfer system ects – інформаційний пакет 030508 «Фінанси І кредит» (Бакалавр)
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/11
  Програма вибіркової дисципліни «Практикум соцІологІного супровІду рекламноЇ дІяльностІ та маркетингових дослІджень»
sites/default/files
  «Створення вихідного матеріалу для селекції ячменю ярого з застосуванням мутагенезу»
wp-content/uploads/sites/53/2018/04
  European credit transfer system ects – інформаційний пакет 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (Бакалавр)
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/11
  Робоча програма навчальної дисципліни сучасні проблеми І методи математичного та комп’ютерного моделювання
sites/default/files/npa/nakazu
  Наказ №336 Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Із змінами і доповненнями
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/2piv/teor_vish/day/ppz
  Практичне заняття -10 год
sites/default/files
  Черкаської обласної ради сучасні форми контролю знань з предметів природничо-математичного циклу
sites/default/files/files/Kaf_fizyky
  Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики»
sites/files/geograf
  6. Реферат може складати з 3-4 розділів
sites/default/files/files
  Державна пенітенціарна служба україни
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/zist_stil
  Опис навчальної дисципліни
sites/bdpu.org/files/konferencii/pedagogika
  1 Бердянськ 2012 (06) ббк 74я5
sites/bdpu.org/files
  Пояснювальна записка Програма фахового вступного випробування з хореографії призначена для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста І вступають на другий (третій) курс напряму підготовки 020202 «Хореографія»
keim/wp-content/uploads/sites/50/2018/03
  Робоча програма навчальної дисципліни " Економічна безпека підприємств"
sites/default/files/inline/files
  1. загальні положення
sites/default/files
  Реферат циклу наукових праць на здобуття Державної премії України 2015 р в галузі науки І техніки
sites/eco.com.ua/files/lib1/ref
  Вступ основні технологічні процеси механічної обробки
sites/default/files/imce
  Мовна свідомість
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/ist_ped
  Загальні тенденції виховних систем у Середньовіччі
sites/bdpu.org/files/ifsk/kzltl
  Семестр: Обсяг дисципліни
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Розподіл навчального часу за семестрами І видами навчальних занять
navchalnyj_viddil/praktuka/fizvosp/fizvuhov
  Продовжити формування у студентів потягу до педагогічної професії, стійкого інтересу до спеціальності туристська екскурсійна діяльність
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zmsf/nauk_sem
  Тема: Вступ
sites/default/files/u154
  Робоча програма «Загальна мікробіологія І вірусологія II
sp/wp-content/uploads/sites/95/2016/09
  Декан факультету
sites/default/files/u154
  Робоча програма «Мікробіологія з основами вірусології»
sites/default/files/content/News/09_2014/Lutay/OB_1k
  Робоча програма навчальної дисципліни «Інформатика»
sites/bdpu.org/files/konferencii/pedagogika
  4 Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5
sites/default/files
  Робоча програма дисципліни " Методологія та організація наукових досліджень" для магістрів Інституту високих технологій
keim/wp-content/uploads/sites/50/2018/04
  Робоча програма навчальної дисципліни ппс 14 «Маркетинг закупівель»
navchalnyj_viddil/praktuka/menedgment
  Програма практикИ та методичні рекомендації для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів
sites/default/files/filez
  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „ Технологія проектування та адміністрування баз даних І сховищ даних для студентів заочної форми навчання


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка