sites/default/files/old_uploads/15/5787
  Зміст 2 Коран та його переклади в контексті історії 5
sites/default/files
  Реферат 2016 Реферат циклу наукових праць на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених на тему
  Методичні вказівки до виконання самостійних завдань з курсу "Історія української культури"
  Реферат науково-технічної роботи на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених
  Напрямки навчальної роботи Новгород-Сіверського медичного училища були визначені в комплексному плані роботи на 2010-2011 роки
sites/default/files/u172
  Робоча програма навчальної дисципліни технологія виробництва мікробних препаратів для сільського господарства (шифр І назва навчальної дисципліни) галузь знань 0514 «Біотехнологія»

  Карпук Оксана Василівна Маневичі-2015р. Інтерактивні технології навчання на уроках природознавства в 2 класі. навчально-методичний посібник
sites/default/files
  Малоенергоємні іонно-плазмові процеси формування мікро- та наноструктур
  Самостійна робота з культурології
  «методи селекції кукурудзи»
sites/default/files/files/metodical material/lud_i_svit
  Свобо́да — здатність людини чинити відповідно до своїх бажань, інтересів І цілей на основі знання об'єктивної дійсності
sites/default/files/u143
  Робоча програма навчальної дисципліни загальна мікробіологія І вірусологія II (мікробіологія) (шифр І назва навчальної дисципліни) напрям підготовки 0514 «Біотехнологія»

  Л. В. Деркач- методист відділу освіти Маневицької райдержадміністрації у посібнику зібрано матеріал, який може бути корисним під час роботи над міні-проектом «Будьмо знайомі!» у 2 класі. Книжка допоможе вчителям у
sites/default/files
  Реферат циклу наукових праць „ геоекологічний та фізико-географічний аспекти дослідження території
  Норми належності вогнегасників для приміщень
  Програма для студентів неюридичних спеціальностей київ 2011 Робоча навчальна програма з дисципліни «Право інтелектуальної власності»
  Мiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни
  Семінарське заняття №1
  Закони, наукову картину світу і т д. і т п. О. Есперсон
sites/default/files/library/Змінити Бібліотека На допомогу бібліотекарю/document
  Методичний посібник Марія Івашкевич. Розстановка книжкового фонду бібліотеки по системі ббк. Додаток 1
sites/default/files
  Міністерство аграрної політики України
  Декан факультету лінгвістики Н. С. Саєнко (підпис) (ініціали, прізвище) 200 р. Робоча навчальна програма дисципліни
sites/default/files/files
  Кафедра вогневої та спеціальної фізичної підготовки
sites/default/files
  Підготовка спеціалістів
  Реферат наукової праці Калінова Андрія Петровича за темою
  На здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених
sites/default/files/files
  Великолепетиська районна державна адміністрація Відділ освіти

  Нормативно-правове забезпечення атестації педагогічних працівників
sites/default/files
  Методичні вказівки до проведення лекцій, практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу заочної форми навчання технічних спеціальностей
  Підготовка спеціалістів
sites/default/files/u172
  Робоча програма навчальної дисципліни біобезпека біотехнологій (біоетика) галузь знань 0514 «Біотехнологія»
sites/default/files
  Загальна екологія напрям підготовки
  Реферат наукової роботи на здобуття Державної премії України в галузі науки І техніки
sites/default/files/files
  Реферат актуальність теми. Кожного дня в світі
sites/default/files
  Оптоелектроніка ● Вакуумна та плазмова електроніка

  Методичні рекомендації " Перлини Волинського Полісся" 2010 рік смт. Маневичі "Перлини Волинського Полісся"
sites/default/files/u143
  Робоча програма навчальної дисципліни мікробіологія з основами вірусології галузь знань 0901 «Агрономія»
  Робоча програма навчальної дисципліни сільськогосподарська мікробіологія галузь знань 0901 «Агрономія»
sites/default/files
  Кабінет міністрів україни
sites/default/files/files/Kaf_fizyky
  Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики»
sites/default/files/files
  Реферат актуальність теми
sites/default/files/files/Kaf_fizyky
  Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики»
sites/default/files/referats
  Реферат циклу наукових праць на тему "контактна взаємодія тіл з узгодженими поверхнями з урахуванням впливу тертя та міжконтактного середовища за силового І теплового навантаження"
sites/default/files/files/Kaf_fizyky
  Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики»
sites/default/files
  Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія» для студентів спеціальностей
  Методична
  Заходи по підготовці до святкування 200-річчя від дня народження Т
sites/default/files/course/abstract
  Робоча програма навчальної дисципліни соціологія простору для студентів
sites/default/files/files/Kaf_fizyky
  Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики»
sites/default/files/files
  Кафедра вогневої та спеціальної фізичної підготовки
sites/default/files/img
  Реферат з прочитаної англійською мовою літератури зі спеціальності
sites/default/files/files/Kaf_fizyky
  Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики»
sites/default/files
  Тепломасообмін ● Мережі водопостачання
  Кафедра загальної екології та безпеки життєдіяльності
  Реферат роботи Михальської В. М. на тему: "Вплив комплексних сполук міді на клінічний стан, резистентність та метаболічний статус курчат-бройлерів"
  Розглянуто І схвалено
sites/default/files/files
  Сборник тезисов научных работ
sites/default/files
  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальності «Бухгалтерський облік»
  Кафедра загальної екології та безпеки життєдіяльності
  Вимірювання соціальних змін в українському суспільстві. Соціологічний моніторинг 1992–2013
sites/default/files/images/temp
  Особливості використання інформаційно-комунікативних технологій
sites/default/files
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка
sites/default/files/files/2017/09
  Про проведення конкурсу робіт на тему: "Майбутнє планети" Загальні положення
/node/466/edit/document
  Послідовність в організації роботи асистента вчителя в умовах інклюзивного навчання
sites/default/files
  Опис документів тому 2
sites/default/files/Files
  Вступ Опис навчальної дисципліни
sites/default/files
  Секція права та психології
  Створeння інноваційних комп’ютерно
sites/default/files/files
  Методичні рекомендації 2011-2012 навчальний рік
sites/default/files/u1
  „Психологічний комфорт молодого вчителя в школі
sites/default/files/content/News/09_2014/Palaguta
  Робоча програма навчальної дисципліни «Мовна модель сучасного інформаційного простору»
sites/default/files
  Загальна характеристика роботи
  Теоретичні питання для студентів фіот та мміф практичні заняття ведуть викладачі Сидоренко Л. М. та Тільняк Н. В
  Реферат київ 2018 загальна зарактеристика роботи
sites/default/files/referats
  Рішення соціальних проблем залучаються різні соціальні інституції та неурядові організації, створюється розгалужена система різноманітних соціальних служб
sites/default/files
  П., Островського О. В. «Математичні методи І комп’ютерне моделювання марковських систем та їх застосування»
  Реферат нарощування ресурсів нафти І газу шляхом раціонального використання геофлюїдодинаміки надр україни вступ
  Форма № н 04 державний вищий навчальний заклад «донецький транспортно-економічний коледж» Циклова комісія автотранспортних дисциплін
sites/default/files/course/abstract
  Робоча програма «Соціологія міста та села»
sites/default/files
  Комплексна система геомоніторингу промислово-видобувних територій
sites/default/files/materials/information_package
  Інформаційний пакет факультету прикладної математики
sites/default/files
  Конституційне право на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій
  «затверджую» Декан факультету захисту рослин, біотехнологій та екології М. Доля " " 2017 р. «Розглянуто І схвалено»
sites/default/files/course/abstract
  Робоча програма навчальної дисципліни академічне письмо
sites/default/files
  Програма навчальної дисципліни підготовки молодших спеціалістів
sites/default/files/attachment/2017/opportunity/5628
  Р/р 26001053137583 в пат кб «Приватбанк»
okv/uploads/files/default
  Звіт оцттум за 2017 рік
sites/default/files
  Методичні вказівки І матеріали для проведення наукового гуртка / Укладач: к філол н., доц., Кривенко С. М. К.: Нтуу «кпі», 2013. 26 с
sites/default/files/content/News/09_2014/Lutay/GRS_1k
  Робоча програма навчальної дисципліни «Інформатика»
sites/default/files/referats
  Реферат роботи завідувача кафедри бухгалтерського обліку Харківського національного економічного університету, доктора економічних наук, доцента, Пилипенка Андрія Анатолійовича
sites/default/files
  Державна установа
  Перші дослідження в галузі вітамінології розпочались в Україні як І у світі з вивчення вітамінної цінності окремих продуктів харчування
  Розробка системи показників для вимірювання соціальних змін в українському суспільстві. Соціологічний моніторинг 1992–2011
sites/default/files/images
  Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання), затвердженого наказом Міністерства культури І мистецтв України від
sites/default/files/WORK/ZAOCHNE/1
  «Комерційне товарознавство»
sites/default/files/attached
  0
sites/default/files/documents
  Освітянський вісник №19
sites/default/files
  Сценарій лінійки до Дня вчителя
sites/default/files/course/abstract
  Програма навчальної дисципліни багатовимірність культурного простору для студентів філософського факультету
sites/default/files
  «розробка та впровадження високоефективних технологій екологобезпечних виробничих комплексів україни»
  Кабінет міністрів україни
sites/default/files/files
  Реферат актуальність теми
sites/default/files/Files
  Вступ Опис навчальної дисципліни
sites/default/files
  Київська міська рада
  Кабінет міністрів україни
  "затверджую" Декан факультету захисту рослин, біотехнологій та екології М. Доля " " 2017 р. «Розглянуто І схвалено»
  В. М. Боголюбов Робоча навчальна програма
sites/default/files/files/2017/09
  Житомирська обласна державна адміністрація
sites/default/files/files
  Державна пенітенціарна служба україни
sites/default/files
  Методичні вказівки для написання реферату. Правила оформлення титульної сторінки реферату. Положення про рейтингову систему оцінки успішності студентів з дисципліни
sites/default/files/reg_programs
  Звіт про хід виконання заходів Комплексної обласної програми медичного І соціального забезпечення учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, ветеранів війни та прирівняних до них осіб на 2017-2019 роки
sites/default/files
  Реферат роботи, поданої на здобуття Державної премії України в галузі науки І техніки 2018 року Актуальність роботи
  Реферат роботи, що висувається на здобуття Державної премії України в галузі науки І техніки 2018 року на тему
sites/default/files/session-desigion
  І. Загальна характеристика закладу поштова адреса
sites/default/files
  Керування фізичними ефектами в екстремальних умовах та поблизу фазових переходів для створення технологій майбутнього
  Реферат циклу наукових праць управління земельними ресурсами: просторові аспекти, функції та механізми
  До 100 – річчя від дня народження) Ярослав Ганіткевич
  Навчально-методичний посібник Відходи актуальна проблема сучасності м. Вінниця
  Обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів
  Реферат циклу підручників «Україна в світовій політиці»
  Реферат наукової праці Заходи та засоби підвищення надійності та якості електропостачання, а також зменшення втрат електроенергії в електроенергетичних системах з
  Звіт голови Кремінської районної державної адміністрації Луганської області за 2017 рік
sites/default/files/nalogovaja
  «Декларування доходів громадян, отриманих у 2013 році»
sites/default/files/attached
  Рерадянізація або шлях від homo sapiens до homo soveticus бойків-переселенців на херсонщині в середині ХХ століття
sites/default/files
  Положення про порядок проходження рукопису від його підготовки до видання у хнеу ім. С. Кузнеця харків хнеу ім. С. Кузнеця 2016 ббк 76. 17 П 52
  Дослідження, розробка та впровадження національної системи управління інфокомунікаційними мережами
  Дослідження, розробка та впровадження національної системи управління інфокомунікаційними мережами
  Київська міська рада
  Як функціональних елементів наноприладів сеті юлія Олександрівна
sites/default/files/documents
  Міністерство праці та соціальної політики україни
sites/default/files/course/abstract
  Робоча програма навчальної дисципліни соціологія міжнародних відносин для студентів
sites/default/files
  Тов «науково-проектний центр дтек»
  Реферат на англомовний підручник «Reinforced concrete and stone structures / Залізобетонні та кам’яні конструкції»
  Реферат роботи буженко алли Іванівни на тему "Коморбідність у хворих на артеріальну гіпертензію чоловіків мобілізаційного віку І військовослужбовців: поширеність та перебіг"
sites/default/files/referats
  Реферат циклу наукових праць
Files/downloadcenter
  Програма національного виховання учнівської молоді Рівненщини
sites/default/files
  Реферат харків 2015 загальна характеристика циклу наукових праць
  Словник економіко – політологічної термінології
  Реферат роботи. 1966 року у видавництві «Наукова думка» з’явився друком "Нарис з історії філософії на Україні"
sites/default/files/files
  Реферат актуальність теми. В наш час стрімко збільшується швидкодія й обчислювальна спроможність комп’ютерної техніки. Прогрес не стоїть на місці. З розвитком техніки
sites/default/files
  Реферат «туризм україни: економічні та організаційні механізми розвитку»
  «Комплексна оцінка біологічного потенціалу плодових культур»
  Програма вступних випробувань за спеціальністю „Банківська справа" за освітньо-кваліфікаційним рівнем „спеціаліст"
  Реферат роботи монографія Л. В. Пасічник «Ювелірне мистецтво України ХХ-ХХІ століть»
sites/default/files/library/Змінити Бібліотека На допомогу в підготовці до свята/document
  Календар знаменних дат
sites/default/files
  Реферат циклу робіт " Радіовипромінювання Всесвіту на декаметрових хвилях"
sites/default/files/referats
  Лист-подання
sites/default/files
  «Створення вихідного матеріалу для селекції ячменю ярого з застосуванням мутагенезу»
sites/default/files/npa/nakazu
  Наказ №336 Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Із змінами і доповненнями
sites/default/files
  Реферат національного підручника "Педіатрія" / Крючко Т. О., Абатуров О.Є., Кушнерева Т. В. та ін.; за ред. Т. О. Крючко, О.Є. Абатурова Київ: всв «Медицина»
uploads/files/default
  «Профілактика емоційного вигорання психолога практика»
sites/default/files
  Черкаської обласної ради сучасні форми контролю знань з предметів природничо-математичного циклу
sites/default/files/files/Kaf_fizyky
  Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики»
sites/default/files
  Реферат балашов Ігор Олександрович кандидат біологічних наук, в о. старшого наукового співробітника Інституту зоології нан україни
sites/default/files/files
  Державна пенітенціарна служба україни
sites/default/files
  Реферат на підручник «техніка та технологія буріння гідрогеологічних сверловин»
sites/default/files/inline/files
  1. загальні положення
sites/default/files
  Реферат циклу наукових праць на здобуття Державної премії України 2015 р в галузі науки І техніки
sites/default/files/imce
  Мовна свідомість
sites/default/files
  Реферат наукової праці "створення енергозберігаючих інтелектуальних інформаційно-керуючих систем рухомим складом залізниць україни"
sites/default/files/u154
  Робоча програма «Загальна мікробіологія І вірусологія II
  Робоча програма «Мікробіологія з основами вірусології»
sites/default/files/content/News/09_2014/Lutay/OB_1k
  Робоча програма навчальної дисципліни «Інформатика»
sites/default/files
  Робоча програма дисципліни " Методологія та організація наукових досліджень" для магістрів Інституту високих технологій
sites/default/files/filez
  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „ Технологія проектування та адміністрування баз даних І сховищ даних для студентів заочної форми навчання
sites/default/files/news/pdf
  Це науково обґрунтована система дидактично та методично оформленого навчального матеріалу для різних освітніх рівнів
sites/default/files
  Прикладна оптика ● Лазерна техніка та квантова електроніка
sites/default/files/G
  Планування заходів реагування на надзвичайні ситуації суб’єктів господарювання з чисельністю працюючого персоналу 50 осіб І менше
sites/default/files
  Реферат праці одеса 012 Реферат наукової праці Лободи Андрія Володимировича
  Редукція матриць над кільцями скінченного стабільного рангу
  На здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених електронне збудження субвалентної
  Реферат Том І одеса-2017 реферат роботи
sites/default/files/attachment/2018/opportunity/8983
  Реєстраційна картка учасника конференції
sites/default/files
  Наукова новизна одержаних результатів
  Одним з основних напрямків досліджень в сучасній координаційній хіміі є дослідження в області супрамолекулярної хімії
  Реферат Дніпропетровськ 2012
sites/default/files/u143
  Робоча програма навчальної дисципліни прикладна генетика з основами цитології напрям підготовки 051401 «Біотехнологія»
sites/default/files
  «Розробка та впровадження високоефективних технологій екологобезпечних виробничих комплексів україни»
  Основні напрямки розвитку вищої освіти в Україні та за кордоном
sites/default/files/u154
  О. Ю. Колодяжний Робоча навчальна програма розглянута та схвалена на засіданні кафедри
sites/default/files
  Дейнега марина Андріївна
sites/default/files/files/Priimalna/2018pk/Programy2018/Mag FV
  Вимоги до вступних іспитів з основного інструменту
sites/default/files
  Реферат на наукову працю: «розробка новітніх інформаційно-технічних систем моніторингу стану сільськогосподарських угідь»
sites/default/files/img
  «Структура та механічні властивості сплавів за різними схемами деформування»
sites/default/files
  Узбережжя Севастопольського регіону, як І інші приморські території України, забудовано гідротехнічними спорудами різного призначення
  Реферат роботи «Технологія молочно-білкових фаршів з водоростевими добавками»
sites/default/files/documents
  Водні ресурси нашого краю
  «Водні ресурси нашого краю» серед учнів 3-9 класів
sites/default/files
  Київська міська рада
  Реферат роботи «моделі та методи кібернетичного захисту конфіденційної інформації в інформаційно-комунікаційних системах»
  Забезпечення експлуатаційних характеристик (надійності та ресурсу) виробів є найважливішою проблемою сучасного машинобудування
  Метою проекту є покращення діагностики різноманітних захворювань, оцінки ступеня активності патологічного процесу, його ускладнень, прогнозування перебігу хвороби та контролю за ефективностю лікувальних заходів
  Бібліотечний ракурс
  Реферат роботи : " високоефективні комплекси технічних засобів для вирощування зернових та інших культур "
  Реферат наукової роботи «Задачі стабілізації та керування рухом для багатовимірних динамічних систем з некерованим лінійним наближенням»
sites/default/files/files
  Реферат актуальність теми. Одним із перспективних напрямків розвитку обчислювальних систем є хмарна архітектура з
sites/default/files
  Реферат циклу робіт «Наукові основи створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві»
okv/uploads/files/default
  Вінницький обласний центр технічної творчості учнівської молоді звіт оцттум за 2015 рік
sites/default/files
  Діагностика І лікування хронічних невірусних захворювань печінки
sites/default/files/normativbasa
  Програма комплексного державного екзамену з напряму підготовки 020105
sites/default/files
  Міністерство внутрішніх справ
  Цикл наукових праць на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених фізичні властивості, які визначають біологічну активність органічних молекул з електронним спряженням
  Реферат на підручник «Orthodonti с s. Dentognathic Anomalies and Deformations»
  Реферат науково-практичні геологічні заходи для збільшення видобутку природного газу в україні
  Реферат розроблення та впровадження науково-практичних геологічних заходів для збільшення видобутку природного газу в україні
sites/default/files/Programs
  Мета та завдання навчальної дисципліни Мета
sites/default/files
  Програма вступних випробувань за спеціальністю „Банківська справа" за освітньо-кваліфікаційним рівнем „магістр"
  Програма для 10-го класу загальноосвітніх шкіл
  Реферат запоріжжя 2017
  Електротехнологічний комплекс виробництва кабельних систем надвисоких напруг кондратенко І. П
  «Реінженерія програмного забезпечення авіаційних тренажерів»
  Методичні рекомендації для самостійного вивчення головних тем з дисципліни «Основи стандартизації та метрології»
  Анотація роботи
  Учителя правознавства Голов’ятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Смілянської районної ради Черкаської області
  Реферат циклу наукових праць "Високоефективні системи розосередженої генерації у міському електротранспорті"
sites/default/files/files/2017/09
  Про проведення обласного етапу Всеукраїнської акції «Птах року»
sites/default/files/news/pdf
  Положення про робочу програму навчальної дисципліни кредитно-модульна система організації навчального процесу Біла Церква-2009 Основні терміни, поняття та скорочення ects
sites/default/files/referats
  Реферат наукової праці «гемомікроциркуляторне русло шлунка в нормі І під дією метилтретбутилового ефіру»
sites/default/files
  Розробка, впровадження засобів І технологій неруйнівного контролю та
  Розробка, впровадження засобів І технологій неруйнівного контролю та
  Управління трудовими ресурсами
  Реферат до роботи на отримання премії Президента України для молодих учених
  Розробка, освоєння виробництва та впровадження в експлуатацію сучасного вантажного рухомого
  Реферат 2016 реферат циклу наукових праць
  2013 Актуальність теми
  2016р зміст: вступ
bitstream/316497/677/1
  Центр досліджень контролінгу кафедра обліку І контролінгу в промисловості
sites/default/files
  Методичні рекомендації щодо проведення «Дня цивільного захисту»
sites/default/files/referats
  Реферат роботи „ Моделювання інвестиційних процесів в агропромисловому комплексі України
sites/default/files
  Комітет з державних премій україни
  Реферат роботи теслюк Ірина Олександрівна. Тактичні засади застосування криміналістичного прогнозування у досудовому розслідуванні
  Інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов’язань та факти діяльності суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі
sites/default/files/files
  Програмний комплекс для аналізу ефективності роботи основних методів пошуку нечітких співпадінь, у порівнянні з запропонованим алгоритмом «найдовших речень»
sites/default/files
  Інтенсифікація розробки газовугільних родовищ з урахуванням особливостей колекторів метану
sites/default/files/u251
  І природокористування україни
sites/default/files
  Проблеми формування сталого способу життя в україні
  Рішення щодо викладання однієї або декількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами, забезпечивши при цьому знання здобувачами вищої освіти відповідної дисципліни державною мовою
sites/default/files/referats
  В умовах техногенно трансформованих екотопів Донбасу на фоні постійної металпресингової екзогенії увесь рослинний комплекс зна
  «Становлення та розвиток педагогічного краєзнавства: теорія і практика»
sites/default/files
  Вогнегасна речовина для підвищення ефективності роботи систем водяного пожежогасіння висотних будинків
sites/default/files/files
  Реферат актуальність теми
sites/default/files
  Державний вищий навчальний заклад «донецький транспортно-економічний коледж» циклова комісія «охорона праці»
sites/default/files/u154
  Д с./г н., професор Забалуєв В. О
sites/default/files/referats
  Реферат роботи „ неорганічні іоніти нового покоління для селективної сорбції іонів-токсикантів
sites/default/files
  Реферат наукової роботи Гаврилюка О. О., Пилипової О. В. Лазерний
  Наукова робота
sites/default/files/sokyriany/doc
  Навчання з питань цивільного захисту
sites/default/files
  Сценарій свята до дня учителя вальс надії виколисує осінь, а у пам'яті плаче прощальна струна: «Ми вас любим І шанобливо просимо: Хай цей вальс крізь літа в вашім серці луна!»
  Процеси фотогенерації та перенесення носіїв заряду в тонкоплівкових структурах органічних напівпровідників
sites/default/files/professional_competitions/Змінити Професійні конкурси "Творчі сходинки"/document
  Конкурс «Творчі сходинки педагогів Волині»
sites/default/files/files/2016/november
  Методичні рекомендації для реалізації Плану заходів щодо проведення І (районного) етапу Всеукраїнського гуманітарного конкурсу «Космічні фантазії»
sites/default/files/files
  Реферат актуальність теми
sites/default/files
  Наукові засади створення нових речовин І матеріалів на основі елементоорганічних сполук
  Управление проектами
  «Створення вихідного матеріалу для селекції кукурудзи на скоростиглість»
  Видається з березня 1993 року
  Робота подана на здобуття
  Реферат Київ 2013 загальна характеристика роботи
sites/default/files/u125
  Робоча програма навчальної дисципліни «Професійна етика»
sites/default/files
  Дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
  Київська міська рада VI сесія VІ скликання Стенограма пленарного засідання
sites/default/files/u154
  Кафедра молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки
sites/default/files
  Реферат цикл наукових праць "Інформаційно-еволюційна економіка І проблеми її становлення в Україні"


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка