wp-content/uploads/2015/03
  Львівський національний університету імені івана франка кафедра історії держави, права та політико-правових учень
wp-content/uploads/2015/05
  Мета та завдання навчальної дисципліни Предмет
wp-content/uploads/2015/10
  Наказ №205 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 травня 2015 р за №501/26946 Про затвердження Порядку надання медичної допомоги жінкам з багатоплідною вагітністю Відповідно до статті 33 Основ законодавства України про охорону здоров’я
wp-content/uploads/2015/05
  Г. С. Сковороди Кафедра наукових основ управління І психології Навчальна дисципліна «Менеджмент організацій та управління навчальним закладом» Витяг
wp-content/uploads/2015/11
  Методичні рекомендації та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання
wp-content/uploads/2015/10
  Завдання для індивідуальної роботи студента (індивідуальні навчально-дослідні завдання) І методичні рекомендації щодо їх виконання з навчальної дисципліни
wp-content/uploads/2015/03
  Форос Анатолій Ілліч асистент кафедри ортопедичної стоматології; Дячук Крістіна,,,,, асистент кафедри ортопедичної стоматології; робоча програма
  Локота Євген Юрійович к мед н. доцент кафедри ортопедичної стоматології. Локота Юрій Євгенович асистент кафедри ортопедичної стоматології. робоча програма
wp-content/uploads/2015/04
  Формування мотивації учня до навчання як здатність до саморозвитку
wp-content/uploads/2015/03
  Робоча програма навчальної дисципліни ортопедична стоматологія
wp-content/uploads/2015/12
  Робоча програма навчальної дисципліни бюджетна система (назва навчальної дисципліни) галузь знань : 0305 «Економіка та підприємництво»
wp-content/uploads/2015/02
  «Ацетиленові генератори»
wp-content/uploads/2015/11
  Положення про батьківську раду та батьківський комітет у загальноосвітніх навчальних закладах Загальні положення
wp-content/uploads/2015/12
  Комунальний вищий навчальний заклад «херсонська академія неперервної освіти» херсонської обласної ради кафедра теорії І методики виховання
  Код модуля: улу 3 Тип модуля:- варіативний. Обсяг модуля
wp-content/uploads/2015/02
  Навчально-методичний комплекс
wp-content/uploads/2015/03
  Робоча програма навчальної дисципліни флювіальний морфогенез напрям підготовки 040104 Географія
wp-content/uploads/2015/12
  Програма навчальної дисципліни «Стратегічний управлінський облік»
wp-content/uploads/2015/01
  Портфоліо як багатофункціональний інструмент оцінки й самооцінки педагога
wp-content/uploads/2015/02
  Редакційна колегія
wp-content/uploads/2015/03
  Робоча програма навчальної дисципліни геоморфологічна термінологія галузь знань 0401 Природничі науки
wp-content/uploads/2015/10
  Плани семінарських занять
  Завдання для самостійної роботи студента І методичні рекомендації щодо їх виконання з навчальної дисципліни
  Плани семінарських занять
wp-content/uploads/2015/04
  Методичні рекомендації щодо оформлення реферату вступником до аспірантури
wp-content/uploads/2015/09
  Програма навчальної дисципліни структура І методологія теоретичного музикознавства
wp-content/uploads/2015/10
  Методичні рекомендації щодо викладання предмета «Музичне мистецтво»
  Завдання для індивідуальної роботи студента (індивідуальні навчально-дослідні завдання) І методичні рекомендації щодо їх виконання з навчальної дисципліни
wp-content/uploads/2015/11
  Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «основи наукових досліджень»
wp-content/uploads/2015/01
  Дудяк Олег Анатолійович кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої історії України та архівознавства Львівського національного університету імені Івана Франка робоча програма
wp-content/uploads/2015/04
  С. І. Георгієвського формування критичного мислення – інноваційна педагогічна технологія
  Методичні рекомендації щодо організації науково-дослідницької діяльності учнів у відділенні екології та аграрних наук
wp-content/uploads/2015/06
  Програма навчальної дисципліни
wp-content/uploads/2015/05
  Харківської обласної ради
wp-content/uploads/2015/09
  Робоча програма навчальної дисципліни «Діловодство»
uploads/2015-01
  Інформація про виконання Плану роботи Миргородського міськрайонного управління юстиції на 2014 рік, затвердженого начальником Головного управління юстиції у Полтавській області від
wp-content/uploads/2015/03
  Робоча програма навчальної дисципліни теоретико-прикладні проблеми кримінальної відповідальності за злочини проти особи
wp-content/uploads/2015/02
  Програмою дисципліни передбачено вивчення прогресивних технологій ремонту тракторів, автомобілів, комбайнів, обладнання тваринницьких ферм
wp-content/uploads/2015/09
  Тематичний І календарний план практичних занять та самостійної роботи
wp-content/uploads/2015/12
  Ільницький Микола Миколайович робоча програма
wp-content/uploads/2015/11
  2. Код модуля: спср 6
wp-content/uploads/2015/04
  Раді запросити Вас взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції «Сучасний стан та перспективи біомедичної інженерії», що відбудеться 26-28 квітня 2017 року у м. Києві
wp-content/uploads/2015/09
  Конкурс "Парки легені міст і сіл" Загальні положення
wp-content/uploads/2015/12
  Робоча програма навчальної дисципліни комунікативний менеджмент
wp-content/uploads/2015/04
  Цивілізація Цифірізація глобалізація
wp-content/uploads/2015/06
  Клінічний аналіз крові
wp-content/uploads/2015/07
  Правила безопасности при эксплуатации нефтегазоперерабатывающих заводов (птб нп-73) раздел I. Oсновные положения
wp-content/uploads/2015/11
  Методичні рекомендації та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання
wp-content/uploads/2015/02
  Коротко про себе
wp-content/uploads/2015/11
  Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни
  Методичні рекомендації та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання
wp-content/uploads/2015/10
  Завдання для індивідуальної роботи студента (індивідуальні навчально-дослідні завдання) І методичні рекомендації щодо їх виконання з навчальної дисципліни
wp-content/uploads/2015/08
  Рівненська обласна державна адміністрація
wp-content/uploads/2015/02
  Випуск тридцять перший
wp-content/uploads/2015/01
  Роль шкільних бібліотек в освоєнні інформаційних технологій
wp-content/uploads/2015/07
  Офіційне видання
wp-content/uploads/2015/11
  Організаційно-правові засади цивільного контролю за діяльністю служби безпеки україни
wp-content/uploads/2015/09
  Аналіз результативності роботи піско-радьківської зош І-ІІІ ступенів за 2016/2017 навчальний рік
wp-content/uploads/2015/03
  Хома Наталія Михайлівна, доктор політичних наук, доцент кафедри теорії та історії політичної науки робоча програма
  Затверджую” Декан факультету Л. В. Рижак “ ” 2017 року робоча програма навчальної дисципліни
wp-content/uploads/2015/04
  Налог на прибыль Все вопросы будут изложены с учетом изменений в нку
wp-content/uploads/2015/11
  Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «методика викладання у вищій школі»
wp-content/uploads/2015/10
  Методичні рекомендації для виконання самостійних робіт та індивідуальної роботи
wp-content/uploads/2015/12
  Історичний розвиток валторни: інстументознавчий та техніко виконавський аспекти
wp-content/uploads/2015/04
  Дитячі енциклопедії, довідники, словники
wp-content/uploads/2015/08
  Рівненської обласної державної адміністрації комунальний заклад «станція юних натуралістів»
wp-content/uploads/2015/12
  Міністерство фінансів україни
wp-content/uploads/2015/11
  Методичні рекомендації та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання
wp/wp-content/uploads/2015/07
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом мон від
wp-content/uploads/2015/10
  Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт
wp-content/uploads/2015/12
  Робоча програма навчальної дисципліни облік у бюджетних установах (назва навчальної дисципліни) галузь знань : 0305 «Економіка та підприємництво»
wp-content/uploads/2015/10
  Засоби діагностики знань студентів з навчальної дисципліни «Облік у бюджетних установах»
wp-content/uploads/2015/06
  Шубер Павло Михайлович, доцент кафедри фізичної географії лну імені Івана Франка робоча програма
wp-content/uploads/2015/10
  Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту
wp-content/uploads/2015/08
  Ни національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль Київ 2013
wp-content/uploads/2015/03
  Панчак Оксана Григорівна доцент кафедри кримінального права І кримінології, кандидат юридичних наук робоча програма
  Опис навчальної дисципліни
wp-content/uploads/2015/10
  Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»
wordpress/wp-content/uploads/2015/11
  Теоретична механіка галузь знань 0505 «Машинобудування та матеріалообробка» Напрям підготовки 050503 «Машинобудування» Мета викладання навчальної дисципліни
wp-content/uploads/2015/12
  Робоча програма навчальної дисципліни «Логістика»
/wp-content/uploads/2015/04
  Структура баз даних для інформаційних систем управління фінансами, особливості побудови


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка