Газета «Психолог» видавництва «Шкільний світ»Скачати 96.47 Kb.
Сторінка1/8
Дата конвертації16.04.2018
Розмір96.47 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Газета «Психолог» видавництва «Шкільний світ»


Всеукраїнська газета для психологів, учителів, соціальних педагогів. Виходить 2 рази на місяць. Обсяг 120 сторінок.

http://www.osvitaua.com/ps/#psg

Світлана Капкович,

психолог ДНЗ № 72, м. Київ;Олена Кепканова,

завідувач НМЦ практичної психології

і соціальної роботи

ІППО Київського університету

імені Бориса Грінченка
Конфлікти та шляхи їх подолання

Що таке конфлікт? Які є засоби його аналізу та регулювання? Як уникнути конфліктної ситуації? Відповіді на ці та інші запитання шукайте в статті.

Ще античні філософи вважали конфлікти важливим атрибутом суспільного життя та роз­витку, Так, наприклад, Геракліт писав, що саме негативні наслідки зіткнень і воєн змушують лю­дей шукати миру й прагнути його [4, 7].

У сучасному суспільстві тема набула акту­альності після оприлюднення деяких даних про факт, що знаряддя страти, які використо­вуються в конфліктних ситуаціях, еволюціону­ють значно швидше, аніж можливість людини контролювати цю ситуацію. Відомий австра­лійський учений, лауреат Нобелівської премії К. Лоренц зазначив: «Є всі підстави вважати внутрішньовидову агресію найбільш серйозною небезпекою, яка загрожує людству в сучасних умовах культурно-історичного й технічного розвитку».

Конфлікти — соціальне явище. Із ними ми часто стикаємось у повсякденному житті, по­стійно відчуваємо на собі відголоски глобальних суспільних конфліктів. Можливість загальної гармонії інтересів — це лише міф.

Не обминають вони й педагогічне середови­ще. Конфлікти у сфері педагогічної взаємодії тіс­но пов'язані із сімейними конфліктами та обу­мовлені розвитком конфліктності особистості, її впливу на інших. Конфлікти в педагогічному середовищі псують психологічний клімат, впли­вають на емоційний стан, настрій кожної сторо­ни і, відповідно, на навчально-виховний процес [4,31].

У таких випадках до роботи над конфлік­тною ситуацією залучається не лише психолог закладу, а й директор. Саме вони мають право брати на себе функції посередників (медіаторів) у конфліктах між батьками й педагогами, між педагогами й адміністрацією, між самими пе­дагогами. Від їхнього рівня компетентності за­лежить ефективне для обох сторін розв'язання конфлікту. Тому необхідно докладніше вивчати це яви­ще, учитися креативно підходити до розв'язання конфліктів.

Закономірності виникнення, розвитку, завер­шення конфліктів, а також принципи, способи та прийоми їх конструктивного регулювання ви­вчає наука конфліктологія.

Слово «конфлікт» у перекладі з латинського сопfliktus означає «зіткнення». «Короткий психо­логічний словник» (1985 р.) визначає конфлікт як зіткнення протилежно-спрямованих, несумісних одна з одною тенденцій у свідомості окремо взя­того індивіда, у міжособистісних стосунках інди­відів або груп людей, пов'язане з гострими емо­ційними переживаннями. [4, 11].

Від початку вивчення цього складного психологічного явища не згасають суперечки про те, що таке конфлікт — добро чи зло.

Одні психологи стверджують, що конфлікт — це добро, оскільки він:  • допомагає виявити проблему та різні точки зору на неї, знаходити різні підходи до її усунен­ня;

  • сприяє підвищенню ефективності діяльнос­ті;

  • іноді може об'єднати колектив проти зовніш­нього тиску.

Прибічники іншої точки зору стверджують, що конфлікт — це зло, тому що він:

  • веде до погіршення соціально-психологічного клімату в колективі;

  • підвищує невротизацію людей, веде до стре­сів;

• відволікає увагу від виконання службових обов'язків багатьох людей [5, 539],

На нашу думку, сенс мають обидві точки зору. Справа лише в тому, як буде вирішено конфлікт. У першому випадку мова йде про наслідки конструктивного розв'язання кон­флікту, у другому — про наслідки деструктив­ного. У будь-якому разі конфлікт — це протиріччя, а протиріччя — рушійна сила прогре­су.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Філологічний факультет
2014 -> Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів магістратури Херсон 2016 ббк
2014 -> З “Порівняльно-історичного І типологічного мовознавства” для студентів V курсу
2014 -> Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни
2014 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни 10 11 класи академічний рівень зі змінами
2014 -> Робоча програма навчальної дисципліни історія релігії львів 2015 рік Робоча програма навчальної дисципліни «Історія релігії»
2014 -> Міністерство аграрної політики України
2014 -> Міністерство аграрної політики України
2014 -> Робоча програма навчальної дисципліни історія україни (гсе 01)
2014 -> Пуховська Валентина Василівна


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка