Гендерна лінгвістика Мета курсуСкачати 31.76 Kb.
Дата конвертації11.04.2018
Розмір31.76 Kb.

Гендерна лінгвістика

Мета курсу: узагальнення інформації з гендерної проблематики; опрацювання загальнонаукових питань онтологічного статусу гендеру, його соціокультурної природи; розгляд дискусійних моментів у визначенні та вживанні поняття «гендер», «фемінізм», «гендергентика», узагальнення основних відомостей про концепт «гендер» у межах міжкультурної комунікації, лінгвокультурології та лінгводидактики, лінгвопрагматики, мовної комунікації.

Тип: Дисципліна "Гендерна лінгвістика" є навчальною дисципліною вільного вибору студентів (професійної підготовки) освітнього рівня «магістр» спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) III семестр на 2017 – 2018 н.р., 4 кредити, в тому числі 120 годин, з них 20 годин лекцій, 20 годин семінарських занять і 80 години самостійної роботи. Форма підсумкового контролю – залік.Термін вивчення: 1 семестр (3 семестр) (денна форма).

Кількість кредитів: 4 кредити ECTS: всього 120 год., з них: денна форма навчання – 40 год. аудиторних: 20 год. лекційних, 20год. практичних занять.

Основні завдання дисципліни:

ознайомити студентів з базовими поняттями Гендерної лінгвістики; дослідити поняття «гендер», «маскулінність», «фемінізм»; сформувати систему знань про гендерну лінгвістику; продемонструвати аналіз текстів «жіночої» та «чоловічої», проаналізувати вербалізацію мовних портретів чоловіків і жінок в сучасному українському художньому та публіцистичному дискурсі..Результати навчання:

студенти мають знати:  • уміти: працювати з науковою літературою з курсу «Гендерна лінгвістика»;

  • орієнтуватися у основних напрямках гендерних досліджень (соціолінгвістичний, когнітивно-комунікативний; вивчення гендерних асиметрій у мові);

  • чітко передбачати та вибудовувати структуру гендерно зорієнтованого дослідження;

  • обирати оптимальні методи та самостійно здійснювати дослідження гендерних стереотипів у ході соціолінгвістичного експерименту

Методи викладання дисципліни: Словесний, наочний, практичний, метод проблемного викладання, частково-пошуковий, метод індукції, метод стимулювання інтересу до навчання.

Методи оцінювання: поточне усне опитування, написання самостійних робіт, письмове тестування, контрольні роботи та зрізи, написання рефератів, створення словника гендерних термінів.

Зміст навчальної дисципліни:Заліковий кредит 1.

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Гендер як соціокультурна категорія.

Тема 2. Гендер та гендерологія.

Тема 3. Проблеми гендерного підходу до вивчення гендерних асиметрій у мовному відображенні.

Тема 4. Гендерні характеристики комунікативної поведінки.

Тема 5. Гендерний аспект масової комунікації.Тема 6. Маскуліноцентричність у системі координат постпатріархального суспільного мислення та мови.
Тема 7. Поняття гендерного стереотипу. Лінгвогендерологічні дослідження маскулінного і маскулінності.
Тема 8. Засоби та способи мовної ідентифікації жінки.
Тема 9. Гендер і мова.
Тема 10. Гендерна термінологія.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

  1. Архангельська А. ′Чоловік′ у слов’янських мовах. – Рівне, 2007. – 448 с.

  2. Космеда Т.А. Гендерна лінгвістика в Україні: історія, теоретичні засади, дискурсивна практика / Т.А. Космеда, Н.А. Карпенко, Т.Ф. Осіпова, Л.М. Саліонович, О.В. Халіман [кол. моногр.]. – Х.: ХНПУ ім. Г.С. Сковороди; Дрогобич : Коло, 2014. – 472 с.

2. Основи теорії ґендеру: Навчальний посібник. – К.: “К.І.С.”, 2004. – 536 с.
Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни сучасні проблеми менеджменту рівень вищої освіти магістерський
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни соціологія постмодерну ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни соціологія громадської думки ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
sites -> Навчальна програма
sites -> Навчальна програма нормативної дисципліни
sites -> Робоча навчальна програма
sites -> Програма навчальної дисципліни друга іноземна мова (польська) Підготовки бакалавра
sites -> Навчальна програма нормативної дисципліни Соціологія міста”
sites -> Кафедра іноземних мов


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка