wp-content/uploads/2014/09
  Філологічний факультет
wp-content/uploads/2014/05
  Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів магістратури Херсон 2016 ббк
wp-content/uploads/2014/09
  З “Порівняльно-історичного І типологічного мовознавства” для студентів V курсу
wp-content/uploads/2014/12
  Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни
wp-content/uploads/2014/11
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни 10 11 класи академічний рівень зі змінами
wp-content/uploads/2014/12
  Робоча програма навчальної дисципліни історія релігії львів 2015 рік Робоча програма навчальної дисципліни «Історія релігії»
wp-content/uploads/2014/01
  Міністерство аграрної політики України
  Міністерство аграрної політики України
wp-content/uploads/2014/12
  Робоча програма навчальної дисципліни історія україни (гсе 01)
  Пуховська Валентина Василівна
wp-content/uploads/2014/01
  Урок як основна традиційна форма навчання Навчальне заняття
wp-content/uploads/2014/08
  Робоча програма навчальної дисципліни дисциплінарне релігієзнавство у галузі знання 0203 Гуманітарні науки для спеціальності 02030102 релігієзнавство
wp-content/uploads/2014/12
  Використання ікт на уроках географії як одного із засобів розвитку творчої особистості
wp-content/uploads/2014/10
  Бюллетень автотовароведа №85 (октябрь 2015. г. Киев) Загальні положення судової автотоварознавчої експертизи Частина перша
wp-content/uploads/2014/11
  Критерії оцінювання учнів на уроках фізичної культури в сучасних умовах
wp-content/uploads/2014/04
  Тема. Призначення та будова токарно-гвинторізного верстата
wp-content/uploads/2014/12
  Про формування патріотизму, громадянської, державницької та військово-патріотичної свідомості в учнів птнз (слайд 1)
wp-content/uploads/2014/03
  Засновники: Національна бібліотека України імені В
wp-content/uploads/2014/12
  Робоча програма навчальної дисципліни соціальні та політичні конфлікти
wp-content/uploads/2014/02
  Заробляєте репетиторством – несіть декларацію до Міндоходів
uploads/2014-01
  Інформаці я про організацію правоосвітньої та правовиховної роботи в Великобагачанському районному управлінні юстиції протягом 2013 року
wp-content/uploads/2014/12
  Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни
  Робоча програма навчальної дисципліни психологія конфлікту (назва навчальної дисципліни) Галузь знань
wp-content/uploads/2014/11
  Проектна технологія
wp-content/uploads/2014/12
  Формування комунікативної компетентності учнів на уроках географії
wp-content/uploads/2014/03
  Образ жінки в творчості Тараса Григоровича Шевченка
wp-content/uploads/2014/10
  Віталій кара
wp-content/uploads/2014/08
  З додатка 3 до листа
wp-content/uploads/2014/12
  Робоча програма навчальної дисципліни основи психотерапії
wp-content/uploads/2014/10
  Звіт директора гімназії «Ерудит» на загальних зборах педагогічного колективу, батьківського комітету, ради гімназії, піклувальної ради та громадськості за 2014-2015 н р. Зміст
wp-content/uploads/2014/09
  Днз «Уманський професійний аграрний ліцей» Лабораторні та практичні роботи з біології ІІ курс Викладач хімії та біології Н. А. Свиридюк вищої категорії, викладач-методист Умань 2014 Упорядник
wp-content/uploads/2014/12
  Ключові зміни в оновленні начальної програми з біології та екології
  Закону України «Про освіту»
wp-content/uploads/2014/02
  Видимий річний рух Сонця
  Газета «Психолог» видавництва «Шкільний світ»
wp-content/uploads/2014/08
  Робоча програма навчальної дисципліни «Ідентифікація продовольчих товарів світового ринку»
  Так, мовленнєва змістова лінія забезпечує вироблення І вдосконалення умінь І навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності
uploads/2014-04
  Новосанжарська районна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення рекомендації
uploads/2014-01
  Вступ Правове забезпечення здійснення землеустрою в Україні
wp-content/uploads/2014/10
  Реформування нотаріату в україні: проблеми І рішення
uploads/2014/03
  Інформація з Приморської одпі подборка материалов из Приморской огни за тиждень по
wp-content/uploads/2014/12
  Пп01. 08 Загальна психологія (пізнавальні психічні процеси)
wp-content/uploads/2014/08
  Робоча програма для студентів 6-го курсу за фаховими спрямуваннями 110101 "лікувальна справа"
wp-content/uploads/2014/04
  1. Порядок исправления ошибок в декларации по прибыли. Про подання податкової звітності з податку на прибуток за 2013 рік
wp-content/uploads/2014/03
  Володимир ліпкан
wp-content/uploads/2014/11
  Методичні вказівки до підготовки та оцінки курсових робіт студентів спеціальності «міжнародне право»
wp-content/uploads/2014/12
  Пп01. 08 Загальна психологія (пізнавальні психічні процеси)
  Психологія конфлікту
wp-content/uploads/2014/08
  Робоча програма навчальної дисципліни «товарознавство
wp-content/uploads/2014/01
  Климишин І. А., Крячко І. П. Астрономія: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів
wp-content/uploads/2014/12
  Програма навчальної дисципліни психіатрія
wp-content/uploads/2014/11
  Міністерство освіти І наукиукраїни
wp-content/uploads/2014/04
  Лекція Зорі. Еволюція зір
wp-content/uploads/2014/11
  Навчальна програма дисципліни
  Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
wp-content/uploads/2014/08
  Робоча програма для студентів 6-го курсу за фаховими спрямуваннями
wp-content/uploads/2014/03
  Відомості про усіх підприємців мають бути в Єдиному реєстрі
wp-content/uploads/2014/04
  Інформація для розміщення на сайтах та публікації в місцевих змі ігор Білоус: Наше головне завдання стабілізувати надходження до бюджету Добропільська одпі гу міндоходів у Донецькій області інформує
wp-content/uploads/2014/11
  Актуальні проблеми теорії держави І права освітній рівень «магістр» Мета
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки «магістр»
wp-content/uploads/2014/08
  Робоча програма навчальної дисципліни «Експертиза товарів»
wp-content/uploads/2014/11
  Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасна історіографія» напряму підготовки 03 Історія для спеціальності
wp-content/uploads/2014/09
  Інструкційно-технологічна карта
wp-content/uploads/2014/08
  Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
  Методичні рекомендації з розвитку творчої особистості учня в процесі навчання іноземної мови на 2013-2014 навчальний рік
wp-content/uploads/2014/11
  Філософські проблеми права спеціальність 03040101 Правознавство Освітній рівень Магістр Метою вивчення дисципліни
  Для студентів І курсу для напряму підготовки
  Державна політика забезпечення інформаційної безпеки
  Робоча програма Судова медицина І психіатрія для студентів з напряму підготовки 030401 „Правознавство, 28 с. Розробники
wp-content/uploads/2014/03
  Упорядники: Самборський Я. А
content/uploads/2014/02
  Програма з медіакультури 8 клас (пропедевтичний курс). 35 годин
wp-content/uploads/2014/01
  Законами України "Про професійно-технічну освіту" та "Про загальну середню освіту"
wp-content/uploads/2014/12
  Методичні вказівки до дипломного проектування слухачів післядипломної освіти усіх форм навчання спеціальностей 05010301 «програмне забезпечення систем»
  Аналітична частина (соціально-економічний аналіз) Стратегії розвитку Волинської області на період до 2020 року вступ
wp-content/uploads/2014/01
  Портфоліо зміст Розділ I. Мої досягнення Розділ ІІ. Я у світі людей розділ ІІІ. Погляд на себе І в майбутнє Розділ IV. Результати педагогічної діяльності Розділ V. Науково-методична діяльність Розділ VI
wp-content/uploads/2014/08
  Державна реєстрація народження
  Про державну реєстрацію актів цивільного стану
wp-content/uploads/2014/12
  Анотований звіт
wp-content/uploads/2014/08
  Робоча програма навчальної дисципліни «товарознавство»
wp-content/uploads/2014/12
  Програма «впевнений старт»
wp-content/uploads/2014/03
  "екологічний тероризм" – дестабілізуючий фактор
wp-content/uploads/2014/11
  Методичні рекомендації для лекційних, практичних занять та самостійної роботи з курсу «міжкультурна комунікація»
wp-content/uploads/2014/08
  Курс лекцій для студентів денної І заочної форм навчання спеціальності 050301 "Товарознавство І комерційна діяльність"
wp-content/uploads/2014/10
  Звіт директора гімназії «Ерудит» на загальних зборах педагогічного колективу, батьківського комітету, ради гімназії, піклувальної ради та громадськості за 2015-2016 н р. Зміст
wp-content/uploads/2014/08
  Робоча програма навчальної дисципліни «Товарознавча експертиза продовольчих товарів»
wp-content/uploads/2014/10
  Тема Концепція ціноутворення. Система цін І їх класифікація. Тема Чинники маркетингового ціноутворення. Структура ціни, знижки
wp-content/uploads/2014/08
  Міністерство юстиції україни
wp-content/uploads/2014/10
  Застосування інноваційних технологій у процесі навчання географії поділяються на: проблемні технології; ігрові технології; технології групової діяльності учнів на уроках географії [8 с. 44-46]
wp-content/uploads/2014/08
  Житньов І. М. План виховної роботи харківського професійного машинобудівного ліцею на 2014 – 2015 навчальний рік
wp-content/uploads/2014/10
  Ольга розгон
wp-content/uploads/2014/08
  Робоча програма навчальної дисципліни «товарознавчі аспекти маркетингу»
wp-content/uploads/2014/11
  Спеціальний курс Мусульманська спільнота у громадсько-політичному житті
wp-content/uploads/2014/07
  Положення щодо ведення журналів теоритичного навчання Херсонського музичного училища Херсон 2012 вимоги щодо ведення журналів теоритичного навчання Херсонського музичного училища Загальні положення
wp-content/uploads/2014/11
  Нормативний курс Європейські суспільства й держави у світовій історії
wp-content/uploads/2014/12
  Інформаційний посібник для вчителів математики ” Редактор
wp-content/uploads/2014/11
  Методичні рекомендації до проведення у загальноосвітніх навчальних закладів Уроку пам’яті про трагічні події березня 1943 року в м. Корюківці у 2011 році ухвалено рішення про
  Робоча програма Проблеми теорії держави І права для студентів 1 курсу магістратури за спеціальністю 081 Право 44 с. Розробник
  Робоча програма Правові системи сучасності для студентів за напрямом підготовки
wp-content/uploads/2014/12
  Робоча програма навчальної дисципліни пп. 04 Педагогічна психологія
wp-content/uploads/2014/11
  Перший заступник Міністра
wp-content/uploads/2014/10
  Віталій кара
wp-content/uploads/2014/08
  Планети земної групи та планети-гіганти Сонячної системи Мета уроку
wp-content/uploads/2014/10
  Звіт директора гімназії «Ерудит» на загальних зборах педагогічного колективу, батьківського комітету, ради гімназії, піклувальної ради та громадськості зміст
wp-content/uploads/2014/04
  Самостійна робота
wp-content/uploads/2014/12
  Робоча програма навчальної дисципліни пп. 1. Педагогічна психологія
wp-content/uploads/2014/02
  Услуги транспортного экспедирования: в чем их сущность
wp-content/uploads/2014/05/id2
  Організація навчального процесу
wp-content/uploads/2014/12
  Повна назва вищого навчального закладу
wp-content/uploads/2014/10
  Стефано Гено, Розальба Армандо
wp-content/uploads/2014/01
  Звіт керівника загальноосвітнього навчального закладу с
wp-content/uploads/2014/06
  " Чорні діри: Парадокс Всесвіту"
wp-content/uploads/2014/12
  Пп. 01. 11 Вікова психологія
wp-content/uploads/2014/10
  Державний навчальний заклад
wp-content/uploads/2014/12
  Психологія конфлікту
  Затверджую” Декан філософського факультету доц. Рижак Л. В. “ ” 2017 р. Робоча програма навчальної дисципліни психокорекція
  Повна назва вищого навчального закладу
wp-content/uploads/2014/09
  Ризький мир у дипломатичних документах
wp-content/uploads/2014/08
  Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
wp-content/uploads/2014/10
  Програма обласного методичного об’єднання
wp-content/uploads/2014/12
  Впп. Ввс. 1 спецкурс «Психологічні основи роботи з обдарованими учнями»
  Вдовичин Ігор Ярославович робоча програма
wp-content/uploads/2014/06
  Соціальні мережі
  Пошукові системи та каталоги
wp-content/uploads/2014/12
  Методичні рекомендації щодо вивчення дисциплін художньо-естетичного циклу в 2009– 2010 навчальному році
wp-content/uploads/2014/11
  Закон України «Про власність», самоклеючі листочки, роздатковий матеріал. Хід уроку І. Евокація Попередня активізація
wp-content/uploads/2014/12
  Затверджую” Декан філософського факультету доц. Рижак Л. В. “ ” 2017 р. Робоча програма навчальної дисципліни пп
  Пп01. 029 Психокорекція
wp-content/uploads/2014/06
  " Юрій Гагарін перший у світі космонавт"
wp-content/uploads/2014/12
  Корнієнко Ігор Олексійович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології робоча програма


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка