Доходи І витрати населенняСкачати 82.61 Kb.
Дата конвертації21.03.2018
Розмір82.61 Kb.

ДОХОДИ І ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ

Структура доходів населення області за останні 3 роки є незмінною: основними статтями доходів є заробітна плата та соціальна допомога. При цьому, особливістю області є те, що питома вага державних соціальних допомог у структурі доходів перевищує частку заробітної плати.


Структура доходів населення Рівненської області у 2011-2013 роках


Стаття доходу

2011 рік

2012 рік

2013 рік
млн.грн.

відс.

млн.грн.

відс.

млн.грн.

відс.

заробітна плата

8862

33,9

10182

34,5

10767

34,5

прибуток та змішаний доход (в т.ч. дохід від підприємницької діяльності)

5316

20,3

5918

20,0

6218

19,9

соціальна допомога та інші одержані поточні трансферти

10893

41,7

12357

41,8

13286

42,6

інші доходи

1073

4,1

1100

3,7

938

3,0

Всього

26144

100

29557

100

31209

100
Структура доходів населення Рівненської області у 2013 році, відсоток до загальної суми


Структура доходів населення України у 2013 році, відсоток до загальної суми


Впродовж останніх років відзначається позитивна динаміка росту середньомісячної заробітної плати найманих працівників. Якщо у 2009 році за розміром середньомісячної заробітної плати область посідала 3 місце серед областей західного регіону України, то у 2013 році - стала лідером за даним показником. Середньомісячна заробітна плата населення області за 2009–2013 роки зросла на 76,2 відс. (по Україні – 71,3 відс.).

Середньомісячна заробітна плата за 2013 рік становила 2844 грн. і зросла порівняно з рівнем 2012 року на 10,4 відс.(по Україні приріст 7,9 відс.) та у 2,3 раза перевищила прожитковий мінімум для працездатних осіб.За темпом зростання заробітної плати область займає перше місце серед регіонів України
Середньомісячна заробітна плата в західних областях України, грн.

2009

2010

2011

2012

2013

Волинська область

1427

1692

1994

2339

2580

Закарпатська область

1562

1846

2069

2351

2553

Івано-Франківська область

1627

1927

2213

2539

2679

Львівська область

1667

1941

2244

2578

2789

Рівненська область

1614

1960

2211

2575

2844

Тернопільська область

1412

1659

1871

2185

2359

Хмельницька область

1521

1786

2075

2425

2641

Чернівецька область

1523

1772

1985

2329

2484
Динаміка розміру середньомісячної заробітна плата в західних областях України, грн.
Важливим показником для об’єктивної оцінки доходів населення є реальна заробітна плата, тобто номінальна заробітна плата, скорегована на індекс споживчих цін. У нищенаведеній таблиці відображена динаміка темпів зростання номінальної, реальної заробітної плати та індексу споживчих цін в області за 2009 – 2013 роки.

Темпи зростання індексу споживчих цін, номінальної та реальної заробітної плати

 

2009

2010

2011

2012

2013

Темп зростання номінальної заробітної плати, %

106,0

121,4

112,8

116,5

110,4

Індекс реальної заробітної плати, %

91,6

114,8

105,0

117,6

111,5

Індекс споживчих цін, %

112,0

108,3

103,4

98,9

99,3Темпи зростання індексу споживчих цін, номінальної та реальної заробітної плати

Протягом 2010 – 2013 років темпи зростання рівня споживчих цін в області були нижчими від темпів зростання доходів населення.


Завдяки спільним діям органів виконавчої влади області і причетних територіальних структур досягнуто значних позитивних результатів у вирішенні однієї з найболючіших соціальних проблем – погашення заборгованості із виплати заробітної плати.

Станом на 1 січня 2014 року загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати складала 859 тис. грн., протягом 2009 -2013 років скорочено суму боргу на 15048 тис. грн., або у 17,7 рази.
Динаміка заборгованості із виплати заробітної плати в області, млн.грн.
Питома вага заборгованості із виплати заробітної плати в загальній сумі фонду оплати праці на Рівненщині станом на 01.01.2014 становить 0,1 відс., що є одним з найнижчих показників серед регіонів України (по Україні – 2,2 відс.).
У структурі доходів населення області вагому частину займає пенсійне забезпечення. Видатки на виплату пенсій та грошової допомоги у 2013 році становили 5094,2 млн. грн., що на 8 відсотків більше ніж у 2012 році.

З метою своєчасного фінансування виплати пенсій забезпечувався контроль за повнотою сплати обов’язкових платежів. До солідарної системи пенсійного страхування у 2013 році надійшло 2854,1 млн. грн., що на 5,8 відсотка більше ніж у 2012 році. Видаткова частина пенсійного бюджету області у 2013 році забезпечувалась власними коштами на 56 відсотків, 2012 – 57,2 відсотка, 2011 – 56,4 відсотка, 2010 – 55,7 відсотка.
Аналіз надходження власних коштів та фактичних видатків на виплату

пенсій та грошової допомоги, млн.грн.
Позитивна динаміка у надходженнях коштів до солідарної системи сприяла щорічному підвищенню рівня пенсійного забезпечення громадян області.

Зокрема, станом на 01.01.2014 середній розмір пенсії по області становив 1337,54 грн., що на 4,8 відсотка більше ніж на 01.01.2013.
Динаміка середнього розміру пенсії, грн.
Водночас, в області існує негативна динаміка чисельності працюючих, що в свою чергу впливає на розрахунки фонду оплати праці та відповідно на зобов’язання у сплаті страхових коштів. Протягом 2013 року чисельність працюючих зменшилась на 10414 осіб, 2012 – 1647 осіб, 2011 – 7081 особу.

Основними причинами зменшення чисельності працюючих є припинення діяльності підприємств, установ та організацій, скорочення обсягів виробництва, переведення на скорочений робочий тиждень або погодинна оплата праці, а також приєднання платника до центрального офісу в інших регіонах України.
113

117

118

122


Динаміка чисельності працюючих та пенсіонерів (осіб) та їх співвідношення
У співвідношенні на 100 працюючих у 2010 році припадало 113 пенсіонерів, 2011 – 117, 2012 – 118 та 2013 – 122 пенсіонера.
В даний час понад 80 відсотків сукупних доходів населення області витрачає на придбання товарів та послуг, що говорить про достатньо низький рівень життя населення. На нагромадження фінансових та нефінансових активів припадає близько 11 відс. доходів населення.


Структура витрат населення області у 2009 році, відс.

Структура витрат населення області у 2013 році, відс.

У 2013 році громадяни області почали більше витрачати коштів на купівлю товарів та послуг, ніж у 2009 році. При цьому, зменшилися питома вага заощаджень населення.
Висновки:

Протягом останніх років в області зберігається позитивна тенденція до зростання доходів населення, які з 2009 по 2013 роки збільшились на 76,2 відсотка. При цьому, структура доходів залишається незмінною: третя частина припадає на заробітну плату та понад 40 відс. – на державні соціальні допомоги та пенсії.

Середньомісячна заробітна плата працівників області у 2,3 раза перевищує прожитковий мінімум. За підсумками 2013 року область посіла перше місце серед регіонів України за темпами приросту середньомісячної заробітної плати та серед західних областей України – за її розміром.

Зниження росту цін у 2012-2013 роках сприяло перевищенню рівня реальної заробітної плати над її номінальним показником, що говорить про зростання купівельної спроможності населення області.Сталий соціально-економічний розвиток області, збереження позитивної динаміки росту заробітної плати, створення нових робочих місць дозволить до 2020 року підвищити частку заробітної плати у структурі доходів до 45 відсотків, прибутку від підприємницької діяльності – до 25 відсотків, що сприятиме зростанню надходжень до бюджету області.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка