"гідродинамічні методи прогнозу погоди"Скачати 271.68 Kb.
Сторінка1/8
Дата конвертації10.09.2018
Розмір271.68 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6   7   8


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Одеський державний екологічний університет

„Затверджено”

Проректор з НМР

_________________ Хохлов В.М.

"___"____________2012 р.


Р О Б О Ч А П Р О Г Р А М А

Вибіркової навчальної дисципліни"ГІДРОДИНАМІЧНІ МЕТОДИ ПРОГНОЗУ ПОГОДИ"

Рівень підготовки - бакалавр

Напрям підготовки – гідрометеорологія, шифр 6.040105

Спеціальність – метеорологія

Курс ІV

Семестр VІІ

Лекцій 30

Практичних занять 15

Самостійна робота 60

Іспит


Кредитів ECTS: 4+1 науковий
Затверджено

на засіданні методичної комісії гідрометеорологічного інституту

протокол №....від "...."......2012 р.

Голова методкомісії


В.A. Овчарук
Затверджено

на засіданні кафедри теоретичної

метеорології та метеорологічних

прогнозів

протокол №.....від "...."......2012 р.

Зав. кафедрою

_____________________Г.П. Івус

Одеса 2012

Робоча програма з дисципліни “Гідродинамічні методи прогнозу погоди” для бакалаврів вищих навчальних закладів.
Напрям підготовки: гідрометеорологія, шифр 6.040105.

Спеціальність: метеорологія.

Кафедра: теоретичної метеорології та метеорологічних прогнозів

Одеського державного екологічного університету

ОДЕКУ, Одеса, 2012 р.

Укладач: Хоменко Галина Василівна, доц. к.геогр.н.

1. МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Дисципліна “Гідродинамічні методи пронозу погоди” займають важливе місце у підготовці спеціалістів-метеорологів з напрямку “Гідрометеорологія”, шифр 6.040105 за спеціальністю – «Метеорологія».

Мета викладання дисципліни «Гідрометеорологічні методи прогнозу
погоди» (ГДМП) полягає у формуванні у студентів системи знань з математичного моделювання атмосферних процесів з використанням як лінійних, так і нелінійних рівнянь гідротермодинаміки.

Загальний обсяг навчального часу, що приділяється на вивчення дисципліни у сьомому семестрі дорівнює 60 год., з них лекцій – 32 год., практичних занять – 15 год., самостійної роботи – 60 год.

Після вивчення дисципліни студенти повинні:

знати: основні принципи побудови моделей атмосферних процесів різних масштабів: хвильових рухів, які постійно виникають і розповсюджуються в атмосфері, процеси адаптації полів вітру і тиску;

вміти: аналізувати рівняння гідротермодинаміки з фізичної та математичної точок зору; приводить систему рівнянь ГТД до лінійного вигляду, аналізувати найбільш прості моделі для акустичних, гравітаційних та інерційних хвиль; робити висновки із лінійної теорії адаптації.

Вивчення дисципліни «Гідродинамічні методи прогнозу погоди» базується на знаннях, які одержані студентами з окремих розділів геофізичної гідродинаміки фізики, вищої математики і динамічної метеорології, та фізики атмосфери.

Після вивчення першої частини курсу ГДМП, яка викладається в сьомому семестрі, студент матиме теоретичні знання та практичні навички для вивчення другої частини курсу „Гідродинамічні методи прогнозу погоди”, а також для засвоєння таких дисциплін, як „Синоптична метеорологія”, „Мезометеорологія”, „Супутникова метеорологія”, „Авіаційна метеорологія”.

Робоча програма складена на основі навчальної програми.


2. ВСТУП ТА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
В дисципліні “Гідродинамічні методи прогнозу погоди” викладаються основні питання, що стосуються принципів побудови найбільш простих (лінійних) моделей хвильових рухів, які суттєво впливають на погодоутворюючі процеси; розглядаються також питання щодо метеорологічної значущості атмосферних хвиль різних типів та фільтрації їх при побудові прогностичних гідродинамічних моделей.

Оскільки реалізація прогностичних моделей виконується, як правило, за допомогою наближених чисельних методів, у даній дисципліні розглядається скінченнорізницева апроксимація диференціальних рівнянь гідротермодинаміки і методи їх розв’язання. Розглядаються також питання точності апроксимації та різних способів розв’язання рівнянь.

Далі викладаються питання побудови конкретних прогностичних моделей і способи їх реалізації. При цьому спочатку розглядаються найбільш прості (фільтровані) моделі, які дозволяють студентам, з одного боку, зрозуміти основні фактори змін тиску в атмосфері, а з іншого боку – ознайомитися з найпростішими способами застосування сіткових методів для розв’язання прогностичних задач.

Викладання дисципліни “Гідродинамічні методи прогнозу погоди” має методичне забезпечення у вигляді [1-5].

Структура навчальної дисципліни наведена нижче

Структура навчальної дисципліни “Гідродинамічні методи прогнозу погоди”

3 ПРОГРАМА ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ


Таблиця 1. Програма лекційного модуля


Зміс­товні модулі

Каталог: wp-content -> uploads -> page -> 2014
uploads -> Львівський національний університету імені івана франка кафедра історії держави, права та політико-правових учень
2014 -> Оперативне акушерство. Пологовий травматизм
2014 -> Робоча програма з вибіркової дисципліни " Синоптична метеорологія " Рівень підготовки бакалавр
2014 -> Робочапрограм а
2014 -> 1 місце І значення навчальної дисципліни
2014 -> Робоча програма дисципліни „ Основи теорії клімату Напрям: гідрометеорологія Спеціальність метеорологія
2014 -> Післяпологові септичні захворювання
2014 -> Програма дисципліни довгострокові агрометеорологічні прогнози навчальна програма вибіркової дисципліни для вищих закладів освіти для спеціальності


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка