wp-content/uploads/2017/08
  Программа першого рівня вищої освіти за напрямом 016 Спеціальна освіта (логопедія)
wp-content/uploads/2017/10
  Хрящевська Людмила Михайлівна, доцент кафедри етнології та спеціальних історичних дисциплін, кандидат історичних наук, доцент (Хрящевська Л. М.) робоча програма
wp-content/uploads/2017/03
  Психологія Ідентифікація
  Навчально-методичні матеріали для самостійної роботи студентів-магістрів
wp-content/uploads/2017/05
  Рішення Дніпропетровської обласної ради статут комунального позашкільного навчального закладу,,мала академія наук учнівської молоді" дніпропетровської обласної ради"
wp-content/uploads/2017/08
  Додаток 3 до наказу №37 від
wp-content/uploads/2017/11
  Інформація щодо організації та проведення
wp-content/uploads/2017/03
  З методикою навчання
wp-content/uploads/2017/10
  "Демосфен"
wp-content/uploads/2017/08
  Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
wp-content/uploads/2017/10
  Космогонічні українські народні погляди
wp-content/uploads/2017/05
  Навчально-методичні рекомендації для практичних занять з навчальної дисципліни
wp-content/uploads/2017/07
  Програма навчальної дисципліни «Підготовка наукових публікацій та презентацій результатів досліджень»
wp-content/uploads/2017/10
  Феномен культури стародавнього риму
wp-content/uploads/2017/06
  Робоча програма навчальної дисципліни політична комунікація та інформаційна безпека (частина 1) окр «магістр»
wp-content/uploads/2017/05
  Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «господарське право»
wp-content/uploads/2017/10
  Реферат на тему: " Римська династія імператорів Юліїв - клавдіїв"
  Марксистський атеїзм як різновид вільнодумства
wp-content/uploads/2017/01
  Фахова атестація педагогічних працівників
  Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2017
wp-content/uploads/2017/10
  Хімія та вирішення сировинного та енергетичного дефіциту
wp-content/uploads/2017/07
  Міжнародної науково – практичної конференції
wp-content/uploads/2017/10
  Бароко як літературний напрям у мистецтві Західної Європи
  Західноєвропейська класична музика
  Теїстичні вірування праукраїнців часів Київської Русі
  Реформи володимира великого
  Реферат на тему: Біографія
  Мікропроцесорна система для підрахунку готової продукції
  2 Проектування технологій навчання по темі: «Мережа Езернет»
wp-content/uploads/2017/06
  Програма дисципліни вільного вибору магістра підготовки доктор філософії
wp-content/uploads/2017/10
  Велика Британія та Німеччиниа у міжвоєнний період
wp-content/uploads/2017/04
  Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
wp-content/uploads/2017/10
  Аналітична геометрія в просторі
  Азербайджан, Азербайджанская Республика, государство в юго-восточной части Закавказья
  Основи інформаційної безпеки
  Комплексні числа
  Релігія та війна
  Ціна І цінова політика планування ціни
  26 квітня 1986 року в Украіні на 4-му блоці Чорнобильськоі аес сталася досі найтяжча катастрофа в атомній промисловості, Експеримент вийшов з-під контролю,вибух зруйнував корпус реактора,почали плавитись паливні стрижні,радіація вийшла
  Ім. В. О. Сухомлинського кафедра військової підготовки
  Реферат за теми: «Мовна культура педагога вищої школи»
  Україна в складі СРСР 1922-1939
wp-content/uploads/2017/03
  Психологія Ідентифікація
wp-content/uploads/2017/07
  Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу «комп’ютерні технології в суспільній географії»
wp-content/uploads/2017/10
  Україна в умовах десталінізації (1956-1964 рр.)
wp-content/uploads/2017/09
  Хамар Уляна Вікторівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри історії філософії робоча програма
wp-content/uploads/2017/10
  Робоча програма навчальної дисципліни історіографія всесвітньої історії окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
  Програма навчальної дисципліни цивілізаційний підхід у вивченні історії підготовки бакалавра
  Реферат на тему: знищення російським самодержавством української державності
  Реферат Основні властивості простору Соболєва
wp-content/uploads/2017/06
  Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра галузі знань 0302 Гуманітарні науки
wp-content/uploads/2017/10
  Огляд історії азовського козацького війська
  Реферат по екології
  Реферат на тему: Мережі відділів, кампусів І корпорацій Мережі
wp-content/uploads/2017/03
  Робоча програма навчальної дисципліни основи соціально-педагогічних досліджень =
wp-content/uploads/2017/10
  Методичні рекомендації для студентів спеціальності 081 «Право» київ -2016 Правове регулювання банкрутства: методичні рекомендації для студентів спеціальності 081 «Право» Укл.: Бевз С.І. К. Нтуу «кпі», 2016. с
  Методичні рекомендації для студентів спеціальності 081 «Право» київ -2016 Корпоративне право: методичні рекомендації для студентів спеціальності 081 «Право» Укл.: Бевз С.І. К. Нтуу «кпі», 2016. с
  Реферат на тему: Операційна система os/2 Warp
wp-content/uploads/2017/12
  В. О. Сухомлинського Кафедра загальної та прикладної лінгвістики Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Мовленнєвий практикум
wp-content/uploads/2017/01
  Робоча програма навчальної дисципліни «Усне мовлення в системі гуманістичних цінностей» Галузь знань 0303 «Журналістика та інформація»
wp-content/uploads/2017/12
  1. Давня та середньовічна історія України в загальному контексті розвитку світової цивілізації
wp-content/uploads/2017/10
  Робоча програма навчальної дисципліни «Етнонаціональна політика в Україні»
wp-content/uploads/2017/12
  Теорія І практика комунікації (комунікативні технології)
wp-content/uploads/2017/11
  Робоча програма навчальної дисципліни політична комунікація та інформаційна безпека (Частина 2) Ступінь магістра
wp-content/uploads/2017/04
  Програма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр / Спеціаліст»
wp-content/uploads/2017/12
  Навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю 171 «Електроніка», спеціалізацією «Електронні системи»
wp-content/uploads/2017/10
  Пояснювальна записка до курсової роботи за дисципліною Мережі еом на тему Розробка програмного забезпечення системи збору даних про хід та параметри технологічного процесу
wp-content/uploads/2017/01
  Методичні вказівки до підготовки практичних занять
wp-content/uploads/2017/05
  Програма навчальної дисципліни «Етика»
wp-content/uploads/2017/03
  Ідентифікація Шифр
wp-content/uploads/2017/10
  "Геомтрія Лобачевського"
wp-content/uploads/2017/12
  Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія та методика проведення навчально-польових зборів (занять) в зош»
wp-content/uploads/2017/10
  Робоча програма навчальної дисципліни охорона І збереження пам ’ яток історії І культури окр «бакалавр»
wp-content/uploads/2017/04
  Хамар Уляна Вікторівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри історії філософії робоча програма
wp-content/uploads/2017/03
  Навчально-методичні рекомендації
wp-content/uploads/2017/06
  Робоча програма навчальної дисципліни політична історія миколаївщини окр «магістр» Галузь знань
wp-content/uploads/2017/10
  Форми текстового оформлення матеріалу
wp-content/uploads/2017/03
  Робоча програма для студентів спеціальності 013 «Початкова освіта»
wp-content/uploads/2017/12
  Урок дзеркало загальної педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його
wp-content/uploads/2017/06
  Н. І. Василькова «31» серпня 2016 р
wp-content/uploads/2017/09
  Навчальний посібник Чернігів 2016 (075. 8) Ббк 67. 405я73
wp-content/uploads/2017/07
  Науковий журнал
wp-content/uploads/2017/10
  "Політекономія як суспільно-економічна наука"
wp-content/uploads/2017/12
  В. В. Маяковського Роль бібліотек у поширенні знань про здоровий спосіб життя Оглядово-інформаційна довідка
wp-content/uploads/2017/07
  Програма навчальної дисципліни " Комп'ютерні технології в суспільній географії "
wp-content/uploads/2017/05
  Розпорядження міського голови
wp-content/uploads/2017/01
  Програма навчальної дисципліни
  Програма навчальної дисципліни
  Програма навчальної дисципліни
wp-content/uploads/2017/12
  Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
wp-content/uploads/2017/01
  Робоча програма навчальної дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням» Спеціальність 012 «Дошкільна освіта»
wp-content/uploads/2017/09
  Програма гуртка «Учнівське лісництво»
wp-content/uploads/2017/12
  Методичні рекомендації для студентів напрям підготовки: 05 соціальні та поведінкові науки
wp-content/uploads/2017/10
  Методичні рекомендації для студентів спеціальності 081 «Право» київ -2016 Страхове право: методичні рекомендації для студентів спеціальності 081 «Право» Укл.: Бевз С.І. К. Нтуу «кпі», 2016. с
wp-content/uploads/2017/01
  Тема: Енергоефективність в Україні. Регулюючі механізми енергозбереження
wp-content/uploads/2017/11
  Поняття, предмет І метод трудового права
wp-content/uploads/2017/12
  Управління культури І туризму облдержадміністрації Одеська обласна бібліотека для юнацтва ім. В. В. Маяковського
wp-content/uploads/2017/01
  Робоча програма навчальної дисципліни «методика організації образотворчої діяльності дітей»
wp-content/uploads/2017/03
  Програма навчальної дисципліни кримінальне право України
wp-content/uploads/2017/01
  Програма навчальної дисципліни
wp-content/uploads/2017/03
  Робоча програма складена на основі
wp-content/uploads/2017/11
  Україна недобоївська сільська рада відділ освіти, молоді та спорту
wp-content/uploads/2017/10
  «Вплив валютних курсів на економіку України»
  Уроку з теми: «Робота з панеллю керування» Спеціальність: «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем»
wp-content/uploads/2017/12
  Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
wp-content/uploads/2017/04
  Тиждень професії «Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу»
wp-content/uploads/2017/12
  Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
wp-content/uploads/2017/01
  Лабораторна робота №12 " Складання найпростішого оптичного приладу. "
wp-content/uploads/2017/12
  Урок №12 Тема: Молочний Шлях. Будова Галактики. Місце Сонячної системи в Галактиці. Зоряні скупчення та асоціації. Туманності. Підсистеми Галактики та її спіральна структура
  Урок 11 Тема уроку: Планетні системи інших зір. Еволюція зір. Нейтронні зорі. Чорні діри. Мета
wp-content/uploads/2017/06
  Н. І. Василькова «31» серпня 2016 р
  Робоча програма навчальної дисципліни військова історія україни окр «бакалавр»
wp-content/uploads/2017/03
  Психологія ідентифікація
wp-content/uploads/2017/10
  Правила виконання навчальної документації. Вимоги до кваліфікаційної роботи магістра Луганськ
wp-content/uploads/2017/12
  Теорія І практика комунікації (міжкультурна комунікація)
  Навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю 171 «Електроніка», спеціалізацією «Електронні компоненти і системи»
  Методичні рекомендації для студентів напрям підготовки: 05 соціальні та поведінкові науки
  Методичні рекомендації для студентів напрям підготовки: 05 соціальні та поведінкові науки
wp-content/uploads/2017/10
  Примірне положення про медичну сестру
wp-content/uploads/2017/03
  1. Характеристика акціонерного права як галузі законодавства
wp-content/uploads/2017/12
  Комунальний вищий навчальний заклад
wp-content/uploads/2017/10
  Програма навчальної дисципліни етнологія Ступінь бакалавра Галузь знань 01 Освіта 014 Середня освіта
  Інфраструктура ринку. Проблеми її формування в Україні
  Програма навчальної дисципліни Етносоціологічні дослідження в етнології Ступінь магістра
  Хрящевська Людмила Михайлівна, доцент кафедри історії, етнології та археології, кандидат історичних наук, доцент (Хрящевська Л. М.) робоча програма
wp-content/uploads/2017/12
  Дроздівська зош І-ІІІ ступенів вплив іт-технологій на становлення особистостей дітей І підлітків практичний психолог Белік Л. М
wp-content/uploads/2017/04
  Когутич Іван Іванович, професор кафедри кримінального процесу І криміналістики, доктор юридичних наук, доцент робоча програма
public/kaf/kaf_m2/wp-content/uploads/2017/04
  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з нормативної дисципліни "маркетинг" для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання
wp-content/uploads/2017/10
  «Зовнішня торгівля як чинник макроекономічного розвитку»
  Людина, її життя І здоров'я
wp-content/uploads/2017/12
  Державний навчальний заклад
wp-content/uploads/2017/01
  Робоча програма навчальної дисципліни «Гарячі точки» планети у засобах масової інформації»
wp-content/uploads/2017/07
  Програма навчальної дисципліни «Комп'ютерні технології в географії рекреації І туризму»
wp-content/uploads/2017/03
  Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах
wp-content/uploads/2017/05
  «теорія та практика сучасної юриспруденції» (Том №2) Харків
wp-content/uploads/2017/02
  Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні концепції трансферу знань»
wp-content/uploads/2017/01
  Робоча програма навчальної дисципліни міжкультурна комунікація галузь знань 06 «Журналістика»
wp-content/uploads/2017/12
  Робоча програма навчальної дисципліни макроекономіка напрям підготовки усі напрями
wp-content/uploads/2017/10
  Національна академія управління
wp-content/uploads/2017/05
  Методичні рекомендації до практичних занять підготовка до практичних занять з курсу цивільного процесу та їх проведення є важливою формою навчання студентів на юридичному факультеті
wp-content/uploads/2017/10
  Перш ніж проаналізувати структуру та динаміку національних заощаджень в Україні, з`ясуємо основні макроекономічні визначення економічних категорій, пов`язаних з заощадженнями, та фактори, що на них впливають
  Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 030401 «Правознавство»
  Робоча програма навчальної дисципліни стрілецька зброя та вогнева підготовка військової підготовки громадян
wp-content/uploads/2017/07
  Рішенням Сокальської районної ради Львівської області № від 2017 р. Голова Сокальської районної ради
wp-content/uploads/2017/11
  З/п Заходи та показники на виконання заходів Термін виконаня
wp-content/uploads/2017/10
  Робоча програма навчальної дисципліни статути збройних сил україни та їх практичне застосування
wp-content/uploads/2017/04
  Обласні олімпіади юних геологів у системі допрофесійної підготовки учнівської молоді
wp-content/uploads/2017/07
  Концепція впровадження сучасної системи поводження з побутовими відходами у Київській області
wp-content/uploads/2017/05
  Питання до тестових завдань з інформатики для студентів Юридичного коледжу
wp-content/uploads/2017/01
  Тема: Залежність температури кипіння від тиску. Критична температура. Вологість повітря. Точка роси. Мета уроку
wp-content/uploads/2017/04
  Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації 201 року № Проект Програма розвитку туризму та туристичної інфраструктури в Київській області на 2017-2018 роки
wp-content/uploads/2017/03
  З методикою навчання
wp-content/uploads/2017/08
  Бланк Робочої програми навчальної дисципліни
wp-content/uploads/2017/06
  Робоча програма навчальної дисципліни сучасні технології політичної діяльності ( І частина) окр «магістр»
wp-content/uploads/2017/12
  Робоча програма навчальної дисципліни мікроекономіка напрям підготовки всі напрями
  Методичні вказівки по підготовці, змісту та оформленню рефератів
wp-content/uploads/2017/05
  Робоча програма дисципліни «Сучасні проблеми електроенергетики, електротехніки та електромеханіки»
wp-content/uploads/2017/11
  Закону України «Про культуру»
wp-content/uploads/2017/02
  Робоча програма навчальної дисципліни традиційна мілітарна культура народів світу ступінь магістра
wp-content/uploads/2017/10
  Робоча програма навчальної дисципліни мілітарна культура народів світу
  Міністерство освіти й науки України
wp-content/uploads/2017/03
  Яворська Олександра Степанівна, професор кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права, доктор юридичних наук робоча програма
wp-content/uploads/2017/10
  Реферат на тему: " Політичні відносини між Іспанією та Латинською Америкою наприкінці 70-х початку 80-х роках ХХ ст."
wp-content/uploads/2017/08
  Методичні розробки для студентів І курсу медичного факультету з курсу "медична хімія" Структурування навчальної дисципліни «Медична хімія» на модулі та змістові модулі
wp-content/uploads/2017/10
  "Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства"
  Методика виховання гнучкості у школярів
wp-content/uploads/2017/01
  Код модуля: бмн 09 Тип модуля: обов’язковий Семестр
wp-content/uploads/2017/10
  Реферат: Правові аспекти біологічної безпеки при поводженні з генетично-модифікованими організмами
wp-content/uploads/2017/04
  Програма навчальної дисципліни проблеми застосування цивільного кодексу україни галузь знань 08 «Право»
wp-content/uploads/2017/03
  Рефератів з курсу "становлення інституту права інтелектуальної власності в україні"
wp-content/uploads/2017/01
  Програма навчальної дисципліни підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 02010501 «Діловодство»
wp-content/uploads/2017/07
  Методичні вказівки для самостійної роботи студентів зі спеціальності «Економічна та соціальна географія»
wp-content/uploads/2017/03
  Катерина Островська
  Основи інформатики з елементами програмування ідентифікація
wp/wp-content/uploads/2017/12
  Питання, які виносяться на самостійну роботу студентів першого курсу ( спеціальність «Прикладна фізика та наноматеріали») у он-лайн режимі
wp-content/uploads/2017/01
  Структура й характерні відмінності, форми, функції та стадії виробництва шоу-бізнесу
wp-content/uploads/2017/11
  Робоча програма навчальної дисципліни cучасний розвиток українського суспільства ступінь магістра
wp-content/uploads/2017/07
  Лекція Організація туристсько-рекреаційних досліджень
wp-content/uploads/2017/08
  Звіт про методичну роботу за 2014-2015 н р. Знати по-справжньому це означає змінюватися під впливом цього знання. Е. де Мелло
wp-content/uploads/2017/11
  Орієнтовні теми рефератів
  В. М. Гуцуляк Н. В. Максименко
wp-content/uploads/2017/12
  Освітньо професійна програма
wp-content/uploads/2017/05
  Методичні рекомендації до практичних занять практичне заняття
wp-content/uploads/2017/04
  Хамар Уляна Вікторівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри історії філософії робоча програма
wp-content/uploads/2017/01
  Тема: Мішані ліси
  Іван Боберський
wp-content/uploads/2017/02
  Урок 55. Тема: Заходи безпеки. Особиста гігієна в умовах радіаційного, хімічного та біологічного зараження
wp-content/uploads/2017/01
  Робоча програма навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» галузь знань 23 Соціальна робота
wp-content/uploads/2017/04
  Видання юридичного факультету
wp-content/uploads/2017/07
  Лекція Організація суспільно-географічних досліджень
wp-content/uploads/2017/10
  Ім. В. О. Сухомлинського кафедра військової підготовки
wp-content/uploads/2017/01
  Практикум комп’ютерного діловодства програма навчальної дисципліни
  Робоча програма навчальної дисципліни методика трудового навчання з практикумом
wp-content/uploads/2017/06
  Робоча програма навчальної дисципліни політична комунікація та інформаційна безпека (частина 2) окр «магістр»
wp-content/uploads/2017/10
  Дистанційне навчання
wp-content/uploads/2017/01
  Педагогіка родознавства Семестр: 3 Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 90 (кредитів єктс – 3); Аудиторні – 32
wp-content/uploads/2017/10
  Програма навчальної дисципліни методологія науково-педагогічних досліджень
wp-content/uploads/2017/03
  Комплекс навчально-методичного забезпечення з курсу
wp-content/uploads/2017/06
  Сучасні проблеми юриспруденції
wp-content/uploads/2017/03
  Психологія кризова та травмуючих ситуацій ідентифікація
wp-content/uploads/2017/12
  Методичні рекомендації для студентів напрям підготовки: 05 соціальні та поведінкові науки
  Методичні рекомендації для студентів напрям підготовки: 05 соціальні та поведінкові науки
wp-content/uploads/2017/01
  Робоча програма навчальної дисципліни «Е кономічн а теорі я»
  Робоча програма навчальної дисципліни «Основи е кономічн ої теорі ї»
wp-content/uploads/2017/10
  Ім. В. О. Сухомлинського кафедра військової підготовки
  Ім. В. О. Сухомлинського кафедра військової підготовки
wp-content/uploads/2017/01
  Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
wp-content/uploads/2017/11
  Міністерство юстиції україни академія державної пенітенціарної служби кафедра тактико-спеціальної підготовки «актуальні проблеми запобігання злочинам»
wp-content/uploads/2017/01
  Робоча програма навчальної дисципліни «Українське радіомовлення: виклики часу» Галузь знань 06 «Журналістика»
wp-content/uploads/2017/05
  Звіт про роботу шкільного методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №42» Дніпровської міської ради
wp-content/uploads/2017/06
  Методичні рекомендації щодо їх проведення з навчальної дисципліни ринок фінансових послуг
wp-content/uploads/2017/08
  Історія та культура україни
wp-content/uploads/2017/01
  Самостійна робота з курсу «Основи красномовства»
wp-content/uploads/2017/11
  Кафедра міжнародних відносин І дипломатичної служби
wp-content/uploads/2017/04
  Програма навчальної дисципліни вексельне право галузь знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право»
wp-content/uploads/2017/07
  Грубінко Андрій
wp-content/uploads/2017/04
  Робоча програма навчальної дисципліни пп 05 «Техніко-технологічні засоби створення та удосконалення законодавства з прав людини»
  Опис І вимоги до спецкурсу "Правлячі династії в Центрально-Східній Європі до кінця XVIII ст."
wp-content/uploads/2017/11
  План роботи шкільної бібліотеки Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Харківської області
wp-content/uploads/2017/10
  Робоча програма навчальної дисципліни «Українська етнологія в європейському контексті»
  Сталінський терор в Україні
wp-content/uploads/2017/04
  Тиждень природничих наук
wp-content/uploads/2017/02
  Законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про загальну середню освіту»
wp-content/uploads/2017/11
  Робоча програма навчальної дисципліни міжнародні конфлікти галузь знань 0302 «Міжнародні відносини»
wp-content/uploads/2017/05
  Робоча програма навчальної дисципліни основи психологічної роботи з дитячими травмами
wp-content/uploads/2017/01
  Практичні завдання та вправи з курсу «Основи красномовства» для студентів спеціальності «Соціальна робота» Завдання 1
wp-content/uploads/2017/09
  Прошу відкорегувати
wp-content/uploads/2017/04
  Звіт про дипломне проектування: стор., рис., табл., джерел. Об’єкт дослідження Процес імплозії на привибійну зону пласта шляхом різкого зменшення тиску на вибої за допомогою спеціального пристрою. Мета роботи
wp-content/uploads/2017/01
  Програма навчальної дисципліни освітньо-наукового рівня «Магістр» Галузь знань 06 «Журналістика»
wp-content/uploads/2017/10
  Програма навчальної дисципліни методологія науково-педагогічних досліджень
  Мистецтво як унікальний механізм культурної еволюції
wp-content/uploads/2017/02
  Методичні рекомендації до написання магістерських робіт для студентів галузі знань 0305 «Економіка І підприємництво»
  Правила застосування гірчичників, медичних банок, ніжних ванн, накладання венозних джгутів
wp-content/uploads/2017/06
  Методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять
wp-content/uploads/2017/12
  Концепція бакалаврської програми «Податкова та митна справа»
wp-content/uploads/2017/01
  Робоча програма навчальної дисципліни «Медіакультура» галузь знань 0303 «Журналістика та інформація»
wp-content/uploads/2017/03
  Програма з навчальної дисципліни «Договірні зобов’язання у сфері інтелектуального права» для студентів магістратури
wp-content/uploads/2017/12
  Реферат викладача (Назва закладу, прізвище, ім’я, по батькові повністю) Харків 20
wp-content/uploads/2017/05
  Програма навчальної дисципліни «Господарсько правові документи»
wp-content/uploads/2017/03
  Катерина Островська
wp-content/uploads/2017/08
  Бланк Робочої програми навчальної дисципліни
wp-content/uploads/2017/12
  Контрольна робота з англійської мови За І семестр 2017-2018 навчальний рік
wp-content/uploads/2017/05
  Правила прийому до ад’юнктури та докторантури Національної академії Національної гвардії України
wp-content/uploads/2017/04
  Він бере гітару до рук
wp-content/uploads/2017/12
  Навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю 171 «Електроніка», спеціалізацією «Електронні компоненти і системи»
wp-content/uploads/2017/10
  Робоча програма навчальної дисципліни будова та експлуатація автомобільної техніки військової підготовки громадян
  Робоча програма навчальної дисципліни " будова та експлуатація бронетанкового озброєння
  Урок (урок-тренінг)
wp-content/uploads/2017/09
  Дисертація історико-краєзнавчі публікації на сторінках волинської періодики ХІХ поч. ХХ ст


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка