sites/default/files/old_uploads/15/5787
  Зміст 2 Коран та його переклади в контексті історії 5
sites/default/files
  Методичні вказівки до виконання самостійних завдань з курсу "Історія української культури"
  Напрямки навчальної роботи Новгород-Сіверського медичного училища були визначені в комплексному плані роботи на 2010-2011 роки
sites/default/files/u172
  Робоча програма навчальної дисципліни технологія виробництва мікробних препаратів для сільського господарства (шифр І назва навчальної дисципліни) галузь знань 0514 «Біотехнологія»

  Карпук Оксана Василівна Маневичі-2015р. Інтерактивні технології навчання на уроках природознавства в 2 класі. навчально-методичний посібник
sites/default/files
  Малоенергоємні іонно-плазмові процеси формування мікро- та наноструктур
  Самостійна робота з культурології
  «методи селекції кукурудзи»
sites/default/files/files/metodical material/lud_i_svit
  Свобо́да — здатність людини чинити відповідно до своїх бажань, інтересів І цілей на основі знання об'єктивної дійсності
sites/default/files/u143
  Робоча програма навчальної дисципліни загальна мікробіологія І вірусологія II (мікробіологія) (шифр І назва навчальної дисципліни) напрям підготовки 0514 «Біотехнологія»

  Л. В. Деркач- методист відділу освіти Маневицької райдержадміністрації у посібнику зібрано матеріал, який може бути корисним під час роботи над міні-проектом «Будьмо знайомі!» у 2 класі. Книжка допоможе вчителям у
sites/default/files
  Реферат циклу наукових праць „ геоекологічний та фізико-географічний аспекти дослідження території
  Норми належності вогнегасників для приміщень
  Програма для студентів неюридичних спеціальностей київ 2011 Робоча навчальна програма з дисципліни «Право інтелектуальної власності»
  Мiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни
  Семінарське заняття №1
  Закони, наукову картину світу і т д. і т п. О. Есперсон
sites/default/files/library/Змінити Бібліотека На допомогу бібліотекарю/document
  Методичний посібник Марія Івашкевич. Розстановка книжкового фонду бібліотеки по системі ббк. Додаток 1
sites/default/files
  Міністерство аграрної політики України
  Декан факультету лінгвістики Н. С. Саєнко (підпис) (ініціали, прізвище) 200 р. Робоча навчальна програма дисципліни
sites/default/files/files
  Кафедра вогневої та спеціальної фізичної підготовки
sites/default/files
  Підготовка спеціалістів
  На здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених
sites/default/files/files
  Великолепетиська районна державна адміністрація Відділ освіти

  Нормативно-правове забезпечення атестації педагогічних працівників
sites/default/files
  Методичні вказівки до проведення лекцій, практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу заочної форми навчання технічних спеціальностей
  Підготовка спеціалістів
sites/default/files/u172
  Робоча програма навчальної дисципліни біобезпека біотехнологій (біоетика) галузь знань 0514 «Біотехнологія»
sites/default/files
  Загальна екологія напрям підготовки
sites/default/files/files
  Реферат актуальність теми. Кожного дня в світі
sites/default/files
  Оптоелектроніка ● Вакуумна та плазмова електроніка

  Методичні рекомендації " Перлини Волинського Полісся" 2010 рік смт. Маневичі "Перлини Волинського Полісся"
sites/default/files/u143
  Робоча програма навчальної дисципліни мікробіологія з основами вірусології галузь знань 0901 «Агрономія»
  Робоча програма навчальної дисципліни сільськогосподарська мікробіологія галузь знань 0901 «Агрономія»
sites/default/files
  Кабінет міністрів україни
sites/default/files/files/Kaf_fizyky
  Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики»
sites/default/files/files
  Реферат актуальність теми
sites/default/files/files/Kaf_fizyky
  Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики»
  Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики»
sites/default/files
  Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія» для студентів спеціальностей
  Методична
  Заходи по підготовці до святкування 200-річчя від дня народження Т
sites/default/files/course/abstract
  Робоча програма навчальної дисципліни соціологія простору для студентів
sites/default/files/files/Kaf_fizyky
  Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики»
sites/default/files/files
  Кафедра вогневої та спеціальної фізичної підготовки
sites/default/files/img
  Реферат з прочитаної англійською мовою літератури зі спеціальності
sites/default/files/files/Kaf_fizyky
  Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики»
sites/default/files
  Тепломасообмін ● Мережі водопостачання
  Кафедра загальної екології та безпеки життєдіяльності
  Розглянуто І схвалено
sites/default/files/files
  Сборник тезисов научных работ
sites/default/files
  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальності «Бухгалтерський облік»
  Кафедра загальної екології та безпеки життєдіяльності
sites/default/files/images/temp
  Особливості використання інформаційно-комунікативних технологій
sites/default/files
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка
sites/default/files/files/2017/09
  Про проведення конкурсу робіт на тему: "Майбутнє планети" Загальні положення
/node/466/edit/document
  Послідовність в організації роботи асистента вчителя в умовах інклюзивного навчання
sites/default/files
  Опис документів тому 2
sites/default/files/Files
  Вступ Опис навчальної дисципліни
sites/default/files
  Секція права та психології
  Створeння інноваційних комп’ютерно
sites/default/files/files
  Методичні рекомендації 2011-2012 навчальний рік
sites/default/files/u1
  „Психологічний комфорт молодого вчителя в школі
sites/default/files/content/News/09_2014/Palaguta
  Робоча програма навчальної дисципліни «Мовна модель сучасного інформаційного простору»
sites/default/files
  Теоретичні питання для студентів фіот та мміф практичні заняття ведуть викладачі Сидоренко Л. М. та Тільняк Н. В
  Реферат київ 2018 загальна зарактеристика роботи
  Форма № н 04 державний вищий навчальний заклад «донецький транспортно-економічний коледж» Циклова комісія автотранспортних дисциплін
sites/default/files/course/abstract
  Робоча програма «Соціологія міста та села»
sites/default/files/materials/information_package
  Інформаційний пакет факультету прикладної математики
sites/default/files
  «затверджую» Декан факультету захисту рослин, біотехнологій та екології М. Доля " " 2017 р. «Розглянуто І схвалено»
sites/default/files/course/abstract
  Робоча програма навчальної дисципліни академічне письмо
sites/default/files
  Програма навчальної дисципліни підготовки молодших спеціалістів
sites/default/files/attachment/2017/opportunity/5628
  Р/р 26001053137583 в пат кб «Приватбанк»
sites/default/files
  Методичні вказівки І матеріали для проведення наукового гуртка / Укладач: к філол н., доц., Кривенко С. М. К.: Нтуу «кпі», 2013. 26 с
sites/default/files/content/News/09_2014/Lutay/GRS_1k
  Робоча програма навчальної дисципліни «Інформатика»
sites/default/files
  Державна установа
  Розробка системи показників для вимірювання соціальних змін в українському суспільстві. Соціологічний моніторинг 1992–2011
sites/default/files/images
  Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання), затвердженого наказом Міністерства культури І мистецтв України від
sites/default/files/WORK/ZAOCHNE/1
  «Комерційне товарознавство»
sites/default/files/attached
  0
sites/default/files/documents
  Освітянський вісник №19
sites/default/files
  Сценарій лінійки до Дня вчителя
sites/default/files/course/abstract
  Програма навчальної дисципліни багатовимірність культурного простору для студентів філософського факультету
sites/default/files
  «розробка та впровадження високоефективних технологій екологобезпечних виробничих комплексів україни»
  Кабінет міністрів україни
sites/default/files/files
  Реферат актуальність теми
sites/default/files/Files
  Вступ Опис навчальної дисципліни
sites/default/files
  Київська міська рада
  Кабінет міністрів україни
  "затверджую" Декан факультету захисту рослин, біотехнологій та екології М. Доля " " 2017 р. «Розглянуто І схвалено»
  В. М. Боголюбов Робоча навчальна програма
sites/default/files/files/2017/09
  Житомирська обласна державна адміністрація
sites/default/files/files
  Державна пенітенціарна служба україни
sites/default/files
  Методичні вказівки для написання реферату. Правила оформлення титульної сторінки реферату. Положення про рейтингову систему оцінки успішності студентів з дисципліни
sites/default/files/reg_programs
  Звіт про хід виконання заходів Комплексної обласної програми медичного І соціального забезпечення учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, ветеранів війни та прирівняних до них осіб на 2017-2019 роки
sites/default/files/session-desigion
  І. Загальна характеристика закладу поштова адреса
sites/default/files
  Реферат циклу наукових праць управління земельними ресурсами: просторові аспекти, функції та механізми
  До 100 – річчя від дня народження) Ярослав Ганіткевич
  Навчально-методичний посібник Відходи актуальна проблема сучасності м. Вінниця
  Реферат циклу підручників «Україна в світовій політиці»
  Звіт голови Кремінської районної державної адміністрації Луганської області за 2017 рік
sites/default/files/nalogovaja
  «Декларування доходів громадян, отриманих у 2013 році»
sites/default/files/attached
  Рерадянізація або шлях від homo sapiens до homo soveticus бойків-переселенців на херсонщині в середині ХХ століття
sites/default/files
  Положення про порядок проходження рукопису від його підготовки до видання у хнеу ім. С. Кузнеця харків хнеу ім. С. Кузнеця 2016 ббк 76. 17 П 52
  Дослідження, розробка та впровадження національної системи управління інфокомунікаційними мережами
  Київська міська рада
sites/default/files/documents
  Міністерство праці та соціальної політики україни
sites/default/files/course/abstract
  Робоча програма навчальної дисципліни соціологія міжнародних відносин для студентів
sites/default/files
  Тов «науково-проектний центр дтек»
  Реферат на англомовний підручник «Reinforced concrete and stone structures / Залізобетонні та кам’яні конструкції»
  Реферат роботи буженко алли Іванівни на тему "Коморбідність у хворих на артеріальну гіпертензію чоловіків мобілізаційного віку І військовослужбовців: поширеність та перебіг"
  Словник економіко – політологічної термінології
sites/default/files/files
  Реферат актуальність теми. В наш час стрімко збільшується швидкодія й обчислювальна спроможність комп’ютерної техніки. Прогрес не стоїть на місці. З розвитком техніки
sites/default/files
  «Комплексна оцінка біологічного потенціалу плодових культур»
  Програма вступних випробувань за спеціальністю „Банківська справа" за освітньо-кваліфікаційним рівнем „спеціаліст"
sites/default/files/library/Змінити Бібліотека На допомогу в підготовці до свята/document
  Календар знаменних дат
sites/default/files
  «Створення вихідного матеріалу для селекції ячменю ярого з застосуванням мутагенезу»
sites/default/files/npa/nakazu
  Наказ №336 Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Із змінами і доповненнями
sites/default/files
  Черкаської обласної ради сучасні форми контролю знань з предметів природничо-математичного циклу
sites/default/files/files/Kaf_fizyky
  Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики»
sites/default/files
  Реферат балашов Ігор Олександрович кандидат біологічних наук, в о. старшого наукового співробітника Інституту зоології нан україни
sites/default/files/files
  Державна пенітенціарна служба україни
sites/default/files/inline/files
  1. загальні положення
sites/default/files
  Реферат циклу наукових праць на здобуття Державної премії України 2015 р в галузі науки І техніки
sites/default/files/imce
  Мовна свідомість
sites/default/files
  Реферат наукової праці "створення енергозберігаючих інтелектуальних інформаційно-керуючих систем рухомим складом залізниць україни"
sites/default/files/u154
  Робоча програма «Загальна мікробіологія І вірусологія II
  Робоча програма «Мікробіологія з основами вірусології»
sites/default/files/content/News/09_2014/Lutay/OB_1k
  Робоча програма навчальної дисципліни «Інформатика»
sites/default/files
  Робоча програма дисципліни " Методологія та організація наукових досліджень" для магістрів Інституту високих технологій
sites/default/files/filez
  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „ Технологія проектування та адміністрування баз даних І сховищ даних для студентів заочної форми навчання
sites/default/files/news/pdf
  Це науково обґрунтована система дидактично та методично оформленого навчального матеріалу для різних освітніх рівнів
sites/default/files
  Прикладна оптика ● Лазерна техніка та квантова електроніка
sites/default/files/G
  Планування заходів реагування на надзвичайні ситуації суб’єктів господарювання з чисельністю працюючого персоналу 50 осіб І менше
sites/default/files
  Реферат праці одеса 012 Реферат наукової праці Лободи Андрія Володимировича
  Реферат Том І одеса-2017 реферат роботи
sites/default/files/attachment/2018/opportunity/8983
  Реєстраційна картка учасника конференції
sites/default/files
  Реферат Дніпропетровськ 2012
sites/default/files/u143
  Робоча програма навчальної дисципліни прикладна генетика з основами цитології напрям підготовки 051401 «Біотехнологія»
sites/default/files
  «Розробка та впровадження високоефективних технологій екологобезпечних виробничих комплексів україни»
  Основні напрямки розвитку вищої освіти в Україні та за кордоном
sites/default/files/u154
  О. Ю. Колодяжний Робоча навчальна програма розглянута та схвалена на засіданні кафедри
sites/default/files/files/Priimalna/2018pk/Programy2018/Mag FV
  Вимоги до вступних іспитів з основного інструменту
sites/default/files/img
  «Структура та механічні властивості сплавів за різними схемами деформування»
sites/default/files
  Узбережжя Севастопольського регіону, як І інші приморські території України, забудовано гідротехнічними спорудами різного призначення
sites/default/files/documents
  Водні ресурси нашого краю
  «Водні ресурси нашого краю» серед учнів 3-9 класів
sites/default/files
  Київська міська рада
  Забезпечення експлуатаційних характеристик (надійності та ресурсу) виробів є найважливішою проблемою сучасного машинобудування
  Метою проекту є покращення діагностики різноманітних захворювань, оцінки ступеня активності патологічного процесу, його ускладнень, прогнозування перебігу хвороби та контролю за ефективностю лікувальних заходів
  Бібліотечний ракурс
  Реферат роботи : " високоефективні комплекси технічних засобів для вирощування зернових та інших культур "
  Реферат наукової роботи «Задачі стабілізації та керування рухом для багатовимірних динамічних систем з некерованим лінійним наближенням»
sites/default/files/files
  Реферат актуальність теми. Одним із перспективних напрямків розвитку обчислювальних систем є хмарна архітектура з
sites/default/files
  Реферат циклу робіт «Наукові основи створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві»
  Діагностика І лікування хронічних невірусних захворювань печінки
sites/default/files/normativbasa
  Програма комплексного державного екзамену з напряму підготовки 020105
sites/default/files
  Міністерство внутрішніх справ
  Цикл наукових праць на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених фізичні властивості, які визначають біологічну активність органічних молекул з електронним спряженням
sites/default/files/Programs
  Мета та завдання навчальної дисципліни Мета
sites/default/files
  Програма вступних випробувань за спеціальністю „Банківська справа" за освітньо-кваліфікаційним рівнем „магістр"
  Програма для 10-го класу загальноосвітніх шкіл
  Методичні рекомендації для самостійного вивчення головних тем з дисципліни «Основи стандартизації та метрології»
  Учителя правознавства Голов’ятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Смілянської районної ради Черкаської області
  Реферат циклу наукових праць "Високоефективні системи розосередженої генерації у міському електротранспорті"
sites/default/files/files/2017/09
  Про проведення обласного етапу Всеукраїнської акції «Птах року»
sites/default/files/news/pdf
  Положення про робочу програму навчальної дисципліни кредитно-модульна система організації навчального процесу Біла Церква-2009 Основні терміни, поняття та скорочення ects
sites/default/files
  Розробка, впровадження засобів І технологій неруйнівного контролю та
  Розробка, впровадження засобів І технологій неруйнівного контролю та
  Управління трудовими ресурсами
  Реферат до роботи на отримання премії Президента України для молодих учених
  Реферат 2016 реферат циклу наукових праць
  2013 Актуальність теми
  2016р зміст: вступ
  Методичні рекомендації щодо проведення «Дня цивільного захисту»
  Реферат роботи теслюк Ірина Олександрівна. Тактичні засади застосування криміналістичного прогнозування у досудовому розслідуванні
  Інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов’язань та факти діяльності суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі
sites/default/files/files
  Програмний комплекс для аналізу ефективності роботи основних методів пошуку нечітких співпадінь, у порівнянні з запропонованим алгоритмом «найдовших речень»
sites/default/files/u251
  І природокористування україни
sites/default/files
  Проблеми формування сталого способу життя в україні
  Рішення щодо викладання однієї або декількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами, забезпечивши при цьому знання здобувачами вищої освіти відповідної дисципліни державною мовою
  Вогнегасна речовина для підвищення ефективності роботи систем водяного пожежогасіння висотних будинків
sites/default/files/files
  Реферат актуальність теми
sites/default/files
  Державний вищий навчальний заклад «донецький транспортно-економічний коледж» циклова комісія «охорона праці»
sites/default/files/u154
  Д с./г н., професор Забалуєв В. О
sites/default/files
  Наукова робота
sites/default/files/sokyriany/doc
  Навчання з питань цивільного захисту
sites/default/files
  Сценарій свята до дня учителя вальс надії виколисує осінь, а у пам'яті плаче прощальна струна: «Ми вас любим І шанобливо просимо: Хай цей вальс крізь літа в вашім серці луна!»
sites/default/files/professional_competitions/Змінити Професійні конкурси "Творчі сходинки"/document
  Конкурс «Творчі сходинки педагогів Волині»
sites/default/files/files/2016/november
  Методичні рекомендації для реалізації Плану заходів щодо проведення І (районного) етапу Всеукраїнського гуманітарного конкурсу «Космічні фантазії»
sites/default/files/files
  Реферат актуальність теми
sites/default/files
  Наукові засади створення нових речовин І матеріалів на основі елементоорганічних сполук
  «Створення вихідного матеріалу для селекції кукурудзи на скоростиглість»
  Видається з березня 1993 року
  Робота подана на здобуття
  Реферат Київ 2013 загальна характеристика роботи
sites/default/files/u125
  Робоча програма навчальної дисципліни «Професійна етика»
sites/default/files
  Дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
  Київська міська рада VI сесія VІ скликання Стенограма пленарного засідання
sites/default/files/u154
  Кафедра молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки
sites/default/files
  Реферат цикл наукових праць "Інформаційно-еволюційна економіка І проблеми її становлення в Україні"
  Реферат роботи «Створення та експлуатація першого в Україні сухого сховища відпрацьованого ядерного палива на Запорізькій аес»
sites/default/files/u125
  Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів факультету ветеринарної медицини Київ-2015
sites/default/files/collections
  Інформація про стан виконання Комплексної обласної програми медичного І соціального забезпечення учасників антитерористичної операції та членів їх сімей
sites/default/files
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Географія
sites/default/files/u154
  Робоча програма «Технологія виробництва мікробних препаратів для сільського господарства»
sites/default/files/documents
  Видання до 1945 р
sites/default/files/files
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
sites/default/files/publications
  Сутність І наслідки міжнародної трудової міграції
sites/default/files
  Реферат на цикл наукових праць «розвиток підприємництва в умовах реалізації стратегії «зеленого»
  Рішенн я про хід виконання Фастівської районної Програми соціального захисту ветеранів війни на 2014-2020 роки
sites/default/files/primary_education/Змінити Початкова освіта Конкурс "Творчі сходинки педагогів Волині"/document
  Відділ освіти Маневицької райдержадміністрації загальноосвітня школа І ступеня с. Семки
sites/default/files
  Відділ освіти виконкому Комсомольської міської ради Міський методичний кабінет
sites/default/files/course/abstract
  Робоча програма навчальної дисципліни візуальна соціологія та дослідження в інтернеті для студентів
  Робоча програма навчальної дисципліни соціальні та жіночі рухи в світі, Європі, Україні для студентів
sites/default/files
  Інноваційні технології хірургічного лікування гострих шлунково-кишкових кровотеч
  Вчителя математики Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня с. Борочиче Васюренко Ольги Мирославівни Досвід роботи
  Реферат комплексу наукових І навчально-методичних праць
sites/default/files/news/pdf
  Міністерство аграрної політики І продовольства україни
sites/default/files
  Програма для студентів напряму підготовки 13010201" високі технології"
  Створення високоефективних систем електрозабезпечення космічних апаратів нового покоління реферат
  Навчальні програми І практичні заняття факультативних курсів «Юний географ-краєзнавець»
sites/default/files/news/pdf
  Положення про організацію навчального процесу
sites/default/files/course/abstract
  Робоча програма навчальної дисципліни соціальна мобільність (повна назва навчальної дисципліни) для студентів
sites/default/files
  Зразок удк
sites/default/files/documents
  Детекція фітовірусів в мохах та рослинах Deschampsia аntarctica в районі Аргентинських островів Антарктиди
sites/default/files/book-history
  Книга адресується спеціалістам з історії промисловості, техніки, економіки, викладачам вузів та освітніх шкіл, студентам вищих технічних навчальних закладів, краєзнавцям, шанувальникам історії Бахмутського краю
sites/default/files/inline-files
  Древний Мир как социокультурный феномен
sites/default/files/documents
  Антарктичних риб
sites/default/files/course/abstract
  Програма навчальної дисципліни соціологія міста для студентів факультету соціології
  Робоча програма навчальної дисципліни 1 Соціологічне забезпечення маркетингових досліджень для студентів
sites/default/files
  Структура І правила оформлення звітів у сфері науки І техніки
  Реферат роботи «Матеріали І технології конструкцій сучасної авіаційної техніки»
  Реферат роботи «Хірургічне лікування патології грудної аорти»
sites/default/files/documents
  Ракурсні умови спостережень середньоширотних червоних дуг та полярних сяйв на станції академік вернадський
sites/default/files
  Удосконалення методів контролю зміни фізико-механічних властивостей металоконструкцій довготривалої експлуатації у паливно-енергетичному комплексі
sites/default/files/course/abstract
  Робоча програма навчальної дисципліни соціологія міжнародних відносин для студентів
sites/default/files
  Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в 2014/2015 році у загальноосвітніх навчальних закладах, що додаються
sites/default/files/course/abstract
  Програма навчальної дисципліни методика викладання соціології для студентів спеціальності 03010101соціологія
sites/default/files/documents
  Оцінка вмісту біогенних елементів та важких металів у верхньому шарі грунту островів поблизу західного узбережжя Антарктичного півострова С. Г. Корсун
sites/default/files/course/abstract
  Робоча програма навчальної дисципліни постмодерні теорії нової мобільності для студентів
sites/default/files/documents
  Український антарктичний журнал уаж, №3,, (2005)
  Україна рокитнівська районна державна адміністрація рівненської області відділ освіти
sites/default/files/session
  Організація правової освіти
sites/default/files/documents
  Сучасні тенденції наукових досліджень антарктики
sites/default/files/files/Priimalna/2018pk/Programy2018/Mag FV
  Тема 1: Предмет та задачі психології як науки
sites/default/files
  Київська міська рада IІ сесія VІI скликання Стенограма пленарного засідання


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка