Довідка про стан фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі «Сонечко»Скачати 80.22 Kb.
Дата конвертації24.02.2018
Розмір80.22 Kb.
ТипДовідка

ДОВІДКА

про стан фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі «Сонечко».

Питання, що підлягали перевірці:

 1. Створення умов щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ.

 2. Уміння вихователів та інструктора з фізичного виховання організовувати фізкультурно-оздоровчу роботу з дітьми відповідно до чинних програм «Українське дошкілля» та програми «Впевнений старт».

 3. Розвиток рухових умінь та навичок дітей відповідно до віку та вимог програми.

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру» одним із пріоритетних напрямів освітнього процесу в ДНЗ є фізичне виховання дітей. Воно спрямоване на охорону і зміцнення здоров’я, підвищення опірності й захисних сил дитячого організму, поліпшення його працездатності; своєчасне формування у малюків життєво важливих рухових умінь та навичок; розвиток фізичних якостей і забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури взагалі; на виховання стійкого інтересу до рухової активності, потреби в ній, вироблення звички до здорового способу життя.

Фізичне виховання у дошкільному навчальному закладі здійснюється за вимогами Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція) та чинними програмами розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку «Українське дошкілля» і «Впевнений старт».

Згідно з річним планом та відповідно до наказу від 05.11.2013 р. №41 ОД / тр внутрішньо садового контролю з 05.11.2013 до 19.11.2013 р. було проведено тематичне вивчення стану фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному закладі комісією у складі:

Голова комісії: Недашківська Ю. І. – завідуюча ДНЗ.

Члени комісії:

Саченок І. І. – вихователь-методист;

Ридзель Л. В. – практичний психолог;

Вербицька О. П. – медична сестра.

Вивчення проведено в групах:

«Бджілка» - молодший дошкільний вік;

«Пролісок» - середній дошкільний вік;

«Волошка» - старший дошкільний вік;

«Соняшник» - молодшій та середньо-старшій прогулянкових групах.

У ході вивчення аналізувалося матеріально-технічне, методичне забезпечення фізичного виховання, використання різних форм, методів та прийомів роботи з дітьми.

Результати, отримані під час вивчення, свідчать про те, що в усіх перевірених групах спланована і проводиться система загартовуючи заходів:


 • ранкова гімнастика з корекційними вправами;

 • гімнастика пробудження;

 • дозований біг;

 • прогулянки на свіжому повітрі;

 • фізкультурні заняття на свіжому повітрі та в спортивно-музичному залі.

У всіх вікових групах виділено місце для міні-спортивного куточка; у методичному кабінеті наявна методична література та посібники з організації фізкультурно-оздоровчої роботи.

Але слід зазначити, що вихователям усіх перевірених груп потрібно поповнити, оновити наявний асортимент міні куточків нетрадиційним спортивним обладнанням, що допоможе реалізовувати рухову активність малят. До виконання поставленого завдання слід підійти творчо , залучивши до співпраці батьків вихованців. Вихователю-методисту поповнити кабінет новинками педагогічних видань, посібниками та дидактичними іграми.

Заняття з фізкультури плануються за М. Вільчковським та проводяться двічі на тиждень у спортивно-музичному залі, тричі на вулиці (залежно від пори року та погодних умов тривалість та кількість занять на вулиці зменшується). Зал та спортивний майданчик обладнані відповідним спортивним інвентарем: лавами, гімнастичною стінкою, фізкультурно-спортивним модулем, сухим басейном, м’ячами, обручами, торбинками з піском, гімнастичними палицями тощо. Для навчання дітей пролізання в обруч прямо, правим і лівим боком, та підлізання під дугою прямо, боком було спеціально придбано нове спортивне обладання, зокрема дуги та обручі, що відповідають санітарним вимогам та віковим особливостям дошкільників.

Варто відмітити творчий підхід у своїй роботі інструктора з фізичного виховання Малицької Н. О., яка постійно займається самоосвітою та вдосконаленням професійних умінь і навичок, дослухається до порад і зауважень вихователя-методиста та завідуючої.

.

У ході перевірки було встановлено, що ранкова гімнастика та заняття з фізичної культури структурно-правильно побудовані, мають чудову моторну щільність, постійно змінюються комплекси вправ для всіх вікових груп, проводяться під музичний супровід; всі види рухової активності, рухові уміння і навички відповідають програмовим вимогам; ігри та вправи підбираються правильно, відповідно до віку та фізичного розвитку дітей. Під час проведення занять та ранкової гімнастики звертається увага на поставу, осанку, активність дітей. Слід також відмітити хорошу роботу музичного керівника Ларіонової Н. А. під час проведення ранкової гімнастики та занять з фізкультури.Результативність роботи виявляється в засвоєнні програми на достатньому рівні у 60% дітей. Діти старшої групи вміють виконувати вправи з різних вихідних положень (стоячи, сидячи, лежачи) з використанням предметів та без них; шикуватися та перешиковуватися з однієї колони у три через центр трійками без орієнтирів, пролізати в обруч прямо, лівим і правим боком, та підлізати під дугу, стрибати на двох й одній нозі , просуваючись уперед, повзати та ходити по гімнастичній лаві різними способами тощо.

Середні дошкільники володіють різними видами ходьби та бігу, виконують вправи з різних вихідних положень, а також з різними предметами; шикуються самостійно у колону невеликими групами і всією групою у коло, пари, шеренгу; перешиковуються з колон у ланки, повертаються ліворуч, праворуч, кругом; рівняються за орієнтирами і навіть без них; стрибають почергово на правій, на лівій нозі, з ноги на ногу, з обруча в обруч; підлізають правим, лівим боком і грудьми вперед під дугу; повзають по дошці, підтягуючись руками тощо.

Діти молодшої групи шикуються в коло з допомогою вихователя та за орієнтиром, володіють різними видами ходьби, стрибками на двох ногах з просуванням уперед; навичками кочення, кидання та ловіння; повзання та підлізання.

Слід відмітити добросовісну роботу вихователів молодшої групи «Бджілка» Швець С. І., Селіванової О. В., які систематично проводять ранкову гімнастику. Під час організації фізкультурно-оздоровчої роботи використовують виразне, емоційне та доступне мовлення, різноманітні методи, прийоми, реалізують сучасні підходи.

Педагоги закладу орієнтуються на створення оптимального рухового режиму, який відповідає біологічній потребі організму дитини і включає в себе виконання фізичних вправ, участь у рухливих іграх, тривалі прогулянки тощо. Засоби фізичного виховання добираються з урахуванням пори року та погодних умов, раціонального використання обладнання та фізкультурного інвентарю на майданчиках.

Рухливі ігри плануються та проводяться з урахуванням бажань та інтересів дітей. Але досить часто заплановані ігри не проводяться, а замінюються іншими, одноманітними, які вже давно знайомі дітям, не вказуються під час планування ускладнення в іграх, дуже рідко вихователями усіх груп використовуються народні рухливі ігри.

Важливу роль у зміцненні здоров’я малят та забезпеченні потреби у руховій активності в умовах ДНЗ відіграють щоденні прогулянки на свіжому повітрі. Слід відмітити роботу Поліщук Т. Т., яка цікаво і змістовно організовує оздоровчо-цільові прогулянки з дітьми короткотривалого перебування.

Вихователі всіх вікових груп постійно дотримуються санітарно-гігієнічних вимог, систематично проводяться медико-профілактичні та оздоровчі заходи зі зниження захворюваності. Згідно річного плану в ДНЗ було проведено Тиждень безпеки, а кожної останньої середи місяця - День Здоров’я, музично-спортивні розваги: «Щоб не трапилось пожежі, треба бути обережним!», «Осінь чарівна в гості прийшла». В рамках медичного супроводу дошкільнят проводилося вимірювання антропометричних даних (вага, зріст) дітей. Результати були представлені для ознайомлення батьків у куточках кожної вікової групи.

Неабияку роль у фізкультурно-оздоровчій роботі відіграє гімнастика пробудження. Слід відмітити, що всі вихователі систематично планують і проводять даний вид роботи. Вихователі молодшої групи Швець С. І., Селіванова О. В. окрім корегуючих вправ, ребристої дошки та колючого килимка використовують елементи масажу та самомасажу каштанами, з допомогою яких стимулюється розвиток дрібної моторики пальців, поліпшується кровообіг, підвищується загальний тонус м’язів дитячого організму. Але недостатня увага під час проведення гімнастики пробудження приділяється використанню музичного супроводу.

Важливе місце в оздоровчій роботі займають фізкультхвилинки, фізкультпаузи, валеохвилинки та валеопаузи. Результати, отримані під час вивчення, свідчать про те, що вихователями всіх груп плануються і проводяться фізкультхвилинки, проте недостатня увага приділяється пальчиковій гімнастиці, оздоровчим валеохвилинкам і валеопаузам.

Наявні проблеми й у самостійній руховій активності дітей. У дошкільників слабо розвинутий інтерес до фізичної культури і спорту.

Недостатня робота проводиться з батьками щодо виховання фізично та психічно здорової дитини.

Вимагає вдосконалення контроль за використанням різних видів і форм організації фізичного виховання малят.

Документація й інформаційний матеріал, консультації з фізичного розвитку дітей, практичні рекомендації надаються, але відсутня систематичність у висвітленні цього питання батькам.

З метою поліпшення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми рекомендується:


 1. Усім організаторам навчально-виховного процесу нести відповідальність за виконання завдань з фізичного виховання відповідно розділу чинної програми (у разі відсутності інструктора з фізкультури. (Постійно).

 2. Забезпечувати дотримання санітарно-гігієнічних норм та вимог техніки безпеки та дотримання рухового режиму протягом дня; надавати допомогу інструктору з фізичної культури у проведенні занять. (Постійно).

 3. Інструктору з фізичного виховання забезпечувати дотримання санітарно-гігієнічних вимог та вимог техніки безпеки під час проведення занять і фізкультурно-оздоровчих заходів; контролювати технічний стан фізкультурного, спортивного інвентарю та обладнання у фізкультурному залі та на майданчиках. (Постійно).

 4. Медичній сестрі Вербицькій О. П. здійснювати спільно з вихователем-методистом, інструктором з фізкультури, вихователями контроль навантаження на дітей на заняттях з фізкультури, відповідності навчальних приміщень санітарно-гігієнічним нормам та вимогам техніки безпеки; проводити просвітницьку роботу серед педагогічного колективу , батьків щодо засад здорового способу життя, виховання здорової дитини. (Згідно з планом роботи ДНЗ).

 5. Урізноманітнити форми і види організації фізкультурно-оздоровчої роботи в умовах ДНЗ. (Постійно).

 6. Контролювати планування, організацію та проведення рухливих (з ускладненнями), народних ігор та самостійної рухової діяльності дітей. (Постійно).

 7. Вчителям-логопедам Швець С. І., Якуші Т. В. провести консультації та підготувати практичні поради для вихователів та батьків щодо використання пальчикових ігор та вправ. (До 29.05.2014 р.)

 8. Інструктору з фізичного виховання зробити підбірку інформаційного матеріалу, консультацій, практичних рекомендацій з фізичного розвитку дітей для батьків. (До 28. 02.2014 р.)

 9. Вихователям усіх груп виготовити дидактичні ігри та посібники оздоровчого спрямування. (До 01.09.2014 р.)

 10. Поповнити та оновити фізкультурні куточки в групах нетрадиційним обладнанням. (До 30.09.2014 р.)

 11. Під час проведення гімнастики пробудження використовувати аудіоапаратуру. (Постійно)

 12. Вихователю-методисту провести методгодину для педагогів на тему: « Використання вихователями оздоровчих валеохвилинок на заняттях та у повсякденній роботі з дітьми». (До 10.04.2014 р.)

Голова комісії: Недашківська Ю. І. – завідуюча ДНЗ

Члени комісії: Саченок І. І. – вихователь-методист

Ридзель Л. В. – практичний психологВербицька О. П. – медична сестраКаталог: Files -> downloads
downloads -> Україна в 70-90 рр. XIX ст. Реферат
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Закон України,,Про охорону навколишнього середовища ''
downloads -> Конспект уроку Національні парки Африки. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> «Україна і Африка»
downloads -> Не згасає вогонь у розумних очах
downloads -> Наказ №257 Про затвердження програм гурткової роботи
downloads -> Різноманітність тварин у природі


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка