images
  Методичної розробки
  Пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел
images/docs/infra
  Стратегія розвитку пасажирського автомобільного транспорту
images/dokyment/programu_DEK
  Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з історії з методикою навчання
Images/Files
  Актуальність дослідження
images
  Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти I
images/upload/file
  Агентський договір
images/stories/Upload/Kafedry/Cytologiya/Patologiya Klityny
  Порушення мінерального обміну (мінеральні дистрофії)
images
  Д. Д. Романовська «Профілактика та подолання синдрому «Професійного вигорання»
images/stories/Upload/Kafedry/Cytologiya/Patologiya Klityny
  Елементи ультраструктурної патології клітини
images/dokyment/programu_DEK
  Програма випускного екзамену: всесвітня історія
images
  Іноземна мова Рекомендації підготували
images/easyblog_articles/1243
  Гідростатика й архітектура малих форм
images/stories/nauka/StudOlimpiada
  Завдання для першого туру всеукраїнської студентської олімпіади для студентів напряму 090201 «Водні біоресурси та аквакультура» Питання з дисципліни «Іхтіологія»
images
  Старша школа
images/ckfinder/files
  1 Загальні методичні вказівки Зміст практичних занять
images/education/average/prog12
  Програма з хімії для 10-11 класів
images/doc/kurs-propedevtyky-dytiachoi-terapevtychnoi-stomatolohii
  Робоча програма навчальної дисципліни пропедевтика дитячої терапевтичної стоматологїї
images/stories/Kafedry/Ekology
  Методичні рекомендації по вивченню дисципліни Дисципліна "Екологія тварин" є дисципліною циклу підготовки фахівців кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом "екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"
images/Oleksyuk/2016-12-12
  Чернівецька обласна рада
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS
  Як галузей педагогічної науки
images/easyblog_articles/1220
  Урок позакласного читання (9 клас)
images/Files/filosofia
  «Філософія Відродження»
images/docs/pror_2017
  Приватне акціонерне товариство «вищий навчальний заклад «міжрегіональна академія управління персоналом»
images/doc/Kafedra_moloka/NavchalniPlanu
  Міністерство аграрної політики україни
images/education/average/prog12
  Програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів
images/department/tpe/stories/Navchalno-metod materialy/Navch-metod mater Stac/Istor econom i econ dumky
  Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"
images/department/buchuchet/Files
  Методичні рекомендації для студентів спеціальності 03050901 "Облік І аудит"
images/abook_file
  Радченко Лілія Іванівна, кандидат юридичних наук, доцент, Базова Тетяна Павлівна, асистент робоча програма
images/content/koncorcium/repozitar_uvupo/navch_vydanya
  Реалізація технології формування критичного мислення на уроках географії
administrator/images/image
  Методичні рекомендації щодо вивчення предметів «фізична культура» та «захист вітчизни» у 2014/2015 навчальному році Навчальний предмет «Фізична культура»
images/abook_file
  Робоча програма навчальної дисципліни правове регулювання відносин державно-приватного партнерства у сфері енергетики для студентів магістратури
images/files/КРОК/Акушерки
  Крок М. Акушерська справа
images/easyblog_articles/904
  Формування ключових компетентностей учнів на основі інноваційних освітніх технологій при викладанні української мови та літератури
images/Files/filosofia
  Світ І поняття світу
images/education/average/prog12
  Програма профільного навчання
images/pdf/personnel/SHUKAYEV/opir_consp
  Тема Розтяг І стиск
images/files/doshkilna-cerednya/serednya/navch-program/2012/nac-mensh
  Природознавство
images/doc/Kafedra_moloka/NavchalniPlanu
  Робоча програма навчальної дисципліни «Інноваційний інжиніринг молокопереробних підприємств»
images/easyblog_articles/707
  Розробка уроку з біології у 6 класі з теми: «вегетативне розмноження рослин. Регенерація у рослин»
images/downloads
  Сумський державний унiверситет
Images/Files
  Використання соціальних мереж у роботі вчителів
images/downloads
  Сумський державний унiверситет
images/refdoc
  Биография и творчество Вике́нтия Ива́новича Беретти
Images/Files
  Щодо використання електронних соціальних мереж у навчально-виховній роботі зі школярами, які мають функціональні обмеження
uploads/editor/8659/518322/sitepage_179/images
  Урок для учнів 7-9 класів «Добрий день, фізика!» (додаток 4) Уроки-презентації «Творці фізичної науки»
images/newstmp/2010_1/11_03
  Якість освіти
images/stories/Kafedry/Ekology
  Методичні рекомендації по вивченню дисципліни Дисципліна «Екологія міських систем»
esp/images/stories/files
  А. Назва й адреса
images/easyblog_articles/950
  «Агрегати тец. Котел, генератор, щит керування. Розподільчий устрій тец, підвищувальні трансформатори.»
images/2018
  Володимира козубняка
images/programs
  Робоча програма з навчальної дисципліни іноземна мова (професійного спілкування)
images/stories/Studentu/actualno/27.05.15_pro_kursovi
  Методичні рекомендації до виконання курсових І дипломних робіт для студентів напряму підготовки 30401 «Правознавство» та спеціальності 03040101 «Правознавство»
sites/default/files/images/temp
  Особливості використання інформаційно-комунікативних технологій
images/pk-2015/програми_вступних/Політологія_і_право
  Вступне фахове випробування включає комплексний іспит із історії політичних вчень, загальної теорії політики, методики викладання політології
images/File/DODATKI_2017/KRA/GNI
  Для публікації
images
  Pозробки першого уроку
images/easyblog_articles/1132
  Шкільний бібліотечний інформаційний центр як підсистема інформаційно-освітнього середовища
images/easyblog_articles/2017
  Курсова робота використання ікт в освітньому процесі в школі
images/easyblog_articles/2136
  Виховання всебічно розвиненої, творчої, високоморальної особистості та орієнтація на майбутню професію
images/easyblog_articles/386
  Урок-кейс " Коростень древлянський Фенікс" Виконала вчитель географії Коростенської школи- гімназії №2 Чайковська Оксана Віталіївна Мета : узагальнити вже
info/images/stories/DOC
  України-русі
images/stories/docs/BankSumy
  Ганжара Олена, Конотопський центр позашкільної роботи
images/students/dovidnyk
  Біологічної фізики та медичної інформатики, проф. М. В
images/education/average/prog12
  Пояснювальна записка І. Вступ Мова іврит вивчається у загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання як окремий предмет
images/doc
  Підготовка І захист дипломної (магістерської) роботи є важливим І самостійним видом учбової діяльності, що відображає рівень професійної підготовки юриста
images/department/tpe/Site_2016/Soc_pol
  Лекція Сутність соціальної політики Соціальна політика: об’єкти, суб’єкти, зміст, мета І функції
images/doc
  Методичні вказівки з української мови (за професійним спрямуванням) для студентів І курсу
images/easyblog_articles/1220
  Завдання Складіть асоціативне гроно «М. Слабошпицький «Марія Башкирцева (Життя за гороскопом)». Завдання 2
images/easyblog_articles/2113
  Ментальні карти у навчальному процесі
images/doc
  Методичні вказівки з української мови (за професійним спрямуванням) для студентів І курсу
images/files/doshkilna-cerednya/osoblyvi-potreby/navch-program/zpr
  Іноземна мова
images/docs/dostup
  Розпорядження голови сумської обласної державної адміністрації
images/easyblog_articles/2330
  Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики
images/files
  Тестові завдання з української мови та літератури для загальноосвітніх шкіл з угорською мовою навчання (11 клас)
uploads/images/articles/prurodnuchy/2012
  «Організація навчально виховного процесу з природничих дисциплін та економіки у 2012/13 н р. та навчально — методичне забезпечення викладання географії, біології, хімії, природознавства, екології
images/easyblog_articles/2341
  Тема заняття: Аплікація з осіннього листя «Вовчики». (Слайд 1) Мета
info/images/mat
  Департамент культури виконавчого органу
images/attach/b/0/3578
  Курсова робота з предмету: „Редагування газетно-журнальних вид
images/dokyment/praktiki
  Навчальні та виробничі практики студентів історичного факультету Інструктивно-методичні матеріали Умань фоп жовтий 2015
images/easyblog_articles/637
  «Шляхи підвищення ефективності та якості навчального процесу на уроках трудового навчання та технологій»
Images/Files
  Проектування електронних освітніх ігрових ресурсів для учнів початкової школи постановка проблеми та її актуальність
images/easyblog_articles/2122
  Метод проектів на уроках англійської мови
images
  Пояснювальна записка Сучасна школа, як соціально педагогічна система, покликана забезпечити досягнення таких освітніх результатів, що відповідали б цілям розвитку особистості школярів І сучасних соціальних вимог
images/easyblog_articles/1915
  Контроль знань один з елементів підвищення рівня знань студентів
images/education/average/prog12
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів програма за общообразователните училища с обучение на украински език
images/docs/korupciya
  Закону України «Про засади запобігання І протидії корупції», Закону України «Про правила етичної поведінки»
images/easyblog_articles/1026
  Тема: Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали. Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток. Мета
images/easyblog_articles/2140
  Лекція з психології з елементами сугестивного навчання "Пізнай самого себе"
images/education/average/prog12
  ­­­­­ Екологія 10 – 11 класи
  Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх
images
  Українознавство Зарешняк Тетяна Михайлівна
files/users/p13808/images
  Тема. Витинання родового дерева (Дерево життя). Мета
images/docs/pror_2017
  Приватне акціонерне товариство вищий навчальний заклад
Images/Files
  Використання хмарних технологій на уроках англійської мови
images/docs
  Навчальна програма гуртка козацько–лицарського виховання «Джура»
images/zagr
  Специальный (элективный) курс
images/doc_stud/distsiplini/memc
  Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Моделювання електромеханічних систем»
images
  Методичні рекомендації щодо вивчення предмета
images/education/average/prog12
  Програма для загальноосвітніх навальних закладів
sites/default/files/images
  Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання), затвердженого наказом Міністерства культури І мистецтв України від
images
  Тема передового педагогічного досвіду: «Шляхи формування розвитку особистості в умовах профільного навчання»
images/banners
  Шкільне насилля як прояв
images/department/management/stories/gallery/Metod_zab/OOP/Denna_forma
  Положення про організацію системи управління охороною праці (суоп) в галузі. Основні вимоги до побудови І функціонування суоп. Положення про суоп, структура та зміст його розділів. Політика в галузі охорони праці
images/content/depozitar/zag_inform/zvity
  Національна академія педагогічних наук державний вищий навчальний заклад
images/doc
  Методичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури»
assets/images/rob_prog
  Методичні вказівки до самостійного опрацювання навчального матеріалу для спеціальності 03040101 «правознавство»
images/education/average/prog12
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання пояснювальна записка
images/images
  31 жовтня 2011 року Кафедра методики викладання філологічних дисциплін
images/rozporjadchi_dokumenti/vikonavchij_komitet/2016
  Порядок денний
images
  Методичні рекомендації щодо вивчення предмета
  Володимир сосюра
images/stories/Departaments/biblio/vydannya
  Імені бориса грінченка
images/dokyment/programu_DEK
  Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з історії та методики її викладання для студентів освітнього ступеня «бакалавр»
images/metodrozrobky/docs/Topylko
  Інструктивно-методичні рекомендації з питань безпеки життєдіяльності під час занять фізичною культурою та проведення спортивно-масових заходів у загальноосвітніх школах
images/stories/docs/BankSumy
  Верхньосироватська спеціалізована школа
images/department/tpe/new2014/Navchalno-metodychni-materialy2014/Innovaz_rozvyt_ekon
  Тема Інновації І циклічність економічного розвитку
images
  Наказ №348 Про затвердження Регіональної концепції екологічної освіти і виховання
Images/Files
  Методичні прийоми І приклади використання хмарних технологій у діяльності вчителя дольнік Н. О
images
  Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
images/pk-2015/програми_вступних/Інженерно-педагогічний
  Програма додаткового вступного випробування
images/2018
  Шкільна комедія, або Педагогічна тетралогія (мініатюри про школу); Ченаш О. П., збірник п’єс,- хмельницький, 2017 с
images/stories/Kafedri/Kaf_Ukrainovedenya/metod_obespechenie
  Пропонований методичний посібник призначений для студентів факультету рп І має на меті дати загальне уявлення про європейський та єврогенетичний літературний процес ХІХ-ХХ століть
images/department/kme/stories/Docs/Mignarinvest
  Теми рефератів з дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність»
images
  Днз «Краматорське вище професійне металургійне училище» Л. Я. Коваленко Інформаційно-комунікаційні технології
  Вимоги до реферату зі спеціальності
Images/Files
  Використання ментальних карт у комп’ютерно орієнтованій методиці формування професійних компетентностей майбутніх філологів
images/department/tpe/stories/Navchalno-metod materialy/Navch-metod mater Stac/Politeconomiya
  Методичні вказівки до семінарських занять підготовлені з урахуванням вимог Болонської декларації, у відповідності до «Галузевого стандарту вищої освіти»
images/content/koncorcium/repozitar_uvupo/metod_vydanya
  Методичні рекомендації розроблені на допомогу методистам, педагогам, науковцям та містить практичні рекомендації, поради та вказівки щодо роботи з репозитарієм Тернопільського окіппо. Досліджено походження І розвиток поняття «інституційний
images/stories/Kafedry/Ekology
  Освітньо-професійної програми окр бакалавр за напрямом 040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”
images/stories/Upload/FERspeckurs
  Програма дисципліни «фітоімунологія»
images/downloads
  Сумський державний унiверситет
images/pdf/personnel/SHUKAYEV/opir_consp
  Стійкість стиснутих стержнів
images/education/average/prog12
  Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх
images/news/2015_09
  Професійно-технічні навчальні заклади, які мають державні ліцензії на вид підготовки – професійно-технічне навчання
images/files/doshkilna-cerednya/doshkilna/norm-prav
  Положення про організацію фізичного виховання І масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України з метою реалізації Указу Президента України від
images/bibliotek
  Бібліотекар спиця олександра іванівна
images/downloads
  Сумський державний унiверситет
info/images/stories/Downloads
  Видання друге, розширене
images/dokyment/navchalnui/exzaman
  Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з історії та методики її викладання для студентів освітнього ступеня «бакалавр»
images/department/tpe/Site_2016/Econom_teoriya
  Методичні вказівки для самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня ‟бакалавр галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»
images/Oleksyuk/2017-03-03/30
  Рішенням обласної Експертної комісії науково-методичного Центру практичної психології і соціальної роботи
images/Nauka/Naukovij_jurnal/info_pro_jurnal
  Редакційна колегія
ukr/images/stories/napryam/navch-prakt/1-kurs
  Тема 1 курс Вміння слухати
images/education/average/prog12
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Словацька мова 10-11 класи Пояснювальна записка
images/Aspirants
  Вимоги до оформлення: Титульна сторінка оформлюється за зразком
images/students/dovidnyk
  Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з аналітичної хімії, а саме: розділу про інструментальні методи аналізу. Увагу приділено фізичним методам
  Галузь знань, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень, форма навчання
  Рівнів акредитації спеціальностей "лікувальна справа", "педіатрія", "медико-профілактична справа", "стоматологія"
images/temp/dumka
  Міністерство культури І туризму України
images/navch_virobn_robota/На допомогу головам МК
  Майстер-клас
Images/Files
  Кушнир Ірина Володимирівна
  Хмарні сервіси у процесі управління інноваціями в загальноосвітньому навчальному закладі Л. В. Хорькова
images
  Практикум «Використання віртуальних освітніх спільнот у навчальному процесі за програмою Іntel® «Навчання для майбутнього»
images/M_images
  Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
images/rozpor/2015
  Розпорядження голови обласної державної адміністрації
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS
  Завдання для самостійної роботи
images/dokyment/plan
  Програма випускного екзамену: всесвітня історія
Images/Files
  Застосування соціальних мереж в начальній діяльності студентів
images
  Освітньо-професійна програма «Фармація»
  О. В. Сьомака, вчителька українознавства, української мови та літератури вищої категорії
  У статті представлено короткий теоретичний аналіз стану вивчення питань, що стосуються впровадження здоров’язбережувальних технологій в школі. Розкрито поняття «здоров’язбережувальні технології»
images/department/tpe/Site_2016/Micro_macro
  Курс лекцій для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" галузі знань 0305 "Економіка І підприємництво"
images/banners
  Електронний навчально-методичний комплекс до фахового модуля програми курсової підготовки підвищення кваліфікації соціальних педагогів
images
  Законів України «Про культуру», «Про освіту»
images/Aspirants
  Умови допуску аспірантів та пошукачів до кандидатського іспиту з іноземної мови 2014  2015 н р
images
  Курс лекцій для студентів денної форми навчання спеціальності 14010101 "Готельна І ресторанна справа"
new/images/files
  Посилення кадрового потенціалу університету
Images/Files
  Рішення для навчальних закладів, які вирішили скористатися перевагами хмарних технологій І уникнути зайвих витрат на іт-інфраструктуру
images
  Пам’яті великого поета й громадянина, земляка Василя Семеновича Стуса
  Додаток 12 клас Тестові завдання відкритої форми з «Української мови»
uploads/images/articles/hud_estet/2015
  Методичні рекомендації щодо викладання образотворчого мистецтва у 7-х класах загальноосвітніх навчальних закладів
images/ckfinder/files
  European Credit Transfer System ects – Інформаційний пакет Галузь знань
images/doc_stud
  Комплексне фахове випробування на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста І магістра для студентів спеціальності 05070101 "Електричні станції" та 8
images
  Тема уроку : Подорож бутерброда
Images/Files
  К. О. Журавська
images/stories/CNGI_BIBLIOTEKA/Resursi/O_nas_pishut
  Народная украинская академия
eng/images/stories/CNGI_BIBLIOTEKA/Biblioteka_Po_PROBLEMAM_OBRAZOVANIYA/Byuleten_Novih_Postupleniy/2008
  Новые поступления в библиотеку
images/content/institutes/imp/praktika/programs
  Робоча програма практичної підготовки
images
  Організація роботи вчителя-логопеда днз в аспекті інклюзивної освіти о. Я. Олексюк
images/department/tpe/new2014/Navchalno-metodychni-materialy2014/Innovaz_rozvyt_ekon
  Тема 11. Ризики в інноваційній діяльності та управління ними
images/department/buchuchet/predmets/predmets2017/metod_vkaz_DEK_praktyka
  Методичні рекомендації для студентів спеціальності 03050901 "Облік І аудит"
images
  Конкурсу «Учитель року 2007»
Images/Files
  Сутність та ґенеза поняття «відкрита освіта» Вступ
images/stories/Upload/Cytology
  Методичні рекомендації по вивченню дисципліни дисципліна «Міжклітинні взаємодії»
images/2018/pedagog_innovaz
  Розглянуто
images/stories/Upload
  Тестові завдання з нормативних курсів за спеціальністю біологія
images/content/koncorcium/repozitar_uvupo/navch_vydanya
  Фахова підготовка практичного психолога системи освіти : Навч метод комплекс
images/rmk/doc/метод_формув
  Програма з біології 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту
ukr/images/stories/napryam/navch-prakt
  Комунікативні навички
images/2018-08
  Вікопомне Буковинське віче 3 листопада 1918 р
Images/Files
  Використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні природничо-математичних дисциплін
images/docs/Pasport
  Положення про Княгининівську спеціалізовану школу-інтернат І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов. І. Загальні положення
images/Dowloading
  Підприємство «центр спб»
images/2017/2017-06/metod_rekom_17_18
  Методичні рекомендації щодо викладання українознавства у 2017/2018 н р. Мінченко Т. А., методист українознавства нмцвр та позашкільної освіти іппочо
images/news/Files
  Інформація про проведені масові заходи з 05 по 11 травня 2015 року Творчий звіт дитячої музичної школи с-ща Войнилів
images/news/Docs
  Додаток Методологія оцінки запитів цільових аудиторій центрів європейської інформації та внутрішнього потенціалу центрів/Мережі цєіу мета дослідження
images/dokyment/nayka/paket/Bakalavr/Istoria1archeologia
  Код модуля: зі фп
uploads/images/articles/pochatkova/2015
  Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, що додаються
images
  «збережи енергію, збережи планету»
images/docum/Охорона_праці
  Охорона праці та безпека життєдіяльності в птнз
ukr/images/stories/napryam/navch-prakt
  Правила внутрішнього розпорядку
images/docum/ППД/Загал
  Павлюк Світлана Євгеніївна Посада та назва навчального закладу
Images/Files
  К. О. Журавська
images/stories/Upload/FERspeckurs
  Програма дисципліни «цитофізіологія»
ukr/images/stories/napryam/navch-prakt/2-kurs
  Тема №4 "Критичне та аналітичне мислення" 2 курс. Навчальна практика. І. Критичне мислення
images/department/buchuchet/Files
  Методичні рекомендації для студентів спеціальності 03050901 «Облік І аудит» І 03050901спеціалізація "Облік І аудит в управлінні підприємницькою діяльністю"
images/downloads
  Сумський державний унiверситет
images
  Виховний потенціал інформаційно-комунікативних технологій у патріотичному вихованні учнів старших класів
  Звіт директора школи І-ІІІ ступенів №1 Шевченківського району м. Києва Христевич Олени Олександрівни перед педагогічним колективом та громадськістю про роботу в 2015-2016 навчальному році
images/news/Files
  Про проведення Тижня енергоефективності
images
  Пащенко Олена Вікторівна, координатор Всеукраїнської дитячої спілки «Екологічна варта»
images/documents
  Студентами спеціальності 073 «Менеджмент» останні зміни внесено
images
  Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти
images/news
  Інформаційне повідомлення
images
  Оксиген. Кисень, склад його молекули, фізичні властивості. Добування кисню в лабораторії
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи. К.: Ірпінь: Перун, 2005
Images/Files
  Етапи впровадження інституційного репозитарію
images/docs
  Методичні рекомендації для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Херсон 2015
images/2018-08
  Методичні рекомендації щодо проведення у 2018/2019 навчальному році дня знань та першого уроку
images/2018/2018-07
  Методичні рекомендації щодо організації діяльності науково-методичних/методичних центрів/відділів/кабінетів/служб у об’єднаних територіальних громадах При створенні науково-методичних/методичних центрів


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка