sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/Застосування КТ в управлінні
  Теми самостійних робіт (СР) по дисципліні «Інформаційні системи І технології на підприємстві»
sites/bdpu.org/elearning/feu/kmo/kucher/me
  Тема 3 Сучасна економіко-політична карта світу
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/Принципи побудови і захист інформаціїї баз даних
  Індивідуальна робота №1 Історія розвитку баз даних
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/math/algebra
  Теорія подільності натуральні І цілі числа
sites/bdpu.org/elearning/feu/kmo/marchenko/ei
  Тема №1 Становлення та розвиток феодальної системи господарства
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/1piv/pedag/day/ppz
  Практичне заняття 15
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/Застосування КТ в навчальному процесі
  Застосування комп'ютерні технології в навчальному процесі
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/Принципи побудови і захист інформаціїї баз даних
  Плани лекцій
sites/bdpu.org/elearning/sgf/history_of_ukraine/day
  Методичні рекомендації щодо підготовки до практичних занять
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/Вступ до спеціальності
  Практичне заняття №1 перші відомості про спеціальність
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/2piv/vibr_probl_v_shk/day/ppz
  Практичне заняття №1
sites/bdpu.org/elearning/ffv/bebj/osnekolog
  Тема: екологія як наука
sites/bdpu.org/elearning/feu/fik/FIN-OBLIK
  Тематика самостійної роботи Теми рефератів
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/goretska/osn_pato/zao
  Тема предмет, завдання, методи патопсихології
sites/bdpu.org/elearning/isptaco/ksp/SocPed
  Назва теми Обсяг навчал годин Змістовий модуль «Вступ до спеціальності «соціальний педагог»
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/Архітектура мікропроцесорної техніки
  Самостійна робота студентів
sites/bdpu.org/elearning/sgf/political_science_and_law/SUD-PRAV-ORG
  Семінарське заняття №1 предмет, система та основні поняття курсу “судові та правоохоронні органи україни”
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/dumova/6.020303
  Індивідуальні науково-дослідні завдання
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/tolkachova/2piv/metodika_vih_rob_v_dot/day
  Практичне заняття №1
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/pptampn/ppp1
  Самостійна робота №1
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/goretska/ip/day
  Предмет, завдання, методи історії психології
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/KafPHiz/fttuzdtm
  Самостійна робота
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/2piv/ped_tech/day/ppz
  Практичне заняття №1 2 год
sites/bdpu.org/elearning/feu/kmo/marchenko/public_relations
  Теми Зміст самостійної роботи
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/karapetrova/zagalna_psy/day
  Кредит 1 змістовний модуль пізнавальна сфера особистості. Практичне заняття №1-2
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/im/AM(TIKG)
  Практичне заняття №1
sites/bdpu.org/elearning/ffv/bebj/vaifl
  Бердянський державний педагогічний
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/mnum
  Індивідуальні науково-дослідні завдання
sites/bdpu.org/elearning/sgf/political_science_and_law/APSMV
  Теми рефератів: Призначення курсу «Актуальні проблеми міжнародних відносин» Тема Міжнародні відносини та Україна: зовнішня політика та міжнародне становище України План
sites/bdpu.org/elearning/ippom/muz/dubinets/mvdk
  Епоха клавірного мистецтва
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/2piv/ped_tech/day/ppz
  Практичне заняття №1 2 год
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/goretska/osn_pato/day
  Кредит змістовний модуль Навчальні цілі
sites/bdpu.org/elearning/sgf/political_science_and_law
  Форма навчання: денна, заочна
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/kashkaryova/conflikt/day
  Теми Тематика індивідуальних завдань
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/apgsum
  Положення про порядок оцінювання навчальних досягнень студентів
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/kmtamvtd/bondarenko
  Форма навчання денна
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/im/KRAINO
  Робоча програма навчальної дисципліни " країнознавство " Галузь підготовки: 0101 Педагогічна освіта
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/im/AM_F_M
  Панова Наталя Юріївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри іноземних мов Інституту філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного универсітету робоча програма
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/DNzmin
  В. М. Федорик 30 серпня 2012 року
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/2piv/teor_vish/day/ppz
  Практичне заняття -10 год
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/zist_stil
  Опис навчальної дисципліни
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/ist_ped
  Загальні тенденції виховних систем у Середньовіччі
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zmsf/nauk_sem
  Тема: Вступ
sites/bdpu.org/elearning/sgf/political_science_and_law/IST-POLIT-DUM
  За напрямом підготовки, спеціальністю. „, 20 року с
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/2piv/ped_tech/day/ppz
  Практичне заняття №1 2 год
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/didact/shkola/metod_vikl_fiz
  Методика навчання фізики”
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/ist_ped
  Робоча програма навчальної дисципліни історія педагогіки
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/1piv/pedag/day/ppz
  Практичне заняття 7
sites/bdpu.org/elearning/ippom/muz/sergienko/ist_teatr/zao
  Тематика рефератів джерела сучасного театрального мистецтва
sites/bdpu.org/elearning/ippom/muz/sergienko/ist_teatr_m/day
  Тематика рефератів джерела сучасного театрального мистецтва
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/ulyukaev/ist_ped/day
  План самостійної роботи студентів, її тематика та обсяг
sites/bdpu.org/elearning/ffv/ozfr/OZNV
  Практичне заняття №1-2 (4 години)
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/sum_sint_skl_rech
  Робоча програма з навчальної дисципліни «сучасна українська літературна мова. Синтаксис складного речення»
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/didact/achkan/osn_math_oem
  Завдання І самостійна та індивідуальна робота студентів
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zmsf/ist_mov
  Вступ. Питання систематизації наукових напрямів у мовознавстві
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/didact/achkan/vikt
  Лабораторна работа №1,2
sites/bdpu.org/elearning/feu/kmo/gudz/marketing
  Тематика, зміст самостійної роботи студентів з курсу «Маркетинг» Самостійна робота студентів є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом навчальної дисципліни «Маркетинг»
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/goretska/osn_pato/day
  Кредит змістовний модуль 1 Навчальні цілі
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/sum_sint_skl_rech
  Зм тематика самостійної роботи Години
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/tolkachova/1piv/osn_nauk_dosl/zao
  Методичні рекомендації з питань самостійної роботи студентів
sites/bdpu.org/elearning/sgf/history_of_ukraine/day
  Методичні рекомендації та плани практичних занять з курсу
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/im/FRANC
  Робоча програма навчальної дисципліни іноземна мова (французька) галузь 010100 «Початкова освіта»
sites/bdpu.org/elearning/ffv/ozfr/OKPS
  Навчальний модуль
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/sum_morf
  Робоча програма навчальної дисципліни «сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір»
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/mvrvZOH
  Робоча програма навчальної дисципліни методика вивчення риторики в зош
sites/bdpu.org/elearning/sgf/political_science_and_law
  Плани семінарських занять
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/im/PZIM3K3
  Змістовий модуль 1
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/im/PZIM4K
  Заліковий кредит №1
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/1piv/pedag/day/ppz
  Практичне заняття 13


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка