wp-content/uploads/2017/10
  Хрящевська Людмила Михайлівна, доцент кафедри етнології та спеціальних історичних дисциплін, кандидат історичних наук, доцент (Хрящевська Л. М.) робоча програма
wp-content/uploads/2017/03
  Навчально-методичні матеріали для самостійної роботи студентів-магістрів
wp-content/uploads/2017/05
  Рішення Дніпропетровської обласної ради статут комунального позашкільного навчального закладу,,мала академія наук учнівської молоді" дніпропетровської обласної ради"
wp-content/uploads/2017/08
  Додаток 3 до наказу №37 від
wp-content/uploads/2017/11
  Інформація щодо організації та проведення
wp-content/uploads/2017/10
  "Демосфен"
wp-content/uploads/2017/08
  Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
wp-content/uploads/2017/10
  Космогонічні українські народні погляди
  Феномен культури стародавнього риму
wp-content/uploads/2017/06
  Робоча програма навчальної дисципліни політична комунікація та інформаційна безпека (частина 1) окр «магістр»
wp-content/uploads/2017/10
  Реферат на тему: " Римська династія імператорів Юліїв - клавдіїв"
  Марксистський атеїзм як різновид вільнодумства
wp-content/uploads/2017/01
  Фахова атестація педагогічних працівників
  Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2017
wp-content/uploads/2017/10
  Хімія та вирішення сировинного та енергетичного дефіциту
  Бароко як літературний напрям у мистецтві Західної Європи
  Західноєвропейська класична музика
  Теїстичні вірування праукраїнців часів Київської Русі
  Реформи володимира великого
  Реферат на тему: Біографія
  Мікропроцесорна система для підрахунку готової продукції
  2 Проектування технологій навчання по темі: «Мережа Езернет»
wp-content/uploads/2017/06
  Програма дисципліни вільного вибору магістра підготовки доктор філософії
wp-content/uploads/2017/10
  Велика Британія та Німеччиниа у міжвоєнний період
wp-content/uploads/2017/04
  Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
wp-content/uploads/2017/10
  Аналітична геометрія в просторі
  Азербайджан, Азербайджанская Республика, государство в юго-восточной части Закавказья
  Основи інформаційної безпеки
  Комплексні числа
  Релігія та війна
  Ціна І цінова політика планування ціни
  26 квітня 1986 року в Украіні на 4-му блоці Чорнобильськоі аес сталася досі найтяжча катастрофа в атомній промисловості, Експеримент вийшов з-під контролю,вибух зруйнував корпус реактора,почали плавитись паливні стрижні,радіація вийшла
  Ім. В. О. Сухомлинського кафедра військової підготовки
  Реферат за теми: «Мовна культура педагога вищої школи»
  Україна в складі СРСР 1922-1939
  Україна в умовах десталінізації (1956-1964 рр.)
wp-content/uploads/2017/09
  Хамар Уляна Вікторівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри історії філософії робоча програма
wp-content/uploads/2017/10
  Робоча програма навчальної дисципліни історіографія всесвітньої історії окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
  Програма навчальної дисципліни цивілізаційний підхід у вивченні історії підготовки бакалавра
  Реферат на тему: знищення російським самодержавством української державності
  Реферат Основні властивості простору Соболєва
wp-content/uploads/2017/06
  Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра галузі знань 0302 Гуманітарні науки
wp-content/uploads/2017/10
  Огляд історії азовського козацького війська
  Реферат по екології
  Реферат на тему: Мережі відділів, кампусів І корпорацій Мережі
wp-content/uploads/2017/03
  Робоча програма навчальної дисципліни основи соціально-педагогічних досліджень =
wp-content/uploads/2017/10
  Методичні рекомендації для студентів спеціальності 081 «Право» київ -2016 Правове регулювання банкрутства: методичні рекомендації для студентів спеціальності 081 «Право» Укл.: Бевз С.І. К. Нтуу «кпі», 2016. с
  Методичні рекомендації для студентів спеціальності 081 «Право» київ -2016 Корпоративне право: методичні рекомендації для студентів спеціальності 081 «Право» Укл.: Бевз С.І. К. Нтуу «кпі», 2016. с
  Реферат на тему: Операційна система os/2 Warp
wp-content/uploads/2017/01
  Робоча програма навчальної дисципліни «Усне мовлення в системі гуманістичних цінностей» Галузь знань 0303 «Журналістика та інформація»
wp-content/uploads/2017/10
  Робоча програма навчальної дисципліни «Етнонаціональна політика в Україні»
wp-content/uploads/2017/11
  Робоча програма навчальної дисципліни політична комунікація та інформаційна безпека (Частина 2) Ступінь магістра
wp-content/uploads/2017/04
  Програма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр / Спеціаліст»
wp-content/uploads/2017/12
  Навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю 171 «Електроніка», спеціалізацією «Електронні системи»
wp-content/uploads/2017/10
  Пояснювальна записка до курсової роботи за дисципліною Мережі еом на тему Розробка програмного забезпечення системи збору даних про хід та параметри технологічного процесу
wp-content/uploads/2017/01
  Методичні вказівки до підготовки практичних занять
wp-content/uploads/2017/10
  "Геомтрія Лобачевського"
wp-content/uploads/2017/12
  Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія та методика проведення навчально-польових зборів (занять) в зош»
wp-content/uploads/2017/10
  Робоча програма навчальної дисципліни охорона І збереження пам ’ яток історії І культури окр «бакалавр»
wp-content/uploads/2017/04
  Хамар Уляна Вікторівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри історії філософії робоча програма
wp-content/uploads/2017/03
  Навчально-методичні рекомендації
wp-content/uploads/2017/06
  Робоча програма навчальної дисципліни політична історія миколаївщини окр «магістр» Галузь знань
wp-content/uploads/2017/10
  Форми текстового оформлення матеріалу
wp-content/uploads/2017/03
  Робоча програма для студентів спеціальності 013 «Початкова освіта»
wp-content/uploads/2017/12
  Урок дзеркало загальної педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його
wp-content/uploads/2017/06
  Н. І. Василькова «31» серпня 2016 р
wp-content/uploads/2017/09
  Навчальний посібник Чернігів 2016 (075. 8) Ббк 67. 405я73
wp-content/uploads/2017/07
  Науковий журнал
wp-content/uploads/2017/10
  "Політекономія як суспільно-економічна наука"
wp-content/uploads/2017/12
  В. В. Маяковського Роль бібліотек у поширенні знань про здоровий спосіб життя Оглядово-інформаційна довідка
wp-content/uploads/2017/05
  Розпорядження міського голови
wp-content/uploads/2017/09
  Програма гуртка «Учнівське лісництво»
wp-content/uploads/2017/10
  Методичні рекомендації для студентів спеціальності 081 «Право» київ -2016 Страхове право: методичні рекомендації для студентів спеціальності 081 «Право» Укл.: Бевз С.І. К. Нтуу «кпі», 2016. с
wp-content/uploads/2017/01
  Тема: Енергоефективність в Україні. Регулюючі механізми енергозбереження
wp-content/uploads/2017/11
  Поняття, предмет І метод трудового права
wp-content/uploads/2017/12
  Управління культури І туризму облдержадміністрації Одеська обласна бібліотека для юнацтва ім. В. В. Маяковського
wp-content/uploads/2017/03
  Програма навчальної дисципліни кримінальне право України
  Робоча програма складена на основі
wp-content/uploads/2017/11
  Україна недобоївська сільська рада відділ освіти, молоді та спорту
wp-content/uploads/2017/10
  «Вплив валютних курсів на економіку України»
  Уроку з теми: «Робота з панеллю керування» Спеціальність: «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем»
wp-content/uploads/2017/04
  Тиждень професії «Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу»
wp-content/uploads/2017/01
  Лабораторна робота №12 " Складання найпростішого оптичного приладу. "
wp-content/uploads/2017/12
  Урок №12 Тема: Молочний Шлях. Будова Галактики. Місце Сонячної системи в Галактиці. Зоряні скупчення та асоціації. Туманності. Підсистеми Галактики та її спіральна структура
  Урок 11 Тема уроку: Планетні системи інших зір. Еволюція зір. Нейтронні зорі. Чорні діри. Мета
wp-content/uploads/2017/06
  Н. І. Василькова «31» серпня 2016 р
  Робоча програма навчальної дисципліни військова історія україни окр «бакалавр»
wp-content/uploads/2017/10
  Правила виконання навчальної документації. Вимоги до кваліфікаційної роботи магістра Луганськ
wp-content/uploads/2017/12
  Навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю 171 «Електроніка», спеціалізацією «Електронні компоненти і системи»
wp-content/uploads/2017/10
  Примірне положення про медичну сестру
wp-content/uploads/2017/03
  1. Характеристика акціонерного права як галузі законодавства
wp-content/uploads/2017/12
  Комунальний вищий навчальний заклад
wp-content/uploads/2017/10
  Програма навчальної дисципліни етнологія Ступінь бакалавра Галузь знань 01 Освіта 014 Середня освіта
  Інфраструктура ринку. Проблеми її формування в Україні
  Програма навчальної дисципліни Етносоціологічні дослідження в етнології Ступінь магістра
  Хрящевська Людмила Михайлівна, доцент кафедри історії, етнології та археології, кандидат історичних наук, доцент (Хрящевська Л. М.) робоча програма
wp-content/uploads/2017/12
  Дроздівська зош І-ІІІ ступенів вплив іт-технологій на становлення особистостей дітей І підлітків практичний психолог Белік Л. М
wp-content/uploads/2017/04
  Когутич Іван Іванович, професор кафедри кримінального процесу І криміналістики, доктор юридичних наук, доцент робоча програма
public/kaf/kaf_m2/wp-content/uploads/2017/04
  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з нормативної дисципліни "маркетинг" для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання
wp-content/uploads/2017/10
  «Зовнішня торгівля як чинник макроекономічного розвитку»
  Людина, її життя І здоров'я
wp-content/uploads/2017/01
  Робоча програма навчальної дисципліни «Гарячі точки» планети у засобах масової інформації»
wp-content/uploads/2017/03
  Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах
wp-content/uploads/2017/05
  «теорія та практика сучасної юриспруденції» (Том №2) Харків
wp-content/uploads/2017/02
  Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні концепції трансферу знань»
wp-content/uploads/2017/01
  Робоча програма навчальної дисципліни міжкультурна комунікація галузь знань 06 «Журналістика»
wp-content/uploads/2017/12
  Робоча програма навчальної дисципліни макроекономіка напрям підготовки усі напрями
wp-content/uploads/2017/10
  Національна академія управління
  Перш ніж проаналізувати структуру та динаміку національних заощаджень в Україні, з`ясуємо основні макроекономічні визначення економічних категорій, пов`язаних з заощадженнями, та фактори, що на них впливають
  Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 030401 «Правознавство»
  Робоча програма навчальної дисципліни стрілецька зброя та вогнева підготовка військової підготовки громадян
  Робоча програма навчальної дисципліни статути збройних сил україни та їх практичне застосування
wp-content/uploads/2017/04
  Обласні олімпіади юних геологів у системі допрофесійної підготовки учнівської молоді
wp-content/uploads/2017/07
  Концепція впровадження сучасної системи поводження з побутовими відходами у Київській області
wp-content/uploads/2017/01
  Тема: Залежність температури кипіння від тиску. Критична температура. Вологість повітря. Точка роси. Мета уроку
wp-content/uploads/2017/04
  Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації 201 року № Проект Програма розвитку туризму та туристичної інфраструктури в Київській області на 2017-2018 роки
wp-content/uploads/2017/08
  Бланк Робочої програми навчальної дисципліни
wp-content/uploads/2017/06
  Робоча програма навчальної дисципліни сучасні технології політичної діяльності ( І частина) окр «магістр»
wp-content/uploads/2017/12
  Робоча програма навчальної дисципліни мікроекономіка напрям підготовки всі напрями
  Методичні вказівки по підготовці, змісту та оформленню рефератів
wp-content/uploads/2017/05
  Робоча програма дисципліни «Сучасні проблеми електроенергетики, електротехніки та електромеханіки»
wp-content/uploads/2017/11
  Закону України «Про культуру»
wp-content/uploads/2017/02
  Робоча програма навчальної дисципліни традиційна мілітарна культура народів світу ступінь магістра
wp-content/uploads/2017/10
  Робоча програма навчальної дисципліни мілітарна культура народів світу
  Міністерство освіти й науки України
wp-content/uploads/2017/03
  Яворська Олександра Степанівна, професор кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права, доктор юридичних наук робоча програма
wp-content/uploads/2017/10
  Реферат на тему: " Політичні відносини між Іспанією та Латинською Америкою наприкінці 70-х початку 80-х роках ХХ ст."
wp-content/uploads/2017/08
  Методичні розробки для студентів І курсу медичного факультету з курсу "медична хімія" Структурування навчальної дисципліни «Медична хімія» на модулі та змістові модулі
wp-content/uploads/2017/10
  "Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства"
  Методика виховання гнучкості у школярів
  Реферат: Правові аспекти біологічної безпеки при поводженні з генетично-модифікованими організмами
wp-content/uploads/2017/04
  Програма навчальної дисципліни проблеми застосування цивільного кодексу україни галузь знань 08 «Право»
wp-content/uploads/2017/03
  Рефератів з курсу "становлення інституту права інтелектуальної власності в україні"
  Катерина Островська
wp/wp-content/uploads/2017/12
  Питання, які виносяться на самостійну роботу студентів першого курсу ( спеціальність «Прикладна фізика та наноматеріали») у он-лайн режимі
wp-content/uploads/2017/01
  Структура й характерні відмінності, форми, функції та стадії виробництва шоу-бізнесу
wp-content/uploads/2017/11
  Робоча програма навчальної дисципліни cучасний розвиток українського суспільства ступінь магістра
wp-content/uploads/2017/08
  Звіт про методичну роботу за 2014-2015 н р. Знати по-справжньому це означає змінюватися під впливом цього знання. Е. де Мелло
wp-content/uploads/2017/11
  Орієнтовні теми рефератів
  В. М. Гуцуляк Н. В. Максименко
wp-content/uploads/2017/12
  Освітньо професійна програма
wp-content/uploads/2017/04
  Хамар Уляна Вікторівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри історії філософії робоча програма
wp-content/uploads/2017/01
  Тема: Мішані ліси
wp-content/uploads/2017/02
  Урок 55. Тема: Заходи безпеки. Особиста гігієна в умовах радіаційного, хімічного та біологічного зараження
wp-content/uploads/2017/04
  Видання юридичного факультету
wp-content/uploads/2017/10
  Ім. В. О. Сухомлинського кафедра військової підготовки
wp-content/uploads/2017/06
  Робоча програма навчальної дисципліни політична комунікація та інформаційна безпека (частина 2) окр «магістр»
wp-content/uploads/2017/10
  Дистанційне навчання
wp-content/uploads/2017/01
  Педагогіка родознавства Семестр: 3 Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 90 (кредитів єктс – 3); Аудиторні – 32
wp-content/uploads/2017/10
  Програма навчальної дисципліни методологія науково-педагогічних досліджень
wp-content/uploads/2017/03
  Комплекс навчально-методичного забезпечення з курсу
wp-content/uploads/2017/06
  Сучасні проблеми юриспруденції
wp-content/uploads/2017/10
  Ім. В. О. Сухомлинського кафедра військової підготовки
  Ім. В. О. Сухомлинського кафедра військової підготовки
wp-content/uploads/2017/01
  Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
wp-content/uploads/2017/11
  Міністерство юстиції україни академія державної пенітенціарної служби кафедра тактико-спеціальної підготовки «актуальні проблеми запобігання злочинам»
wp-content/uploads/2017/01
  Робоча програма навчальної дисципліни «Українське радіомовлення: виклики часу» Галузь знань 06 «Журналістика»
wp-content/uploads/2017/05
  Звіт про роботу шкільного методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №42» Дніпровської міської ради
wp-content/uploads/2017/06
  Методичні рекомендації щодо їх проведення з навчальної дисципліни ринок фінансових послуг
wp-content/uploads/2017/11
  Кафедра міжнародних відносин І дипломатичної служби
wp-content/uploads/2017/04
  Програма навчальної дисципліни вексельне право галузь знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право»
wp-content/uploads/2017/07
  Грубінко Андрій
wp-content/uploads/2017/04
  Робоча програма навчальної дисципліни пп 05 «Техніко-технологічні засоби створення та удосконалення законодавства з прав людини»
  Опис І вимоги до спецкурсу "Правлячі династії в Центрально-Східній Європі до кінця XVIII ст."
wp-content/uploads/2017/11
  План роботи шкільної бібліотеки Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Харківської області
wp-content/uploads/2017/10
  Робоча програма навчальної дисципліни «Українська етнологія в європейському контексті»
  Сталінський терор в Україні
wp-content/uploads/2017/04
  Тиждень природничих наук
wp-content/uploads/2017/02
  Законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про загальну середню освіту»
wp-content/uploads/2017/11
  Робоча програма навчальної дисципліни міжнародні конфлікти галузь знань 0302 «Міжнародні відносини»
wp-content/uploads/2017/09
  Прошу відкорегувати
wp-content/uploads/2017/04
  Звіт про дипломне проектування: стор., рис., табл., джерел. Об’єкт дослідження Процес імплозії на привибійну зону пласта шляхом різкого зменшення тиску на вибої за допомогою спеціального пристрою. Мета роботи
wp-content/uploads/2017/01
  Програма навчальної дисципліни освітньо-наукового рівня «Магістр» Галузь знань 06 «Журналістика»
wp-content/uploads/2017/10
  Програма навчальної дисципліни методологія науково-педагогічних досліджень
  Мистецтво як унікальний механізм культурної еволюції
wp-content/uploads/2017/02
  Методичні рекомендації до написання магістерських робіт для студентів галузі знань 0305 «Економіка І підприємництво»
  Правила застосування гірчичників, медичних банок, ніжних ванн, накладання венозних джгутів
wp-content/uploads/2017/06
  Методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять
wp-content/uploads/2017/12
  Концепція бакалаврської програми «Податкова та митна справа»
wp-content/uploads/2017/01
  Робоча програма навчальної дисципліни «Медіакультура» галузь знань 0303 «Журналістика та інформація»
wp-content/uploads/2017/03
  Програма з навчальної дисципліни «Договірні зобов’язання у сфері інтелектуального права» для студентів магістратури
wp-content/uploads/2017/12
  Реферат викладача (Назва закладу, прізвище, ім’я, по батькові повністю) Харків 20
wp-content/uploads/2017/03
  Катерина Островська
wp-content/uploads/2017/08
  Бланк Робочої програми навчальної дисципліни
wp-content/uploads/2017/05
  Правила прийому до ад’юнктури та докторантури Національної академії Національної гвардії України
wp-content/uploads/2017/12
  Навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю 171 «Електроніка», спеціалізацією «Електронні компоненти і системи»
wp-content/uploads/2017/10
  Робоча програма навчальної дисципліни будова та експлуатація автомобільної техніки військової підготовки громадян
  Робоча програма навчальної дисципліни " будова та експлуатація бронетанкового озброєння
  Урок (урок-тренінг)
wp-content/uploads/2017/09
  Дисертація історико-краєзнавчі публікації на сторінках волинської періодики ХІХ поч. ХХ ст
wp-content/uploads/2017/05
  Герменевтика та феноменологія робоча програма
wp-content/uploads/2017/03
  Хилюк Світлана Володимирівна доцент кафедри кримінального права та кримінології, кандидат юридичних наук Денькович Ольга Іванівна асистент кафедри кримінального права І кримінології, кандидат юридичних наук робоча програма
wp-content/uploads/2017/01
  Метою вивчення навчальної дисципліни є формування професійної компетентності студентів щодо організації І проведення навчальної та позанавчальної роботи з основ здоров’я
wp-content/uploads/2017/10
  Тема. Громадсько-політичне життя. Масові репресії. Конституція 1937 р. Мета
wp-content/uploads/2017/04
  Програма спеціального курсу міжнародне кримінальне право (шифр І назва навчальної дисципліни) галузі знань
wp-content/uploads/2017/10
  Тема: Культура в перші повоєнні роки (1945 — перша половина 1950-х рр.). Відбудова системи освіти. Наука. Література. Образотворче мистецтво. Музика та кінематограф. Становище творчої інтелігенції. Мета
wp-content/uploads/2017/09
  С. В. Костинюк викладач юридичних дисциплін, спеціаліст вищої категорії
wp-content/uploads/2017/01
  Генетика людини
wp-content/uploads/2017/07
  Облік, зберігання І використання документів, що містять службову інформацію
wp-content/uploads/2017/10
  Тема. Сталінська індустріалізація в Україні. Мета
wp-content/uploads/2017/04
  1. Місце курсу «Господарські договори» серед інших юридичних дисциплін
wp-content/uploads/2017/10
  Хрящевська Людмила Михайлівна, доцент кафедри історії, етнології та археології, кандидат історичних наук, доцент (Хрящевська Л. М.) робоча програма
  Сучасний стан міжнародного поділу праці
wp-content/uploads/2017/01
  Постанова верховної Ради України Про
wp-content/uploads/2017/04
  Маланюк Андрій Григорович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу І криміналістики робоча програма
wp-content/uploads/2017/10
  Тема. Становлення Другої Речі Посполитої. Переворот 1926 р. Ю. Пілсудський. Національні питання. Становлення Чехословаччини. Т. Масарик. Національні питання
wp-content/uploads/2017/11
  Робоча програма навчальної дисципліни менеджмент електоральних кампаній ступінь магістра
wp-content/uploads/2017/10
  Стиль І лексика офіційно-ділових паперів
  Робоча програма навчальної дисципліни «Історія українського козацтва» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302 Історія
wp-content/uploads/2017/11
  Навчальної дисципліни тактика підрозділів вдв
wp-content/uploads/2017/10
  Робоча програма навчальної дисципліни статути збройних сил україни та їх практичне застосування
wp-content/uploads/2017/04
  Сеник Світлана Василівна, доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент робоча програма
wp-content/uploads/2017/10
  "Організація і методика проведення занять по вивченню статутів збройних сил України"
  Дати оцінку денікінського режиму
  Наказ №1001 м. Львів "03 " 12. 2010р. №167-во „ Про затвердження методичних рекомендацій „ Оцінка якості прибирання та дезінфекції приміщень у лікувально-профілактичних закладах методом фізичного контролю"
  Робоча програма навчальної дисципліни «Нумізматика» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302 Історія
wp-content/uploads/2017/04
  Країнознавство
wp-content/uploads/2017/03
  Методичні рекомендації для студентів юридичного факультету Львів 2016 Навчальна програма навчальної дисципліни «Право власності»
wp-content/uploads/2017/04
  Програма варіативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 03040101 «Правознавство» Львів
wp-content/uploads/2017/10
  Прихід до влади більшовиків у Росії. Боротьба за владу в Києві 28-31 жовтня 1917 р. III універсал уцр. Українська Народна Республіка (унр). Встановлення кордонів. Внутрішня та зовнішня політика Центральної Ради
wp-content/uploads/2017/02
  Основні способи реанімації І транспортування при гострих захворюваннях, нещасних випадках та отруєннях
wp-content/uploads/2017/10
  Робоча програма навчальної дисципліни «Етносоціологічні дослідження в етнології» для студентів за напрямом підготовки 02030202 Етнологія
  Робоча програма навчальної дисципліни статути збройних сил україни та їх практичне застосування
wp-content/uploads/2017/06
  Пояснювальна записка: 7 с. 24 рис., 13 табл., джерел. Об'єкт дослідження Бурова установка для струменевої цементації
wp-content/uploads/2017/10
  Тема: Розпад Австро-Угорської імперії І західноукраїнські землі. Листопадовий зрив. Проголошення зунр. Державне будівництво. Євген Петрушевич. Початок українсько-польської війни. Уга. Зовнішня політика
  Аналіз роману "Пригоди Олівера Твіста"
  Навчальна проГрама дисципліни
  Тема. Культурне та духовне життя в роки непу. Українізація. Мета
wp-content/uploads/2017/12
  Робоча програма навчальної дисципліни політична економія галузь знань : 0305 «Економіка та підприємництво»
wp-content/uploads/2017/09
  Методичні рекомендації щодо проведення семінарських (практичних) занять
wordpress/wp-content/uploads/2017/02
  Звіт директора школи на загальних зборахЗвіт
wp-content/uploads/2017/04
  Програма фахових вступних випробувань Зі спеціальності "Туризм" для здобуття ступеня "
wp-content/uploads/2017/02
  Рішення №1 позачергова IІ сесія 8 скликання від
wp-content/uploads/2017/03
  Бойко Володимир Петрович, доцент кафедри кримінального процесу І криміналістики, кандидат юридичних наук робоча програма
  Германські мови та літератури (переклад включно) Німецька мова І література
wp-content/uploads/2017/05
  «Традиції та інновації при вивченні теми «Лексика та фразеологія»
wp-content/uploads/2017/10
  Тема. Становище усрр на початку 1921 р. Масовий повстанський рух. Упровадження непу. Особливості непу в усрр
  Хореографічне мистецтво
wp-content/uploads/2017/03
  Катерина Островська
  Катерина Островська
  Методичні рекомендації для вивчення курсу «Педагогіка І психологія вищої школи»


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка