sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/11
  Робоча програма навчальної дисципліни сучасні проблеми менеджменту рівень вищої освіти магістерський
  Робоча програма навчальної дисципліни соціологія постмодерну ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Робоча програма навчальної дисципліни соціологія громадської думки ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/10
  Навчальна програма
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Навчальна програма нормативної дисципліни
  Робоча навчальна програма
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Програма навчальної дисципліни друга іноземна мова (польська) Підготовки бакалавра
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/11
  Навчальна програма нормативної дисципліни Соціологія міста”
wp-content/uploads/sites/46/2016/11
  Кафедра іноземних мов
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/11
  Програма вибіркової дисципліни «соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю»
wp-content/uploads/sites/46/2016/11
  Робоча програма навчальної дисципліни зп 03 іноземна мова (французька)
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Навчальна програма нормативної дисципліни
wp-content/uploads/sites/37/2018/01
  Інформаційний пакет
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Навчальна програма з дисципліни
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/11
  Програма нормативної дисципліни «Соціологія економічної злочинності»
  Робоча програма навчальної дисципліни інтелектуальна власність
wp-content/uploads/sites/4/2014/06
  Методичні вказівки по оформленню бакалаврських робіт для студентів Фізико-технічного інституту нтуу "кпі"
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/11
  Робоча програма навчальної дисципліни цивільний захист ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти другий
  Завдання для самостійної роботи з дисципліни «Соціологія соціальних змін»
  Робоча програма навчальної дисципліни технології соціального проектування рівень вищої освіти магістерський
sp/wp-content/uploads/sites/95/2013/12
  Робоча програма навчальної дисципліни соціологія молоді ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Розділ Предмет, наукові основи І цілі навчальної дисципліни "Кадри та безпека організацій "
  Робоча навчальна програма
wp-content/uploads/sites/46/2016/11
  Іноземна мова навчальна Програма підготовки бакалавра галузь знань 24 Сфера обслуговування спеціальності 242 Туризм за освітньою програмою Туризм Шифр дисципліни за навчальним планом зп 03 факультетекономічний 2016 рік
wp-content/uploads/sites/3/2017/01
  Звіт з правовиховної роботи в хомутецькій зош І-ІІІ ступенів за 2016рік " Закони потрібні не для страху, а для допомоги громадянам…" Вольтер
wp-content/uploads/sites/37/2017/03
  Тип: Дисципліна Контрастивна граматика української та слов’янської
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Навчальна програма нормативної дисципліни
wp-content/uploads/sites/28/2018/03
  Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу «вірусологія» для студентів спеціальності «Біологія»
pravo/wp-content/uploads/sites/90/2018/02
  Навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форм навчання за фахом «Інтелектуальна власність»
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/11
  Робоча програма навчальної дисципліни соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю рівень вищої освіти магістерський
  Закон України «Про звернення громадян»
  З’ясувати актуальність проблеми кадрової безпеки, опанувати базові поняття курсу «безпека організації», «кадрова безпека», «загрози та ризики», «підсистеми безпеки»
  Робоча програма навчальної дисципліни соціально-адекватне управління ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
wp-content/uploads/sites/46/2016/11
  Іноземна мова навчальнаПрограм а
wp-content/uploads/sites/6/2018/02
  Ефективність впровадження немережевих систем живлення в засоби систем охорони
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Лист погодження
  Декан соціально-гуманітарного факультету
  Робоча програма навчальної дисципліни соціологія
  Навчальна програма з дисципліни
  Лист погодження
  Лист погодження
wp-content/uploads/sites/37/2016/06
  Опис навчальної дисципліни Актуальні питання становлення сучасної української мови Опис (анотація)
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Навчальна програма з дисципліни
  Лист погодження
  Робоча програма навчальної дисципліни соціологія культури ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
wp-content/uploads/sites/6/2018/02
  Покращення методу біометричної автентифікації через зняття та аналіз міограми
wp-content/uploads/sites/75/2017/03
  Гендерна лінгвістика Мета курсу
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Лист погодження
keim/wp-content/uploads/sites/50/2018/03
  Робоча програма навчальної дисципліни " Потенціал І розвиток підприємства"
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Навчальна програма нормативної дисципліни
elmash/wp-content/uploads/sites/108/2017/03
  Загальна інформація вісник Національного технічного університету «хпі»
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/11
  Плани семінарських занять
  Плани семінарських занять з дисципліни «соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю»
  Програма нормативної дисципліни «Методика та методи роботи з персоналом»
wp-content/uploads/sites/46/2016/11
  Іноземна мова навчальнаПрограм а
keim/wp-content/uploads/sites/50/2018/03
  Міністерство науки І освіти, молоді та спорту україни
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/12
  Навчальна програма нормативної дисципліни
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/11
  Робоча програма навчальної дисципліни соціологія економічної злочинності рівень вищої освіти магістерський
wp-content/uploads/sites/75/2017/03
  Українська ономастика Мета курсу: Метою викладання навчальної дисципліни «Українська ономастика
keim/wp-content/uploads/sites/50/2018/03
  Робоча програма навчальної дисципліни ппc 10 "Ціноутворення" рівень вищої освіти Перший освітньо-науковий рівень ( бакалаврат)
wp-content/uploads/sites/46/2016/11
  Зп 01 наукове спілкування іноземною мовою (англійською)
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/12
  Плани семінарських занять
ukr/wp-content/uploads/sites/2/2014/08
  Конституційна асамблея
keim/wp-content/uploads/sites/50/2018/03
  План практичних занять
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Робоча програма навчальної дисципліни соціально-адекватне управління ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
  Робоча програма навчальної дисципліни соціальна відповідальність бізнесу підприємств І організацій
wp-content/uploads/sites/46/2016/11
  Кафедра іноземних мов
keim/wp-content/uploads/sites/50/2018/03
  Змістовий модуль Стратегія підприємства: сутність, передумови виникнення, сучасне розуміння та стратегічний контекст підприємства
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/11
  Програма нормативної дисципліни «Кадри та безпека організацій»
keim/wp-content/uploads/sites/50/2018/04
  Робоча програма навчальної дисципліни ризики маркетингової діяльності
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  В. Бурега, Н. О. Ляшенко соціологія
wp-content/uploads/sites/75/2017/03
  Політичний дискурс як мовленнєва категорія Мета курсу
wp-content/uploads/sites/53/2018/04
  European credit transfer system ects – інформаційний пакет 030508 «Фінанси І кредит» (Бакалавр)
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/11
  Програма вибіркової дисципліни «Практикум соцІологІного супровІду рекламноЇ дІяльностІ та маркетингових дослІджень»
wp-content/uploads/sites/53/2018/04
  European credit transfer system ects – інформаційний пакет 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (Бакалавр)
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/11
  Робоча програма навчальної дисципліни сучасні проблеми І методи математичного та комп’ютерного моделювання
keim/wp-content/uploads/sites/50/2018/03
  Робоча програма навчальної дисципліни " Економічна безпека підприємств"
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Розподіл навчального часу за семестрами І видами навчальних занять
sp/wp-content/uploads/sites/95/2016/09
  Декан факультету
keim/wp-content/uploads/sites/50/2018/04
  Робоча програма навчальної дисципліни ппс 14 «Маркетинг закупівель»
dpm/wp-content/uploads/sites/123/2016/12
  Програма з дисципліни «технології розподілених обчислень у проектуванні»
keim/wp-content/uploads/sites/50/2018/04
  Робоча програма навчальної дисципліни " Рекламний менеджмент" рівень вищої освіти Другий освітньо-науковий рівень
  Методичні вказівки до практичних занять та написання реферату з навчальної дисципліни «соціально-етичний маркетинг»
  Робоча програма навчальної дисципліни ппс 9 «Мерчандайзинг» рівень вищої освіти Перший освітньо-науковий рівень ( бакалаврат)
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/11
  Робоча програма навчальної дисципліни соціологія міста ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
wp-content/uploads/sites/102/2018/03
  Методичні рекомендації для забезпечення самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни " Порівняльна політологія"
sp/wp-content/uploads/sites/95/2018/05
  Молодіжний соціологічний форум нту «хпі»
keim/wp-content/uploads/sites/50/2018/04
  Порядок поточного І підсумкового оцінювання знань студентів з дисципліни “Маркетинго
  Робоча програма навчальної дисципліни ппс 5 "Інтерактивний маркетинг"
pravo/wp-content/uploads/sites/90/2018/04
  Анотація дисципліни
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/11
  Вступ до спеціальності
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Розділ Предмет, наукові основи І цілі навчальної дисципліни «Багатовимірні методи аналізу даних в соціології» Предмет дисципліни
wp-content/uploads/sites/46/2018/05
  Навчальна Програма комплексного екзамену з практики усного та писемного мовлення першої іноземної мови, методики викладання іноземних мов, зарубіжної літератури та методики викладання світової літератури
wp-content/uploads/sites/37/2016/06
  Робоча програма навчальної дисципліни пп 15 проблеми синтаксису складного речення
v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2018/04
  Це Положення розроблено відповідно до вимог Закону України "Про освіту" (п. 9, 11, 20 ст. 1; п ст. ; п ст. 6) Закону України "Про вищу освіту"
dim/wp-content/uploads/sites/99/2018/05
  Описание лекционного курса
wp-content/uploads/sites/94/2018/05
  Вимоги та поради щодо оформлення тексту наукової роботи
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/11
  Програма нормативної дисципліни «Соціологія соціальних змін»
  Програма нормативної дисципліни «Інтелектуальна власність»
dim/wp-content/uploads/sites/99/2018/05
  Описание лекционного курса
  Описание лекционного курса
wp-content/uploads/sites/37/2018/03
  Українська ономастика
wp-content/uploads/sites/54/2018/05
  Суспільства
wp-content/uploads/sites/46/2018/05
  Навчальна Програма комплексного екзамену з практики усного та писемного мовлення першої іноземної мови, методики викладання іноземних мов, зарубіжної літератури та методики викладання світової літератури
keim/wp-content/uploads/sites/50/2018/03
  Робоча програма навчальної дисципліни пп 4 "Економіка підприємства" рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень
wp-content/uploads/sites/92/2018/03
  European credit transfer system ects – інформаційний пакет
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Робоча програма навчальної дисципліни соціологія освіти ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
dpm/wp-content/uploads/sites/123/2016/12
  Навчальна програма навчальної дисципліни “Основи наукових досліджень “ Підготовки магістрів За спеціальностями 05010102 – “Інформаційні технології проекту Галузь знань 501 “
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/11
  Концепція управління людськими ресурсами як зміна парадигми у сфері кадрового менеджменту. Новітні теорії кадрового менеджменту, що ґрунтуються на ідеях управління людськими ресурсами
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Декан факультету соціально-гуманітарних технологій
wp-content/uploads/sites/53/2018/04
  Інформація про склад керівних органів факультету
keim/wp-content/uploads/sites/50/2018/04
  Робоча програма навчальної дисципліни проектний менеджмент рівень вищої освіти Другий освітньо-науковий рівень
keim/wp-content/uploads/sites/50/2018/03
  Робоча програма навчальної дисципліни інвестування рівень вищої освіти перший
wp-content/uploads/sites/46/2016/02
  3 Ндпнсдннiтд оформления днпломннх po&it студентами кдМ' нець-подiльськоrо Ндцiондльноrо yhibepchtety imehi 1ВдНд огiенкд
keim/wp-content/uploads/sites/50/2018/03
  Робоча програма навчальної дисципліни патентно-ліценційна діяльність
wp-content/uploads/sites/68/2018/04
  Робоча програма навчальної дисципліни «Психологічні технології іміджмейкінгу та pr»
dpm/wp-content/uploads/sites/123/2016/12
  Освітньо-професійна програма
wp-content/uploads/sites/82/2018/03
  Психологія дитини з зпр комплекс Навчально-методичного забезпечення дисципліни
wp-content/uploads/sites/68/2018/04
  Робоча програма навчальної дисципліни психологія реклами галузі знань 05 Соціально-поведінкові науки
  Робоча програма навчальної дисципліни психологія конфлікту
wp-content/uploads/sites/46/2016/11
  Іноземна мова навчальнаПрограм а
wp-content/uploads/sites/26/2018/04
  Дисципліна – Гірське лісівництво. Викладач – д с. г н., професор Олійник В. С. Дисципліна
wp-content/uploads/sites/57/2018/03
  Дрогобицька оксана
sp/wp-content/uploads/sites/95/2018/01
  Методичні вказівки з написання курсової роботи для студентів, що навчаються
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/11
  Плани семінарських занять
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Робоча програма навчальної дисципліни практикум соціологічного супроводу рекламної діяльності та маркетингових досліджень
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Актуальні проблеми новітньої зарубіжної літератури
wp-content/uploads/sites/54/2018/04
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавр
wp-content/uploads/sites/68/2018/04
  Робоча програма навчальної дисципліни «політична психологія» Галузі знань 05 Соціально-поведінкові науки
keim/wp-content/uploads/sites/50/2018/04
  Робоча програма навчальної дисципліни пс 4 " Бренд-менеджмент "
  Робоча програма навчальної дисципліни ппс 16 "Соціально-етичний маркетинг"
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/11
  Робоча програма навчальної дисципліни практикум соціологічного супроводу рекламної діяльності та маркетингових досліджень
  Програма вибіркової дисципліни «Правові засади управлінської діяльності»
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Практикуму як особливий вид навчальної діяльності, передбачає складання
wp-content/uploads/sites/46/2016/11
  Кафедра іноземних мов
keim/wp-content/uploads/sites/50/2018/04
  Робоча програма навчальної дисципліни пп 6 "Інноваційний розвиток підприємства"
wp-content/uploads/sites/94/2018/05
  Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі»
ifmeit/wp-content/uploads/sites/2/2018/05
  Робоча програма навчальної дисципліни інформаційні технології в управлінні освітою Назва
wp-content/uploads/sites/102/2018/03
  Методичні рекомендації для забезпечення самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Державне управління та місцеве самоврядування»
wp-content/uploads/sites/49/2018/05
  Яремій Іван Петрович, професор, доктор фізико-математичних наук робоча програма
wp-content/uploads/sites/94/2018/05
  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «основи педагогічної майстерності вчителя фізичної культури»
wp-content/uploads/sites/26/2018/04
  Дисципліна – Лісова гідрологія. Викладач – д с. г н., професор Олійник В. С. Дисципліна
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Підготовки бакалавр
keim/wp-content/uploads/sites/50/2018/03
  Робоча програма навчальної дисципліни пп 5 "Маркетинг" рівень вищої освіти Перший освітньо-науковий рівень ( бакалаврат)
dim/wp-content/uploads/sites/99/2018/05
  Описание лекционного курса
wp-content/uploads/sites/49/2018/05
  Загальний курс фізики. Ч. IV. Оптика
  Фізика І технологія наноматеріалів
  Рачій Богдан Іванович, професор кафедри матеріалознавства І новітніх технологій, доктор фізико-математичних наук робоча програма
wp-content/uploads/sites/121/2018/06
  Самостійна робота навчальної дисципліни політичне лідерство та політичні еліти
wp-content/uploads/sites/2/2018/04
  Окр “Бакалавр” 020303 Філологія. Російська мова І література
wp-content/uploads/sites/37/2016/06
  Кафедра української мови
wp-content/uploads/sites/87/2018/05
  Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з дисципліни «Консультаційний проект з бізнес-адміністрування»
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Методика викладання іноземних мов
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/11
  Робоча програма навчальної дисципліни методи багатовимірного аналізу даних в соціології рівень вищої освіти магістерський
v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2018/03
  Положення про навчання студентів за індивідуальним графіком
musped/wp-content/uploads/sites/7/2018/04
  Робоча програма навчальної дисципліни інструментальна підготовка. Основний музичний інструмент: скрипка Галузь знань 01 Освіта
wp-content/uploads/sites/46/2016/11
  Іноземна мова навчальнаПрограм а
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Кафедра німецької мови
wp-content/uploads/sites/57/2018/03
  Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни вільного вибору студента «Порівняльна етнопсихологія»
wp-content/uploads/sites/68/2018/04
  Робоча програма навчальної дисципліни " психологічні технології ведення переговорів І вирішення конфліктів"
wp-content/uploads/sites/84/2018/03
  Програмами «014. 08 Середня освіта (Фізика)» та «015 Професійна освіта. Охорона праці»
wp-content/uploads/sites/46/2016/11
  Іноземна мова навчальнаПрограм а
wp-content/uploads/sites/121/2018/06
  Пояснювальна записка Структура самостійної роботи Питання для самостійного опрацювання
wp-content/uploads/sites/87/2018/05
  Методичні рекомендації до виконання та оформлення курсових робіт для студентів очної форми навчання окр «магістр»
wp-content/uploads/sites/121/2018/06
  Теорія політичниої системи” 030104 – «Політологія»
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Завідувач проф. Бурега В. В
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/11
  Навчальний посібник з курсу «методологія та методи роботи з персоналом»
sp/wp-content/uploads/sites/95/2018/09
  Завдання для самостійної роботи з дисципліни «Соціологія сім’ї»
  Програма нормативної дисципліни " Соціологія сім’ї" Розроблена кафедрою соціології та політології Зав кафедрою проф. Бурега В. В. (підпис) " " 2018 р
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Практична граматика польської мови
wp-content/uploads/sites/68/2018/04
  Робоча програма навчальної дисципліни «етнопсихологія» Галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки
wp-content/uploads/sites/75/2018/10
  Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи студентів магістратури денної форми навчання
wp-content/uploads/sites/94/2018/05
  Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «методика вихованої роботи»
sp/wp-content/uploads/sites/95/2018/09
  Робоча програма навчальної дисципліни соціальна психологія рівень вищої освіти бакалаврський
wp-content/uploads/sites/54/2018/04
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавр
wp-content/uploads/sites/87/2018/09
  Методичні вказівки щодо написання курсових робіт для студентів ор "магістр"
wp-content/uploads/sites/87/2018/05
  Методичні рекомендації для студентів освітнього рівня «магістр» зі спеціальності 073 «Менеджмент» оп «Управління навчальним закладом»
  Методичні рекомендації для студентів освітнього рівня «магістр» зі спеціальності 073 «Менеджмент» оп «Бізнес-адміністрування»
wp-content/uploads/sites/54/2018/04
  Комунікаційні технології


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка