uploads/repository/biohim/2.Навчально-методична робота/meduchnuj
  Методичні вказівки з біологічної та біоорганічної хімії
uploads/repository/patofiz/01.Навчально-організаційна_робота/3.ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ_ФАКУЛЬТЕТ
  Методичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів фармацевтичного факультету за спеціальністю 110206 «Клінічна фармація»
uploads/repository/patofiz/01.Навчально-організаційна_робота/3.ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ_ФАКУЛЬТЕТ/Методичні вказівки для україномовних студентів (денна форма)
  Тема. Інфекційний процес: етіологія, патогенез, прояви. Роль властивостей збудника І реактивності організму в розвитку інфекційного процесу
uploads/repository/akush
  Міністерство охорони здоров’я україни
uploads/repository/oef
  Сутність та еволюція менеджменту
uploads/repository/biohim/1.Навчально-організаційна робота
  Робоча програма навчальної дисципліни «біологічна хімія» спеціальність 12020101 «Фармація»
upload
  Лекція /Семінар Тема. Система управління якістю соціальних послуг. План лекції
uploads/repository/biohim/2.Навчально-методична робота/stomatologiya
  Методичні вказівки для практичних занять з біологічної хімії
uploads/repository/akush
  Міністерство охорони здоров’я україни
uploads/repository/oncology
  Науково обгрунтована стратегія – основа модерного лікування
upload
  Методичні вказівки до вивчення курсу «соціальна історія європи та америки нового часу»
  Робоча програма навчальної дисципліни
uploads/repository/ortopst/navmetod
  Навчальна програма з пропедевтики
uploads/repository/infectio/02_Методичні_матеріали_для_студентів
  Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів 5 курсу медичного факультету
uploads/repository/vnmed2
  Робоча програма з дисципліни "Внутрішня медицина" (5 рік навчання) складена завідувачем кафедри внутрішньої медицини №2 професором Радченко О. М. та асистентом кафедри Сорокопуд О. О. Пояснювальна записка Програма з дисципліни
uploads/repository/ortopst/navmetod
  Робоча програма з навчальної дисципліни ортопедична стоматологія для студентів III курсу вищих медичних навчальних закладів
uploads/repository/infectio/_
  Методичнарозробк а
uploads/repository/akush
  Міністерство охорони здоров’я україни
upload
  Самостійна робота студентів
public/oipopp/repository/dcr
  Дидактичні матеріали. Природні зони Африки Разгадайте кросворд
bitstream/123456789/2786/1
  Семеног О. М. Фахова підготовка майбутнього вчителя у вимірах крос-культурного діалогу /О. М. Семеног // Порівняльна професійна педагогіка
public/oipopp/repository/dcr
  Тема: Будова клітин прокаріот І еукаріот
upload
  Міжкультурної комунікації, к філол н
bitstream/123456789/3281/1
  Ххі століття, Рада молодих науковців Інституту
uploads/repository/infectio/__
  Міністерство охорони здоров’я України Національна медична академія післядипломної освіти
  Робоча програма елективного курсу для студентів 6-го курсу
public/repository
  Відділ освіти черкаської районної державної адміністрації
uploads/repository/biohim/2.Навчально-методична робота/stomatologiya
  Методичні вказівки для практичних занять з біологічної хімії
upload
  Методологія дослідження соціальних комунікацій (шифр і назва навчальної дисципліни) спеціальностей 03030201 – Реклама
public/oipopp/repository/dcr
  Календар та його типи. Сонячні, місячні та місячно-сонячні календарі
uploads/repository/vnmed2/Методичне_забезпечення
  Методичні рекомендації з написання історії хвороби з внутрішньої медицини для студентів та викладачів
uploads/repository/operathirurg/01.Навчально-організаційна_робота_/03.Робочі_програми_
  Імені данила галицького кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії
uploads/repository/psyhiatr/methodical_recommendations_ukr_stud
  Загальні питання психіатрії
uploads/repository/akush
  Робоча навчальна програма
uploads/repository/anestez/01.Навчально_організаційна_робота/Студенти_Екстрена_2017
  Зміст програми конкретні цілі
public/oipopp/repository/dcr
  Черкаси 2013 Рецензент
public/oipopp/repository/metod
  Захист інформаційного суверенітету України та інформаційна безпека дітей І молоді
bitstream/123456789/3803/1
  А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник
uploads/repository/fizreabilit/04.1 Programa_navh_dycz
  О. Б. Неханевичем, д мед н., професором В. В. Абрамовим, к мед н., доцентом О. Л. Смирновою
uploads/repository/lor/Методичні_рекомендації
  Методичний посібник для студентів IV курсу
uploads/repository/psyhiatr/methodical_recommendations_ukr_stud
  Методичні рекомендації по проведенню практичних занять для студентів
uploads/repository/filosof/02.Робочі_програми
  Робоча програма навчальної дисципліни " філософія та біоетика" для студентів І курсу медичного факультету
upload
  Робоча програма навчальної дисципліни пп 5 Екологічна фізіологія
  Робоча програма з дисципліни «Теорія І практика видавничої справи та редагування. Шрифтознавство. Текстознавство»
  Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Історія української культури»
  Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Історія української культури»
uploads/repository/oef
  Методичні рекомендації для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я»
upload
  Зміст курсу “Державне регулвання економіки”
uploads/repository/endokryn/Ендокринологія 4 мед
  Опис практичних навичок та вмінь, якими має оволовіди студент 4 курсу медичного факультету під час навчання в рамках модуля «основи диагностики, лікування та профілактики хвороб ендокринної системи»
public/oipopp/repository/dcr
  Презентація «Сонячна планета в наукових дослідженнях»
upload
  Марченко Олеся Володимирівна, к ю. н., доцент кафедри цивільного, трудового та господарського права робоча програма
public/oipopp/repository/dcr
  Тим, хто вчить математику
public/oipopp/repository/metod
  У статті розкривається питання реформування змісту дошкільної освіти, обґрунтовується доцільність І спрямованість перебудови освітнього процесу, підкреслюється актуальність удосконалення професійних якостей педагогів
public/oipopp/repository/dcr
  Урок за романом Володимира Лиса «Соло для Соломії» «Доля жінки у контексті ХХ століття» Мета: познайомити учнів з
uploads/repository/infectio/01_Графіки_та_навчальні_плани
  Робоча програма з інфекційних хвороб для студентів 4-го курсу
repository/getfile.php
  Збірник наукових праць регіональної міжвузівської конференції мовознавчі дисципліни у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти вінниця – 2012 ббк 81
uploads/repository/filosof/02.Робочі_програми
  Робоча програма навчальної дисципліни " філософія та біоетика" для студентів І курсу фармацевтичного факультету
public/oipopp/repository/dcr
  Пов’язану з предметами, що вивчаються (із залученням наукової, науково-популярної літератури). Прийоми встановлення І збереження контакту з аудиторією
uploads/repository/ftyziatr/02.Навчально_методична_робота
  Міністерство охорони здоров'я України
upload
  За напрямом підготовки 030303, спеціальністю Видавнича справа та редагування. „29 08, 2016 року с
  Сазонець І. Л., Джусов О. А., Сазонець О. М. Міжнародні фінансові інвестиції: Навчальний посібник
  Робоча програма навчальної дисципліни пп 2в Видавнича справа та літературний процес
uploads/repository/vnmed2
  Програма для вітчизняних студентів та іноземних студентів ІV курсу Напряму 1201 «Медицина» Спеціальності 12010001 «Лікувальна справа»
public/oipopp/repository/metod
  Обладнання. Виставка журналів «Яблунька», виставка дитячих поробок, комп’ютер, мультимедійний екран, cd диски, dvd. Учитель
bitstream/123456789/4035/1
  Музична ритміка І хореографія. Практикум
uploads/repository/ftyziatr/04.Робочі_програми
  Програма складена у відповідності з наступними нормативними документами
uploads/repository/propvn1/4.Навчальні_програми
  Робоча програма навчальної дисципліни перша медична допомога
public/oipopp/repository/metod
  Самостійна робота як форма активізації
uploads/repository/fizreabilit/04.0 PrNP_dystsypliny_FV_MOZ_Ukrayiny
  А. В. Магльований
uploads/repository/patofiz/01.Навчально-організаційна_робота/3.ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ_ФАКУЛЬТЕТ/Методичні вказівки для україномовних студентів (денна форма)
  Методичні вказівки до практичних занять для студентів фармацевтичного факультету на тему «Патофізіологія ендокринної системи»
upload
  Методичні вказівки до курсу «Журналістська етика». Дн. Рвв дну. 2013
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавр
public/oipopp/repository/metod
  Програма навчального курсу «основи самопізнання»
uploads/repository/biohim/1. Навчально-організаційна робота/klinfarm
  Робоча програма навчальної дисципліни клінічна біохімія спеціальність 12020102 «Клінічна фармація»
upload
  Комплекс дисципліни
uploads/repository/infectio/01_Графіки_та_навчальні_плани
  Робоча програма для студентів 6-го курсу за фаховими спрямуваннями
uploads/repository/endokryn/Клінічна фармакологія 4 стомат/Методичкі
  Методична розробка
uploads/repository/fizreabilit/04.1 Programa_navh_dycz/04.1 Robochy_navchalni_programu
  Робоча програма з навчальної дисципліни фізична реабілітація І спортивна медицина Спеціальність 12010005 «Стоматологія»
public/oipopp/repository/dcr
  Квадратне рівняння
uploads/repository/endokryn/Ендокринологія 4 мед
  Опис практичних навичок та вмінь, якими має оволовіди студент 4 курсу медичного факультету під час навчання в рамках модуля «основи диагностики, лікування та профілактики хвороб ендокринної системи»
getfile.php
  Методичні вказівки для семінарських занять для студентів напряму підготовки
public/oipopp/repository/metod
  Головне управління юстиції у Черкаській області Узагальнення позитивного досвіду правоосвітньої та правовиховної роботи Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №28 ім. Т. Г. Шевченка
  Науковий зміст роботи, спрямованої на виявлення обдарованих І талановитих, полягає в можливості розкрити природу та психологі
public/repository
  Ні, я жива, я буду вічно жити…
uploads/repository/fizreabilit/04.1 Programa_navh_dycz/04.1 Robochy_navchalni_programu
  Навчальна програма дисципліни
upload
  Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни «Менеджмент І маркетинг наукових досліджень»
uploads/repository/farm_him/rob.programy_farm.chem
  Міністерство охорони здоров’Я
uploads/repository/filosof/02.Робочі_програми
  Робоча навчальна програма з дисципліни „філософія та біоетика” для студентів 2 курсу медичного факультету для напряму 1201 – «Медицина» спеціальностей
bitstream/123456789/3925/1
  Символіка власних назв
bitstream/123456789/2695/1
  Профільна мовна підготовка
public/oipopp/repository/metod
  Web-квест «Превентивне виховання учнів»
uploads/repository/kaf_familymedicine
  М іністерство охорони здоров’я україни
uploads/repository/hirurg2/1. Тематичні_плани
  Тематичний план практичних занять
upload
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавр
uploads/repository/vnmed2
  Програма з дисципліни «внутрішня медицина» для студентів 4-го курсу стоматологічного факультету
uploads/repository/infectio/01_Графіки_та_навчальні_плани
  Робоча програма для студентів 6-го курсу за фаховими спрямуваннями 110101 "лікувальна справа"
uploads/repository/filosof/02.Робочі_програми
  Доц. І. З. Держко проф. А. В
uploads/repository/patofiz/01.Навчально-організаційна_робота/2.СТОМАТОЛОГІЧНИЙ_ФАКУЛЬТЕТ/Методичні розробки для україномовних студентів
  Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичних занять зтеми: «Патофізіологія зовнішнього дихання»
  Методичні вказівки для самостійної роботи студентів стоматологічного факультету при підготовці до практичного заняття за темою: «патофізіологія нервової системи»
uploads/repository/fizreabilit/04.1 Programa_navh_dycz/04.1 Robochy_navchalni_programu
  Навчальна програма дисципліни
uploads/repository/filosof/04.Методичне_забезпечення
  Методичні вказівки ( для студентів 1 курсу медичного факультету) Львів 2014 Розглянуто
uploads/repository/gigiena-toks/02.Методичні_вказівки
  Методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи для студентів VІ курсів медичних факультетів
upload
  Робоча програма навчальної дисципліни гсе 5 Медіалінгвістичні технології
bitstream/123456789/3660/1
  Олена семеног
uploads/repository/filosof/02.Робочі_програми
  Робоча програма навчальної дисципліни " філософія та біоетика" для студентів І курсу стоматологічного факультету
public/oipopp/repository/dcr
  Пробне діагностичне
uploads/repository/farm_him/rob.programy_farm.chem
  Програма з дисципліни медична хімія для студентів III, IV та V курсів фармацевтичного факультету
uploads/repository/ftyziatr/04.Робочі_програми
  Міністерство охорони здоров'Я
public/oipopp/repository/metod
  Дискусія як спосіб формування соціальної зрілості особистості
public/oipopp/repository/dcr
  «Профілактика йододефіцитних захворювань» Мета проекту
bitstream/123456789/3447/1
  «Академічна культура дослідника в освітньому просторі» Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Випуск 1
uploads/repository/ortopst/navmetod
  Методичні вказівки для студентів ІІ курсу стоматологічного факультету Львів 2011 Методичні вказівки склали: Ступницький Р. М
public/repository
  Урок Тема : Гриби. Особливості живлення грибів Епіграф уроку: Літо з дощами, осінь з грибами. Мета уроку
public/oipopp/repository/dcr
  Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови
  Посада: вчитель світової літератури та російської мови
getfile.php
  Політологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки
public/oipopp/repository/dcr
  Презентація «Що розповідають астрологи»
uploads/repository/normanatomy/10.Новини_та_оголошення
  Інформаційний лист №1 Вельмишановні колеги !
uploads/repository/fizreabilit/04.1 Programa_navh_dycz
  О. Б. Неханевичем, д мед н., професором В. В. Абрамовим, к мед н., доцентом О. Л. Смирновою
uploads/repository/endokryn
  Календарно-тематичний план лекцій
uploads/repository/fizreabilit/04.1 Programa_navh_dycz/04.1 Robochy_navchalni_programu
  Робоча програма навчальної дисципліни " фізичневихованн я"
uploads/repository/kaf_familymedicine
  М іністерство охорони здоров’я україни
bitstream/123456789/2780/1
  Семеног О. Магістерська філологічна освіта: досвід української та зарубіжної вищої школи / Освіта для сучасності = Edukacja dla wspólczesności : зб наук пр
getfile.php
  Збірник наукових Безпека продуктів харчування №2 (60)
upload
  Робоча програма «Менеджмент наукових досліджень» для студентів за спеціальністю 242 «Туризм» 2017 року 13 с
public/oipopp/repository/dcr
  Презентація «Досліджуємо планети»
public/repository
  Використання різних видів міжпредметних зв’язків під час вивчення біології у статті розглянуто питання застосування міжпредметних зв’язків під час вивчення навчального предмету «Біологія»
uploads/repository/fizreabilit/04.1 Programa_navh_dycz
  Програма вивчення навчальної дисципліни(курсу за вибором)«Фізичне виховання та здоров’я»
uploads/repository/vnmed2/ISPYT_5MED
  Тестові завдання для підготовки до іспиту для студентів 5 курсу медичного факультету
uploads/repository/fizreabilit/04.1 Programa_navh_dycz
  Навчальна програма дисципліни
public/repository
  Українська література
bitstream/123456789/2835/1
  Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики
uploads/repository/hirurg2/1. Тематичні_плани
  Тематичний план практичних занять
bitstream/123456789/3095/1
  О. Семеног // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2017. № С. 142-152
public/repository
  Методична розробка «Читання І діти: діапазон бібліотечних ідей І можливостей»
uploads/repository/zaggig/2. Медичні_факультети/5. Тези лекцій
  Тези лекції
repository/getfile.php
  Методичні вказівки для семінарських занять для студентів напряму підготовки: 100102 Механізація за скороченим терміном навчання
public/oipopp/repository/metod
  Дипломної освіти педагогічних працівників Випускна творча робота (проект) Тема „Психологічні особливості обдарованої дитини Науковий керівник Гребенюк Оксана Юріївна
uploads/repository/fizreabilit/04.0 PrNP_dystsypliny_FV_MOZ_Ukrayiny
  А. В. Магльований


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка