userfiles/Faculty_of_Economics_and_Administration/kmdu fetau/2014
  Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів для студентів спеціальності 6601/2 «Менеджмент державних установ»
userfiles/admin/RMO/ZV
  «Центр дитячого та юнацького туризму і екскурсій»
pub/bank/userfiles/files/isn/metod_inter_rel
  Робоча програма навчальної дисципліни
userfiles
  У хмельницькій області професійна  №1–2(34–35)/2010 освіт а
pub/bank/userfiles/files/isn/metod_inter_rel
  Країни Латинської Америки у світовій політиці робоча програма
userfiles/Faculty_of_Economics_and_Administration/kmdu fetau
  Державний вищий навчальний заклад
userfiles/Faculty_of_Information_Systems_and_Technology/kaf ise
  Методичні рекомендації щодо виконання випускного бакалаврського проекту для студентів галузі знань «Інформатика та обчислювальна техніка»
userfiles
  Звіт щодо проведення моніторингового дослідження стану запровадження нових Державних стандартів початкової загальної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах
pub/bank/userfiles/files/ggf/programms
  Топографо-геодезичні роботи при землевпорядкуванні
userfiles
  Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (додаються)
userfiles/Department_of_International_Economics_and_manageme/KafMM
  Є формування знань з прийняття рішень щодо оцінки та підвищення управлінської результативності в міжнародному бізнесі
userfiles/Faculty_of_Low/kaf pre
  Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту магістерської дипломної роботи за спеціальністю 081 «Право»
userfiles/file/2013/04/26
  Колегія відділу освіту виконавчого комітету Роменської міської ради
pub/bank/userfiles/files/isn/metod_mag_inter
  Методичні рекомендації для магістрів спеціальності міжнародні відносини Одеса 2016 укладачі: д психол наук, професор, зав каф загальної психології та психології розвитку особистості Кіреєва Зоя Олександрівна
userfiles/file
  Ної овіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у хмельницькій області
userfiles/Faculty_of_Information_Systems_and_Technology/kaf ise
  Методичні рекомендації щодо виконання магістерської дипломної роботи для студентів спеціальності
userfiles
  Публікацій з інноваційної діяльності та дослідно експериментальної роботи педагогічних працівників Сумської області
userfiles/Page_curators
  Збірка методичних матеріалів з організації виховної роботи в двнз
userfiles/d-26.006.01/2012
  Заготівельна діяльність споживчої кооперації україни в 20-х рр. ХХ ст
userfiles/conf_sep_14/s2
  Перспективи розвитку інформаційних та комунікаційних технологій в Україні
pub/bank/userfiles/files/ggf/programms
  Робоча програма навчальної дисципліни по. Дсв. Внз
userfiles/file/doc_predmet
  Методичні рекомендації щодо викладання біології у 2017/2018 навчальному році
userfiles
  Розділи списку Загальна та професійна педагогіка
userfiles/soippu/file
  Міністерство освіти та науки України Сумська обласна державна адміністрація
pub/bank/userfiles/files/science/totalitarizm
  Петровський Едуард Петрович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України робоча програма
userfiles/soippu/file
  Міністерство освіти та науки України Сумська обласна державна адміністрація
userfiles/Faculty_of_Economics_and_Administration/kmdu fetau
  Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів для студентів спеціальності 6601/2 «Менеджмент державних установ»
  Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів для студентів спеціальності 6601/2 «Менеджмент державних установ»
userfiles
  Марк Твен Приключения Тома Сойера
  Особливості вивчення навчальних предметів у 2-му класі в 2013-2014 навчальному році
userfiles/soippu/file
  Міністерство освіти та науки України Сумська обласна державна адміністрація
userfiles/Department_of_Administration_and_Marketing_Personn/Hoch mathematik
  Маркетингу Кафедра вищої математики
userfiles/files
  Пояснювальна записка Програма вступних фахових випробувань складена для вступників, які поступають на заочну скорочену форму навчання до Чернівецького державного комерційного технікуму за спеціальністю 03051001 «Товарознавство та комерційна
pub/bank/userfiles/files/isn/metod_inter_rel
  Робоча програма навчальної дисципліни профорієнтація та методологія написання наукового проекту в галузі
userfiles/soippu/file
  Вибіркових навчальних дисциплін
userfiles
  Рекомендації щодо особливостей викладання
  5 клас І. На основі знань про життя Т. Шевченка складіть оповідання «Мрії малого Тараса»
userfiles/d-26.006.04/2014
  2014 року об 11: 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Психологія спорту»
userfiles/vukl
  Міністерство освіти I науки україни державний вищий навчальний заклад
userfiles/Rules_of_entry/magistr
  Економічна теорія
userfiles/web-sten-school-2018/24-sichnia/gorban
  «Дніпропетровський обласний інституту післядипломної педагогічної освіти»
userfiles/stud_cons_soc_ek_13/section1
  Інвестиційний потенціал підприємства
userfiles/d-26.006.06/2008
  Висновки до розділу 1
userfiles
  Художньо-естетичний цикл
pub/bank/userfiles/files/isn/metod_inter_rel
  Навчально-методичний посібник «росія у глобальній та регіональній політиці»
userfiles/web-sten-school-2018/24-sichnia/gorban
  Навчальна програма з позашкільної освіти
userfiles
  Жюль Верн Пятнадцатилетний капитан
userfiles/conf_sep_14/s2
  Стан та перспективи розвитку інноваційної діяльності в україні
pub/bank/userfiles/files/science/intel
  Патентний пошук
botany/UserFiles/image/programi
  Програма навчальної дисципліни охорона рослинного світу напряму підготовки 0704 біологія для спеціальності 070406 ботаніка розробник: Тасєнкевич Л. О., доктор біологічних наук, професор
  Програма навчальної дисципліни раціональне використання І збереження рослинного світу напряму підготовки 0704 біологія для спеціальності 070406 ботаніка
userfiles
  Методи, прийоми навчання
ckfinder/userfiles_new/files
  Перелік освітніх компонентів, визначених освітніми програмами Українська мова
pub/bank/userfiles/files/imem/theor_ecomon
  Адаменко І
userfiles/ec_pidpr_th_pr_4/2
  Особливості віртуалізації бізнес-процесів в туризмі
userfiles
  Ної овіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у хмельницькій області
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Соціальна психологія»
userfiles/inst_soc_labor_rel/innov prod
  «Науковий парк кнеу»
userfiles/conf_sep_14/s1
  Система грейдування як сучасна форма оплати
userfiles/stud_cons_soc_ek_13/section1
  Вплив системи мотивації на величину трудового потенціалу
userfiles
  Наказ Генеральної прокуратури України 20 грудня 2017 року №357
userfiles/file/docs
  Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві Державні санітарні правила дсп
userfiles/file/doc_osnovna
  Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти І науки України від 30 грудня 2014 року №1547
botany/UserFiles
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму 040102 Біологія
userfiles/admin/RMO/istoria
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України. Всесвітня історія 5-9 класи
pub/bank/userfiles/files/edu-programm
  Програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю №
userfiles/conf_sep_14/sek3/Pivovar
  Вплив вертикально інтегрованих компаній на конкурентні переваги підприємств у їх складі
userfiles/center
  Міністерство освіти I науки україни державний вищий навчальний заклад
userfiles/file/2012/20052012
  Подвальникова О
userfiles/d-26.006.04/2010
  Гаманкова ольга олексіївна ринок страхових послуг україни
pub/bank/userfiles/files/isn/metod_inter_rel
  Робоча програма навчальної дисципліни стратегічне планування у зовнішній політиці
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Політична психологія»
pub/bank/userfiles/files/science/totalitarizm/materials
  Кожем’якіна О
userfiles/file/2012/EC_3_4_2012
  Деякі методологічні підходи до оцінки відповідності якості підготовки кадрів сфери гостинності в сучасних умовах господарювання
userfiles/Faculty_of_Economics_and_Administration/kmdu fetau/2016
  Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з науки «Макроекономіка» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій»
userfiles/Faculty_of_Economics_and_Administration/kmdu fetau
  Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів для студентів спеціальності 6601/2 «Менеджмент державних установ»
userfiles/d-26.006.04/2009
  Соціального захисту громадян
userfiles/file/rishnuy_plan
  План роботи тернопільської спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов на 2016-2017 навчальний рік
userfiles/d-26.006.04/2014
  Регулювання економіки
ckfinder/userfiles/files
  Законівтогочасногосуспільства: а похвальбу; б зрадництво; в підлабузництво; г лицемірство?
pub/bank/userfiles/files/imem/calc_math/metod
  Розробники: Мороз В. В., проф., к т. н
userfiles/publications
  Нова редакція Київ 2018
pub/bank/userfiles/files/isn/metod_inter_rel
  Робоча програма навчальної дисципліни глобальний та регіональний аспекти дипломатії РФ
userfiles
  Рекомендації щодо особливостей викладання
userfiles/Department_of_International_Economics_and_manageme/KafMM
  Л. П. Петрашко, д е. н., професор
userfiles/file/Верховина
  Європейський суд з прав людини
userfiles/d-26.006.04/2011
  Економіки україни
userfiles/d-26.006.02/2012
  Захист відбудеться «29» травня 2012 р о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради д 26. 006
userfiles/d-26.006.06/2013
  2013 року о «14» годині на засіданні спеціалізованої вченої ради д 26. 006
pub/bank/userfiles/files/isn/metod_mag_inter
  Методичні рекомендації Для студентів по спеціальності «міжнародні відносини»
pub/bank/userfiles/files/isn/metod_inter_rel
  Робоча програма навчальної дисципліни регіональні організації Західної півкулі
userfiles/Department_of_Administration_and_Marketing_Personn
  Макет структури «програми інноваційного розвитку кафедри на 2014-2015 роки»
ckfinder/userfiles/files
  Гурткова та дослідницька робота – шлях до пізнання
userfiles/Faculty_of_Low/kaf pre
  Методичні матеріали
  Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту магістерської дипломної роботи за спеціальністю 081 «Право»
UserFiles/Image/docs/docs
  Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів
pub/bank/userfiles/files/isn/metod_inter_rel
  Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення магістерських робіт освітньо-професійної програми спеціальності
old/userfiles/file
  Тернопільська обласна бібліотека для дітей Відділ довідково-бібліографічної
userfiles/d-26.006.07/2005
  Висновки до розділу 3
userfiles/file
  Міністерство освіти україни н а к а з
userfiles/soippu/file
  Міністерство освіти та науки України Сумська обласна державна адміністрація


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка