wp-content/uploads/2018/01
  Програма І робочий план конкретно-соціологічного дослідження Методи збору соціологічної інформації
  Робоча програма навчальної дисципліни політична комунікація та інформаційна безпека (Частина 2) Ступінь магістра
  Політична історія миколаївщини
  З методикою навчання
  Навчально-методичний комплекс
  Конспект лекцій з дисципліни
  Програма навчальної дисципліни Політична історія україни Ступінь бакалавра
  Навчально-методичний комплекс
  Обслуговуючі види праці 20 балів Шифр Набрано балів
  Тема дослідження традиційної культури та народної творчості українців етнологами київської
  Навчально-методичний комплекс
  Програма навчальної дисципліни Політична культура Ступінь бакалавра Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
  Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Політична географія
  Програма навчальної дисципліни Етнонаціональна політика в україні Ступінь магістра Галузь знань 03Гуманітарні науки
  Робоча програма навчальної дисципліни «Культурологія»
  Менеджмент електоральних кампаній
  Ологія досліджень у сучасній зарубіжній політології (частина 1)
  Робоча програманавчальної дисципліни політична культура ступінь бакалавра Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
  Ects – інформаційний пакет освітньої програми «Етнологія» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки Спеціальність: 032 Історія та археологія Освітньо-кваліфікаційний рівень
  Риторика та спічрайтинг ідентифікація
wp-content/uploads/2018/02
  Робоча програма навчальної дисципліни морально-психологічне забезпечення військової діяльності військової підготовки громадян
wp-content/uploads/2018/01
  Шличек Олександра Юріївна зміст титульна сторінка Зміст нмк навчальна програма
  Навчальної дисципліни історія української революції 1917-1921 рр
  Навчальної дисципліни україна в національно-визвольній боротьбі 1914-1921 рр
  Робоча програма навчальної дисципліни історія релігійних та етичних вчень
  Навчально-методичний комплекс
  Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік
  Проблеми парламентаризму в світі
  Політична комунікація та інформаційна безпека
wp-content/uploads/2018/02
  Методичні рекомендації до виконання реферативних робіт загальні зауваження
  Ім. В. О. Сухомлинського кафедра військової підготовки
  Ім. В. О. Сухомлинського кафедра військової підготовки
wp-content/uploads/2018/01
  Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Гендерна політика
wp-content/uploads/2018/02
  В. О. Сухомлинського Кафедра філософії
wp-content/uploads/2018/01
  Програма навчальної дисципліни політична регіоналістика І політична географія (І частина) окр «бакалавр»
  Навчально-методичний комплекс
  Вступ. Об′єкт І предмет історіографії всесвітньої історії. Історія історичної думки до середини ххст
  Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми
  Куриленко Тетяна Василівна, викладач кафедри філософії. (Куриленко Т. В.) робоча програма
wp-content/uploads/2018/02
  Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми Навчальна програма дисципліни
wp-content/uploads/2018/01
  Тема Поняття, зміст І особливості етнонаціональної політики
  Програма навчальної дисципліни аналітика науковості ступінь магістра
  Робоча програма навчальної дисципліни історія української революції 1917-1921 рр. Ступінь магістра Галузь знань 01 Освіта
  Робоча програма навчальної дисципліни україна в національно-визвольній боротьбі 1914-1921 рр. Ступінь магістра
  Програма навчальної дисципліни історіографія всесвітньої історії окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
  Програма навчальної дисципліни політичні режими та системи світу окр «бакалавр» Галузь знань: 0301 Соціально-політичні науки
wp-content/uploads/2018/02
  Конспект лекцій з дисципліни
wp-content/uploads/2018/01
  Програма навчальної дисципліни історія філософії ступінь бакалавра Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
wp-content/uploads/2018/02
  Ім. В. О. Сухомлинського кафедра військової підготовки
wp-content/uploads/2018/01
  Робоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України І слов′янських народів окр «бакалавр»
wp-content/uploads/2018/02
  Програма навчальної дисципліни теоретичний семінар
  Звіт спеціальної школи-інтернату І ступеня №25 за 2016/2017 навчальний рік інформаційна довідка школа-інтернат №25 здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання. Мова навчання українська
wp-content/uploads/2018/01
  Програма навчальної дисципліни традиційна логіка ступінь бакалавра Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки
  В. О. Сухомлинського Кафедра філософії
  Тема. Поняття «етнонаціональна політика»
wp-content/uploads/2018/02
  Скринька Вип. 2 Рекомендаційний покажчик Одеса – 2017
wp-content/uploads/2018/01
  В. О. Сухомлинського Кафедра філософії
wp-content/uploads/2018/02
  Нервова система. Спинний мозок. Стовбур мозку. Мозочок
wp-content/uploads/2018/01
  Передумови появи та становлення нарукавної емблематики сухопутних військ збройних сил україни (1992 – 2012)
wp-content/uploads/2018/02
  Додаток 1 Бланк Робочої програми навчальної дисципліни
wp-content/uploads/2018/01
  Розпорядження міського голови від "11" січня 2018р. №09-р Про відзначення Дня Соборності України в місті Хмільнику
  Програма навчальної дисципліни політичні ідеології та елітарні концепції (ІІ частина) окр «бакалавр»
  Навчальної дисципліни «господарське право» Ступінь бакалавра галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 071 Облік І оподаткування
wp-content/uploads/2018/02
  1. Затвердити Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель (далі Правила), що додаються
wp-content/uploads/2018/01
  Робоча програма навчальної дисципліни історіографія всесвітньої історії окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
wp-content/uploads/2018/03
  «Охтирський центр професійно-технічної освіти» До участі у обласному огляді конкурсі на краще комплексно-методичне забезпечення предметів
  Осіб з обмеженими можливостями, людей похилого віку, мігрантів, неповнолітніх, біженців та інших груп осіб, які вважаються вразливими
wp-content/uploads/2018/01
  Програма навчальної дисципліни соціологія політики окр «бакалавр» Галузь знань: 0301 Соціально-політичні науки
wp-content/uploads/2018/03
  Програма вивчення навчальної дисципліни «Іноземна мова»
  Відділ освіти Овідіопольської райдержадміністрації Комунальна установа «ормк» Дальницька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
wp-content/uploads/2018/01
  Семінар Етносоціологія та предмет її дослідження
  Програма навчальної дисципліни політична географія та політична регіоналістика (ІІ частина) окр «бакалавр»
wp-content/uploads/2018/02
  Методи гістологічних цитологічних та ембріологічних досліджень. (тема для самостійної роботи студентів) Актуальність теми
wp-content/uploads/2018/01
  Програма навчальної дисципліни філософія ступінь бакалавра Галузь знань 01 Освіта 014. 03 Середня освіта (Історія)
  «Витоки та зародження давньоруської та княжої історичної думки. Історично-мемуарна проза і козацькі літописи.»
wp-content/uploads/2018/02
  М. І. Безменов, канд техн наук, проф. 1 Оформлення основного списку літератури основний список літератури оформлюється відповідно вимог «дсту 8302: 2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання
  Клименко В. П. Обираємо професію курс гурткових занять Гадяч 2012
wp-content/uploads/2018/01
  Робоча програма навчальної дисципліни соціально-гуманітарна політика окр «бакалавр»
wp-content/uploads/2018/02
  Змістовий модуль «гістологія загальних тканин»
  Змістовий модуль 8: «спеціальна гістологія дихальної, сечовидільної та репродуктивної систем» дихальна система. Повітроносні шляхи. Актуальність теми
  Змістовий модуль 6: «спеціальна гістологія травної ситеми» травна система. Розвиток травної системи. Морфофункціональна характеристика травної трубки. Ротова порожнина. Язик. Мигдалики. Актуальність теми
wp-content/uploads/2018/03
  5 курсу медичного факультету
wp-content/uploads/2018/01
  Звіт про роботу навчального закладу за 2016-2017 н р
  Програма навчальної дисципліни етнополітологія ступінь бакалавра Галузь знань
wp-content/uploads/2018/02
  Програма навчальної дисципліни національний характер та ментальність українців ступінь магістра
wp-content/uploads/2018/03
  Степан Сірополко
wp-content/uploads/2018/01
  Робоча програма навчальної дисципліни етнополітологія окр «бакалавр» Галузь знань: 0301 Соціально-політичні науки
  Програма навчальної дисципліни Культурологія та світова культура Ступінь бакалавра
  Програма навчальної дисципліни гендерна політика Ступінь магістра Галузь знань 05 Cоціальні та поведінкові науки
wp-content/uploads/2018/03
  Програма вивчення навчальної дисципліни
wp-content/uploads/2018/01
  Імені В. О. Сухомлинського
wp-content/uploads/2018/03
  Снід (синдром набутого імунодефіциту)
  Положення про зобов’язання відшкодування шкоди Література Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. // Ввр. 1996. №30. Ст. 141. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Ввр. 2003. №40-44. Ст
wp-content/uploads/2018/04
  Програма для проведення фахового випробування для здобуття освітнього рівня «Магістр» за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
  1. Цивільне право в системі права України
  Програма фахового вступного випробування (додаткового) для здобуття
wp-content/uploads/2018/02
  Дидактичне забезпечення
wp-content/uploads/2018/03
  Вимоги до оформлення рефератів Структура реферату
wp-content/uploads/2018/01
  Робоча програма навчальної дисципліни мас-медіа І політика (Ч. 2 Політичні звязки з громадськістю) окр «бакалавр»
wp-content/uploads/2018/02
  Робоча програма навчальної дисципліни зовнішня політика україни (шифр І назва навчальної дисципліни) напряму підготовки 0302 міжнародні відносини (шифр І назва напряму підготовки) для спеціальності (тей) 030402 «Міжнародне право»
wp-content/uploads/2018/03
  Образ Мазепи в західноєвропейській літературі романтизму
wp-content/uploads/2018/04
  Програма фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня магістра
wp-content/uploads/2018/01
  Програма навчальної дисципліни політична комунікація та інформаційна безпека (Частина 2) Ступінь магістра
  Програма навчальної дисципліни політологія
  Програма навчальної дисципліни сучасні технології політичної діяльності ( ІІ частина) Ступінь магістра
wp-content/uploads/2018/04
  Програма для проведення фахового випробування при вступі на навчання на 3 курс за програмою освітнього рівня «бакалавр» на базі окр «Молодший спеціаліст»
wp-content/uploads/2018/02
  Ім. В. О. Сухомлинського кафедра військової підготовки
wp-content/uploads/2018/03
  Тарас Шевченко «Кавказ»
wp-content/uploads/2018/01
  Робоча програма навчальної дисципліни методологія сучасних політичних досліджень ступінь магістра
wp-content/uploads/2018/02
  Політична історія зарубіжних країн спеціальність «Політологія»
wp-content/uploads/2018/04
  Програма фахових вступних випробувань Зі спеціальності "Туризм" для здобуття освітнього ступеня "
  Методичні рекомендації підготовлені викладачем вищої категорії Мигійського коледжу Миколаївського національного аграрного університету Присяжнюк С. М
wp-content/uploads/2018/02
  Бюджетна система
  Управління проектами інформатизації
  Цивільне та сімейне право
  Комп‘ютерні системи І мережі
  Корпоративні інформаційні системи
  Історія туризму академічна характеристика дисципліни
  Оранізація туристичних подорожей
  Політична історія україни ХХ – ХХІ століття
wp-content/uploads/2018/04
  Додаток затверджую
wp-content/uploads/2018/02
  Політологія (спеціальності «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»)
  Психологія публічного управління та місцевого самоврядування
  Політична психологія публічного управління та місцевого самоврядування
  Облік у зарубіжних країнах
  Лідерство та ефективні комунікації
  Менеджмент І адміністрування: «менеджмент»
  Академічна характеристика дисципліни для спеціальності 051 Економіка
wp-content/uploads/2018/03
  Тематичний план лекцій І семінарських занять
wp-content/uploads/2018/02
  Міжнародна економічна діяльність україни
  Міжнародне приватне право
  Ціноутворення академічна характеристика дисципліни
  Підприємницьке право
wp-content/uploads/2018/03
  Освітньо-наукова програма
wp-content/uploads/2018/04
  Методичні рекомендації для самостійного вивчення тем з навчальної дисципліни «Менеджмент» для студентів спеціальності 03060101 «Організація виробництва»
wp-content/uploads/2018/02
  Інструментальні засоби візуалізації даних
  Ціноутворення академічна характеристика дисципліни
  Трудове право Академічна характеристика дисципліни
  Міжнародна економіка
  Нетрадиційні обєкти інтелектуальної власності
wp-content/uploads/2018/04
  Додаткового вступного фахового випробування
wp-content/uploads/2018/02
  Теоретичні основи управління фінансово-економічною безпекою
  Сучасні методи забезпечення надійності персоналу
  Hr-менеджмент академічна характеристика дисципліни
  Прогнозування соціально-економічних процесів
wp-content/uploads/2018/05
  Робоча програма навчальної дисципліни «Фізіологія»
wp-content/uploads/2018/02
  Методика складання процесуальних документів у цивільному судочинстві
  Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві
  Академічна характеристика дисципліни Спеціальність «Математика»
  Спец. Семінар по кейнсу
wp-content/uploads/2018/05
  Робоча програма навчальної дисципліни історія медицини підготовки магістра медицини галузі знань 22 «Охорона здоров’я»
wp-content/uploads/2018/02
  Національні моделі економічних систем
  Політологія
wp-content/uploads/2018/05
  Робоча програма навчальної дисципліни «іноземна мова(за професійним спрямуванням)» Статус дисципліни: нормативна
wp-content/uploads/2018/04
  Управління культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини облдержадміністрації
wp-content/uploads/2018/05
  Робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності: основи біоетики та біобезпеки»
wp-content/uploads/2018/02
  Міжнародні економічні відносини
wp-content/uploads/2018/03
  Спец. 03050401Економіка підприємства (051 еп) спец. 03050901 Бухгалтерський облік (071 оо)
wp-content/uploads/2018/05
  Робоча програма навчальної дисципліни «мікробіологія, вірусологія та імунологія»
wp-content/uploads/2018/02
  Програма навчальної дисципліни теоретичний семінар
wp-content/uploads/2018/05
  Буба: мертвий сезон (Космовська Барбара)
wp-content/uploads/2018/01
  Методичні вказівки до практик (для спеціальностей 014. 08 Середня освіта
wp-content/uploads/2018/02
  Кухні народів світу
  Кулінарне мистецтво
wp-content/uploads/2018/01
  Завдання для самостійної роботи з елементами дистанційного навчання
wp-content/uploads/2018/05
  Робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі»
  Робоча програма навчальної дисципліни «медична хімія»
wp-content/uploads/2018/02
  Програма навчальної дисципліни мораль та етика вченого
wp-content/uploads/2018/05
  Робоча програма навчальної дисципліни «Історія України та української культури»
wp-content/uploads/2018/04
  Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка