Для вступу до аспірантури потрібно подати такі документиСкачати 106.92 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації12.03.2019
Розмір106.92 Kb.
ТипПравила прийому
  1   2

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка


Затверджено

На засіданні Вченої ради

Львівського національного університету

імені Івана Франка

протокол № 61/2

від 01.02.2019 р.

Голова Вченої Ради

___________________ В.П. Мельник
Правила прийому до аспірантури та докторантури

Львівського національного університету імені Івана Франка

у 2019 році

Львів 2019


Правила прийому до аспірантури та докторантури

Львівського національного університету імені Івана Франка

у 2019 році
Прийом до аспірантури Університету за очною (денною, вечірньою) та заочною формою навчання здійснюється згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 23 червня 2016 року № 707 “Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні” за такими спеціальностями (Перелік спеціальностей затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266; зі змінами затвердженими Постановами Кабінету Міністрів України № 674 від 27 вересня 2016 року та № 53 від 1 лютого 2017 року):

Шифр спеціальності

Назва спеціальності

015

Професійна освіта (за спеціальностями)

024

Хореографія

025

Музичне мистецтво

031

Релігієзнавство

032

Історія та археологія

033

Філософія

035

Філологія

051

Економіка

052

Політологія

053

Психологія

054

Соціологія

061

Журналістика

071

Облік і оподаткування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

073

Менеджмент

075

Маркетинг

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081

Право

091

Біологія

101

Екологія

102

Хімія

103

Науки про Землю

104

Фізика та астрономія

105

Прикладна фізика та наноматеріали

111

Математика

112

Статистика

113

Прикладна математика

122

Комп’ютерні науки

281

Публічне управління та адміністрування

292

Міжнародні економічні відносини

293

Міжнародне право

Підготовка в аспірантурі Університету здійснюється:

 • за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);

 • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору) – понад державне замовлення в межах ліцензованого обсягу.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною (денною, вечірньою) формою навчання.

До аспірантури на конкурсній основі приймають громадян України, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.


Заяви про прийом до аспірантури із зазначеними нижче документами приймають у відділі аспірантури та докторантури (кім. 210, вул. Університетська, 1) з 09 серпня по 23 серпня щодня, крім суботи та неділі, з 900 до 1800. Телефон для довідок: (032) 2394773.

Вступні випробування проводять з 30 серпня по 6 вересня.
Перелік необхідних документів

 1. Заява встановленого зразка.

 2. Особовий листок з обліку кадрів.

 3. Список опублікованих наукових праць (за наявності), завірений в деканаті, або реферат з обраної спеціальності. Реферат подають на кафедру в друкованому вигляді, а у відділ аспірантури та докторантури надіслати на електронну пошту: (postgraduate.dep@lnu.edu.ua);

 4. Відгук майбутнього наукового керівника на наукові праці або рецензія майбутнього наукового керівника на реферат, з оцінкою.

 5. Засвідчені копії дипломів та додатків до дипломів (бакалавра і магістра/спеціаліста).

 6. Фотокартка розміром 3×4 см;

 7. Копії паспорта (стор. 1, 2, 11) та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

Вступники до аспірантури проходять співбесіду на факультеті (протокол подають у відділ аспірантури та докторантури), після чого складають вступні іспити з: • спеціальності – в обсязі відповідної навчальної програми рівня вищої освіти магістра;

 • філософії – в обсязі відповідної навчальної програми;

 • іноземної мова (англійська, німецька, французька, іспанська) в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступника, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, International English Language Testing System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняють від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюють до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виносить Приймальна комісія до аспірантури Університету за результатами співбесіди вступника на факультеті, розгляду поданих наукових праць і реферату з урахуванням письмового висновку майбутнього наукового керівника.

Особам, допущеним за рішенням Приймальної комісії до аспірантури Університету до вступних іспитів, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

Оцінювання вступників проводять за чотирибальною системою: “֊відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”.Зарахування вступників відбувається на основі рейтингу, який формують згідно з результатами трьох вступних іспитів до аспірантури та оцінки майбутнього наукового керівника (з рецензії на реферат або відгуку на наукові праці).

Оцінка “незадовільно” з будь-якого вступного іспиту або за реферат (наукові праці) є підставою для відмови в допуску до подальших вступних випробувань як за рахунок коштів державного бюджету України, так і за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб. Оцінка “задовільно” за іспит зі спеціальності є підставою для відмови у зарахуванні вступника до аспірантури на всі форми навчання.
У випадку, коли сумарний рейтинг двох (або більше) вступників на певну спеціальність за результатами вступних випробувань є однаковим, перевага при зарахуванні до аспірантури надається вступнику, який:

 • отримав вищу оцінку за іспит зі спеціальності;

 • має публікації за обраною спеціальністю (з врахуванням рейтингу видання);

 • виступив на міжнародних наукових конференціях з відповідного фаху;

 • є переможцем чи призером міжнародних конкурсів студентських наукових робіт;

 • має диплом переможця чи призера міжнародних студентських олімпіад з відповідного фаху;

 • виступив на всеукраїнських наукових конференціях з відповідного фаху;

 • є переможцем чи призером всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт;

 • має диплом переможця чи призера всеукраїнської студентської олімпіади з відповідного фаху;

 • має ступінь магістра.

Вступникам, які успішно склали всі іспити, але не набрали достатньої кількості балів для зарахування в аспірантуру за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення), може бути запропонований вступ до аспірантури на умовах договору.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2019
2019 -> Професійного самовизначення та планування кар’єри
2019 -> Двнз харківський коледж текстилю та дизайну 54 Додаток 1
2019 -> Конкурсу «Космічні фантазії»
2019 -> Програма навчальної дисципліни загальний курс граматики іноземних мов окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
2019 -> Солодка Анжеліка Костянтинівна, д п. н., професор (Солодка А. К.) робоча програма
2019 -> Сценарій свята до 8 березня "Усім жінкам присвячується"
2019 -> План роботи методичної комісії гарячої обробки металів та електротехнічних дисциплін на 2018 – 2019 навчальний рік
2019 -> Звіт про наукову роботу факультету культури І мистецтв 2017 Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін виконання


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка