wp-content/uploads/2016/03
  Трудове навчання з практикумом
wp-content/uploads/2016/05
  Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5123. Н55043-2006
  Державний заклад
wp-content/uploads/2016/04
  Робоча програма навчальної дисципліни основи сімейного консультування напрям підготовки: 030102 «Психологія*»
wp-content/uploads/2016/03
  Базові навчально-методичні матеріали з дисципліни Козацтво у боротьбі за державність
wp-content/uploads/2016/10
  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з навчального предмету «клінічні основи дефектології»
wp-content/uploads/2016/02
  Міністерство охорони здоров’я україни
wp-content/uploads/2016/03
  Розвиток білінгвальної освіти у канаді
departments/biblioteka/wp-content/uploads/2016/06
  Людинознавчi студii збірник наукових праць ддпу випуск двадцять п’ятий педагогiка
wp-content/uploads/2016/03
  Методичні рекомендації до написання курсових робіт 2015 Укладачі: Балдинюк О. Д
  Кафедра дошкільної І початкової освіти Спеціальність «Дошкільна освіта» Викладач: доцент Єнгаличева І. В. Назва навчальної дисципліни «історія педагогіки»
wp-content/uploads/2016/06
  Європейський Союз в сучасній системі міжнародних відносин
wp-content/uploads/2016/09
  Науковий журнал
wp-content/uploads/2016/10
  Ю.Є. Полянський комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (модуля) кримінально-виконавче право
wp-content/uploads/2016/08
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Витяг зі змінами, затвердженими наказом мон україни від
wp-content/uploads/2016/04
  Міністерство охорони здоров’Я
wp-content/uploads/2016/06
  Правничий коледж
wp-content/uploads/2016/11
  Робоча програма навчальної дисципліни аптечна технологія ліків
wp-content/uploads/2016/04
  Основи екології та профілактичної медицини
wp-content/uploads/2016/03
  Робоча програма навчальної дисципліни Мета та завдання навчальної дисципліни
wp-content/uploads/2016/08
  Тематичний план
wp-content/uploads/2016/12
  Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»
wp-content/uploads/2016/11
  Програма навчальної дисципліни методологія наукових досліджень
  Програма навчальної дисципліни теорія та методика музичного виховання
/wp-content/uploads/2016/09
  Робоча програма навчальної дисципліни технологія продуктів забою.
wp-content/uploads/2016/09
  Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у
wp-content/uploads/2016/04
  Робоча програма навчальної дисципліни основи пісочної терапії напрям підготовки: 030102 Психологія
wp-content/uploads/2016/03
  Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям
  Інформація про діяльність Кам’янець подільського міськрайонного управління юстиції за 2015 рік І. Розгляд звернень громадян
wp-content/uploads/2016/02
  Система менеджменту якості навчальна програма
wp-content/uploads/2016/05
  Людина та її здоров’я найбільша цінність держави, яка докладає великих зусиль, створюючи умови безпечної життєдіяльності людини як у побуті, так І у робочому середовищі
  Міністерство освіти І науки україни
wp-content/uploads/2016/10
  Ю.Є. Полянський комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (модуля) кримінально-виконавче право
wp-content/uploads/2016/04
  Робоча програма дисципліни
wp-content/uploads/2016/03
  Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтво 020205 Образотворче мистецтво* Дисципліна «Шкільний курс образотворчого мистецтва та методика його викладання»
wp-content/uploads/2016/04
  European credit transfer system ects — інформаційний пакет кафедра загальної педагогіки І психології розробник
wp-content/uploads/2016/03
  Назва навчальної дисципліни «вступ до спеціальності «дошкільна освіта» Метою викладання навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності «Дошкільна освіта»
uploads/2016-01
  Міністерство юстиції україни головне територіальне управління юстиції у полтавській області козельщинське районне управління юстиції
wp-content/uploads/2016/03
  Методичні рекомендації студентам до виконання курсових робіт
wp-content/uploads/2016/11
  Робоча програма навчальної дисципліни «Фармакологія» напрям підготовки 1201 "Медицина"
wp-content/uploads/2016/08
  Додаток до рішення обласної ради від 13 липня 2017 року № Інформація про хід виконання Обласної програми правової освіти населення на 2016-2020 роки
wp-content/uploads/2016/03
  Теорія та методика співпраці днз з родинами
wp-content/uploads/2016/11
  Програма Навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 012 «Дошкільна освіта» 2016
wp-content/uploads/2016/09
  Програма Навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
wp-content/uploads/2016/10
  Програма навчальної дисципліни порівняльна педагогіка Галузь знань 01 Освіта Спеціальність 013 Початкова освіта
wp-content/uploads/2016/03
  Кафедра дошкільної освіти Спеціальність «Дошкільна освіта»
  Кафедра дошкільної І початкової освіти Спеціальність «Дошкільна освіта» Викладач: доцент Єнгаличева І. В. Назва навчальної дисципліни «основи педагогіки зі вступом до спеціальності»
  Історія дошкільної педагогіки
  Методика навчання освітньої галузі «суспільствознавство» Академічна характеристика дисципліни
  Академічна характеристика дисципліни Рік вивчення (курс)
  Розвиток емоційної сфери дитини
wp-content/uploads/2016/04
  Переклад словосполучень
wp-content/uploads/2016/03
  Соціологія освіти
wp-content/uploads/2016/04
  Робоча програма дисципліни
wp-content/uploads/2016/09
  Урок 15. Тема: Загальні відомості про мінеральні добрива, раціональне використання добрив та проблеми охорони природи. Роль хімії у розв’язанні продовольчої проблеми
wp-content/uploads/2016/10
  Розпорядження від 12 жовтня 2016 року №417 м. Київ Про проведення у Київській області Тижня енергоефективності
wp-content/uploads/2016/04
  Технології роботи соціального гувернера
wp-content/uploads/2016/10
  Ю.Є. Полянський комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (модуля) кримінально-виконавче право
wp-content/uploads/2016/08
  Методичні рекомендації щодо вивчення навчальних предметів у 2016-2017 навчальному році Початкова школа
wp-content/uploads/2016/11
  Міністерство фінансів україни
wp-content/uploads/2016/05
  Програма для студентів 2 курсу з дісципліни «оздоровчий фітнес»
/wp-content/uploads/2016/12
  Тема заняття: Правова система
wp-content/uploads/2016/03
  Фізична культура та психофізіологічний тренінг
wp-content/uploads/2016/05
  Урок №33 Тема: Художнє осмислення трагічної історії України, ностальгічні мотиви, філософічність поезії Є. Маланюка "Під чужим небом"
wp-content/uploads/2016/01
  Гнатюк Михайло Іванович робоча програма
wp-content/uploads/2016/02
  Навчальна програма дисципліни патопсихологія Освітньо-кваліфікаційний рівень
wp-content/uploads/2016/04
  Білавич галина василівна
  Приватне акціонерне товариство
wp-content/uploads/2016/03
  Проблеми застосування практики європейського суду з прав людини у кримінальному праві україни
wp-content/uploads/2016/04
  Робоча програма дисципліни
wp-content/uploads/2016/12
  Робоча програма навчальної дисципліни фармакогнозія ( назва навчальної дисципліни) напрям підготовки 22 «Охорона здоров ' я»
wp-content/uploads/2016/04
  Соціально-правовий захист сім’ї та дитинства
  Вступ до спеціальності
wp-content/uploads/2016/05
  Методичні рекомендації щодо опанування філософських знань, теми рефератів для складання кандидатського іспиту з філософії та методичні рекомендації щодо їх написання
wp-content/uploads/2016/03
  Здоров’язбережувальні технології у освітньому закладі академічна характеристика дисципліни
wp-content/uploads/2016/02
  М. М. «Адміністративне судочинство»
wp-content/uploads/2016/10
  Програма навчальної дисципліни країнознавство Галузі знань 0101 Педагогічна освіта
wp-content/uploads/2016/09
  Історичні аспекти світового туризму
wp-content/uploads/2016/03
  Навчальні матеріали дисципліни кафедри
  Психологічні проблеми вищої школи
  Корпоративна культура освітнього закладу
  Корпоративна культура вищого навчального закладу
wp-content/uploads/2016/10
  Рішення Верховного Суду США конституційні засади взаємодії між органами державної влади. Система стримувань І противаг Конгрес США. Законодавча процедура в Конгресі
wp-content/uploads/2016/02
  Наукові праці кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство. Випуск 3
wp-content/uploads/2016/10
  Ю.Є. Полянський комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (модуля) права людини у сфері кримінальної юстиції
wp-content/uploads/2016/11
  Орієнтовна форма
wp-content/uploads/2016/05
  Нових надходжень
wp-content/uploads/2016/03
  Історія мистецтв (3-М)
  Історія мистецтв ос бакалавр (2-М)
wp-content/uploads/2016/05
  Програма навчальної дисципліни циклу загальної підготовки
wp-content/uploads/2016/03
  Педагогічні технології в початковій школі
  Історія українського мистецтва ос бакалавр
  Конспект уроку з української мови в 11-а класі
wp-content/uploads/2016/10
  Ю.Є. Полянський комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (модуля) Кримінологічна віктимологія
  Робоча програма навчальної дисципліни методологія наукових досліджень
wp-content/uploads/2016/11
  Усне мовлення в системі гуманістичних цінностей вихідні положення
wp-content/uploads/2016/03
  Метою викладання дисципліни є
wp-content/uploads/2016/04
  Кафедра теорії та методики практичної психології
wp-content/uploads/2016/03
  Робота формування міжпредметних компетентностей під час вивчення шкільного курсу фізики
wp-content/uploads/2016/09
  Робоча програма для студентів спеціальності 010102 «Початкова освіта»
wp-content/uploads/2016/03
  Методика навчання освітньої галузі «суспільствознавство» Академічна характеристика дисципліни
wp-content/uploads/2016/02
  Це придбання нових знань І умінь шляхом самостійної роботи над матеріалами І, відповідно, собою
wp-content/uploads/2016/04
  Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах
wp-content/uploads/2016/03
  Диференціальна психологія ос бакалавр
wp-content/uploads/2016/10
  Ю.Є. Полянський комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (модуля) Кримінологічна віктимологія
wp-content/uploads/2016/04
  Робоча програма дисципліни
wp-content/uploads/2016/02
  Робоча програма навчальної дисципліни гістологія, цитологія та ембріологія (шифр І назва навчальної дисципліни) галузь знань 22 «Охорона здоров ’ я»
  Робоча програма навчальної дисципліни гістологія, цитологія та ембріологія (шифр І назва навчальної дисципліни) галузь знань 22 «Охорона здоров ’ я»
wp-content/uploads/2016/11
  Методичні рекомендації щодо їх виконання розділ порядок оформлення та захисту індивідуальних навчально-дослідних завдань розділ 4
wp-content/uploads/2016/04
  Фізична картина світу як складова природничо наукової картини світу
wp-content/uploads/2016/03
  Теоретичні та методичні основи викладання освітньої галузі «людина І світ»
wp-content/uploads/2016/02
  Типи проектів Відомі різні класифікації проектів. Так, Є. С. Полат пропонує п'ять основних критеріїв, за якими розрізняють типи проектів
wp-content/uploads/2016/10
  1. загальні положення студентські наукові гуртки (далі снг) є об'єднанням студентів, що займаються науковою діяльністю на некомерційній основі
wp-content/uploads/2016/11
  Програма навчальної дисципліни «Управління публічним сектором» для студентів за галуззю знань
wp-content/uploads/2016/02
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка
wp-content/uploads/2016/10
  Середній дошкільний вік
wp-content/uploads/2016/09
  Робоча програма з дисципліни «Технологія переробки продукції тваринництва» для студентів за напрямом підготовки
wp-content/uploads/2016/03
  Базові навчально-методичні матеріали
wp-content/uploads/2016/08
  Методичні рекомендації щодо створення мультимедійних презентацій для навчального процесу
wp-content/uploads/2016/11
  Робоча програма навчальної дисципліни фармакогнозія ( назва навчальної дисципліни) напрям підготовки 1202 «Фармація»
wp-content/uploads/2016/04
  European credit transfer system ects — інформаційний пакет кафедра загальної педагогіки І психології розробник
  Академічна характеристика дисципліни Рік вивчення (курс)
wp-content/uploads/2016/11
  Навчально-методичні матеріали
wp-content/uploads/2016/10
  Методика проведення екскурсій з біології
wp-content/uploads/2016/03
  Шкільний курс образотворчого мистецтва та методика його викладання ос бакалавр
wp-content/uploads/2016/11
  Засоби діагностики
wp-content/uploads/2016/10
  Громадянство України
wp-content/uploads/2016/04
  Державний заклад
wp-content/uploads/2016/02
  Створення та
wp-content/uploads/2016/03
  І. вИмоги до знань та вмінь студентів з навчальної дисципліни мета курсу
wp-content/uploads/2016/04
  Соціальна політика в україні
wp-content/uploads/2016/11
  Методичні рекомендації щодо розробки та оформлення мультимедійної презентації. Способи використання у навчально-виховному процесі. Портфоліо вчителя
  Програма навчальної дисципліни о снови науково-педагогічних досліджень Галузь знань 0101 "Педагогічна освіта"
wp-content/uploads/2016/12
  Робоча програма курсу за вибором актуальні проблеми вірусології ( назва навчальної дисципліни) напрям підготовки 22 «Охорона здоров’я»
wp-content/uploads/2016/03
  Формування здоров’язбережувального освітнього середовища у внз
wp-content/uploads/2016/06
  Особливості онкології дитячого віку
wp-content/uploads/2016/12
  Програма нормативної навчальної дисципліни спеціалізації «Економічна І соціальна географія», підготовки
wp-content/uploads/2016/09
  Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра
wp-content/uploads/2016/10
  Голова правлiння
  Голова правлiння
omp/wp-content/uploads/2016/06
  Порядок формування робочої програми навчальної дисципліни загальні положення
wp-content/uploads/2016/02
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка
wp-content/uploads/2016/12
  Вступ. Літературний процес 70-90-х років XIX ст. Основні риси модернізму
wp-content/uploads/2016/08
  Позаурочні форми навчання
wp-content/uploads/2016/12
  Проза 20-30 р. Загальний огляд. Літературна дискусія 1925-1928 років
wp-content/uploads/2016/01
  Положення Міжнародної конвенції про права дитини вільно висловлювати свою думку, отримувати та передавати інформацію будь-якого роду, незалежно від кордонів, в усній, письмовій або друкованій формі
wp-content/uploads/2016/11
  І методичні рекомендації щодо їх виконання
wp-content/uploads/2016/06
  Правничий коледж
wp-content/uploads/2016/12
  Історія україни та української культури навчальна програма дисципліни підготовки бакалаврів галузь 15 «Автоматизація та приладобудування»
wp-content/uploads/2016/03
  Міжнародна громадська організація
wp-content/uploads/2016/06
  Тема Вроджені вади розвитку грудної клітки у дітей. Лійкоподібна деформація грудної клітки. Кілевидна деформація. Синдром Поланда. Ембріологія, клінічні прояви, принципи лікування. Синдром Кураріно-Сільвермана
wp-content/uploads/2016/04
  Назва навчальної дисципліни підготовки
wp-content/uploads/2016/09
  Приватний вищий навчальний заклад
wp-content/uploads/2016/04
  Робоча програма навчальної дисципліни еколог ія
wp-content/uploads/2016/12
  Голова Правлiння
  Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2012 року
wp-content/uploads/2016/11
  Методичні рекомендації щодо їх виконання розділ порядок оформлення та захисту індивідуальних навчально-дослідних завдань
wp-content/uploads/2016/04
  Соціальна робота у сфері дозвілля
wp-content/uploads/2016/06
  Змістові модулі: 18. Ургентна дитяча хірургія
wp-content/uploads/2016/11
  Система менеджменту якості навчальна програма
wp-content/uploads/2016/12
  Тема 9 соціологія праці та управління план
wp-content/uploads/2016/11
  Програма навчальної дисципліни "Менеджмент" для студентів (назва навчальної дисципліни) за галуззю знань ­ 0306 " Менеджмент і адміністрування " за напрямом підготовки 030601 "
wp-content/uploads/2016/03
  Навчально-методичні матеріали з дисципліни Історія України
wp-content/uploads/2016/04
  Робоча програма дисципліни
wp-content/uploads/2016/06
  1 слайд Використання ікт у роботі класного керівника
wp-content/uploads/2016/02
  Програма навчальної дисципліни переклад художнього тексту галузі знань 0203 Гуманітарні науки
  Тренінгові вправи Тренінги та технологія їх проведення Учитель, проектуючи навчально-виховний процес, мусить знаходити відповіді не лише на запитання «Що засвоїли (засвоять у результаті виконання навчальної діяльності) учні?»
wp-content/uploads/2016/03
  Базові навчально-методичні матеріали
wp-content/uploads/2016/11
  Цільова комплексна програма розвитку школи
wp-content/uploads/2016/01
  Робоча програма навчальної дисципліни сучасна українська літературна мова
wp-content/uploads/2016/02
  Інтегрований курс. Всесвітня історія. Історія Україна Методична розробка практичного заняття в 6 класі «Суспільне, господарське та повсякденне життя в античних полісах на території України»
wp-content/uploads/2016/12
  Довідка за результатами перевірки стану правової освіти в Херсонській багатопрофільній гімназії №20
  Довідка / за результатами перевірки стану правової освіти в Херсонській загальноосвітній школі I-III ступенів №39
wp-content/uploads/2016/04
  Тема Господарське право в системі права
wp-content/uploads/2016/10
  Ю.Є. Полянський комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (модуля) кримінально-виконавче право
wp-content/uploads/2016/03
  1. мета та завдання навчальної дисципліни
wp-content/uploads/2016/02
  Збройна боротьба українського народу за Державність І 1917-1923 рр не увінчалась бажаним успіхом
wp-content/uploads/2016/09
  Дипломатії у схемах розуміння та механізмах адаптації до вимог сучасної
wp-content/uploads/2016/01
  Лучук Тарас Володимирович робоча програма
wp-content/uploads/2016/12
  Методична розробка
  Катерина Островська
wp-content/uploads/2016/01
  Робоча програма навчальної дисципліни історія світової літератури ХІХ-ХХ століть (шифр І назва навчальної дисципліни) напряму підготовки 020303 «Філологія»
wp-content/uploads/2016/03
  І. вИмоги до знань та вмінь студентів з навчальної дисципліни
  Управління інноваціями в системі освіти
ukr/wp-content/uploads/2016/10
  Засоби колективного захисту робітників, службовців, населення. Підвищення захисних властивостей житла
wp-content/uploads/2016/11
  Міжнародна економіка галузь знань: 0306 Менеджмент І адміністрування спеціальність: 030601 Менеджмент освітній ступінь: бакалавр форма навчання: денна Укладач: Капленко Г. В., доцент, к е. н., доцент львів 2017
wp-content/uploads/2016/03
  Методи біофізичних досліджень
wp-content/uploads/2016/05
  Програма навчальної дисципліни римське приватне право підготовки молодшого спеціаліста галузь знань
  Як засіб підвищення якості освіти портфоліо як засіб підвищення якості освіти
wp-content/uploads/2016/10
  Ю.Є. Полянський комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (модуля) кримінологія
  До листа Міністерства
wp-content/uploads/2016/03
  Сучасне образотворче мистецтво
  Міжнародна громадська організація
wp-content/uploads/2016/05
  З учителями у системі шкільної освіти закарпаття
wp-content/uploads/2016/06
  Правничий коледж
wp-content/uploads/2016/01
  Програма навчальної дисципліни українська діалектологія напряму підготовки 0203 філологія для спеціальності (тей) 020303 українська мова І література
wp-content/uploads/2016/04
  Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації
wp-content/uploads/2016/01
  Програма навчальної дисципліни актуальні проблеми історичної граматики в середній школі
wp-content/uploads/2016/05
  План роботи методичного осередку вчителів-предметників природничо-математичних наук на 2016/2017 навчальний рік
wp-content/uploads/2016/11
  Завдання для індивідуальної роботи студента (індивідуальні навчально-дослідні завдання) І методичні рекомендації щодо їх виконання з навчальної дисципліни
wp-content/uploads/2016/04
  Комплексна програма «Молодь Дрогобича»
wp-content/uploads/2016/06
  Статут комунальної установи сумської спеціалізованої школи І ступеня №30
wp-content/uploads/2016/10
  Ю.Є. Полянський комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (модуля) кримінально-виконавче право
  Гнатюк Михайло Іванович робоча програма
wp-content/uploads/2016/05
  План роботи для учнів різних вікових груп (6-7, 8-9, 10-11 класи). Література: Внеклассная работа по биологии / А. И. Никишов, З. А. Мокеева и др. М.: Просвещение, 1980. 240 с
wp-content/uploads/2016/10
  Ю.Є. Полянський комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (модуля) кримінально-виконавче право
wp-content/uploads/2016/12
  Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Соціологія»
wp-content/uploads/2016/10
  Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
wp-content/uploads/2016/04
  Програма фахового тестування для конкурсного відбору вступників
wp-content/uploads/2016/10
  Дрогобицької міської ради
  Морфологічні норми професійного спілкування педагога
wp-content/uploads/2016/12
  Катерина Островська
  Катерина Островська
wp-content/uploads/2016/03
  Актуальні проблеми дошкільної освіти
wp-content/uploads/2016/10
  Робоча програма навчальної дисципліни «Українська мова в середній школі»
wp-content/uploads/2016/06
  Тема Вроджені вади розвитку грудної клітки у дітей. Лійкоподібна деформація грудної клітки. Кілевидна деформація. Синдром Поланда. Ембріологія, клінічні прояви, принципи лікування. Синдром Кураріно-Сільвермана
wp-content/uploads/2016/10
  Ю.Є. Полянський комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (модуля) кримінологія
wp-content/uploads/2016/07
  Розпорядження від 03 жовтня 2014 року №323 Про проведення у Київській області Тижня енергоефективності
/wp-content/uploads/2016/10
  Адміністративна реформа
wp-content/uploads/2016/04
  Робоча програма дисципліни
  Служба безпеки україни
  Курс лекцій розділ 2 джерела, сутність та складові інтелектуальної власності київ 2018
wp-content/uploads/2016/02
  Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти
wp-content/uploads/2016/06
  Гострий холецистит
wp-content/uploads/2016/04
  С. Гордієнко теорія та практика протидії загрозам інноваційній діяльності та інтелектуальній власності в україні курс лекцій
wp-content/uploads/2016/12
  Методологія та процес розробки Стратегії 26 коротка характеристика міста
wp-content/uploads/2016/04
  Курс лекцій розділ 1 сутність, зміст та джерела інноваційної діяльності. Напрями її удосконалення
wp-content/uploads/2016/10
  Рекомендована література Базова
wp-content/uploads/2016/04
  Робоча програма з дисципліни «Політологія» для студентів за напрямом 030102 «Психологія*» „27 серпня, 2015 року
  Обгрунтування актуальності вивчення тими
wp-content/uploads/2016/02
  Скадовська загальноосвітня школа І ііі ступенів №3 Виконала вчитель початкових класів
wp-content/uploads/2016/09
  093 Євгеній Сафар’янс
  Науковий журнал
wp-content/uploads/2016/12
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів
wp-content/uploads/2016/06
  Вади розвитку легень
wp-content/uploads/2016/03
  Мета навчальної дисципліни
wp-content/uploads/2016/10
  Громадська організація «Мрії збуваються» за підтримки ммго «Фонд розвитку м. Миколаєва» проект
wp-content/uploads/2016/11
  І методичні рекомендації щодо їх виконання
wp-content/uploads/2016/01
  Форма № н 04 львівський національний унверситет імені івана франка кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства “затверджую
wp-content/uploads/2016/10
  Програма Навчальної дисципліни Галузь знань 01 "Освіта" Спеціальність 013 "Початкова освіта" Магістр початкової освіти
wp-content/uploads/2016/04
  Служба безпеки україни
wp-content/uploads/2016/12
  Урок 22. Звільнення дихальних шляхів
wp-content/uploads/2016/03
  Пам’ятка щодо відповідності обладнання, що працює під тиском вимогам «Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском»
wp-content/uploads/2016/11
  Лекція Форми, методи та засоби навчання інформатики
wp-content/uploads/2016/09
  Волинської обласної державної адміністрації збірник інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності
  Науковий журнал
wp-content/uploads/2016/12
  Додаток 1 до рішення обласної ради від
wp-content/uploads/2016/04
  Звіт директора Миколаївського будівельного коледжу Київського національного університету будівництва І архітектури Бондаренка Георгія Григоровича за 2018 рік. Загальна характеристика навчального закладу
wp-content/uploads/2016/03
  Психологічні проблеми вищої школи
directory wp-content uploads  


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка