Дніпропетровська державна медична академіяСторінка1/322
Дата конвертації22.03.2018
Розмір3.27 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   322


ДЗ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ МОЗ УКРАЇНИ»
“Затверджую”

Проректор з навчальної роботи

__________________________

професор Перцева Т.О.

“__”____________2013 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА


з фармакології

(дисципліни)Опис навчального плану з дисципліни “Фармакологія”

для студентів медичних факультетів

Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчання

Вид контролю

Всього

Аудиторних

СРС

Лекцій

Практичних занять
210

40

90

80

3
Кредитів ЕСТS

7, 0
Модуль 1:

Змістових модулів 4

95 год. / 3,2 кредитів ЕСТS

12

40

35
Поточний та підсумковий, модульний

Модуль 2:

Змістових модулів 3

115 год. / 3,8

кредита ЕСТS

28

50

45
-“-

Тижневе навантаження

5,8 год. /0,2

кредитів ЕСТSРобочу програму склали:

доц. Опришко В.І.

викл. Макаренко О.В.

викл. Дронов С.М.


Програму обговорено на засіданні кафедри “____” __________ 2013 р.

Протокол № ___

Завідуючий кафедрою, професор В.Й. Мамчур
Програму ухвалено на засіданні предметної методичної комісії

з медико-біологічних дисциплін


“__” ________2013 р., протокол № _______

Затверджено на засіданні ЦМК ДМА “___” ________________2013 р.

Протокол №____  1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма з фармакології для вищих медичних навчальних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації складена для спеціальностей “Лікувальна справа” 7.110101, “Педіатрія” 7.110104, “Медико-профілактична справа” 7.110105 напряму підготовки1101 “Медицина” у відповідності з освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 № 239, а також навчальним планом підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційної характеристики, затвердженим наказом МОН України від 31.01.2005 № 52. Термін навчанняза цімі спеціальностями здійснюється протягом 6 років, кінцеві цілі з дисципліни однакові й тому складена єдина програма з фармакології для зазначених спеціальностей на підставі “Рекомендації щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін”, що затверджені наказом МОЗ України від 24.03.2004 р. № 152 зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12.10.2004 р. № 492 “Про внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін”.

Згідно з навчальним планом вивчення фармакології здійснюється на 3 курсі продовж V-VI семестру. Лікар, незалежно від спеціалізації, повинен знати основи фармакології, тому підготовка кваліфікованого лікаря неможлива без поглибленого і разом з тим конкретизованого вивчення фармакології.

Згідно з затвердженим планом студентами медичного факультету заплановано 210 годин (7 кредитів), з них 40 годин лекцій, 90 годин практичних занять і 80 годин самостійної роботи.

Програма структурована на модулі, змістові модулі, теми у відповідності з вимогами «Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін» (наказ МОЗ України від 12.10.2004 р. № 492).

Фармакологія як навчальна дисципліна

а) грунтується на вивченні студентами медичної біології, медичної хімії, біологічної та біоорганічної хімії, нормальної та патологічної фізіології, латинської мови та інтегрується з цими дисциплінами;

б) закладає основи вивчення студентами клінічних дисциплін, що передбачає інтеграцію з цими дисциплінами та формування умінь застосування знань з фармакології в процесі подальшого навчання і у професійній діяльності.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.
Програма дисципліни структурована на модулі, до складу яких входять блоки змістових модулів. Обсяг навчального навантаження студентів, описаний у кредитах ECTS – залікових кредитах, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними відповідного модулю (залікового кредиту).
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   322


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка