sites/default/files
  Додаток до наказу від
sites/default/files/old_uploads/15/5787
  Зміст 2 Коран та його переклади в контексті історії 5
sites/default/files/konf
  Робоча програма навчальної дисципліни
  Програма навчальної дисципліни фізична реабілітація в педіатрії
sites/default/files
  Реферат 2016 Реферат циклу наукових праць на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених на тему
sites/default/files/konf
  Програма навчальної дисципліни спортивна фармакологія (код І назва навчальної дисципліни) галузь знань 22
sites/default/files
  Методичні вказівки до виконання самостійних завдань з курсу "Історія української культури"
  Реферат науково-технічної роботи на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених
sites/default/files/u125
  Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин
sites/default/files
  Напрямки навчальної роботи Новгород-Сіверського медичного училища були визначені в комплексному плані роботи на 2010-2011 роки
sites/default/files/u172
  Робоча програма навчальної дисципліни технологія виробництва мікробних препаратів для сільського господарства (шифр І назва навчальної дисципліни) галузь знань 0514 «Біотехнологія»

  Карпук Оксана Василівна Маневичі-2015р. Інтерактивні технології навчання на уроках природознавства в 2 класі. навчально-методичний посібник
sites/default/files
  Малоенергоємні іонно-плазмові процеси формування мікро- та наноструктур
  Самостійна робота з культурології
sites/default/files/u125
  " " 2015р. Навчально-методичний комплекс з дисципліни „державна вeтеринарно-санітарна експертиза”
sites/default/files
  «методи селекції кукурудзи»
sites/default/files/pk/progs2012
  Попередній освітній або (та) освітньо-кваліфікаційний рівень І вимоги до професійного відбору абітурієнтів
sites/default/files/files/metodical material/lud_i_svit
  Свобо́да — здатність людини чинити відповідно до своїх бажань, інтересів І цілей на основі знання об'єктивної дійсності
sites/default/files/course/abstract
  Робоча програма навчальної дисципліни 1 соціальні проблеми та виклики сучасного суспільства для студентів
sites/default/files/u143
  Робоча програма навчальної дисципліни загальна мікробіологія І вірусологія II (мікробіологія) (шифр І назва навчальної дисципліни) напрям підготовки 0514 «Біотехнологія»

  Л. В. Деркач- методист відділу освіти Маневицької райдержадміністрації у посібнику зібрано матеріал, який може бути корисним під час роботи над міні-проектом «Будьмо знайомі!» у 2 класі. Книжка допоможе вчителям у
sites/default/files
  Реферат циклу наукових праць „ геоекологічний та фізико-географічний аспекти дослідження території
  Норми належності вогнегасників для приміщень
  Програма для студентів неюридичних спеціальностей київ 2011 Робоча навчальна програма з дисципліни «Право інтелектуальної власності»
  Мiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни
sites/default/files/u125
  Розглянуто І схвалено
  Форма № н 04 до наказу від ­­­­­­­ 2015 р. №
sites/default/files
  Робоча програма навчальної дисципліни
  Семінарське заняття №1
sites/default/files/u125
  Форма № н 04 до наказу від ­­­­­­­ 2015 р. №
sites/default/files
  Сільські території України в період економічних трансформацій: проблеми та шляхи забезпечення розвитку
  Закони, наукову картину світу і т д. і т п. О. Есперсон
sites/default/files/u125
  Робоча програма навчальної дисципліни
sites/default/files/konf
  Е. О. Кущ тексти (конспект) лекцій з дисципліни
sites/default/files/library/Змінити Бібліотека На допомогу бібліотекарю/document
  Методичний посібник Марія Івашкевич. Розстановка книжкового фонду бібліотеки по системі ббк. Додаток 1
sites/default/files/u125
  1. Опис навчальної дисципліни
sites/default/files
  Міністерство аграрної політики України
  Декан факультету лінгвістики Н. С. Саєнко (підпис) (ініціали, прізвище) 200 р. Робоча навчальна програма дисципліни
sites/default/files/files
  Кафедра вогневої та спеціальної фізичної підготовки
sites/default/files
  Підготовка спеціалістів
  Реферат наукової праці Калінова Андрія Петровича за темою
  На здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених
  Україна Смілянська міська рада Черкаської області XX сесія рішення від
sites/default/files/files
  Великолепетиська районна державна адміністрація Відділ освіти

  Нормативно-правове забезпечення атестації педагогічних працівників
sites/default/files/konf
  Функціональна І лабораторна діагностика
sites/default/files
  Методичні вказівки до проведення лекцій, практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу заочної форми навчання технічних спеціальностей
sites/default/files/u125
  Робоча програма навчальної дисципліни «Професійна етика»
sites/default/files
  Підготовка спеціалістів
sites/default/files/konf
  Модуль вп 5 “ Вогнева підготовка” годин Завдання навчання
sites/default/files/u172
  Робоча програма навчальної дисципліни біобезпека біотехнологій (біоетика) галузь знань 0514 «Біотехнологія»
sites/default/files
  Загальна екологія напрям підготовки
  Реферат наукової роботи на здобуття Державної премії України в галузі науки І техніки
sites/default/files/files
  Реферат актуальність теми. Кожного дня в світі
sites/default/files/konf
  Конспект лекцій до курсу "Теорія масової інформації" для студентів І курсу денної та заочної форми навчання спеціальності: 030301 -"
sites/default/files
  Оптоелектроніка ● Вакуумна та плазмова електроніка

  Методичні рекомендації " Перлини Волинського Полісся" 2010 рік смт. Маневичі "Перлини Волинського Полісся"
sites/default/files/u143
  Робоча програма навчальної дисципліни мікробіологія з основами вірусології галузь знань 0901 «Агрономія»
sites/default/files
  Д с./г н., професор Забалуєв В. О
sites/default/files/u143
  Робоча програма навчальної дисципліни сільськогосподарська мікробіологія галузь знань 0901 «Агрономія»
sites/default/files
  Розглянуто І схвалено
  Кабінет міністрів україни
sites/default/files/files/Kaf_fizyky
  Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики»
sites/default/files/files
  Реферат актуальність теми
sites/default/files/files/Kaf_fizyky
  Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики»
sites/default/files/referats
  Реферат циклу наукових праць на тему "контактна взаємодія тіл з узгодженими поверхнями з урахуванням впливу тертя та міжконтактного середовища за силового І теплового навантаження"
sites/default/files/files/Kaf_fizyky
  Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики»
sites/default/files
  Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія» для студентів спеціальностей
  Методична
  Заходи по підготовці до святкування 200-річчя від дня народження Т
sites/default/files/course/abstract
  Робоча програма навчальної дисципліни соціологія простору для студентів
sites/default/files/files/Kaf_fizyky
  Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики»
sites/default/files/files
  Кафедра вогневої та спеціальної фізичної підготовки
sites/default/files
  «Договірні зобов’язання з виконання робіт: проблеми теорії та практики»
sites/default/files/course/abstract
  Програма навчальної дисципліни методика викладання соціології у вищій школі для студентів
sites/default/files/img
  Реферат з прочитаної англійською мовою літератури зі спеціальності
sites/default/files
  Конспект лекцій з оп в галузі
sites/default/files/files/Kaf_fizyky
  Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики»
sites/default/files
  Тепломасообмін ● Мережі водопостачання
sites/default/files/konf
  Програма навчальної дисципліни зпн 01 Основи наукових досліджень в галузі
sites/default/files
  Кафедра загальної екології та безпеки життєдіяльності
  Реферат роботи Михальської В. М. на тему: "Вплив комплексних сполук міді на клінічний стан, резистентність та метаболічний статус курчат-бройлерів"
sites/default/files/u125
  Робоча програма навчальної дисципліни «превентивні технології забезпечення здоров’я дрібних та екзотичних тварин» спеціальність 11010101 «Ветеринарна медицина»
sites/default/files
  Розглянуто І схвалено
sites/default/files/files
  Сборник тезисов научных работ
sites/default/files
  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальності «Бухгалтерський облік»
  Кафедра загальної екології та безпеки життєдіяльності
  Вимірювання соціальних змін в українському суспільстві. Соціологічний моніторинг 1992–2013
sites/default/files/images/temp
  Особливості використання інформаційно-комунікативних технологій
sites/default/files/course/abstract
  Робоча програма навчальної дисципліни 1 Соціологія дозвілля для студентів галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки»
sites/default/files/individual
  Самостійна робота з навчальної дисципліни
sites/default/files
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка
sites/default/files/files/2017/09
  Про проведення конкурсу робіт на тему: "Майбутнє планети" Загальні положення
/node/466/edit/document
  Послідовність в організації роботи асистента вчителя в умовах інклюзивного навчання
sites/default/files/individual
  Робоча програма навчальної дисципліни «соціологія споживання»
sites/default/files
  Опис документів тому 2
sites/default/files/Files
  Вступ Опис навчальної дисципліни
sites/default/files
  Секція права та психології
  Створeння інноваційних комп’ютерно
sites/default/files/u125
  Форма № н 04 до наказу від ­­­­­­­ 2015 р. №
sites/default/files/course/abstract
  Робоча програма «Соціологія молоді»
  Робоча програма навчальної дисципліни «Соціологічні теорії соціального контролю та девіантної поведінки»
sites/default/files
  Звіт (Україна) діяльність міліції україни
sites/default/files/files
  Методичні рекомендації 2011-2012 навчальний рік
sites/default/files/u1
  „Психологічний комфорт молодого вчителя в школі
sites/default/files/content/News/09_2014/Palaguta
  Робоча програма навчальної дисципліни «Мовна модель сучасного інформаційного простору»
sites/default/files
  Загальна характеристика роботи
  Реферат наукової роботи, висунутої на здобуття премії Президента України для молодих вчених
  «Фотоніка напівпровідникових та діелектричних наноструктур» Ажнюк Юрій Миколайович
sites/default/files/course/abstract
  Програма навчальної дисципліни
sites/default/files/konf
  Програма навчальної дисципліни управління охоронним підприємством
sites/default/files
  Теоретичні питання для студентів фіот та мміф практичні заняття ведуть викладачі Сидоренко Л. М. та Тільняк Н. В
  Реферат київ 2018 загальна зарактеристика роботи
  Реферат циклу робіт "Космічні войди великомасштабної структури Всесвіту: виокремлення, населення, активні ядра галактик та магнітні поля"
sites/default/files/referats
  Рішення соціальних проблем залучаються різні соціальні інституції та неурядові організації, створюється розгалужена система різноманітних соціальних служб
sites/default/files
  П., Островського О. В. «Математичні методи І комп’ютерне моделювання марковських систем та їх застосування»
sites/default/files/course/abstract
  Робоча програма навчальної дисципліни 1 Соціологічні основи маркетингу та pr для студентів
sites/default/files/files
  План роботи скхт нухт на лютий 2016 р. «Затверджую»
sites/default/files
  Закону України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги»
sites/default/files/u125
  Розглянуто І схвалено
sites/default/files
  Реферат нарощування ресурсів нафти І газу шляхом раціонального використання геофлюїдодинаміки надр україни вступ
sites/default/files/konf
  Модуль вп 6 “ Військово-медична підготовка ” годин Завдання навчання
  Робоча програма навчальної дисципліни стстема оплати праці та мотивація персоналу охоронного підприємства
sites/default/files
  Форма № н 04 державний вищий навчальний заклад «донецький транспортно-економічний коледж» Циклова комісія автотранспортних дисциплін
  Головною визначною ознакою Програми проведень досліджень України в Антарктиці є гармонійне поєднання досліджень різних напрямків Наук про Землю, які забезпечують комплексне вивчення різних геосфер Землі
sites/default/files/course/abstract
  Робоча програма навчальної дисципліни «соціологія праці та зайнятості»
sites/default/files/individual
  Завдання з самостійної роботи студентів з дисципліни «Соціологічні теорії середнього рівня у прикладних дослідженнях» для студентів ор "бакалавр", 3 курс, спеціалізація «Прикладні соціологічні дослідження»
sites/default/files/course/materials
  Самостійна робота з навчальної дисципліни
sites/default/files
  Реферат роботи «Клітинно-молекулярні механізми коригувальної дії вітаміну d 3 за глюкокортикоїд-індукованого остеопорозу»
sites/default/files/course/abstract
  Робоча програма «Соціологія міста та села»
sites/default/files
  Комплексна система геомоніторингу промислово-видобувних територій
sites/default/files/materials/information_package
  Інформаційний пакет факультету прикладної математики
sites/default/files
  «Ресурсозберігаючі екологобезпечні технології водокористування в аграрному секторі економіки україни»
  Конституційне право на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій
  «затверджую» Декан факультету захисту рослин, біотехнологій та екології М. Доля " " 2017 р. «Розглянуто І схвалено»
  Назва циклу праць: «Клініко-морфологічне обгрунтування комплексного лікування патологічних рубців, що локалізовані в ділянках голови та шиї»
sites/default/files/avtoreferaty/2014
  В командних спортивних іграх
sites/default/files/course/abstract
  Робоча програма навчальної дисципліни академічне письмо
sites/default/files
  Кафедра педагогіки
  Програма навчальної дисципліни підготовки молодших спеціалістів
sites/default/files/attachment/2017/opportunity/5628
  Р/р 26001053137583 в пат кб «Приватбанк»
sites/default/files
  Реферат роботи «ефективне використання окисненого вугілля для виробництва доменного коксу»
sites/default/files/attachment/2018/opportunity/8253
  Громадська організація «Клуб пакувальників»
sites/default/files/individual
  Робоча програма навчальної дисципліни «соціологія реклами»
sites/default/files
  Методичні вказівки І матеріали для проведення наукового гуртка / Укладач: к філол н., доц., Кривенко С. М. К.: Нтуу «кпі», 2013. 26 с
sites/default/files/course/abstract
  Програма навчальної дисципліни соціологічні методи дослідження політичних процесів для студентів
sites/default/files/content/News/09_2014/Lutay/GRS_1k
  Робоча програма навчальної дисципліни «Інформатика»
sites/default/files/referats
  Реферат роботи завідувача кафедри бухгалтерського обліку Харківського національного економічного університету, доктора економічних наук, доцента, Пилипенка Андрія Анатолійовича
sites/default/files
  Бібліотечне обслуговування користувачів з особливими потребами та формування мультимедійних бібліотечних фондів з врахування нозологій
  Тема магістерської роботи
  Державна установа
  Перші дослідження в галузі вітамінології розпочались в Україні як І у світі з вивчення вітамінної цінності окремих продуктів харчування
sites/default/files/konf
  Методичні рекомендації до написання курсових робіт з історії зарубіжної літератури для студентів гуманітарного факультету
sites/default/files
  Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ
  На здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених основи новітньої фазоваріаційної структурної діагностики об’єктів наноіндустрії та медицини
  Реферат циклу наукових праць
  Розробка системи показників для вимірювання соціальних змін в українському суспільстві. Соціологічний моніторинг 1992–2011
sites/default/files/images
  Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання), затвердженого наказом Міністерства культури І мистецтв України від
sites/default/files/WORK/ZAOCHNE/1
  «Комерційне товарознавство»
sites/default/files/attached
  0
sites/default/files/course/abstract
  Робоча програма навчальної дисципліни соціологія вільного часу та стилів життя для студентів галузь знань
sites/default/files/documents
  Освітянський вісник №19
sites/default/files
  Сценарій лінійки до Дня вчителя
sites/default/files/course/abstract
  Програма навчальної дисципліни багатовимірність культурного простору для студентів філософського факультету
sites/default/files/individual
  Соціальні технології та соціально-технологічна діяльність: пізнавальна специфіка та суспільне призначення
sites/default/files
  «розробка та впровадження високоефективних технологій екологобезпечних виробничих комплексів україни»
sites/default/files/konf
  Опис навчальної дисципліни
sites/default/files
  Реферат дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр»
  Кабінет міністрів україни
  Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб м. Київ, 2016 зміст
sites/default/files/files
  Реферат актуальність теми
sites/default/files
  Міністерство екології та природних ресурсів україни
sites/default/files/Files
  Вступ Опис навчальної дисципліни
sites/default/files
  Київська міська рада
  Кабінет міністрів україни
  "затверджую" Декан факультету захисту рослин, біотехнологій та екології М. Доля " " 2017 р. «Розглянуто І схвалено»
  В. М. Боголюбов Робоча навчальна програма
sites/default/files/files/2017/09
  Житомирська обласна державна адміністрація
sites/default/files/files
  Державна пенітенціарна служба україни
sites/default/files
  Методичні вказівки для написання реферату. Правила оформлення титульної сторінки реферату. Положення про рейтингову систему оцінки успішності студентів з дисципліни
sites/default/files/reg_programs
  Звіт про хід виконання заходів Комплексної обласної програми медичного І соціального забезпечення учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, ветеранів війни та прирівняних до них осіб на 2017-2019 роки
sites/default/files
  Реферат роботи, поданої на здобуття Державної премії України в галузі науки І техніки 2018 року Актуальність роботи
  Реферат роботи, що висувається на здобуття Державної премії України в галузі науки І техніки 2018 року на тему
sites/default/files/konf
  Логопедичні технології (ппн 05)
sites/default/files/session-desigion
  І. Загальна характеристика закладу поштова адреса
sites/default/files
  Керування фізичними ефектами в екстремальних умовах та поблизу фазових переходів для створення технологій майбутнього
  Реферат циклу наукових праць управління земельними ресурсами: просторові аспекти, функції та механізми
  До 100 – річчя від дня народження) Ярослав Ганіткевич
  Навчально-методичний посібник Відходи актуальна проблема сучасності м. Вінниця
  Обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів
  Реферат циклу підручників «Україна в світовій політиці»
  Реферат наукової праці Заходи та засоби підвищення надійності та якості електропостачання, а також зменшення втрат електроенергії в електроенергетичних системах з
  Реферат наукової роботи старшого наукового співробітника Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова нан україни, кандидата технічних наук Шумельчика Євгена Ігоровича та наукового співробітника Інституту чорної металургії ім
  Звіт голови Кремінської районної державної адміністрації Луганської області за 2017 рік
sites/default/files/nalogovaja
  «Декларування доходів громадян, отриманих у 2013 році»
sites/default/files/attached
  Рерадянізація або шлях від homo sapiens до homo soveticus бойків-переселенців на херсонщині в середині ХХ століття
sites/default/files
  Положення про порядок проходження рукопису від його підготовки до видання у хнеу ім. С. Кузнеця харків хнеу ім. С. Кузнеця 2016 ббк 76. 17 П 52
  Дослідження, розробка та впровадження національної системи управління інфокомунікаційними мережами
  Дослідження, розробка та впровадження національної системи управління інфокомунікаційними мережами
  Київська міська рада
  Як функціональних елементів наноприладів сеті юлія Олександрівна
sites/default/files/documents
  Міністерство праці та соціальної політики україни
sites/default/files/course/abstract
  Робоча програма навчальної дисципліни соціальні технології маркетингу для студентів
sites/default/files/u125
  Робоча програма навчальної дисципліни Відходи тваринництва та їх переробка
sites/default/files/course/abstract
  Робоча програма навчальної дисципліни соціологія міжнародних відносин для студентів
sites/default/files
  Реферат роботи становлення та діяльність православних церковних братств лівобережної україни (1864-1917)
  Тов «науково-проектний центр дтек»
  Реферат на англомовний підручник «Reinforced concrete and stone structures / Залізобетонні та кам’яні конструкції»
sites/default/files/course/abstract
  Навчальна програма дисципліни
sites/default/files
  Примірний перелік документів з охорони праці, що повинні бути на підприємстві система управління охороною праці (суоп)
  Реферат роботи буженко алли Іванівни на тему "Коморбідність у хворих на артеріальну гіпертензію чоловіків мобілізаційного віку І військовослужбовців: поширеність та перебіг"
sites/default/files/referats
  Реферат циклу наукових праць
sites/default/files
  Реферат харків 2015 загальна характеристика циклу наукових праць
sites/default/files/u125
  До наказу від 2015 р. №
sites/default/files
  Словник економіко – політологічної термінології
  Реферат роботи. 1966 року у видавництві «Наукова думка» з’явився друком "Нарис з історії філософії на Україні"
sites/default/files/files
  Реферат актуальність теми. В наш час стрімко збільшується швидкодія й обчислювальна спроможність комп’ютерної техніки. Прогрес не стоїть на місці. З розвитком техніки
sites/default/files
  Реферат «туризм україни: економічні та організаційні механізми розвитку»
  «Комплексна оцінка біологічного потенціалу плодових культур»
  Програма вступних випробувань за спеціальністю „Банківська справа" за освітньо-кваліфікаційним рівнем „спеціаліст"
  Реферат роботи монографія Л. В. Пасічник «Ювелірне мистецтво України ХХ-ХХІ століть»
sites/default/files/konf
  Теорія І методика дошкільного навчання та виховання дітей з вадами мовлення (ппн 06)
sites/default/files/course/abstract
  Кафедра галузевої соціології
sites/default/files/library/Змінити Бібліотека На допомогу в підготовці до свята/document
  Календар знаменних дат
sites/default/files
  Раціональні технологічні комплекси машин для збирання та післязбиральної обробки урожаю зернових культур
  Реферат циклу робіт " Радіовипромінювання Всесвіту на декаметрових хвилях"
sites/default/files/referats
  Лист-подання
sites/default/files
  «Створення вихідного матеріалу для селекції ячменю ярого з застосуванням мутагенезу»
sites/default/files/npa/nakazu
  Наказ №336 Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Із змінами і доповненнями
sites/default/files
  Реферат національного підручника "Педіатрія" / Крючко Т. О., Абатуров О.Є., Кушнерева Т. В. та ін.; за ред. Т. О. Крючко, О.Є. Абатурова Київ: всв «Медицина»
sites/default/files/materials/information_package
  Інформаційний пакет факультету прикладної математики
sites/default/files
  Черкаської обласної ради сучасні форми контролю знань з предметів природничо-математичного циклу
sites/default/files/files/Kaf_fizyky
  Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики»
sites/default/files
  Програма навчальної дисципліни підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня
  „Основні тенденції глобалізації світової економічної системи” розглянуто еволюцію глобалізації в межах єдиної хроноструктури, у кожному стані якої ці процеси набували нової якості, залишаючись незмінними за своєю об’єктивною суттю
  Реферат роботи на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених
  Реферат балашов Ігор Олександрович кандидат біологічних наук, в о. старшого наукового співробітника Інституту зоології нан україни
sites/default/files/u125
  «превентивні ветеринарні технології заразних хвороб коней»
sites/default/files/files
  Державна пенітенціарна служба україни
sites/default/files
  Реферат на підручник «техніка та технологія буріння гідрогеологічних сверловин»
sites/default/files/u125
  Затверджую декан факультету ветеринарної медицини академік наан м.І. Цвіліховський " " 2015 р. Навчально-методичний комплекс з дисципліни
sites/default/files
  Поняття культури мови І культури мовлення
sites/default/files/inline/files
  1. загальні положення
sites/default/files
  Реферат циклу наукових праць на здобуття Державної премії України 2015 р в галузі науки І техніки
sites/default/files/imce
  Мовна свідомість
sites/default/files
  Реферат наукової праці "створення енергозберігаючих інтелектуальних інформаційно-керуючих систем рухомим складом залізниць україни"
sites/default/files/u154
  Робоча програма «Загальна мікробіологія І вірусологія II
  Робоча програма «Мікробіологія з основами вірусології»
sites/default/files/content/News/09_2014/Lutay/OB_1k
  Робоча програма навчальної дисципліни «Інформатика»
sites/default/files/materials/information_package
  Інформаційний пакет факультету прикладної математики
sites/default/files
  Робоча програма дисципліни " Методологія та організація наукових досліджень" для магістрів Інституту високих технологій
sites/default/files/filez
  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „ Технологія проектування та адміністрування баз даних І сховищ даних для студентів заочної форми навчання


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка