Організаційно-методичний (підготовчий) етапСкачати 327.03 Kb.
Сторінка4/14
Дата конвертації01.08.2018
Розмір327.03 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Організаційно-методичний (підготовчий) етап

 1. На підставі отриманого від кваліфікаційного або дисциплінарного органу рішення наказом ректора у НШСУ (РВ НШСУ) створюються робочі групи (далі – робоча група) для розробки індивідуальних навчальних програм.

 2. До складу робочої групи включаються працівники НШСУ, РВ НШСУ, діючі судді, судді у відставці, науковці, викладачі.

 3. Загальне керівництво робочою групою та координування дій щодо розробки індивідуальних навчальних програм здійснює керівник групи, призначений наказом ректора НШСУ.

 4. Робоча група:

опрацьовує та узагальнює рішення, висновки, інші матеріали, отримані від кваліфікаційного або дисциплінарного органу;

формує індивідуальні навчальні програми для суддів;

визначає перелік тем для написання реферату з урахуванням рекомендацій, викладених у рішенні чи висновку кваліфікаційного або дисциплінарного органу;

уносить пропозиції щодо призначення кураторів на час проведення курсів навчання із числа суддів місцевих, апеляційних, вищих спеціалізованих судів (за згодою), у тому числі суддів у відставці, а також найбільш досвідчених працівників НШСУ, РВ НШСУ, які мають належний рівень теоретичної та практичної підготовки, включаючи стаж суддівської роботи;

визначає місце, погоджує умови проходження фахово-освітньої практики;

уносить доповнення та зміни до індивідуальних навчальних програм з урахуванням змін діючого законодавства, судової практики тощо.  1. Куратори.

   1. Куратор судді або кількох (групи) суддів призначається наказом ректора на час проходження курсів навчання за рекомендацією робочої групи НШСУ (РВ НШСУ).

   2. В обов’язки куратора входить:

організація проходження курсів навчання відповідно до затвердженої індивідуальної навчальної програми та контроль за її виконанням;

розроблення плану самостійної роботи судді (групи суддів) на час проходження курсу навчання та завдань для контролю отриманих знань, умінь і навичок;

визначення теми для написання суддею реферату;

підготовка завдань для проходження фахово-освітньої практики та організація її проходження;

індивідуальна робота із суддею (групою суддів), зокрема надання практичної допомоги та консультацій у ході проходження курсів навчання;

проведення контрольних заходів, якщо такі передбачено індивідуальною навчальною програмою;

написання рецензії на реферат, підготовлений суддею, та перевірка його на плагіат;

підготовка проекту звіту НШСУ за результатами проходження суддею курсу навчання.  1. Індивідуальна навчальна програма   1. Індивідуальна навчальна програма – це нормативний документ, в якому визначається комплекс навчально-освітніх і фахових заходів, що проводить НШСУ на виконання вимог Закону, в разі прийняття дисциплінарним органом рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя, окреслюється коло основних знань, умінь і навичок, що підлягають засвоєнню кожним окремо взятим суддею, перелік тем матеріалу, що вивчається, рекомендації щодо кількості годин на кожну тему, дані про підсумковий контроль тощо.

Форма індивідуальної навчальної програми затверджується наказом ректора (додаток 1).

   1. Індивідуальна навчальна програма включає:

теоретично-практичний курс навчання (в тому числі дистанційні курси, або їх окремі модулі);

фахово-освітню практику в судах;

написання реферату;

самостійну роботу під керівництвом куратора та індивідуальну роботу, (зокрема, із психологом у разі потреби);

форми контролю отриманих знань, умінь і навичок (у разі потреби).


   1. Теоретично-практична частина індивідуальної навчальної програми формується відповідно до рекомендацій кваліфікаційного або дисциплінарного органу щодо розширення знань судді у відповідних галузях права, за якими під час проходження кваліфікаційного оцінювання чи дисциплінарного провадження його оцінено негативно.   1. Формами теоретично-практичної частини навчання можуть бути навчальні заходи, що проводяться НШСУ, РВ НШСУ згідно з Програмами та Календарними планами підготовки суддів, зокрема: лекція, семінар, круглий стіл, тренінг, дистанційне навчання (як додаткова форма) тощо.   1. Фахово-освітня практика для суддів, відсторонених дисциплінарним органом від здійсненням правосуддя, проводиться в судах відповідного рівня та юрисдикції.

Керівником проходження фахово-освітньої практики наказом ректора може бути призначено голову, заступника голови чи досвідченого суддю суду відповідного рівня, в якому проводиться фахово-освітня практика (за їхньою згодою).

   1. Метою проведення фахово-освітньої практики є сприяння набуттю суддею умінь і навичок, необхідних для здійснення правосуддя.

   2. Зміст програми фахово-освітньої практики повинен відповідати меті та завданням, визначеним куратором, враховувати особливості її проведення за спеціалізацією і передбачати поглиблення та закріплення отриманих суддею знань під час проходження теоретично-практичної форми навчання.

   3. Завдання для проходження фахово-освітньої практики мають містити вимоги щодо набуття, поглиблення та закріплення суддею знань, отриманих під час проходження курсів навчання у НШСУ.

   4. Координацію проходження суддею фахово-освітньої практики здійснює куратор.

   5. У ході виконання індивідуальної навчальної програми суддя готує реферат, обсяг якого становить не менше 20 сторінок.   1. Реферат повинен бути самостійним дослідженням у певній галузі права і включати:

обґрунтування актуальності теми;

аналіз суддівської практики, публікацій з обраної теми тощо;

виклад суті питання;

теоретичне узагальнення та обґрунтовані висновки;

список використаної літератури.
Текст реферату подається в роздрукованому вигляді (1 примірник)
(Times New Roman, шрифт 14, поля 2,5х1,8, міжрядковий інтервал 1,5).


   1. Підготовлений реферат суддя надає на рецензію куратору.   1. Тривалість теоретично-практичної, у тому числі дистанційної, форм навчання становить не менше 40 академічних годин.   1. Тривалість фахово-освітньої практики становить не менше 40 академічних годин.
   1. Тривалість часу для написання реферату, індивідуальної та самостійної робіт становить не менше 40 академічних годин.
   1. Сформована індивідуальна навчальна програма візується начальником відділу підготовки суддів (директором РВ НШСУ), погоджується проректором з підготовки кадрів для судових органів та затверджується ректором.

   2. Затверджена індивідуальна навчальна програма в електронній формі надсилається судді не пізніше ніж за п’ять днів до початку проведення курсу навчання.

   3. Зміни до індивідуальної навчальної програми вносить начальник відділу підготовки суддів (директор РВ НШСУ), погоджує проректор з підготовки кадрів для судових органів та затверджує ректор.
 1. Каталог: files
  files -> Україна в 70-90 рр. XIX ст. Реферат
  files -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
  files -> Реферат на тему : Застосування альтернативних джерел енергії в сільському господарстві
  files -> Закон України,,Про охорону навколишнього середовища ''
  files -> Конспект уроку Національні парки Африки. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми
  files -> Уроках «Художньої культури»
  files -> «Україна і Африка»
  files -> Уроків з географії 7 класу з теми: «Африка» Вчитель географії П’ятак С. В


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка