Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра соціально-гуманітарних дисциплінСкачати 282.75 Kb.
Сторінка2/7
Дата конвертації28.03.2018
Розмір282.75 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, рівень вищої освіти, ступінь вищої освіти

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань 02 «Культура і мистецтво»


Нормативна


Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»


Модулів – 2

Спеціалізація (професійне

спрямування):

«Фортепіано, орган»,

«Оркестрові, струнні інструменти», «Оркестрові, духові та ударні інструменти», «Народні інструменти», « Академічний спів», «Естрадний спів», «Хорове диригування», «Музичне мистецтво естради», «Музикознавство»Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

2-й

-
Семестр

Загальна кількість годин - 120

3-4-й

-

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 1


Рівень вищої освіти- Перший

Ступінь вищої освіти- Бакалавр
80 год.

-

практичні

-

-

семінарськи

-

-

Самостійна робота

40 год.Індивідуальні завдання: -

Вид контролю:

залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 2:1 1. КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

(згідно стандарту вищої освіти України)

Компетентності:

 • розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

 • пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел.

 • міжособистісна взаємодія.

 • критика та самокритика.

 • оцінка та забезпечення якості виконуваних робіт.

 • використання широкого спектру міждисциплінарних зв’язків для забезпечення освітнього процесу в початкових та середніх музичних навчальних закладах

Заплановані результати навчання:

 • Застосовувати теоретичні знання та навички в процесі педагогічної діяльності.

 • Виявляти розуміння фінансово-адміністративних принципів організації мистецьких заходів, закладів культури та музичної освіти.
 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Метою дисципліни є:

 • оволодіння студентами новітніми знаннями закономірностей психічних явищ;

 • засвоєння сучасних досліджень у галузі психології;

 • оволодіння потребою працювати творчо з основною та додатковою літературою;

 • формування у майбутніх фахівців сучасного творчого мислення на основі знань психологічних тонкощів, особливостей музичного мистецтва.

 • Завдання психології як навчальної дисципліни полягають у тому, щоб: 

 • ознайомити студентів з досягненнями психологічної науки ХХ-ХХІ ст.;

 • розкрити фактори психологічних функцій та психологічних

 • якостей особистості, індивідуальні особливості психічного розвитку;

 • сформувати у майбутніх фахівців сучасного творчого мислення в контексті сучасних досягнень загальної та музичної психології;

 • розглянути психічні функції людини, на яких ґрунтуються музичні явища;

 • проаналізувати основні принципи психомоторики музичної діяльності;

 • виробити вміння свідомо орієнтуватись в особливостях особистої психологічної діяльності з метою її професійної спрямованості.
  У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

уміти:

 • адекватно оцінювати ступінь розвитку психічних процесів, станів, властивостей особистості;

 • використовувати різні методи психологічних досліджень у вивченні психіки;

 • стимулювати розвиток пізнавальних процесів у процесі життєдіяльності;

 • самостійно та вільно орієнтуватися в теоретико-методологічних засадах музичної психології;

 • здійснювати музично-психологічну діагностику з подальшим прогнозуванням та проектуванням ситуації музичної діяльності. 3.Програма навчальної дисципліни
Модуль 1


Каталог: docs -> 2017 -> bachelor -> 6%20СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ%20ДИСЦИПЛІНИ -> ПСИХОЛОГІЯ
ПСИХОЛОГІЯ -> Розділ введення у загальну І музичну психологію тема Психологія на сучасному етапі розвитку. Сучасні теорії особистості
6%20СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ%20ДИСЦИПЛІНИ -> Дніпропетровська консерваторія ім. М. Глінки
6%20СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ%20ДИСЦИПЛІНИ -> Дніпропетровська консерваторія ім. М. Глінки
ПСИХОЛОГІЯ -> Розділ введення у загальну І музичну психологію тема Психологія на сучасному етапі розвитку. Сучасні теорії особистості
6%20СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ%20ДИСЦИПЛІНИ -> Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра соціально-гуманітарних дисциплін
ПСИХОЛОГІЯ -> Контрольні питання


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка