Горохівський коледжСторінка30/30
Дата конвертації18.03.2019
Розмір0.56 Mb.
ТипРобоча програма
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

Лаб

с.р.

л

п

лаб

с.р.

Модуль 1

Загальне овочівництво

Тема. Вступ
21
Тема. Біологічні та екологічні основи овочівництва
4
2

2
Тема. Будова та обігрів споруд закритого грунту
2

6
2
Тема. Овочеві культури капустяної групи
22
Тема. Коренеплідні овочеві культури
21
Тема. Цибулинні овочеві культури
21
Всього з модуля
14

6

2Модуль 2

Тема. Плодові овочеві культури родини гарбузових
21
Тема. Плодові овочеві культури родини пасльонових
21
Тема. Зеленні культури. Багаторічні овочеві культури.
2

4

2

1
Тема. Енергозберігаючі технології вирощування овочевих культур
22
Всього з модуля
8

4

2
Модуль 3

Плодівництво

Тема. Біологічні особливості та морфологічні ознаки плодових і ягідних рослин.
2

2
2
Тема. Закономірності росту і плодоношення плодових і ягідних рослин
21
Тема. Вплив факторів зовнішнього середовища на плодові і ягідні культури
21
Тема. Організація плодових розсадників та їх структура
21
Тема. Вирощування насіннєвих і клонових підщеп плодових культур.
22
Тема. Технологія вирощування саджанців плодових культур.
4

6
2
Всього з модуля
14

8Модуль 4

Тема. Закладання плодового саду.
2

2
1
Тема. Догляд за молодим і плодоносним садом
2

4
2
Тема. Культура суниці

2
Тема. Культура малини
21
Тема. Культура смородини і агрусу

2
Тема. Біологічна та виробнича характеристика виноградної рослини і способи розмноження

2
Тема. Закладання виноградних плантацій та догляд за ними.
21
Всього з модуля
8

6


Усього годин
44

24

4

35

9. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНО - ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
з/п

Назва теми

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

1

Визначення основних видів овочевих культур за насінням, сходами, плодами.

2
2

Розрахунок потреби в біопаливі, грунтосуміші та плівці для теплиць та парників.

6
3

Вивчення основних сортів овочевих культур.

2
4

Розробка технологічних схем і операційних карт вирощування основних овочевих культур у відкритому ґрунті (для конкретного господарства зони).

2
5

Розробка технологічних схем і операційних карт вирощування основних овочевих культур у закритому ґрунті.

2
6

Опис та замальовування окремих частин плодового дерева. Будова дерева.

2
7

Щеплення плодових рослин різними способами. Вивчення садового інструменту. Окулірування.

6
8

Складання плану закладання плодового саду.

2
9

Складання календарного агротехнічного плану робіт із догляду за молодим садом.

2
10

Складання календарного агротехнічного плану робіт із догляду за плодоносним садом.

2
Усього годин:

28

10. САМОСТІЙНА РОБОТА

з/п


Питання, що виносяться на самостійне вивчення

Кількість годин


1.

Способи розмноження овочевих культур.

Тепловий режим.1

2.

Світловий та повітряно-газовий режим овочевих культур.

1

3.

Водний та поживний режим овочевих культур.

1

4.

Світлопроникні матеріали, їх характеристика.

1

5.

Способи обігріву споруд закритого ґрунту. Біопаливо.

1

6.

Підготовка парників і теплиць до експлуатації.

1

7.

Особливості вирощування середньої і пізньої капусти.

1

8.

Особливості вирощування інших видів капусти.

1

9.

Особливості вирощування моркви та столових буряків на пучкову продукцію.

1

10.

Цибулинні овочеві культури.

1

11.

Вирощування огірків у закритому ґрунті.

1

12.

Вирощування помідорів у закритому ґрунті.

1

13.

Зеленні культури, особливості їх вирощування.

1

14.

Багаторічні овочеві культури.

1

15.

Особливості обробітку ґрунту під овочеві культури.

1

16.

Енергозберігаючі технології вирощування овочевих культур.

2

17.

Періоди вегетації та спокою, їх характеристика.

1

18.

Підщепи для окремих плодових порід та їх характеристика.


1

19.

Вирощування підщеп з насіння.

1

20.

Техніка закладання крон в розсаднику.

1

21.

Апробація, підготовка саджанців до викопування.

1

22.

Вирощування підщеп і саджанців у закритому ґрунті.

1

23.

Шляхи збільшення посадкового матеріалу з одиниці площі і зниження його собівартості.

1

24.

Альтернативні технології, які використовуються при вирощуванні посадкового матеріалу плодових культур.

2

25.

Передпосадкова підготовка площі під сад.

1

26.

Омолодження плодоносних дерев.

2

27.

Застосування різних прийомів при формуванні крон.

2

28.

Догляд за врожаєм, збирання врожаю та товарна обробка плодів.

2

29.

Смородина, порічки, аґрус.

1

30.

Виноград.

1

Всього
35


11. Індивідуальні завдання
Індивідуальне завдання виконується в межах годин, відведених для самостійної роботи студента і передбачає:

І. Опрацювання літератури за темою та підготовка звіту, що має такий зміст і структуру:

Вступ


 1. Розкриття теоретико-агрономічних аспектів проблеми.

 2. Аналіз фактичних та статистичних даних.

Висновки

Список використаної літератури та інформаційних джерелОбсяг ІНДЗ – 5-6 сторінок формату А-4.

13.1. Теми індивідуальних завдань


 1. Способи розмноження овочевих культур.

 2. Тепловий режим овочевих культур.

 3. Світловий режим овочевих культур.

 4. Повітряно-газовий режим овочевих культур.

 5. Водний режим овочевих культур.

 6. Поживий режим овочевих культур.

 7. Світлопронокні матеріали для закритого грунту.

 8. Способи обігріву споруд закритого грунту.

 9. Підготовка парників і теплиць до експлуатації.

 10. Особливості вирощуваня середньої капусти.

 11. Особливості вирощування пізньої капусти.

 12. Особливості вирощування моркви на пучкову продукцію.

 13. Особливості вирощування цибулі сіянки.

 14. Особливості вирощування цибулі на перо.

 15. Особлвості вирощував огірків у зимових теплицях.

 16. Особливості вирощування помідорів у зимових теплицях.

 17. Особливості вирощуваня баклажанів у відкритому грунті.

 18. Особливості вирощування перцю у відкритому грунті.

 19. Особливості агротехніки вирощування кропу у відкритому грунті.

 20. Особливості агротехніки вирощування щавлю у відкритому грунті.

 21. Особливості агротехніки вирощування ревеню у відкритому грунті.

 22. Особливості агротехніки вирощування салату у відкритому грунті.

 23. Особливості агротехніки вирощування шпинату у відкритому грунті.

 24. Особливості агротехніки вирощування патисонів у відкритому грунті.

 25. Особливості вирощування столових буряків на пучкову продукцію.

14. Рекомендована тематика науково-дослідної роботи зі студентами за дисципліною
1. Організація науково-дослідної роботи студентів при вивченні рідкісних рослин.

2. Якісні дослідження в овочівництві – ефективний інноваційний продукт.

3. Підвищення ефективності селекції і насінництва овочевих рослин.

4. Адаптивний потенціал гібридів цибулі шалот.

5. Вплив добрив на протікання основних біологічних процесів і продуктивність капусти червоноголової.

6. Визначення якості урожаю цибулі ріпчастої сорту Любчик залежно від розміру цибулин .

7. Вплив добрив на врожайність і якість буряку столового сорту Вітал

8. Вплив складу ґрунтових сумішей на приживлюваність оздоровлених рослин при вирощуванні розсади помідорів.

9. Використання комплексних добрив в технології вирощування томата та баклажана.

10. Вплив строків сівби та застосування добрив на урожайність цибулі ріпчастої за озимого способу вирощування.

11. Формування врожайності зерна кукурудзи розлусної залежно від строку сівби та заходів контролювання бур’янів.

15. Методи навчання
При викладанні навчальної дисципліни „Плодоовочівництво” використовуються інформаційно-ілюстративний та проблемний методи навчання із застосуванням:

- лекцій;

- дискусійного обговорення проблемних питань;

- аналітичних завдань;

- ситуаційних завдань;

- друкованих роздаткових матеріалів;

- виконання індивідуального навчально-дослідного завдання.
16. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання

Вимоги до засобів діагностики, критерії та процедури оцінювання навчальних досягнень формуються згідно з Положенням про організацію атестації здобувачів вищої освіти Горохівського коледжу ЛНАУ, Положенням про організацію освітнього процесу.

Інформаційною базою для формування засобів діагностики є система компетентностей, що передбачена даною програмою. Оцінка знань студентів з навчальної дисципліни «Плодоовочівництво» проводиться за результатами:


 • усного опитування;

 • виконання практичних завдань;

 • підготовки питань самостійного вивчення;

 • виконання комплексної контрольної роботи;

 • екзамену;

 • комплексного іспит;

 • стандартизованих тестів;

 • командних проектів;

 • аналітичних звітів, рефератів;

 • розрахункових та розрахунково-графічних робіт;

 • презентацій результатів виконаних завдань та досліджень;

 • студентських презентацій та виступів на наукових заходах;

 • розрахункових робіт.17. Методи контролю
Система оцінювання сформованих компетентностей у студентів враховує види занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають лекційні, практичні заняття, а також виконання самостійної роботи. Оцінювання сформованих компетентностей у студентів здійснюється за чотирьохбальною системою.

Поточний контроль здійснюється у формі усного опитування на практичних заняттях та лекціях і лабораторних роботах, написання і захисту індивідуального творчого завдання, виконання тестових контрольних робіт. Модульний контроль проводиться у формі виконання модульних тестових контрольних робіт. Мінімальна кількість правиль­них відповідей студента на тестове завдання, що дозволяє оцінити результати тестування позитивно (тобто "задовільно" або "зараховано"), має бути більше 60% від загальної кількості запитань тестового завдання.

Підсумковий контроль (іспит) – здійснюється за комплексними екзаменаційними білетами.

Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу у Горохівському коледжі ЛНАУ» контрольні заходи включають:поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час проведення лекційних, практичних, семінарських занять;

модульний контроль, що проводиться з урахуванням поточного контролю за відповідний змістовий модуль і має на меті інтегровану оцінку результатів навчання студента після вивчення матеріалу з логічно завершеної частини дисципліни – змістового модуля;

підсумковий/семестровий контроль, що проводиться у формі семестрового екзамену, відповідно до графіку навчального процесу.

Поточний контроль з даної навчальної дисципліни проводиться в таких формах:

 • активна робота на лекційних заняттях;

 • активна участь у виконанні практичних завдань;

 • активна участь у дискусії та презентації матеріалу на заняттях;

 • захист індивідуального та комплексного розрахункового завдання;

 • проведення поточного тестування;

 • проведення письмової контрольної роботи;

 • експрес-опитування.

Підсумковий/семестровий контроль проводиться у формі семестрового заліку, екзамену. Семестрові екзамени – форма оцінки підсумкового засвоєння студентами теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни, що проводиться як контрольний захід.

Порядок проведення поточного оцінювання знань студентів

Оцінювання знань студента під час семінарських і практичних занять та виконання індивідуальних завдань проводиться за такими критеріями: • розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються;

 • ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни;

 • ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною літературою з питань, що розглядаються;

 • вміння поєднувати теорію з практикою при розгляді виробничих ситуацій, розв'язанні задач, проведенні розрахунків у процесі виконання індивідуальних завдань та завдань, винесених на розгляд в аудиторії;

 • логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і при виступах в аудиторії, вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та робити висновки;

 • арифметична правильність виконання індивідуального та комплексного розрахункового завдання.

Максимально можливий бал за конкретним завданням ставиться за умови відповідності індивідуального завдання студента або його усної відповіді всім зазначеним критеріям. Відсутність тієї або іншої складової знижує кількість балів. При оцінюванні індивідуальних завдань увага також приділяється якості, самостійності та своєчасності здачі виконаних завдань викладачу, згідно з графіком навчального процесу. Якщо якась із вимог не буде виконана, то бали будуть знижені.
18. Критерії оцінювання знань студентів

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання є досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом навчання навчальної дисципліни «Плодоовочівництво».

Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається за допомогою якісних критеріїв і трансформується в мінімальну позитивну оцінку використовуваної числової шкали.

Результати знань студентів оцінюються за чотирьохбальною системою:Оцінки "відмінно» заслуговує студент, який показав систематичне та глибоке знання питань матеріалу не тільки в обсязі матеріалу лекцій та семінарських занять, але й матеріалів, рекомендованих для самостійної роботи, а також додаткової літератури. При цьому студент повинен продемонструвати вміння аналізувати інформацію, проявити творчі здібності в розумінні матеріалу.

Оцінки "добре" заслуговує студент, який показав належне знання навчальної програми курсу, виконав усі завдання, при цьому допустив незначні помилки і мав невеликі недоліки. Як правило, оцінка 'добре" ставиться студентам, які показали систематичний характер знань з дисципліни, вміють самостійно робити висновки та показали належний рівень знання рекомендованої літератури.

Оцінки "задовільно" заслуговує студент, який показав знання основного матеріалу навчальної програми курсу в обсязі, необхідному для подальшого навчання і професіональної діяльності. Студент повинен відповісти на основні питання завдання, показати знання рекомендованої літератури, вміння аналізувати зміст питання. Можливі деякі помилки не принципового характеру.

Оцінку "незадовільно" виставляється студентам, які не могли показати необхідний рівень знань для подальшого навчання, допустили значні помилки або взагалі не виконали завдання
19. Обов’язковий тезаурус

Баштанництво - вирощування баштанних культур (кавун, диня, гарбуз). Овочівництво відкритого грунту вирощування овочевих культур для здобуття овочів і насіння у весінньо-літній і осінній періоди.

Біопаливо – органічні речовини, які швидко розігріваються і виділяють велику кількість тепла.

Букетні гілочки — плодові утворення утворення кісточкових порід завдовжки не більше 2 см. Верхівкова брунька в них буває вегетативною, усі інші бруньки — генеративні, тобто такі, що дають квітки.Бруньки — органи дерева, з яких виростають усі плодові й вегетативні утворення. Залежно від того, який паросток дає брунька, вона називається вегетативною, генеративною, змішаною.

Генеративні бруньки — їх називають ще квітковими або плодовими — є в усіх кісточкових плодових рослин. Вони більші, ніж вегетативні, з тупим кінчиком, на розрізі можна роздивитися зачатки органів квітки. Генеративні бруньки утворюють квітки або суцвіття.Гідропоніка – вирощування овочевих культур не на грунті, а на субстратах, якими заповнюють водонепроникні піддони, стелажі.

Культиваційні споруди – капітальні будівлі з штучним мікрокліматом для вир Коефіцієнт тепловіддачі – втрата 1 м2 прозорої поверхні споруди за 1 год. При різниці між зовнішньою і внутрішньою температурою в 1 С.

Кільчатки — це найкоротші плодові гілочки, орієнтовно до 3...5 см завдовжки. На них помітні густо розміщені рубчики, що утворилися після опадання лусочок, бруньок та листків (рис. 5, 6). За кінчується кільчатка однією добре розвинутою брунькою. Від гілки відходить кільчатка під прямим кутом.Квітка — це репродуктивний орган дерева, що служить для розмноження.

Метод розсади – спосіб культури, при якому рослини вирощують загущено в культиваційних спорудах або на грядках утепленого і відкритого грунту, а потім з настанням сприятливих умов пересаджують на постійне місце для вирощування врожаю.

Овочівництво - галузь сільського господарства, що займається вирощуванням овочевих рослин .

Овочівництво захищеного грунтту - вирощування овочів в позасезонний час, коли за кліматичними умовами неможливе здобуття урожаю в полі, і розсаду для відкритого грунту.

Овочі – соковиті органи (коренеплоди, бруньки, пагони , стебла, листки, суцвіття, плоди, цибулини, корені) одно-, дво-, та багаторічних культур, які використовують як продукти харчування і сировину для технічної переробки.

Плодові прутики — плодові гілочки завдовжки понад 15 см.

Плодушки утворюються з однорічних кільчаток, списиків та прутиків. В основному вони складаються з кільчаток, тому їх ще називають складними кільчатками.

Плодухи- це багаторічні плодові утворення, що складаються з розгалужених плоду шок. Плодухи і плодушки часто називають ще відповідно старими і молодими кільчатками.

Плодові сумки- місця прикріплення плодів у окремих сортів спостерігаються розширення.

Плодові гілочки — інша назва шпорки. Мають довжину від З до 10 см, найчастіше закінчуються колючкою, наяких є верхівкова вегетативна брунька й генеративні бічні бруньки. Шпорки, у яких бічні бруньки бувають і генеративними, і вегетативними, називають змішаними. У змішаних плодових гілочок верхівкова брунька завжди вегетативна.Ріст рослин - процес утворення клітин, який зумовлюється обміном речовин у рослинному організмі і виявляється у збільшенні розміру та маси рослин.

Розвиток рослин – якісні зміни вмісту клітин та процесів, які відбуваються в точках росту рослин і зумовлюють утворення генеративних органів і плодоношення.

Розсада – молоді трав’янисті рослини, які пересаджують у грунт.

Світлопроникні матеріали – покриття споруд закритого ґрунту, для якого використовують скло, різнив види полімерних матеріалів.

Сплячі бруньки — різновид вегетативних бруньок, які утворюються в пазухах листочків. Сплячі бруньки розташовуються з боків, зазвичай заростають корою, знаходяться в стані спокою протягом тривалого часу. Вони являють собою запас росту рослини, що активізується після сильних ушкоджень, наприклад морозів або серйозного обрізання дерева.

Списики- це однорічні плодові гілочки довжиною 5...15 см. Верхівкова брунька в них квіткова, а бокові — ростові.

Стовбур- центральне стебло, на чкому розрізняють штамб, центральний провідник і пагін подовження.

Теплиці – найбільш удосконалений вид закритого грунту, які мають великі розміри, що дає змогу всі роботи в приміщенні проводити як в ручну, так і автоматизовано.

Парники – вид закритого ґрунту, призначений для вирощування розсади і овочевої продукції.

Утеплений грунт- площа, пристосовани для захисту рослин від приморозків, короткочасного зниження температури і одержання раннього врожаю овочевої продукції.

Шпорці — плодові утворення у сливи й абрикоса довжиною від 0,5 до 8...10 см. На шпорцях бокові бруньки квіткові. Вони подібні до букетних гілочок, тільки відстань між боковими бруньками у них більша. Верхівкова брунька може бути ростовою або колючкою.


20. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова


 1. Барабаш О.Ю., Федоренко В.С., Гапоненко Б.К., Сніжко В.Л. Технологія виробництва овочів і плодів. — К. : Вища школа, 1993.

 2. Барабаш О.Ю. Овочівництво. - К. : Вища школа, 1994.

 3. Плодоовочівництво : навч. посіб. / В.Г.Підберезький. - К., 2007.


Допоміжна

 1. Барабаш О.Ю., Федоренко В.С., Гапоненко Б.К., Сніжко В.Л. Овочів­ництво і плодівництво. - К. : Вища школа, 1987.

 2. Барабаш О.Ю. Технологія виробництва овочів і плодів. - К. : Вища школа, 2004.

 3. Болотських, О.С. Методика біоенергетичної оцінки в овочівництві і баштанництві. Загальні положення / О.С. Болотських, М.М. Довгаль // Методика дослідної справи в овочівництві і баштанництві. - Харків : Основа, 2001.-С. 166-184.

 4. Власюк С.Г., Бондаренко А. О. Садівництво і виноградарство. - К. : Вища школа, 1990.

 5. Гіль Л.С., Пєшковський А.І., Суліма Л.Т. Сучасні

технології овочів­ництва закритого і відкритого ґрунту. - Ч. 1. - Закритий грунт : навч. посіб. - Вінниця : Нова книга, 2008.

 1. Каблучко Г.О., Гапоненко Б.К., Сніжко В.Л., Негода В.І. Плодівництво. К.: Вища школа, 1990.

 2. Лихацький В.І., Бургарт Ю.Е. Овочівництво. Практикум. - К.: Вища школа, 1994,1985.

 3. Роман І.С. Лабораторно-практичні заняття з плодівництва. - К. : Вища школа, 1971.

 4. Усик Г.Е., Барабаш О.Ю. Овочівництво. - К. : Вища школа,1988.


21. Інформаційні ресурси

 1. Сайт методичного кабінету Горохівського коледжу ЛНАУ:

1784073.sіte123.me
2. http://www.gogle.com.ua/

 1. http://pidruchniki.ws/

 2. http://agroscience.com.ua/

 3. http://referat-market.narod.ru/

5. Офіційна Інтернет сторінка Міністерства аграрної політики та продовольства України \\ http: //www.portal.rada.gov.ua

6. Плодоовочівництво та виноградарство.-Державна інспекція

www. disgu.gov.ua/plodoovochivnyctvo ta vunogradarctvo

7. Плодоовочівництво. hohlopedia.org.ua

8. Плодоовочівництво та виноградарство. https: /www. facebook. com/

9.Ур'ядовий портал. www. kmu.gov.ua./control/uk/22. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ
Робоча програма перезатверджена на 20___/20___ навчальний рік (без змін).

Протокол №_____ від _____ ______________20_ року.

Голова циклової комісії агротехнічних дисциплін ____________Р.Р. Кондратюк

Робоча програма перезатверджена на 20___/20___ навчальний рік (зі змінами, Додаток _____ ).

Протокол №_____ від _____ ______________20_ року.

Голова циклової комісії агротехнічних дисциплін ____________Р.Р. Кондратюк


Робоча програма перезатверджена на 20___/20___ навчальний рік (зі змінами, Додаток _____ ).

Протокол №_____ від _____ ______________20_ року.

Голова циклової комісії агротехнічних дисциплін ____________Р.Р. Кондратюк

Робоча програма перезатверджена на 20___/20___ навчальний рік (зі змінами, Додаток _____ ).

Протокол №_____ від _____ ______________20_ року.

Голова циклової комісії агротехнічних дисциплін ____________Р.Р. Кондратюк

Робоча програма перезатверджена на 20___/20___ навчальний рік (зі змінами, Додаток _____ ).

Протокол №_____ від _____ ______________20_ року.Голова циклової комісії агротехнічних дисциплін ____________Р.Р.Кондратюк


Каталог: uploads -> 1784073
1784073 -> Програма навчальної дисципліни «Технологія виробництва продукції рослинництва» Галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство»
1784073 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Організація І планування діяльності фермерського господарства»
1784073 -> Молодь та соціально-економічні перетворення в апк
1784073 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Агрохімія» Галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство»
1784073 -> Індивідуальні завдання з предмета «Неорганічна хімія»
1784073 -> Горохівський коледж лнау
1784073 -> Конспект лекцій з дисципліни: «Годівля сільськогосподарських тварин» для студентів аграрних вищих навчальних закладів
1784073 -> Програма навчальної дисципліни «Агрометеорологія» Галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство»
1784073 -> Горохівський коледж
1784073 -> Робоча програма навчальної дисципліни «основи тваринництва І бджільництва»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка