wp-content/uploads/2010/01
  Концепція викладання історії покладена в основу сучасних підручників історії ?
uploads
  9-клас Методичний посібник Творча група вчителів предмету основи здоров'я Хмельницький
  Програма природознавств о 5 к л а с для загальноосвітніх навчальних закладів
  Запобігання вживанню наркотиків підлітками
wp-content/uploads/2014/05
  Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів магістратури Херсон 2016 ббк
wp-content/uploads/regulations
  Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (додаються)
uploads/files/PDG
  Національна бібліотека України імені В
wp-content/uploads/2014/12
  Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни
wp-content/uploads/2017/08
  Додаток 3 до наказу №37 від
wp-content/uploads/2017/11
  Інформація щодо організації та проведення
wp-content/uploads/2016/10
  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з навчального предмету «клінічні основи дефектології»
wp-content/uploads/2017/10
  "Демосфен"
uploads
  Порівняльна таблиця змін, запропонованих робочою групою по розвантаженню навчальної програми математика 5-9 класи загальноосвітніх навчальних закладів
uploads/files/b54768937411409182343932762c4b71
  Завдання на сеціальність 06010109 Викладач
uploads
  Тема. Тепло єдиної родини
  Методичний посібник
wp-content/uploads/2017/10
  Космогонічні українські народні погляди
  Феномен культури стародавнього риму
wp-content/uploads/2016/03
  Розвиток білінгвальної освіти у канаді
departments/biblioteka/wp-content/uploads/2016/06
  Людинознавчi студii збірник наукових праць ддпу випуск двадцять п’ятий педагогiка
wp-content/uploads/2016/03
  Методичні рекомендації до написання курсових робіт 2015 Укладачі: Балдинюк О. Д
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Програма навчальної дисципліни друга іноземна мова (польська) Підготовки бакалавра
wp-content/uploads/2015/10
  Завдання для індивідуальної роботи студента (індивідуальні навчально-дослідні завдання) І методичні рекомендації щодо їх виконання з навчальної дисципліни
wp-content/uploads/2017/10
  Реферат на тему: " Римська династія імператорів Юліїв - клавдіїв"
wp-content/uploads/sites/46/2016/11
  Кафедра іноземних мов
wp-content/uploads/2013/11
  Крок первичный банк тестов 2001 года
wp-content/uploads/2017/10
  Марксистський атеїзм як різновид вільнодумства
wp-content/uploads/2014/12
  Робоча програма навчальної дисципліни історія релігії львів 2015 рік Робоча програма навчальної дисципліни «Історія релігії»
wp-content/uploads/2017/01
  Фахова атестація педагогічних працівників
wp-content/uploads/2015/12
  Робоча програма навчальної дисципліни бюджетна система (назва навчальної дисципліни) галузь знань : 0305 «Економіка та підприємництво»
wp-content/uploads/2017/10
  Хімія та вирішення сировинного та енергетичного дефіциту
  Бароко як літературний напрям у мистецтві Західної Європи
  Західноєвропейська класична музика
  Теїстичні вірування праукраїнців часів Київської Русі
  Реформи володимира великого
  Реферат на тему: Біографія
  Мікропроцесорна система для підрахунку готової продукції
wp-content/uploads/programs_of_courses/enterprise_economics
  Планування діяльності підприємства
wp-content/uploads/2016/09
  Науковий журнал
wp-content/uploads/2016/10
  Ю.Є. Полянський комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (модуля) кримінально-виконавче право
wp-content/uploads/sites/46/2016/11
  Робоча програма навчальної дисципліни зп 03 іноземна мова (французька)
wp-content/uploads/2017/10
  2 Проектування технологій навчання по темі: «Мережа Езернет»
uploads/editor/9/3007/sitepage_88/files
  Міністерство освіти україни
wp-content/uploads/2017/06
  Програма дисципліни вільного вибору магістра підготовки доктор філософії
wp-content/uploads/2017/10
  Велика Британія та Німеччиниа у міжвоєнний період
wp-content/uploads/2017/04
  Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
wp-content/uploads/2017/10
  Аналітична геометрія в просторі
wp-content/uploads/2015/12
  Комунальний вищий навчальний заклад «херсонська академія неперервної освіти» херсонської обласної ради кафедра теорії І методики виховання
wp-content/uploads/2016/04
  Міністерство охорони здоров’Я
wp-content/uploads/2015/12
  Код модуля: улу 3 Тип модуля:- варіативний. Обсяг модуля
wp-content/uploads/2017/10
  Азербайджан, Азербайджанская Республика, государство в юго-восточной части Закавказья
uploads
  Періодичний закон та періодична система хімічних елементів
wp-content/uploads/2017/10
  Основи інформаційної безпеки
wp-content/uploads/2014/12
  Робоча програма навчальної дисципліни історія україни (гсе 01)
wp-content/uploads/2015/02
  Навчально-методичний комплекс
wp-content/uploads/2017/10
  Комплексні числа
wp-content/uploads/2016/11
  Робоча програма навчальної дисципліни аптечна технологія ліків
wp-content/uploads/2016/04
  Основи екології та профілактичної медицини
wp-content/uploads/2017/10
  Релігія та війна
  Ціна І цінова політика планування ціни
wp-content/uploads/2015/03
  Робоча програма навчальної дисципліни флювіальний морфогенез напрям підготовки 040104 Географія
wp-content/uploads/2017/10
  26 квітня 1986 року в Украіні на 4-му блоці Чорнобильськоі аес сталася досі найтяжча катастрофа в атомній промисловості, Експеримент вийшов з-під контролю,вибух зруйнував корпус реактора,почали плавитись паливні стрижні,радіація вийшла
  Реферат за теми: «Мовна культура педагога вищої школи»
  Україна в складі СРСР 1922-1939
wp-content/uploads/files/children/etyka/posibnyk
  Частина ІІ
wp-content/uploads/2015/12
  Програма навчальної дисципліни «Стратегічний управлінський облік»
wp-content/uploads/2015/02
  Редакційна колегія
wp-content/uploads/2017/10
  Україна в умовах десталінізації (1956-1964 рр.)
wp-content/uploads/2014/11
  Критерії оцінювання учнів на уроках фізичної культури в сучасних умовах
wp-content/uploads/2017/09
  Хамар Уляна Вікторівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри історії філософії робоча програма
wp-content/uploads/2017/10
  Реферат на тему: знищення російським самодержавством української державності
  Реферат Основні властивості простору Соболєва
  Огляд історії азовського козацького війська
wp-content/uploads/2015/03
  Робоча програма навчальної дисципліни геоморфологічна термінологія галузь знань 0401 Природничі науки
wp-content/uploads/2015/10
  Плани семінарських занять
wp-content/uploads/2016/11
  Програма навчальної дисципліни методологія наукових досліджень
wp-content/uploads/2017/10
  Реферат по екології
  Реферат на тему: Мережі відділів, кампусів І корпорацій Мережі
  Методичні рекомендації для студентів спеціальності 081 «Право» київ -2016 Правове регулювання банкрутства: методичні рекомендації для студентів спеціальності 081 «Право» Укл.: Бевз С.І. К. Нтуу «кпі», 2016. с
/wp-content/uploads/2016/09
  Робоча програма навчальної дисципліни технологія продуктів забою.
wp-content/uploads/2017/10
  Методичні рекомендації для студентів спеціальності 081 «Право» київ -2016 Корпоративне право: методичні рекомендації для студентів спеціальності 081 «Право» Укл.: Бевз С.І. К. Нтуу «кпі», 2016. с
  Реферат на тему: Операційна система os/2 Warp
wp-content/uploads
  Методичні вказівки до написання курсової та випускної кваліфікаційної роботи для студентів-філологів
wp-content/uploads/2014/12
  Робоча програма навчальної дисципліни соціальні та політичні конфлікти
wp-content/uploads/2014/02
  Заробляєте репетиторством – несіть декларацію до Міндоходів
wp-content/uploads/2015/10
  Завдання для самостійної роботи студента І методичні рекомендації щодо їх виконання з навчальної дисципліни
  Плани семінарських занять
uploads
  Тема: Україна – наша ненька. Мета: Закріпити знання учнів про Україну, її символи, розширити І поглибити поняття «я – громадянин України»
  Методичні рекомендації щодо вивчення дисциплін художньо-естетичного циклу у 2013-2014 н р
wp-content/uploads/2015/09
  Програма навчальної дисципліни структура І методологія теоретичного музикознавства
wp-content/uploads/2017/04
  Програма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр / Спеціаліст»
wp-content/uploads/2017/10
  Пояснювальна записка до курсової роботи за дисципліною Мережі еом на тему Розробка програмного забезпечення системи збору даних про хід та параметри технологічного процесу
  "Геомтрія Лобачевського"
wp-content/uploads/2016/05
  Людина та її здоров’я найбільша цінність держави, яка докладає великих зусиль, створюючи умови безпечної життєдіяльності людини як у побуті, так І у робочому середовищі
wp-content/uploads/2015/10
  Завдання для індивідуальної роботи студента (індивідуальні навчально-дослідні завдання) І методичні рекомендації щодо їх виконання з навчальної дисципліни
wp-content/uploads/2016/10
  Ю.Є. Полянський комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (модуля) кримінально-виконавче право
wp-content/uploads/2017/04
  Хамар Уляна Вікторівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри історії філософії робоча програма
wp-content/uploads/2017/10
  Форми текстового оформлення матеріалу
wp-content/uploads/2014/12
  Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни
wp-content/uploads/sites/46/2016/11
  Іноземна мова навчальна Програма підготовки бакалавра галузь знань 24 Сфера обслуговування спеціальності 242 Туризм за освітньою програмою Туризм Шифр дисципліни за навчальним планом зп 03 факультетекономічний 2016 рік
wp-content/uploads/2015/01
  Дудяк Олег Анатолійович кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої історії України та архівознавства Львівського національного університету імені Івана Франка робоча програма
wp-content/uploads/2017/12
  Урок дзеркало загальної педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його
wp-content/uploads/sites/3/2017/01
  Звіт з правовиховної роботи в хомутецькій зош І-ІІІ ступенів за 2016рік " Закони потрібні не для страху, а для допомоги громадянам…" Вольтер
wp-content/uploads/2014/12
  Робоча програма навчальної дисципліни психологія конфлікту (назва навчальної дисципліни) Галузь знань
wp-content/uploads/2017/07
  Науковий журнал
wp-content/uploads/2016/03
  Методичні рекомендації студентам до виконання курсових робіт
wp-content/uploads/2017/10
  "Політекономія як суспільно-економічна наука"
wp-content/uploads/2018/01
  Передумови появи та становлення нарукавної емблематики сухопутних військ збройних сил україни (1992 – 2012)
wp-content/uploads/2015/06
  Програма навчальної дисципліни
wp-content/uploads/2016/11
  Робоча програма навчальної дисципліни «Фармакологія» напрям підготовки 1201 "Медицина"
wp-content/uploads/2017/10
  Методичні рекомендації для студентів спеціальності 081 «Право» київ -2016 Страхове право: методичні рекомендації для студентів спеціальності 081 «Право» Укл.: Бевз С.І. К. Нтуу «кпі», 2016. с
wp-content/uploads/2017/01
  Тема: Енергоефективність в Україні. Регулюючі механізми енергозбереження
uploads/psihopedagogika14-15
  Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи за освітньо-кваліфікаційним рівнем
wp-content/uploads/2018/01
  Розпорядження міського голови від "11" січня 2018р. №09-р Про відзначення Дня Соборності України в місті Хмільнику
wp-content/uploads/2017/03
  Робоча програма складена на основі
wp-content/uploads/2017/10
  «Вплив валютних курсів на економіку України»
  Уроку з теми: «Робота з панеллю керування» Спеціальність: «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем»
wp-content/uploads/2018/02
  1. Затвердити Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель (далі Правила), що додаються
wp-content/uploads/2018/03
  «Охтирський центр професійно-технічної освіти» До участі у обласному огляді конкурсі на краще комплексно-методичне забезпечення предметів
wp-content/uploads/2014/12
  Робоча програма навчальної дисципліни основи психотерапії
wp-content/uploads/2017/01
  Лабораторна робота №12 " Складання найпростішого оптичного приладу. "
wp-content/uploads/2016/10
  Ю.Є. Полянський комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (модуля) кримінально-виконавче право
wp-content/uploads/2016/11
  Міністерство фінансів україни
wp-content/uploads/files/children/etyka/posibnyk
  Основи християнської етики посібник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів
wp-content/uploads/2013/09
  Новорічні свята. Виготовлення прикрас для ялинки
wp-content/uploads/2015/11
  2. Код модуля: спср 6
wp-content/uploads/2017/10
  Правила виконання навчальної документації. Вимоги до кваліфікаційної роботи магістра Луганськ
uploads/politologija17-18
  Діяльність кафедри в рамках системи внутрішнього забезпечення якості
wp-content/uploads/sites/46/2016/11
  Іноземна мова навчальнаПрограм а
wp-content/uploads/2017/10
  Інфраструктура ринку. Проблеми її формування в Україні
wp-content/uploads/2015/04
  Раді запросити Вас взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції «Сучасний стан та перспективи біомедичної інженерії», що відбудеться 26-28 квітня 2017 року у м. Києві
wp-content/uploads/2017/12
  Дроздівська зош І-ІІІ ступенів вплив іт-технологій на становлення особистостей дітей І підлітків практичний психолог Белік Л. М
wp-content/uploads/2016/04
  Білавич галина василівна
wp-content/uploads/2015/09
  Конкурс "Парки легені міст і сіл" Загальні положення
wp-content/uploads/2015/12
  Робоча програма навчальної дисципліни комунікативний менеджмент
wp-content/uploads/2017/10
  «Зовнішня торгівля як чинник макроекономічного розвитку»
uploads
  Урок в 3-му класі 2012-2013 н р. Тема. Сім ´я. Родина. Україна. Мета. Розширити уявлення учнів про те, що таке сім´я, родина, рід, їх значе
uploads/files/71f595199bcbe9f54dfed6721cb4c166
  Завдання для самостійного опрацювання з предмета Українська мова
wp-content/uploads/2016/12
  Робоча програма навчальної дисципліни фармакогнозія ( назва навчальної дисципліни) напрям підготовки 22 «Охорона здоров ' я»
wp-content/uploads/2015/07
  Правила безопасности при эксплуатации нефтегазоперерабатывающих заводов (птб нп-73) раздел I. Oсновные положения
wp-content/uploads/files/children/etyka/posibnyk
  Тема уроку: Християнська етика – наука про християнську мораль
wp-content/uploads/2016/05
  Методичні рекомендації щодо опанування філософських знань, теми рефератів для складання кандидатського іспиту з філософії та методичні рекомендації щодо їх написання
wp-content/uploads/2015/11
  Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни
wp-content/uploads/2017/10
  Національна академія управління
  Перш ніж проаналізувати структуру та динаміку національних заощаджень в Україні, з`ясуємо основні макроекономічні визначення економічних категорій, пов`язаних з заощадженнями, та фактори, що на них впливають
wp-content/uploads/2018/04
  1. Цивільне право в системі права України
wp-content/uploads/2017/10
  Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 030401 «Правознавство»
uploads/files/5b8a669dd056c05692b635171a90a575
  Завдання на канікулярний період з предмета «Економіка будівництва» для студентів спеціальності 06010109 «Будівництво, експлуатація І ремонт автомобільних доріг а аеродромів»
wp-content/uploads/2018/04
  Програма фахового вступного випробування (додаткового) для здобуття
uploads/editor/3005/137202/sitepage_114/files
  План роботи методичного об’єднання класних керівників 1-4; 5-11 класів на 2013 2014 навчальний рік
wp-content/uploads/2015/10
  Завдання для індивідуальної роботи студента (індивідуальні навчально-дослідні завдання) І методичні рекомендації щодо їх виконання з навчальної дисципліни
wp-content/uploads/files/Structure/f/j/9
  Анотація до навчальної дисципліни «Правове регулювання відносин власності»
wp-content/uploads/2017/04
  Обласні олімпіади юних геологів у системі допрофесійної підготовки учнівської молоді
uploads/pamjatka
  Дніпропетровська академія управління, бізнесу та права фінансово-економічний факультет
wp-content/uploads/2015/08
  Рівненська обласна державна адміністрація
wp-content/uploads/2015/02
  Випуск тридцять перший
wp-content/uploads/2017/01
  Тема: Залежність температури кипіння від тиску. Критична температура. Вологість повітря. Точка роси. Мета уроку
wp-content/uploads/2018/04
  Програма фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня магістра
wp-content/uploads/2014/12
  Пп01. 08 Загальна психологія (пізнавальні психічні процеси)
wp-content/uploads/2016/02
  Наукові праці кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство. Випуск 3
wp-content/uploads/2016/10
  Ю.Є. Полянський комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (модуля) права людини у сфері кримінальної юстиції
wp-content/uploads/2016/11
  Орієнтовна форма
wp-content/uploads/2016/05
  Нових надходжень
wp-content/uploads/2015/03
  Хома Наталія Михайлівна, доктор політичних наук, доцент кафедри теорії та історії політичної науки робоча програма
  Затверджую” Декан факультету Л. В. Рижак “ ” 2017 року робоча програма навчальної дисципліни
wp-content/uploads/sites/46/2016/11
  Іноземна мова навчальнаПрограм а
wp-content/uploads/2016/05
  Програма навчальної дисципліни циклу загальної підготовки
uploads/naukovij-viddil-13-14
  Основна тематика есе, рефератів, доповідей, виступів, творів
wp-content/uploads/2014/12
  Пп01. 08 Загальна психологія (пізнавальні психічні процеси)
  Психологія конфлікту
wp-content/uploads/2015/10
  Методичні рекомендації для виконання самостійних робіт та індивідуальної роботи
wp-content/uploads/sites/46/2016/11
  Зп 01 наукове спілкування іноземною мовою (англійською)
wp-content/uploads/2017/10
  Міністерство освіти й науки України
wp-content/uploads/2015/12
  Історичний розвиток валторни: інстументознавчий та техніко виконавський аспекти
uploads/vidavnitstvo14
  Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля
wp-content/uploads/2016/10
  Ю.Є. Полянський комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (модуля) Кримінологічна віктимологія
wp-content/uploads/2018/02
  Політична історія зарубіжних країн спеціальність «Політологія»
wp-content/uploads/2018/04
  Програма фахових вступних випробувань Зі спеціальності "Туризм" для здобуття освітнього ступеня "
wp-content/uploads/2018/02
  Бюджетна система
wp-content/uploads/2015/08
  Рівненської обласної державної адміністрації комунальний заклад «станція юних натуралістів»
wp-content/uploads/2018/02
  Управління проектами інформатизації
wp-content/uploads/2017/10
  Реферат на тему: " Політичні відносини між Іспанією та Латинською Америкою наприкінці 70-х початку 80-х роках ХХ ст."
wp-content/uploads/2016/10
  Робоча програма навчальної дисципліни методологія наукових досліджень
wp-content/uploads/2018/02
  Цивільне та сімейне право
  Комп‘ютерні системи І мережі
  Корпоративні інформаційні системи
  Історія туризму академічна характеристика дисципліни
  Оранізація туристичних подорожей
  Політична історія україни ХХ – ХХІ століття
wp-content/uploads/sites/46/2016/11
  Кафедра іноземних мов
wp-content/uploads/2015/12
  Міністерство фінансів україни
wp-content/uploads/2014/12
  Програма навчальної дисципліни психіатрія
wp-content/uploads/2018/02
  Політологія (спеціальності «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»)
  Психологія публічного управління та місцевого самоврядування
  Політична психологія публічного управління та місцевого самоврядування
  Облік у зарубіжних країнах
wp-content/uploads/2016/03
  Робота формування міжпредметних компетентностей під час вивчення шкільного курсу фізики
wp-content/uploads/2018/02
  Лідерство та ефективні комунікації
  Менеджмент І адміністрування: «менеджмент»
  Академічна характеристика дисципліни для спеціальності 051 Економіка
  Міжнародна економічна діяльність україни
  Міжнародне приватне право
  Ціноутворення академічна характеристика дисципліни
  Підприємницьке право
wp-content/uploads/2018/03
  Освітньо-наукова програма
wp-content/uploads/2017/10
  "Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства"
  Методика виховання гнучкості у школярів
wp-content/uploads/2018/02
  Інструментальні засоби візуалізації даних
wp-content/uploads/2017/10
  Реферат: Правові аспекти біологічної безпеки при поводженні з генетично-модифікованими організмами
wp-content/uploads/2018/02
  Ціноутворення академічна характеристика дисципліни
  Трудове право Академічна характеристика дисципліни
  Міжнародна економіка
  Нетрадиційні обєкти інтелектуальної власності
wp-content/uploads/2016/02
  Це придбання нових знань І умінь шляхом самостійної роботи над матеріалами І, відповідно, собою
wp-content/uploads/2015/10
  Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт
wp-content/uploads/2018/02
  Теоретичні основи управління фінансово-економічною безпекою
  Сучасні методи забезпечення надійності персоналу
  Hr-менеджмент академічна характеристика дисципліни
  Прогнозування соціально-економічних процесів
wp-content/uploads/2015/12
  Робоча програма навчальної дисципліни облік у бюджетних установах (назва навчальної дисципліни) галузь знань : 0305 «Економіка та підприємництво»
wp-content/uploads/2015/10
  Засоби діагностики знань студентів з навчальної дисципліни «Облік у бюджетних установах»
wp-content/uploads/2018/02
  Методика складання процесуальних документів у цивільному судочинстві
  Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві
wp-content/uploads/2011/12
  Програма для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
wp-content/uploads/2018/02
  Академічна характеристика дисципліни Спеціальність «Математика»
  Спец. Семінар по кейнсу
uploads/editor/8/3002/sitepage_288/files
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра
wp-content/uploads/page/2014/04/16-652
  Робоча програма з вибіркової дисципліни " Синоптична метеорологія " Рівень підготовки бакалавр
public/uploads/files
  Загальні положення 1 Види кваліфікаційних робіт магістра 4
wp-content/uploads/2014/11
  Навчальна програма дисципліни
wp-content/uploads/files/children/etyka/programs
  Цілі І задачі курсу
wp-content/uploads/2015/06
  Шубер Павло Михайлович, доцент кафедри фізичної географії лну імені Івана Франка робоча програма
wp-content/uploads/2018/02
  Національні моделі економічних систем
  Політологія
wp-content/uploads/2013/11
  Робоча програма навчальної дисципліни підготовки перший (бакалаврський) рівень
wp-content/uploads/2015/10
  Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту
wp/wp-content/uploads/2017/12
  Питання, які виносяться на самостійну роботу студентів першого курсу ( спеціальність «Прикладна фізика та наноматеріали») у он-лайн режимі
uploads/bjuletenkraschijdosvid
  Електронне видання. Виходить двічі на рік. Березень 2014 р. Куратор: Глуха Г. Я. Зміст
wp-content/uploads/2015/08
  Ни національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль Київ 2013
wp-content/uploads/page/2014/04/16-650
  Робочапрограм а
wp-content/uploads/2015/03
  Опис навчальної дисципліни
wp-content/uploads/2015/10
  Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»
wordpress/wp-content/uploads/2015/11
  Теоретична механіка галузь знань 0505 «Машинобудування та матеріалообробка» Напрям підготовки 050503 «Машинобудування» Мета викладання навчальної дисципліни
wp-content/uploads/2018/02
  Міжнародні економічні відносини
  Кухні народів світу
  Кулінарне мистецтво
wp-content/uploads/2013/11
  Робоча програма навчальної дисципліни менеджмент напрям підготовки 030601 «Менеджмент»
wp-content/uploads/2018/04
  Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра
wp-content/uploads/2016/10
  Ю.Є. Полянський комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (модуля) Кримінологічна віктимологія
wp-content/uploads/2015/12
  Робоча програма навчальної дисципліни «Логістика»


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка