wp-content/uploads/2018/01
  Програма І робочий план конкретно-соціологічного дослідження Методи збору соціологічної інформації
  Робоча програма навчальної дисципліни політична комунікація та інформаційна безпека (Частина 2) Ступінь магістра
  Політична історія миколаївщини
  З методикою навчання
  Навчально-методичний комплекс
  Програма навчальної дисципліни Політична історія україни Ступінь бакалавра
  Навчально-методичний комплекс
  Обслуговуючі види праці 20 балів Шифр Набрано балів
  Тема дослідження традиційної культури та народної творчості українців етнологами київської
  Навчально-методичний комплекс
  Програма навчальної дисципліни Політична культура Ступінь бакалавра Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
  Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Політична географія
  Програма навчальної дисципліни Етнонаціональна політика в україні Ступінь магістра Галузь знань 03Гуманітарні науки
  Робоча програма навчальної дисципліни «Культурологія»
  Менеджмент електоральних кампаній
  Ологія досліджень у сучасній зарубіжній політології (частина 1)
  Робоча програманавчальної дисципліни політична культура ступінь бакалавра Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
  Ects – інформаційний пакет освітньої програми «Етнологія» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки Спеціальність: 032 Історія та археологія Освітньо-кваліфікаційний рівень
  Риторика та спічрайтинг ідентифікація
wp-content/uploads/2018/02
  Робоча програма навчальної дисципліни морально-психологічне забезпечення військової діяльності військової підготовки громадян
wp-content/uploads/2018/01
  Шличек Олександра Юріївна зміст титульна сторінка Зміст нмк навчальна програма
  Навчальної дисципліни історія української революції 1917-1921 рр
  Навчальної дисципліни україна в національно-визвольній боротьбі 1914-1921 рр
  Робоча програма навчальної дисципліни історія релігійних та етичних вчень
  Навчально-методичний комплекс
  Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік
  Проблеми парламентаризму в світі
  Політична комунікація та інформаційна безпека
wp-content/uploads/2018/02
  Методичні рекомендації до виконання реферативних робіт загальні зауваження
  Ім. В. О. Сухомлинського кафедра військової підготовки
  Ім. В. О. Сухомлинського кафедра військової підготовки
wp-content/uploads/2018/01
  Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Гендерна політика
wp-content/uploads/2018/02
  В. О. Сухомлинського Кафедра філософії
wp-content/uploads/2018/01
  Програма навчальної дисципліни політична регіоналістика І політична географія (І частина) окр «бакалавр»
  Навчально-методичний комплекс
  Вступ. Об′єкт І предмет історіографії всесвітньої історії. Історія історичної думки до середини ххст
  Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми
  Куриленко Тетяна Василівна, викладач кафедри філософії. (Куриленко Т. В.) робоча програма
wp-content/uploads/2018/02
  Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми Навчальна програма дисципліни
wp-content/uploads/2018/01
  Тема Поняття, зміст І особливості етнонаціональної політики
  Програма навчальної дисципліни аналітика науковості ступінь магістра
  Робоча програма навчальної дисципліни історія української революції 1917-1921 рр. Ступінь магістра Галузь знань 01 Освіта
  Робоча програма навчальної дисципліни україна в національно-визвольній боротьбі 1914-1921 рр. Ступінь магістра
  Програма навчальної дисципліни історіографія всесвітньої історії окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
  Програма навчальної дисципліни політичні режими та системи світу окр «бакалавр» Галузь знань: 0301 Соціально-політичні науки
wp-content/uploads/2018/02
  Конспект лекцій з дисципліни
wp-content/uploads/2018/01
  Програма навчальної дисципліни історія філософії ступінь бакалавра Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
wp-content/uploads/2018/02
  Ім. В. О. Сухомлинського кафедра військової підготовки
wp-content/uploads/2018/01
  Робоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України І слов′янських народів окр «бакалавр»
wp-content/uploads/2018/02
  Програма навчальної дисципліни теоретичний семінар
wp-content/uploads/2018/01
  Програма навчальної дисципліни традиційна логіка ступінь бакалавра Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки
  В. О. Сухомлинського Кафедра філософії
  Тема. Поняття «етнонаціональна політика»
wp-content/uploads/2018/02
  Скринька Вип. 2 Рекомендаційний покажчик Одеса – 2017
wp-content/uploads/2018/01
  В. О. Сухомлинського Кафедра філософії
wp-content/uploads/2018/02
  Нервова система. Спинний мозок. Стовбур мозку. Мозочок
wp-content/uploads/2018/01
  Передумови появи та становлення нарукавної емблематики сухопутних військ збройних сил україни (1992 – 2012)
wp-content/uploads/2018/02
  Додаток 1 Бланк Робочої програми навчальної дисципліни
wp-content/uploads/2018/01
  Розпорядження міського голови від "11" січня 2018р. №09-р Про відзначення Дня Соборності України в місті Хмільнику
  Програма навчальної дисципліни політичні ідеології та елітарні концепції (ІІ частина) окр «бакалавр»
  Навчальної дисципліни «господарське право» Ступінь бакалавра галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 071 Облік І оподаткування
wp-content/uploads/2018/02
  1. Затвердити Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель (далі Правила), що додаються
wp-content/uploads/2018/01
  Робоча програма навчальної дисципліни історіографія всесвітньої історії окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
wp-content/uploads/2018/03
  «Охтирський центр професійно-технічної освіти» До участі у обласному огляді конкурсі на краще комплексно-методичне забезпечення предметів
  Осіб з обмеженими можливостями, людей похилого віку, мігрантів, неповнолітніх, біженців та інших груп осіб, які вважаються вразливими
wp-content/uploads/2018/01
  Програма навчальної дисципліни соціологія політики окр «бакалавр» Галузь знань: 0301 Соціально-політичні науки
wp-content/uploads/2018/03
  Програма вивчення навчальної дисципліни «Іноземна мова»
wp-content/uploads/2018/01
  Семінар Етносоціологія та предмет її дослідження
  Програма навчальної дисципліни політична географія та політична регіоналістика (ІІ частина) окр «бакалавр»
wp-content/uploads/2018/02
  Методи гістологічних цитологічних та ембріологічних досліджень. (тема для самостійної роботи студентів) Актуальність теми
wp-content/uploads/2018/01
  Програма навчальної дисципліни філософія ступінь бакалавра Галузь знань 01 Освіта 014. 03 Середня освіта (Історія)
  «Витоки та зародження давньоруської та княжої історичної думки. Історично-мемуарна проза і козацькі літописи.»
  Робоча програма навчальної дисципліни соціально-гуманітарна політика окр «бакалавр»
wp-content/uploads/2018/02
  Змістовий модуль «гістологія загальних тканин»
  Змістовий модуль 8: «спеціальна гістологія дихальної, сечовидільної та репродуктивної систем» дихальна система. Повітроносні шляхи. Актуальність теми
  Змістовий модуль 6: «спеціальна гістологія травної ситеми» травна система. Розвиток травної системи. Морфофункціональна характеристика травної трубки. Ротова порожнина. Язик. Мигдалики. Актуальність теми
wp-content/uploads/2018/03
  5 курсу медичного факультету
wp-content/uploads/2018/01
  Програма навчальної дисципліни етнополітологія ступінь бакалавра Галузь знань
wp-content/uploads/2018/02
  Програма навчальної дисципліни національний характер та ментальність українців ступінь магістра
wp-content/uploads/2018/03
  Степан Сірополко
wp-content/uploads/2018/01
  Робоча програма навчальної дисципліни етнополітологія окр «бакалавр» Галузь знань: 0301 Соціально-політичні науки
  Програма навчальної дисципліни Культурологія та світова культура Ступінь бакалавра
  Програма навчальної дисципліни гендерна політика Ступінь магістра Галузь знань 05 Cоціальні та поведінкові науки
wp-content/uploads/2018/03
  Програма вивчення навчальної дисципліни
wp-content/uploads/2018/01
  Імені В. О. Сухомлинського
wp-content/uploads/2018/04
  Програма для проведення фахового випробування для здобуття освітнього рівня «Магістр» за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
  1. Цивільне право в системі права України
  Програма фахового вступного випробування (додаткового) для здобуття
wp-content/uploads/2018/02
  Дидактичне забезпечення
wp-content/uploads/2018/03
  Вимоги до оформлення рефератів Структура реферату
wp-content/uploads/2018/01
  Робоча програма навчальної дисципліни мас-медіа І політика (Ч. 2 Політичні звязки з громадськістю) окр «бакалавр»
wp-content/uploads/2018/02
  Робоча програма навчальної дисципліни зовнішня політика україни (шифр І назва навчальної дисципліни) напряму підготовки 0302 міжнародні відносини (шифр І назва напряму підготовки) для спеціальності (тей) 030402 «Міжнародне право»
wp-content/uploads/2018/03
  Образ Мазепи в західноєвропейській літературі романтизму
wp-content/uploads/2018/04
  Програма фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня магістра
wp-content/uploads/2018/01
  Програма навчальної дисципліни політична комунікація та інформаційна безпека (Частина 2) Ступінь магістра
  Програма навчальної дисципліни політологія
  Програма навчальної дисципліни сучасні технології політичної діяльності ( ІІ частина) Ступінь магістра
wp-content/uploads/2018/04
  Програма для проведення фахового випробування при вступі на навчання на 3 курс за програмою освітнього рівня «бакалавр» на базі окр «Молодший спеціаліст»
wp-content/uploads/2018/02
  Ім. В. О. Сухомлинського кафедра військової підготовки
wp-content/uploads/2018/01
  Робоча програма навчальної дисципліни методологія сучасних політичних досліджень ступінь магістра
wp-content/uploads/2018/02
  Політична історія зарубіжних країн спеціальність «Політологія»
wp-content/uploads/2018/04
  Програма фахових вступних випробувань Зі спеціальності "Туризм" для здобуття освітнього ступеня "
  Методичні рекомендації підготовлені викладачем вищої категорії Мигійського коледжу Миколаївського національного аграрного університету Присяжнюк С. М
wp-content/uploads/2018/02
  Бюджетна система
  Управління проектами інформатизації
  Цивільне та сімейне право
  Комп‘ютерні системи І мережі
  Корпоративні інформаційні системи
  Історія туризму академічна характеристика дисципліни
  Оранізація туристичних подорожей
  Політична історія україни ХХ – ХХІ століття
  Політологія (спеціальності «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»)
  Психологія публічного управління та місцевого самоврядування
  Політична психологія публічного управління та місцевого самоврядування
  Облік у зарубіжних країнах
  Лідерство та ефективні комунікації
  Менеджмент І адміністрування: «менеджмент»
  Академічна характеристика дисципліни для спеціальності 051 Економіка
wp-content/uploads/2018/03
  Тематичний план лекцій І семінарських занять
wp-content/uploads/2018/02
  Міжнародна економічна діяльність україни
  Міжнародне приватне право
  Ціноутворення академічна характеристика дисципліни
  Підприємницьке право
wp-content/uploads/2018/03
  Освітньо-наукова програма
wp-content/uploads/2018/04
  Методичні рекомендації для самостійного вивчення тем з навчальної дисципліни «Менеджмент» для студентів спеціальності 03060101 «Організація виробництва»
wp-content/uploads/2018/02
  Інструментальні засоби візуалізації даних
  Ціноутворення академічна характеристика дисципліни
  Трудове право Академічна характеристика дисципліни
  Міжнародна економіка
  Нетрадиційні обєкти інтелектуальної власності
wp-content/uploads/2018/04
  Додаткового вступного фахового випробування
wp-content/uploads/2018/02
  Теоретичні основи управління фінансово-економічною безпекою
  Сучасні методи забезпечення надійності персоналу
  Hr-менеджмент академічна характеристика дисципліни
  Прогнозування соціально-економічних процесів
  Методика складання процесуальних документів у цивільному судочинстві
  Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві
  Академічна характеристика дисципліни Спеціальність «Математика»
  Спец. Семінар по кейнсу
  Національні моделі економічних систем
  Політологія
  Міжнародні економічні відносини
wp-content/uploads/2018/03
  Спец. 03050401Економіка підприємства (051 еп) спец. 03050901 Бухгалтерський облік (071 оо)
wp-content/uploads/2018/02
  Програма навчальної дисципліни теоретичний семінар
wp-content/uploads/2018/01
  Методичні вказівки до практик (для спеціальностей 014. 08 Середня освіта
wp-content/uploads/2018/02
  Кухні народів світу
  Кулінарне мистецтво
  Програма навчальної дисципліни мораль та етика вченого
wp-content/uploads/2018/04
  Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра
wp-content/uploads/2018/02
  Облік у банках академічна характеристика дисципліни
wp-content/uploads/2018/01
  Ключові компетентності Компоненти
wp-content/uploads/2018/03
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 2017 Укладачі програми (2012 р.)
wp-content/uploads/2018/02
  Місцеве самоврядування І територіальне управління
wp-content/uploads/2018/03
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1
wp-content/uploads/2018/02
  Політична безпека держави І територіальної громади
wp-content/uploads/2018/04
  Міністерство культури україни
wp-content/uploads/2018/02
  Робоча програма сучасні теорії міжнародних відносин мета та завдання навчальної дисципліни
wp-content/uploads/2018/01
  Робоча програма навчальної дисципліни історіографія вітчизняної та всесвітньої історії окр «бакалавр»
wp-content/uploads/2018/05
  Програма комплексного державного іспиту з циклу соціально-економічних та професійно-орієнтованих дисциплін для студентів, що здобувають вищу освіту за освітнім ступенем «магістр»
wp-content/uploads/2018/02
  Політична теорія держави І права
wp-content/uploads/2018/01
  Робоча програма навчальної дисципліни культурологія та світова культура Ступінь бакалавра
wp-content/uploads/2018/02
  Економічна теорія для студентів спеціальностей
wp-content/uploads/2018/01
  Програма навчальної дисципліни Охорона І збереження пам ’ яток історії та культури
wp-content/uploads/2018/02
  Теорія міжнародних відносин
wp-content/uploads/2018/01
  Конспект лекцій з дисципліни
wp-content/uploads/2018/02
  Інформаційно-комунікативні технології при підготовці учнів математичного ліцею до зно з української мови й літератури
  Академічна характеристика дисципліни Рік вивчення (курс)
  Методологія соціально-економічного пізнання
wp-content/uploads/2018/01
  Методичні рекомендації до самостійної роботи слухачів підвищення кваліфікації /музейним працівникам
wp-content/uploads/2018/04
  Програма фахового вступного випробовування для здобуття освітнього ступеня магістра
wp-content/uploads/2018/01
  Робоча програма навчальної дисципліни охорона І збереження пам ’ яток історії та культури Ступінь бакалавра
wp-content/uploads/2018/02
  Г. В. Смолин господарське право україни особлива частина Навчальний посібник
  Публічна політика спеціальність «Публічне управління та адміністрування»
  Економіка праці І соціально –трудові відносини
wp-content/uploads/2018/01
  Конспект лекцій з дисципліни
wp-content/uploads/2018/02
  Інформаційне суспільство
  Методи гістологічних цитологічних та ембріологічних досліджень. (тема для самостійної роботи студентів) Актуальність теми
wp-content/uploads/2018/01
  Програма навчальної дисципліни політична історія миколаївщини Ступінь магістра Галузь знань
wp-content/uploads/2018/02
  Теоретичні та методологічні проблеми політологічних досліджень
  Публічна служба академічна характеристика дисципліни
  Сімейне право Академічна характеристика дисципліни
  Методологія та організація наукових досліджень
  Корпоративне право
  Екскурсологія академічна характеристика дисципліни
  Є. Сиротенко; Борисова В. І
wp-content/uploads/2018/04
  Програма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр / Спеціаліст»
wp-content/uploads/2018/02
  Економічний аналіз
  Потенціал І розвиток підприємства
  Ризикологія
  Ризикологія
wp-content/uploads/2018/05
  Інформаціяпро хід виконання обласної міжгалузевої комплексної програми
  Програма навчального курсу
wp-content/uploads/2018/04
  Перелік тем для самостійного вивчення та розподілу їх по модулям
ars/wp-content/uploads/2018/01
  Звіт вп «Атомремонтсервіс» про Хід виконання Колективного договору дп «наек «Енергоатом» за 2017 рік
wp-content/uploads/2018/02
  Управління інноваційними проектами
  Економічна теорія для студентів спеціальностей
wp-content/uploads/2018/03
  Пояснювальна записка Програму з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання розроблено на основі Закону України "Про загальну середню освіту" й нового Державного стандарту базової І повної загальної середньої
wp-content/uploads/2018/04
  Методичні рекомендації для виконання курсової роботи студентами денної та заочної
wp-content/uploads/2018/02
  Вступ до спеціальності
wp-content/uploads/2018/05
  Програма комплексного підсумкового іспиту
wp-content/uploads/2018/02
  Музеєзнавство академічна характеристика дисципліни
  Організація готельного господарства
  Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства
  Менеджмент готельно-ресторанного господарства
wp-content/uploads/2018/01
  Програма навчальної дисципліни практична політологія (І, ІІ частина) окр «бакалавр»
wp-content/uploads/2018/05
  Програма комплексного підсумкового іспиту
wp-content/uploads/2018/02
  Ризикологія академічна характеристика дисципліни
  У збірці подано нормативні документи, які регламентують діяльність шкільної бібліотеки. Детально розглянуто технологію роботи шкільної бібліотеки, вимоги до ведення облікової та іншої докуменції
wp-content/uploads/2018/01
  Навчальної дисципліни «земельне та екологічне право»
wp-content/uploads/2018/02
  Менеджмент у малому бізнесі
  Ризикологія
wp-content/uploads/2018/04
  Методичні рекомендації для виконання самостійних робіт з дисципліни «економіка підприємства»
wp-content/uploads/2018/02
  Нова українська школа
  Валютні операції
  України підручник у двох томах Том 2
wp-content/uploads/2018/04
  Додаткового вступного фахового випробування
  Програма вступних випробувань на здобуття освітнього ступеня «Магістр» Галузь знань 02 «Культура І мистецтво»
wp-content/uploads/2018/01
  Програма дисципліни «Криміналістика»
wp-content/uploads/2018/04
  Програма вступного випробування для вступників освітнього ступеня " магістр" спеціальності 054 "соціологія"
wp-content/uploads/2018/03
  Мелітопольської районної державної адміністрації запорізької області
hrj/wp-content/uploads/2018/02
  Академія з прав людини для журналістів та журналісток
wp-content/uploads/2018/02
  Обгрунтування І експертиза бізнес-планування
wp-content/uploads/2018/06
  Робоча програма навчальної дисципліни основи правознавства
wp-content/uploads/2018/03
  Програма вивчення навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)»
wp-content/uploads/2018/06
  Дисертація передумови, поява та становлення нарукавної емблематики сухопутних військ збройних сил україни
wp-content/uploads/2018/03
  Структура навчального предмета
wp-content/uploads/2018/02
  Страхування в туризмі
  Зміст курсу: Теоретико-методологічні основи курсу “Генеза соціальної роботи”
wp-content/uploads/2018/05
  Робоча програма навчальної дисципліни безпека життєдіяльності
wp-content/uploads/2018/02
  Трудове право Академічна характеристика дисципліни
  Економічна безпека держави та тіньова економіка
  Транснаціональні корпорації
wp-content/uploads/2018/04
  Го «донецький прес-клуб»
wp-content/uploads/2018/02
  Інституціональна економіка
  Економічна безпека фінансових посередників
  Планування І контроль на підприємстві
  Управління фінансовою санацією підприємства
  Економіка підприємства
wp-content/uploads/2018/04
  Година мистецтва «Історія однієї картини…»
wp-content/uploads/2018/03
  Внутрішня політика
  Коваленко н. П
wp-content/uploads/2018/02
  Комарницький Михайло Михайлович робоча програма
hrj/wp-content/uploads/2018/04
  Права людини та мас-медіа в Україні Збірник конспектів лекцій Київ 2018
wp-content/uploads/2018/04
  Міністерство культури україни
  Міністерство культури І туризму україни
wp-content/uploads/2018/02
  Програма навчальної дисципліни та плани семінарських занять для студентів факультету міжнародних відносин
  Організація готельного господарства
wp-content/uploads/2018/01
  Культура споживання їжі. Етикет за столом
wp-content/uploads/2018/02
  Змістовий модуль 5: «спеціальна гістологія регуляторних та сенсорних систем» серцево-судинна система. Артерії. Мікроциркуляторне русло. Актуальність теми
wp-content/uploads/2018/06
  Програма навчальної дисципліни екологія людини
wp-content/uploads/2018/05
  Робоча програма дисципліни спеціалізації "Варвари І античний світ на території України: контакти І взаємовпливи" для студентів за напрямом підготовки бакалаврів історії, спеціальністю 020302 "Історія"
wp-content/uploads/2018/01
  Робоча програма навчальної дисципліни політична комунікація та інформаційна безпека (Частина 1) Ступінь магістра


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка