Індивідуальний план навчального процесу за модулем №1 «Загальні питання психіатрії та загальна психопатологія»


Контроль знань за учбовим елементомСторінка3/5
Дата конвертації31.05.2018
Розмір0.49 Mb.
ТипІндивідуальний план
1   2   3   4   5
Контроль знань за учбовим елементом (на практичному занятті)

Тестовий контроль

ОпитуванняРазом

8 –4 – 2 - 0

8 -4 – 2 - 0
16 – 8 – 4 - 0
Змістовий модуль 2.

Загальна психопатологія”22 год.

Лекції

Практ занят

СРС

Кон

мо-дуля

Учбових елементів - 7

Год.

Год.

Год.

Год.

2

16

14

-

Учбовий елемент 1. Порушення відчуттів та сприймання.

Порушення відчуттів. Порушення сприймання. Психосенсорні розлади. Галюцинації.Контроль знань за учбовим елементом (на практичному занятті)

Тестовий контроль

ОпитуванняРазом

8 –4 – 2 - 0

8 -4 – 2 - 0
16 – 8 – 4 - 0


Учбовий елемент 2: Порушення пам'яті.

Патологічне посилення пам'яті. Патологічне ослаблення пам'яті.

Втрата пам'яті. Парамнезії. Способи виявлення розладів пам'яті.


Контроль знань за учбовим елементом (на практичному занятті)

Тестовий контроль

ОпитуванняРазом

8 –4 – 2 - 0

8 -4 – 2 - 0
16 – 8 – 4 - 0


Учбовий елемент 3: Порушення мисленню та інтелекту.

Порушення мислення за темпом, за логічним зв'язком. Нав'язливі ідеї. Надційні ідеї. Маячні ідеї.

Порушення інтелекту. Способи виявлення.


Контроль знань за учбовим елементом (на практичному занятті)

Тестовий контроль

ОпитуванняРазом

8 –4 – 2 - 0

8 -4 – 2 - 0
16 – 8 – 4 - 0


Учбовий елемент 4: Порушення емоцій.

Патологічне посилення та послаблення позитивних емоцій. Патологічне послаблення емоцій. порушення стійкості емоцій. Порушення адекватності емоцій. Способи визначення порушень емоцій.Контроль знань за учбовим елементом (на практичному занятті)

Тестовий контроль

ОпитуванняРазом

8 –4 – 2 - 0

8 -4 – 2 - 0
16 – 8 – 4 - 0


Учбовий елемент 5: Порушення ефекторної сфери.

Вольові розлади. Розлади уваги. Розлади потягів. Психомоторні розлади. Порушення мовлення.Контроль знань за учбовим елементом (на практичному занятті)

Тестовий контроль

ОпитуванняРазом

8 –4 – 2 - 0

8 -4 – 2 - 0
16 – 8 – 4 - 0


Учбовий елемент 6: Порушення свідомості та самосвідомоcті.

Синдроми пригнічення свідомості. Синдроми потьмарення свідомості. Методи визначення стану свідомості та його порушень.
Контроль знань за учбовим елементом (на практичному занятті)

Тестовий контроль

ОпитуванняРазом

8 –4 – 2 - 0

8 -4 – 2 - 0
16 – 8 – 4 - 0


Тема 7: Психопатологічні синдроми

Поняття та визначення психопатологічного синдрому та симптому.Класифікація психопатологічних синдромів. Межові непсихотичні синдроми. Психотичні синдроми. Основні психопатологічні синдроми дитячого віку.

Контроль знань за учбовим елементом (на практичному занятті)

Тестовий контроль

ОпитуванняРазом

8 –4 – 2 - 0

8 -4 – 2 - 0
16 – 8 – 4 - 0
Види самостійної роботи студентів (СРС) та її контроль.


ТЕМА

кількість

годин

Вид контролю

'

Змістовий модуль 1 - Загальні питання психіатрії1.

Підготовка до практичних занять -

теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

5

Поточний контроль на практичних заняттяхЗмістовий модуль 2. Загальна психопатологія.1.

Підготовка до практичний занять

теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

12

Поточний контроль на практичних заняттях
Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модуля

2

Підсумковий модульний контроль

Разом СРС

19

^
Студент допускається до підсумкового модульного контролю при умові виконання вимог навчальної програми та в разі, якщо за проміжну та поточну діяльність він набрав не менше 40 балів (сума утворюється усіма оцінками «3»).


Підсумковий контроль модулю (письмові контроль ) – 2 год., СРС – 6 г.

Сумарні бали за підсумковий модульний контроль та ранжування за системою ЕСТS

Разом

ЕСТS (бали) Оцінка

100-90%

89-80%

79-75%

74-70%

69-60%

< 60% знань


80 балів 5

79 – 74 бали 4 +

73 – 67 балів 4

66 – 61 балів 3 +

60 - 53 балів 3

< 53 балів 2

Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав не менше 53 балів з 80 балів.

Перелік питань для підсумкового контролю.

1. Предмет психіатрії та наркології 1. Завдання психіатрії та наркології

 2. Основні етапи розвитку психіатрії.

 3. Досягнення вітчизняних вчених

 4. Структура психіатричної та наркологічної допомоги, психіатричної лікарні й диспансеру.

 5. Принципи догляду за психічно хворими.

 6. Основні фактори етіології психічних розладів

8. Основні патогенетичні механізми психічної патології

 1. Правові принципи психіатричної допомоги. Сучасна концепція охорони психічного здоров'я в Україні.

 2. Роль лікаря соматичного профілю в наданні медичної допомоги хворим із симптоматичними психічними порушеннями.

11.Перша і невідкладна допомога хворим із психічними порушеннями, основні показання до госпіталізації.

12. Амбулаторне лікування хворих із різними захворюваннями, підтримуюча терапія,

особливості її організації, її значення для охорони здоров'я.

13.ПроблемІи реадаптації і реабілітації психічно хворих.

14. Методика клініко - психопатологічого дослідженім.

15.Метод психоаналізу та психоднамічного спостереження.

16.Особливості психіатричної документації

17.Значення параклінічних методів у психіатричній діагностиці.

18. Поняття психопатологічного симптому, синдрому та захворювання. 19.Синдромологічна та нозологічна класифікація психічної патології

20.Характеристика регістрів психічних розладів.

21 .Принципи та методи лікування психічних захворювань та розладів.

22.Принципи та методи соціально-трудової реабілітації психічно хворих та профілактики психічних захворювань

23.Принципи та методи трудової, військової та судово-психіатричної експертизи

24.Психофізіологічні та нейропсихологічні основи розладів відчуттів, сприймань та уявлень

25.Класифікація та визначання порушенні відчуттів: гіперестезії, гіпестезії, анестезії, сепестопатії.

26.Класифікація та визначання порушенні, сприймань: ілюзії,

психосенсорні розлади, галюцинації.

27.Вікові особливості розладів відчуттів, сприймань та уявлень.

28.Способи виявлення розладів відчуттів, сприймань та уявлень.

29. Класифікація та визначення порушень пам'яті

30.Психофізіологічні та нейропсихологічні основи розладів пам'яті.

31. Способи виявлення розладів пам'яті.

З2.Класифікація та визначення порушень мислення та інтелекту

33 .Психофізіологічні та нейропсихологічні основи розладів мислення та інтелекту.

34. Способи виявлення розладів мислення та інтелекту.

З5.Класифікація та визначення порушень емоцій

З6.Психофізіологічні та нейропсихологічні основи розладів емоцій.

37.Способи виявлення розладів емоцій.

З8.Класифікація та визначення порушень ефекторної сфери

39. Психофізіологічні та нейропсихологічні основи розладів ефекторної сфери. 40.Способи виявлення розладів ефекторної сфери.

41 .Вікові особливості ефектоних порушень.

42.Синдроми пригнічення та потьмарення свідомості

43.Особливості догляду, спостереження, транспортування хворих із порушенням

свідомості.

44.Методи визначення стану свідомості та його порушень.

45. Межові непсихотичні синдроми: астенічний, невротичні (неврастенічний, обсесивно - фобічний, дисморфофобічний, істеричний), депресивні, іпохондричні, соматоформні.

46.Психотичні синдроми: депресивні, маніакальні, параноїдні, паранойальні, дісморфоманічні, ката тонічні, гебефренічні, деліріозні, онейроїдні, аментивні, астенічної сплутаності свідомості, сутінкового стану свідомості, галюциноза.


Джерела навчальної літератури:


 1. Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Коростій В.І., Пропедевтика психіатрії. - Харків:
  Регіон-інформ, 2003.

 2. Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія і наркологія. - К.: Здоров'я,
  1993.

 3. Гавенко В.Л.,. Самардакова Г.О, Григорова І.А., Наркологія. - Харків: Регіон-інформ,
  2003.

 4. Психіатрія. Г.Т.Сонник, О.К.Напреєнко, А.М.Скритніков. Психіатрія. -К.:3доров

 5. Вітенко І.С., Спіріна І.Д.. Психіатричні та психічні аспекти судово-медичної експертизи.
  -Дніпропетровськ.: АРТ-ПРЕС, 2002.

 6. Спіріна І.Д., Леонов С.Ф. Медико-соціальні аспекти залежності від психоактивних
  речовин. -Дніпропетровськ, 2005.

 7. Личко А.Е., Битенский В.С, Подростковая наркология. -М.: Медицина, 1991- - 302 с.

 8. Каплан Г., Седок Б.Дж. Клиническая психиатрия. - М.: Медицина, 2002.

 9. Бухановский А.О., Кутявин Ю.А., Литвак М.Е. Общая психопатология. - Ростов-на-
  Дону: Феникс, 1998.

10.Алсксандровский Ю.А. Пограничные психические расстройства. - Ростов-на-Дону:

Феникс, 1997. 1. ПоповЮ.В,, Вид В.Д. Современная клиническая психиатрия. - М., 1997. І2.МенделевичВ.Д. Психиатрическая пропедевтика. -М.: Медицина, 1997.

1З. КоркинаМ.В., Лакосина Н.Д., Личко А.Е. Психиатрия, - М. :Медицина, 1995. І4.Ковалев В.В. Психиатрия детского возраста. - М.: Медицина, 1995

15.Морозов Т.В., Шумский Н.Г. Введсиие в кляническую психиатрию. - М.Новгород: Изд-

во НГМА, 1998.

Іб. Кузнєцов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія. - К.: Здоров'я, 1993.

17. Клиническая психиатрия /Подред. Н. Е. Бачериков а. -К.: Здоров'я, 1989.МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Дніпропетровська державна медична академія

Кафедра психіатрії, загальної

та медичної психології
Дисципліна –

ПСИХІАТРІЯ,НАРКОЛОГІЯКаталог: olderfiles
olderfiles -> Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни "Дослідна робота"
olderfiles -> Реферат за месяц до начала сессии 5 ноября за реферат 20 балів зо 30 балів семінар
olderfiles -> Курс сольфеджіо в початковому спеціалізованому
olderfiles -> Самостійна курація хворих на амбулаторному прийомі, написання історії хвороби амбулаторного хворого
olderfiles -> Шановні студенти другого курсу! Щоб уникнути зайвих питань щодо оформлення, змісту тощо надаю вам зразок курсової роботи
olderfiles -> Функціонально-планувальні основи проектування громадських будівель І споруд
olderfiles -> Київ 2010 ](06) ббк 67. 412я431 М58 Редколегія: Шемшученко Ю. С
olderfiles -> Перелік питань,що охоплюють зміст робочої програми курсу
olderfiles -> Конспект лекцій з дисципліни "дослідна робота"
olderfiles -> Методичні вказівки для самостійного її вивчення, плани семінарських занять та практичні завдання, методичні вказівки до виконання курсової роботи. Посібник також містить словник термінів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка