Додаток до наказу відСкачати 309.31 Kb.
Сторінка1/6
Дата конвертації23.12.2017
Розмір309.31 Kb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6


Додаток 2.
до наказу від 27.03.2015 р. № 377
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
Кафедра молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету захисту рослин,

біотехнології та екології

_____________Доля М.М.

“____”____________________2016 р.
РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри агробіотехнологій

Протокол №___ від “___”________2016 р.

Завідувач кафедри молекулярної біології,

мікробіології та біобезпеки

__________________ Стародуб М. Ф.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Основи біотехнології рослин

напрям підготовки 0514 «Біотехнологія» 6.051401 – «Біотехнологія»


Факультет захисту рослин, біотехнології та екології
Розробники: __________________к.б.н., доцент Лобова О.В.________________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання)


Київ – 2016 р.

 1. Опис навчальної дисципліни


«Основи біотехнології рослин»

(назва)

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень


Освітньо-кваліфікаційний рівень

Бакалавр

Напрям підготовки

6.051401 –Біотехнологія

Спеціальність
Спеціалізація

Характеристика навчальної дисципліни


Вид

Обов’язкова / вибіркова

Загальна кількість годин

67

Кількість кредитів ECTS

2,2

Кількість змістових модулів

2

Курсовий проект (робота) (за наявності)

-

Форма контролю

Залік


Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

Рік підготовки (курс)

4

4

Семестр

7

7

Лекційні заняття

30 год.

4 год.

Практичні, семінарські заняття

год.

6 год.

Лабораторні заняття

15 год.

год.

Самостійна робота

22 год.

103 год.

Індивідуальні завдання

год.

год.

Кількість тижневих аудиторних

годин для денної форми навчання3 год.
 1. Мета та завдання навчальної дисципліниМетою даного курсу є засвоєння теоретичних основ і формування відповідних навичок. Спеціальна частина дисципліни дає можливість оволодіти основними методами та навичками роботи з культурою рослин in vitro, отримання трансгенних рослин та рослин стійких до гербіцидів, хвороб, несприятливих умов навколишнього середовища, що необхідно для формування висококваліфікованих фахівців сільського господарства.

Завдання курсу полягає у виробленні у студентів навичок проектування біотехнологічних процесів шляхом збирання, якісного опрацювання та аналізу біотехнологічної інформації, експериментального освоєння методів роботи з різними біотехнологічними об’єктами в умовах лабораторії та під час навчальних практик в науково-дослідних установах.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • закономірності процесів диференціації та дедиференціації;

 • основні методи біотехнології;

 • закономірності росту та розвитку ізольованих клітин, тканин та рослин в умовах in vitro;

 • основні принципові підходи генетичної інженерії;

генетичну варіабельність клітин та сомаклональну мінливість.

вміти:

 • організувати меристемну лабораторію та налагодити роботу по мікроклональному розмноженню;

 • застосовувати в конкретних умовах виробництва найбільш досконалі та екологічно безпечні технології отримання та вирощування сільськогосподарських рослин;

 • отримувати безвірусний посадковий матеріал;

 • провести біохімічні дослідження рослин-регенерантів та соматичних гібридів і цибридів. 1. Каталог: sites -> default -> files
  files -> Робоча програма навчальної дисципліни екологія біологічних систем
  files -> Зміст 2 Коран та його переклади в контексті історії 5
  files -> Робоча програма навчальної дисципліни
  files -> Програма навчальної дисципліни фізична реабілітація в педіатрії
  files -> Кабінет міністрів україни
  files -> Робоча програма навчальної дисципліни проектування технологічних процесів
  files -> Реферат 2016 Реферат циклу наукових праць на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених на тему
  files -> Кафедра загальної екології та безпеки життєдіяльності


  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка