Програма та структура навчальної дисципліни дляСкачати 309.31 Kb.
Сторінка2/6
Дата конвертації23.12.2017
Розмір309.31 Kb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6

Програма та структура навчальної дисципліни для:


– повного терміну денної (заочної) форми навчання;
Змістовий модуль 1. «Клітинна і тканинна біотехнології в рослинництві»
Тема лекційного заняття 1. Предмет та завдання біотехнології

Предмет та методи біотехнології рослин. Передумови її появи, становлення. Історія біотехнології. Зв’язок біотехнології з іншими біологічними та сільськогосподарськими науками. Використання біотехнології в рослинництві, медицині, фармакології та інших галузях народного господарства. Нові галузі промисловості, які створені на основі біотехнології. Роль біотехнології в прискоренні науково-технічного прогресу в сільському господарстві.


Тема лекційного заняття 2. Фітогормони і синтетичні регулятори росту рослин в біотехнології і рослинництві

Гормональна система рослин. Поняття про гормони. Молекулярні механізми дії фітогормонів. Регуляція експресії генів. Регуляція активності ферментів. Вторинні попередники фітогормонів. Класифікація, структура і функції фітогормонів. Взаємодія гормонів в рослинах. Синтетичні регулятори росту і розвитку рослин. Дія синтетичних регулятоів росту на гормональну систему рослин. Фітогормони і синтетичні регулятори росту в біотехнології рослин. Регуляція органогенезу. Гормональна регуляція калюсоутворення. Регуляторна підготовка материнських рослин. Використання фіторегуляторів в біотехнологіях переробки рослинної продукції. Біотехнологічні методи одержання фітогормонів і фіторегуляторів. Фітогормони і регулятори росту в рослинництві. Використання регуляторів росту і розвитку рослин в технологіях обробки сільськогосподарських культур. Екологічна і генетична біобезпека використання регуляторів росту. Перспективи розвитку досліджень і використання фіторегуляції в біотехнології і рослинництві.


Тема лекційного заняття 3. Мікроклональне розмноження та оздоровлення рослин

Типи та основні етапи мікроклонального розмноження. Індукція розвитку пазушних меристем. Утворення придаткових пагонів. Регенерація рослин із калюсу. Основні етапи мікроклонального розмноження. Фактори, що впливають на процес мікроклонального розмноження. Одержання безвірусного садивного матеріалу. Практичне значення методу. Деякі економічні проблеми мікроклонального розмноження. Культура калюсної тканини. Специфіка калюсних тканин. Вибір експлантів, підготовка і умови культивування ізольованих клітин, тканин та органів. Суспензійні культури, умови їх отримання та вирощування. Культивування калюсних та суспензійних культур.


Тема лекційного заняття 4. Культивування зародків. Запліднення in vitro

Статеве розмноження рослин. Несумісність та її генетичні основи. Цитоембріологія міжвидової несумісності. Культура ізольованих зародків (ембріокультура). Запліднення in xAtro. Подолання стерильності за віддаленої гібридизації.


Тема лекційного заняття 5. Індукований мутагенез і клітинна селекція

Поняття про мутації та мутагенні чинники. Мутагенні чинники. Типи мутацій. Методи клітинної селекції. Пряма селекція. Негативна селекція. Тотальна селекція. Візуальна селекція. Непряма селекція. Попередній добір. Особливості індукованого мутагенезу in vitro. Основні етапи мутаційної селекції in vitro. Встановлення природи індукованих мутацій. Методичні аспекти експериментального мутагенезу in vitro. Морфологічні, фізіологічні і цитологічні ознаки вихідного матеріалу.


Тема лекційного заняття 6. Культура ізольованих протопластів та соматична гібридизація рослин

Умови отримання протопластів та їх культивування. Спонтанне та індуковане злиття рослинних протопластів. Соматичні гібриди та цибриди. Злиття протопластів та парасексуальна гібридизація вищих рослин. Методи селекції парасексуальних гібридів. Злиття протопластів та гібридизація віддалених видів рослин. Використання культури ізольованих протопластів в селекції рослин. Вимоги до добору експлантів для одержання протопластів.


Змістовий модуль 2. «Практичні основи біотехнології рослин»
Тема лекційного заняття 1. Генетична інженерія

Плазміди, виділення плазмідних ДНК і методи отримання чистих фракцій ДНК. Принципи клонування фрагментів ДНК. Засоби перенесення індивідуальних генів або груп у реципієнтні клітини. Спеціальні методи отримання банків генів. Генна інженерія рослин. Основні напрямки генної інженерії в біотехнології. Принципи і методи генної інженерії. Можливі шляхи перенесення цільового гена в рослинні клітини. Створення векторів для перенесення рекомбінантних ДНК та їх ампліфікація (ген-вектор, ген-маркер, цільовий ген). Проблема регенерації рослин з трансформованих клітин. Теоретичні підходи до створення векторів для однодольних рослин. Вимоги до векторів. Вектори молекулярного клонування. Роль генної інженерії у створенні нових сортів сільськогосподарських культур. Вплив громадської думки на використання генетично модифікованих організмів (ГМО). Оцінка ризику використання ГМО. Нормативно-законодавче та правове забезпечення випробування та використання в практиці народного господарства ГМО.


Тема лекційного заняття 2. Кріозбереження живого рослинного матеріалу

Кріозбереження рослинних клітин, тканин, пагонів та зародків. Особливості кріозбереження калусних тканин та протопластів. Фізіологічні основи збереження життєдіяльності рослинного матеріалу при глибокому заморожуванні. Технологічні прийоми кріозбереження, кріопротекторів, швидкості заморожування і розморожування. Кріозбереження рослинного матеріалу – потенційне створення банків клітин і меристем з метою використання в біотехнології і селекції. Методи визначення життєдіяльності рослинного матеріалу після кріозбереження.


Тема лекційного заняття 3. Одержання біологічно активних речовин

Класифікація продуктів метаболізму. Культура клітин як продуцент вторинних сполук. Клітинні біотехнології отримання лікарської сировини. Особливості накопичення біологічно активних речовин в культурі in vitro. Регуляція синтезу вторинних сполук. Основні процеси культивування клітин як біопродуцентів. Основи промислової біотехнології. Виробництво рекомбінантних фармацевтичних білків.


Тема лекційного заняття 4. Проблеми екологічної безпеки

Оцінка ризику використання трансгенних рослин. Фіторемедіація. Біотехнологія екологічно безпечного виробництва. Біотехнологія проти стресів. Генетична терапія.
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1. Клітинна і тканинна біотехнології в рослинництві

Тема 1. Предмет та завдання біотехнології

5

2
1
2

5,5

0,5


5

Тема 2. Фітогормони і синтетичні регулятори росту рослин в біотехнології і рослинництві

4

2
210

10

Тема 3. Мікроклональне розмноження та оздоровлення рослин

6

2
2
2

16,5

0,5
1
15

Тема 4. Культивування зародків. Запліднення in vitro

8

4
2
2

11,5

0,5
1
10

Тема 5. Індукований мутагенез і клітинна селекція

7

4
1
2

111
10

Тема 6. Культура ізольованих протопластів та соматична гібридизація рослин

8

4
2
2

16,5

0,5
1
15

Разом за змістовим модулем 1

38

18
10
10

71

3,5
4
65

Змістовий модуль 2. Практичні основи біотехнології рослин

Тема 1. Генетична інженерія

8

4
2
2

16,5

0,5
1
15

Тема 2. Кріозбереження живого рослинного матеріалу

7

4
1
2

11

0,5
0,5
10

Тема 3. Одержання біологічно активних речовин

7

2
1
4

11

0,5
0,5
10

Тема 4. Проблеми екологічної безпеки

7

2
1
4

3,5

0,5


3

Разом за змістовим модулем 2

29

12
5
10

42

38

Каталог: sites -> default -> files
files -> Робоча програма навчальної дисципліни екологія біологічних систем
files -> Зміст 2 Коран та його переклади в контексті історії 5
files -> Робоча програма навчальної дисципліни
files -> Програма навчальної дисципліни фізична реабілітація в педіатрії
files -> Кабінет міністрів україни
files -> Робоча програма навчальної дисципліни проектування технологічних процесів
files -> Реферат 2016 Реферат циклу наукових праць на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених на тему
files -> Кафедра загальної екології та безпеки життєдіяльності


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка