wp-content/uploads/2018/01
  Робоча програма навчальної дисципліни політична комунікація та інформаційна безпека (Частина 2) Ступінь магістра
  Політична історія миколаївщини
  Навчально-методичний комплекс
  Програма навчальної дисципліни Політична історія україни Ступінь бакалавра
  Навчально-методичний комплекс
  Тема дослідження традиційної культури та народної творчості українців етнологами київської
  Навчально-методичний комплекс
  Програма навчальної дисципліни Політична культура Ступінь бакалавра Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
  Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Політична географія
  Програма навчальної дисципліни Етнонаціональна політика в україні Ступінь магістра Галузь знань 03Гуманітарні науки
  Робоча програма навчальної дисципліни «Культурологія»
  Менеджмент електоральних кампаній
  Ологія досліджень у сучасній зарубіжній політології (частина 1)
  Робоча програманавчальної дисципліни політична культура ступінь бакалавра Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
  Ects – інформаційний пакет освітньої програми «Етнологія» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки Спеціальність: 032 Історія та археологія Освітньо-кваліфікаційний рівень
  Риторика та спічрайтинг ідентифікація
  Шличек Олександра Юріївна зміст титульна сторінка Зміст нмк навчальна програма
  Навчальної дисципліни історія української революції 1917-1921 рр
  Навчальної дисципліни україна в національно-визвольній боротьбі 1914-1921 рр
  Робоча програма навчальної дисципліни історія релігійних та етичних вчень
  Навчально-методичний комплекс
  Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік
  Проблеми парламентаризму в світі
  Політична комунікація та інформаційна безпека
  Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Гендерна політика
  Програма навчальної дисципліни політична регіоналістика І політична географія (І частина) окр «бакалавр»
  Навчально-методичний комплекс
  Вступ. Об′єкт І предмет історіографії всесвітньої історії. Історія історичної думки до середини ххст
  Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми
  Куриленко Тетяна Василівна, викладач кафедри філософії. (Куриленко Т. В.) робоча програма
  Тема Поняття, зміст І особливості етнонаціональної політики
  Програма навчальної дисципліни аналітика науковості ступінь магістра
  Робоча програма навчальної дисципліни історія української революції 1917-1921 рр. Ступінь магістра Галузь знань 01 Освіта
  Робоча програма навчальної дисципліни україна в національно-визвольній боротьбі 1914-1921 рр. Ступінь магістра
  Програма навчальної дисципліни історіографія всесвітньої історії окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
  Програма навчальної дисципліни політичні режими та системи світу окр «бакалавр» Галузь знань: 0301 Соціально-політичні науки
  Програма навчальної дисципліни історія філософії ступінь бакалавра Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
  Робоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України І слов′янських народів окр «бакалавр»
  Програма навчальної дисципліни традиційна логіка ступінь бакалавра Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки
  В. О. Сухомлинського Кафедра філософії
  Тема. Поняття «етнонаціональна політика»
wp-content/uploads/2018/02
  Нервова система. Спинний мозок. Стовбур мозку. Мозочок
wp-content/uploads/2018/01
  Передумови появи та становлення нарукавної емблематики сухопутних військ збройних сил україни (1992 – 2012)
wp-content/uploads/2018/02
  Додаток 1 Бланк Робочої програми навчальної дисципліни
wp-content/uploads/2018/01
  Розпорядження міського голови від "11" січня 2018р. №09-р Про відзначення Дня Соборності України в місті Хмільнику
  Програма навчальної дисципліни політичні ідеології та елітарні концепції (ІІ частина) окр «бакалавр»
  Навчальної дисципліни «господарське право» Ступінь бакалавра галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 071 Облік І оподаткування
wp-content/uploads/2018/02
  1. Затвердити Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель (далі Правила), що додаються
wp-content/uploads/2018/01
  Робоча програма навчальної дисципліни історіографія всесвітньої історії окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
wp-content/uploads/2018/03
  «Охтирський центр професійно-технічної освіти» До участі у обласному огляді конкурсі на краще комплексно-методичне забезпечення предметів
wp-content/uploads/2018/01
  Програма навчальної дисципліни соціологія політики окр «бакалавр» Галузь знань: 0301 Соціально-політичні науки
  Програма навчальної дисципліни політична географія та політична регіоналістика (ІІ частина) окр «бакалавр»
wp-content/uploads/2018/02
  Методи гістологічних цитологічних та ембріологічних досліджень. (тема для самостійної роботи студентів) Актуальність теми
wp-content/uploads/2018/01
  Програма навчальної дисципліни філософія ступінь бакалавра Галузь знань 01 Освіта 014. 03 Середня освіта (Історія)
  «Витоки та зародження давньоруської та княжої історичної думки. Історично-мемуарна проза і козацькі літописи.»
  Робоча програма навчальної дисципліни соціально-гуманітарна політика окр «бакалавр»
wp-content/uploads/2018/02
  Змістовий модуль «гістологія загальних тканин»
  Змістовий модуль 8: «спеціальна гістологія дихальної, сечовидільної та репродуктивної систем» дихальна система. Повітроносні шляхи. Актуальність теми
  Змістовий модуль 6: «спеціальна гістологія травної ситеми» травна система. Розвиток травної системи. Морфофункціональна характеристика травної трубки. Ротова порожнина. Язик. Мигдалики. Актуальність теми
wp-content/uploads/2018/01
  Програма навчальної дисципліни етнополітологія ступінь бакалавра Галузь знань
  Робоча програма навчальної дисципліни етнополітологія окр «бакалавр» Галузь знань: 0301 Соціально-політичні науки
  Програма навчальної дисципліни Культурологія та світова культура Ступінь бакалавра
  Програма навчальної дисципліни гендерна політика Ступінь магістра Галузь знань 05 Cоціальні та поведінкові науки
  Імені В. О. Сухомлинського
wp-content/uploads/2018/04
  1. Цивільне право в системі права України
  Програма фахового вступного випробування (додаткового) для здобуття
wp-content/uploads/2018/01
  Робоча програма навчальної дисципліни мас-медіа І політика (Ч. 2 Політичні звязки з громадськістю) окр «бакалавр»
wp-content/uploads/2018/04
  Програма фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня магістра
wp-content/uploads/2018/01
  Програма навчальної дисципліни політична комунікація та інформаційна безпека (Частина 2) Ступінь магістра
  Програма навчальної дисципліни політологія
  Програма навчальної дисципліни сучасні технології політичної діяльності ( ІІ частина) Ступінь магістра
  Робоча програма навчальної дисципліни методологія сучасних політичних досліджень ступінь магістра
wp-content/uploads/2018/02
  Політична історія зарубіжних країн спеціальність «Політологія»
wp-content/uploads/2018/04
  Програма фахових вступних випробувань Зі спеціальності "Туризм" для здобуття освітнього ступеня "
wp-content/uploads/2018/02
  Бюджетна система
  Управління проектами інформатизації
  Цивільне та сімейне право
  Комп‘ютерні системи І мережі
  Корпоративні інформаційні системи
  Історія туризму академічна характеристика дисципліни
  Оранізація туристичних подорожей
  Політична історія україни ХХ – ХХІ століття
  Політологія (спеціальності «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»)
  Психологія публічного управління та місцевого самоврядування
  Політична психологія публічного управління та місцевого самоврядування
  Облік у зарубіжних країнах
  Лідерство та ефективні комунікації
  Менеджмент І адміністрування: «менеджмент»
  Академічна характеристика дисципліни для спеціальності 051 Економіка
  Міжнародна економічна діяльність україни
  Міжнародне приватне право
  Ціноутворення академічна характеристика дисципліни
  Підприємницьке право
wp-content/uploads/2018/03
  Освітньо-наукова програма
wp-content/uploads/2018/02
  Інструментальні засоби візуалізації даних
  Ціноутворення академічна характеристика дисципліни
  Трудове право Академічна характеристика дисципліни
  Міжнародна економіка
  Нетрадиційні обєкти інтелектуальної власності
  Теоретичні основи управління фінансово-економічною безпекою
  Сучасні методи забезпечення надійності персоналу
  Hr-менеджмент академічна характеристика дисципліни
  Прогнозування соціально-економічних процесів
  Методика складання процесуальних документів у цивільному судочинстві
  Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві
  Академічна характеристика дисципліни Спеціальність «Математика»
  Спец. Семінар по кейнсу
  Національні моделі економічних систем
  Політологія
  Міжнародні економічні відносини
  Кухні народів світу
  Кулінарне мистецтво
wp-content/uploads/2018/04
  Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра
wp-content/uploads/2018/02
  Облік у банках академічна характеристика дисципліни
  Місцеве самоврядування І територіальне управління
  Політична безпека держави І територіальної громади
wp-content/uploads/2018/01
  Робоча програма навчальної дисципліни історіографія вітчизняної та всесвітньої історії окр «бакалавр»
wp-content/uploads/2018/05
  Програма комплексного державного іспиту з циклу соціально-економічних та професійно-орієнтованих дисциплін для студентів, що здобувають вищу освіту за освітнім ступенем «магістр»
wp-content/uploads/2018/02
  Політична теорія держави І права
wp-content/uploads/2018/01
  Робоча програма навчальної дисципліни культурологія та світова культура Ступінь бакалавра
wp-content/uploads/2018/02
  Економічна теорія для студентів спеціальностей
wp-content/uploads/2018/01
  Програма навчальної дисципліни Охорона І збереження пам ’ яток історії та культури
wp-content/uploads/2018/02
  Академічна характеристика дисципліни Рік вивчення (курс)
  Методологія соціально-економічного пізнання
wp-content/uploads/2018/04
  Програма фахового вступного випробовування для здобуття освітнього ступеня магістра
wp-content/uploads/2018/01
  Робоча програма навчальної дисципліни охорона І збереження пам ’ яток історії та культури Ступінь бакалавра
wp-content/uploads/2018/02
  Публічна політика спеціальність «Публічне управління та адміністрування»
  Економіка праці І соціально –трудові відносини
  Інформаційне суспільство
  Методи гістологічних цитологічних та ембріологічних досліджень. (тема для самостійної роботи студентів) Актуальність теми
wp-content/uploads/2018/01
  Програма навчальної дисципліни політична історія миколаївщини Ступінь магістра Галузь знань
wp-content/uploads/2018/02
  Теоретичні та методологічні проблеми політологічних досліджень
  Публічна служба академічна характеристика дисципліни
  Сімейне право Академічна характеристика дисципліни
  Методологія та організація наукових досліджень
  Корпоративне право
  Екскурсологія академічна характеристика дисципліни
wp-content/uploads/2018/04
  Програма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр / Спеціаліст»
wp-content/uploads/2018/02
  Економічний аналіз
  Потенціал І розвиток підприємства
  Ризикологія
  Ризикологія
wp-content/uploads/2018/05
  Програма навчального курсу
ars/wp-content/uploads/2018/01
  Звіт вп «Атомремонтсервіс» про Хід виконання Колективного договору дп «наек «Енергоатом» за 2017 рік
wp-content/uploads/2018/02
  Управління інноваційними проектами
  Економічна теорія для студентів спеціальностей
  Вступ до спеціальності
wp-content/uploads/2018/05
  Програма комплексного підсумкового іспиту
wp-content/uploads/2018/02
  Музеєзнавство академічна характеристика дисципліни
  Організація готельного господарства
  Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства
  Менеджмент готельно-ресторанного господарства
wp-content/uploads/2018/01
  Програма навчальної дисципліни практична політологія (І, ІІ частина) окр «бакалавр»
wp-content/uploads/2018/05
  Програма комплексного підсумкового іспиту
wp-content/uploads/2018/02
  Ризикологія академічна характеристика дисципліни
wp-content/uploads/2018/01
  Навчальної дисципліни «земельне та екологічне право»
wp-content/uploads/2018/02
  Менеджмент у малому бізнесі
  Ризикологія
  Нова українська школа
  Валютні операції
  Обгрунтування І експертиза бізнес-планування
wp-content/uploads/2018/06
  Дисертація передумови, поява та становлення нарукавної емблематики сухопутних військ збройних сил україни
wp-content/uploads/2018/02
  Страхування в туризмі
  Трудове право Академічна характеристика дисципліни
  Економічна безпека держави та тіньова економіка
  Транснаціональні корпорації
  Інституціональна економіка
  Економічна безпека фінансових посередників
  Планування І контроль на підприємстві
  Управління фінансовою санацією підприємства
  Економіка підприємства
wp-content/uploads/2018/03
  Внутрішня політика
wp-content/uploads/2018/02
  Організація готельного господарства
  Змістовий модуль 5: «спеціальна гістологія регуляторних та сенсорних систем» серцево-судинна система. Артерії. Мікроциркуляторне русло. Актуальність теми
wp-content/uploads/2018/06
  Програма навчальної дисципліни екологія людини
wp-content/uploads/2018/05
  Робоча програма дисципліни спеціалізації "Варвари І античний світ на території України: контакти І взаємовпливи" для студентів за напрямом підготовки бакалаврів історії, спеціальністю 020302 "Історія"
wp-content/uploads/2018/01
  Робоча програма навчальної дисципліни політична комунікація та інформаційна безпека (Частина 1) Ступінь магістра
  Самостійна робота студента на лекційному занятті
  Н. І. Василькова «28» серпня 2017 р
wp-content/uploads/2018/04
  Пошуково-пізнавальна діяльність
wp-content/uploads/2018/02
  Основи юридичної клінічної практики
wp-content/uploads/2018/08
  Програма для закладів загальної середньої освіти Укладачі
wp-content/uploads/2018/01
  Міністерство освіти І наук
  Робоча програма навчальної дисципліни " організація наукової діяльності" Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр
wp-content/uploads/2018/02
  Публічне управління
wp-content/uploads/2018/06
  Тема курсової роботи: «Фізична реабілітація хворих на гіпертонічну хворобу»
wp-content/uploads/2018/01
  Витяг з окх, опп спеціальності 3
  Методологія сучасних політичних досліджень
  Програма навчальної дисципліни соціально-гуманітарна політика окр «бакалавр»
  Ворчакова Ірина Євгенівна, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології, доцент (Ворчакова І. Є.) робоча програма
wp-content/uploads/2018/03
  Фролова Тетяна Миколаївна викладач української мови та літератури
wp-content/uploads/2018/01
  Робоча програма навчальної дисципліни охорона І збереження пам ’ яток історії І культури окр «бакалавр»
  Програма навчальної дисципліни Охорона І збереження пам ’ яток історії І культури окр «бакалавр»
  Робоча програма навчальної дисципліни загальна теорія політики (Ч. 3 зовнішня політика україни) окр «бакалавр»
  Робоча програма навчальної дисципліни європейський цивілізаційний процес ступінь магістра
  Красным шрифтом в квадратных скобках обозначается конец текста на соответствующей странице печатного оригинала данного издания
  Робоча програма навчальної дисципліни мас-медіа І політика (Ч. 1 Соціально-політичні аспекти діяльності) Ступінь бакалавра
wp-content/uploads/2018/06
  Тема курсової роботи: «Особливості реабілітації хворих на ішемічний інсульт в післялікарняному періоді»
wp-content/uploads/2018/07
  Вишнівський Р. Практика усного та писемного мовлення: тренувальні вправи для організації самостійної роботи студентів з теми «Сучасне життя. Кіно, телебачення, книги»
wp-content/uploads/2018/06
  Робоча програма навчальної дисципліни охорона біорізноманіття
wp-content/uploads/2018/01
  Робоча програма навчальної дисципліни соціологія політики окр «бакалавр» Галузь знань: 0301 Соціально-політичні науки
  Програма навчальної дисципліни загальна теорія політики (Ч. 2 порівняльна політологія) окр «бакалавр»
  Програма навчальної дисципліни політологія
wp-content/uploads/2018/06
  Арттерапія як спосіб творчої діяльності людини: соціально-філософський аналіз
wp-content/uploads/2018/01
  Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «Етнонаціональна політика в Україні»
  Підготовка до семінарського заняття
  Робоча програма навчальної дисципліни «Етнонаціональна політика в Україні»
  Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «етнічна історія українців»
  Ніколаєнко Н. О., д політ н., професор кафедри політології
wp-content/uploads/2018/04
  Застосування інноваційних технологій на уроках іноземної мови 2018 р. Зміст вступ
wp-content/uploads/2018/01
  Виникнення ісламу та формування арабської державності. Мухамед
wp-content/uploads/2018/12
  Петрученко Олексій Анатолійович удк
wp-content/uploads/2018/01
  Навчальної дисципліни «земельне та екологічне право»
wp-content/uploads/2018/09
  Робоча програма навчальної дисципліни «Адміністративне право»
wp-content/uploads/2018/01
  Формування Османської держави
  2. Повідомлення теми, мети заняття. Тема. Індостан у ранньому середньовіччі. Мета
  Держава Чингіз-хана та його нащадків
  Цивілізації середньовічного Сходу
wp-content/uploads/2018/09
  Методичні рекомендації та розробки викладача. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів. Глосарій Витяг із опп мета курсу «Ітерпретація тексту»
wp-content/uploads/2018/01
  Методичні вказівки укладаються відповідно до вимог «Рекомендацій щодо планування та підготовки рукописів навчальної літератури для видання в редакційно-видавничому центрі університету в умовах кредитно-трансферної системи організації навчального
  Навчальної дисципліни «сімейне та цивільне право»
  Візантія при династії Комнінів
wp-content/uploads/2018/09
  Програма спеціалізація Харчові технології Спеціальність
wp-content/uploads/2018/01
  Програма навчальної дисципліни європейський цивілізаційний процес ступінь магістра
wp-content/uploads/2018/09
  Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
  6. Конспект лекцій з дисципліни
wp-content/uploads/2018/01
  2. Повідомлення теми, мети заняття. Тема: Візантійська імперія за правління Македонської династії. Мета
  Середньовічна церква
wp-content/uploads/2018/09
  Проблеми середньовічної військової історії
  6. Конспект лекцій з дисципліни
wp-content/uploads/2018/01
  Робоча програма навчальної дисципліни історія середніх віків окр «бакалавр»
wp-content/uploads/2018/05
  Шифр «Дошкільна освіта» Використання мнемотаблиць в організації дослідницької діяльності дітей дошкільного віку в природі
wp-content/uploads/2018/12
  Концепція "втіленого розуму" в контексті епістемологічного повороту у філософії
wp-content/uploads/2018/11
  Бонішко Оксана Станіславівна доцент, кандидат хімічних наук робоча програма
wp-content/uploads/2018/05
  Хмельницької обласної державної адміністрації
wp-content/uploads/2018/11
  Аналіз роботи загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №19 м. Житомира за 2017-2018 навчальний рік
wp-content/uploads/2018/01
  Програма навчальної дисципліни історія середніх віків ступінь бакалавра Галузь знань 01 Освіта
  Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «етнічна історія українців»
  Методичні вказівки укладаються відповідно до вимог «Рекомендацій щодо планування та підготовки рукописів навчальної літератури для видання в редакційно-видавничому центрі університету в умовах кредитно-трансферної системи організації навчального
wp-content/uploads/2018/04
  Програма фахових вступних випробувань з іспанської мови для навчання на освітньо-кваліфікаційні рівні «Магістр»/»Спеціаліст»
wp-content/uploads/2018/11
  Робоча програма навчальної дисципліни пп
wp-content/uploads/2018/10
  Робоча програма навчальної дисципліни концепції сучасного природознавства
  План роботи запорізького навчально – виховного комплексу №19 запорізької міської ради запорізької області на 2018/2019 навчальний рік
wp-content/uploads/2018/01
  Методологія досліджень у сучасній зарубіжній політології (частина 2)
  Д політ н., в о. професора Седляр Ю. О
wp-content/uploads/2018/09
  Послідовний переклад та техніки нотування
  Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
wp-content/uploads/2018/01
  Феномен середньовічного міста в Західній Європі
wp-content/uploads/2018/11
  Затверджую” Декан географічного факультету / Біланюк В.І. “ ” 2017 року робоча програма навчальної дисципліни історія розвитку туризму в світі та україні галузь знань 24
wp-content/uploads/2018/01
  Хрестові походи. Розвиток хрестоносних держав на Близькому Сході
wp-content/uploads/2018/03
  Бактеріологічний аналіз програма
wp-content/uploads/2018/09
  Основи теорії І практики кроскультурної взаємодії
wp-content/uploads/2018/06
  Програма співбесіди за спеціальністю 273 «Залізничний транспорт» спеціалізація «Вагони та вагонне господарство»
wp-content/uploads/2018/01
  Китай на межі давнини та середньовіччя


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка